CAS

Albisteak

EH Bilduren ustez, ez da nahikoa Energia Berriztagarrien Lurralde Plan Sektoriala parlamentuan izapidetu aurretik parte hartzeko prozesua


Parte-hartze handiagoa eskatu du energia-trantsizio arduratsua bideratzeko eta energia berriztagarrien sistemak kontrolik gabe hedatzearen ondorioz sortzen ari den gatazka saihesteko.

EH Bildu | 2021-11-25 14:35:00

Energia Berriztagarrien Lurralde Plan Sektorialaren zirriborroari ekarpenak egiteko irekitako prozesuan, Eusko Jaurlaritzak hainbat bilera egin ditu aste honetan. Udalei egindako kontsulten bigarren fase honetan, EH Bilduk ekarpen berriak egin ditu, besteak beste, parke natural guztiak (Aitzgorri-Aratz barne, orain kanpoan geratuko litzatekeena) eta Natura 2000 Sare osoa (IBL, KBE eta HBBEak barne) sistema berriztagarrien instalazio intentsiboetarako baztertze-eremu gisa sar daitezela dokumentuan. Gainera, instalazio fotovoltaikoen kasuan, EH Bilduren ustez, balio estrategiko handiko nekazaritza- eta abeltzaintza-eremuak eta %20tik gorako maldak dituzten lursailak bazterketa-eremutzat jo behar dira. Energia eolikoari dagokionez, EH Bilduk Paisaia Berezi eta Paisaia Bikain izendatutako eremuak, mehatxatutako harrapariek habia egiteko eremuak edo desagertzeko arriskuan dauden fauna-espezieentzako interes bereziko eremuak eta biotopo babestuen inguruko eremuak gehitu ditu.

 

EH Bilduren ustez, lehentasuna eman behar zaie, oro har, ekologiaren nahiz paisaiaren aldetik inpaktu txikiagoa eragiten duten leku antropizatuenei, irisgarrienei eta, oro har, gutxien eragiten dutenei: tarteko eta hegal-erdiko kotetan, mendi baxuetan, eremu aldatuagoetan, industria-eremuetan eta garraio elektrikoaren sare nagusietatik eta energia-eskariaren eta -kontsumoaren eremuetatik hurbil dauden eremuetan, etab. EH Bilduren ustez, gainera, dauden instalazioak berriro indartzeko aukera aztertu beharko litzateke, helburuak lortzeko, ahal den neurrian azpiegitura berriak eraikitzea saihestuz.

 

EH Bildurentzat, energia berriztagarrien LPS hau egiteko prozesuak gabezia larriak ditu. Alde batetik, abian jarri den parte-hartze prozesua salatu du, oso eskasa dela uste baitu, bai metodologiagatik, baita eman zaion hedapen urriagatik ere. Bestalde, EH Bilduren ustez, energia berriztagarriaren hedapena ikuspegi okerrarekin hasi da. Dokumentazioa ikuspegi desarrollista batetik landu da, izan daitezkeen ingurumen-, gizarte- eta lurralde-oztopoak gainditzeko.

 

Zentzu horretan EH Bilduk energia berriztagarriaren hedapenean kontrol publikoa eskatu du eta kritikatu du ekimen pribatuak pisu gehiegi duela. Halaber, autokontsumo-sistemetan, industria-ekoizpeneko energia-instalazio berriztagarrien mix-etan eta iturri-motaren arabera bereizitako sistemetan oinarrituta instalatu beharreko potentzia-ehunekoak zehazteko eskatu du, baita gaur egun dauden instalazioak berriro indartzeko gaitasuna ere. Hori guztia energia-sistemaren deskarbonizazio-horizonte batean sartuta dago.