Sopela

Kirol-instalazioak, hobe epe laburrerako konponbidea.

| 2021-04-07 21:52:00

Uztailaren 31n amaituko da Sopelako kirol-instalazioen kudeaketa. Hilabete gutxi batzuk lehenago, Gobernu Taldeak zerbitzu horiek 15 urte gehi 5 urteko luzapenean lizitatzeko proposamena aurkeztu du. Proposamen hori ia maniobra-tarterik gabe azaltzen du, hain zuzen ere, zerbitzua lizitatzeko beharra ia berehalakoa denean. Aukera hau, oposizioaren babesik gabe aurkeztu dute, gutxiengoan gobernatzen dutela jakinda ere.

Oposiziotik behin eta berriz eskatu da zerbitzua udalekotzearen bideragarritasuna justifikatzen duen txostena aztertzea, aukera guztiak ikertu ahal izateko. Gaur egun, ez dugu horrelako txostenik jaso.

Baina, dena ez du zuria edo beltza izan behar. Eh Bilduren asmoa ez da zerbitzua blokeatzea erabiltzaile edota langileei begira. Horregatik, zerbitzua epe labur baterako lizitatzearen alde egiten dugu, tarte horretan, zerbitzu hori udalekotzea posible den ala ez, sakon baloratu eta hausnartu ahal izateko. Horrenbestez, Eh Bilduk, Elkarrekin Podemosek eta Dbtuk honako proposamen hau sinatu eta erregistratu dute:
 

Elkarrekin Sopela, EH-Bildu Sopela eta Denok Batera Sopela udal taldeek hau adierazten dugu:


Udal-zerbitzuak ahalik eta modu jasangarrienean eta efizienteenean kudeatu behar dira. Udal Gobernu talde honek ez du konparaziozko azterlan serio eta objektiborik egin, kudeaketa mota desberdinak aztertzeko, zuzenean, zeharkako kudeaketarekin jarraitzea erabaki du lizitazio-plegu bidez.

Hala eta guztiz ere, Gobernu taldeak badaki aurreko eskaeran eskatzen zen Munizipalizazio Espedientea (2021-E-RC-1624 erregistro-zenbakia) edo Justifikazio Memoria bat egiteko denbora eta eztabaida lasaia behar dela. Kontuan hartuta oraingo luzapena uztailaren 31n amaitzen dela, Gobernu Taldeari erdibideko irtenbide bat proposatzen diogu, justifikazio-memoria egitea ahalbidetuko duena eta, aldi berean, zerbitzua emango dela ziurtatuko duena, betebeharren aitorpenera jo beharrik gabe, langileentzako zein udalerrirako izan dezakeen segurtasunik ezarekin.

Horregatik guztiagatik, Elkarrekin Sopela, EH-Bildu Sopela eta Denok Batera Sopela udal taldeek elkarrekin honako proposamen hau aurkeztu diote Gobernu Taldeari:

- Gobernu Taldeak plegu bat idaztea, teknikoki bideragarria den kontratuaren gutxieneko epe baten barruan, gehienez ere 2 urteko emakida-epearekin. Epe horretan, justifikazio-memoria idaztearen bidez munizipalizazioaren aukera aztertu ahal izango da.

-Proposamen hau erregistratu eta bi asteko epean, Justifikazio Memoriak idazten esperientzia egiaztatua duten erakunde publikoen edo enpresen azterketarekin hastea, bi Justifikazio Memoria egiteko, horiek kontrastatu ahal izateko.

- Talde horiek ez zuten kontuan hartu Osoko Bilkuran bi urtetik gorako emakida-plegurik onartzea, Sopelako kirol-instalazioetarako zeharkako kudeaketaren efizientzia handiagoa egiaztatzen ez den bitartean; hori justifikazio-memoriaren bidez baino ezin da egin.

- Era berean, talde hauek uko egiten diote Gobernu Taldeak proposatutako plegua emateko epeari (15+5 urte). Gobernu Taldearen alde bakarreko kirol-instalazioen proiektu batengatik ordaindu beharreko hipoteka dela uste da. Proiektu hau ez da eztabaida eta kontsulta baten emaitza, ez baita herritarren, ezta udalbatzako gainerakoen iritzirik partekatu.

Sopela, 2021/04/06


 

Kirol-instalazioak: prest gaude 20 urterako hipotekatzeko?

| 2021-03-13 05:39:00

Otsailaren amaieran, gobernu-taldeak Sopelako kirol-instalazioen kudeaketa lizitatzeko plegu teknikoak aurkeztu zizkien gainerako udal-taldeei. Plegu horietan jasotzen da instalazio horien kudeaketa 15 urtez eta 5 urtez luzatzea, hau da, Sopela enpresa batekin konprometituta egon daiteke 20 urtez.

Konpromiso horren truke, enpresa esleipendunak azpiegitura berrietan inbertituko luke Sopelan. Jarduera garrantzitsuena, gaur egun padeleko pistak dauden eremuan egingo litzateke. Toki honetan igerilekuen eraikin osagarri berri bat eraikiko litzateke, kirola egiteko areto berriekin. Aitzitik, padel pistak Urkon kokatuko lirateke.

Eh Bilduk hausnarketa sakona egin nahi du gai honi buruz; izan ere, plegu horien bidez planteatzen ari zaiguna ez da bakarrik Sopelako kirol-zerbitzuak kudeatzen dituen enpresa (orain arte Be onek egin duen bezala), baita Sopelak datozen 20 urteetan izango dituen kirol-azpiegituren diseinua ere. Hau da, proiektatzen ari da nola handituko diren instalazio horiek eta nola sortuko diren espazio berriak. Hori guztia, gobernu-taldeak diseinatutako proiektu itxi batean, zerbitzuaren enpresa esleipendunak garatuko duena. Sopela 20 urterako hipotekatzen ari dira.

Jarrera horrek deigarria ematen dio eh Bilduri. Orain dela gutxi, Sopelan parte-hartze prozesu bat egin da Sopeloztarrek kultur ekipamendu berriei begira dituzten beharrak ebaluatzeko. Aldiz, kirol ekipamendu berriekin ez dira Sopeloztarrak kontuan hartzen, guztiz kontrakoa baizik.

EH Bilduk Herri Batzarra egingo du II. Kongresuko ponentziak Sopelan aurkezteko

| 2021-03-13 05:16:00

Martxoaren 18an, osteguna, arratsaldeko18:30ean, EH Bilduk Herri Batzarra egingodu II. Kongresuko ponentziak Sopelan aurkezteko. Bizi dugun egoeraren eraginezera telematikoan egingo den batzarrean, Arnaldo Otegik, ponentzia politikoa etaponentzia organizatiboa aurkeztuko ditu.

Telematikoa egiteaz gain, Kurtziorabertaratzeko aukera ere egongo da.

Ponentziak elkarrekin.ehbildu.eus webgunean eskuragarri daude jada.

Telematiko zein presentzial moduan partehartzekoezinbestekoa da aurretik izenaematea. EH Bildu Sopelak batzarrean parte hartzeko deia luzatzen du.

EMAN IZENA HEMEN

Arrigorri joko-aretoaren handitzaren aurrean... APUSTU-ETXERIK EZ!

Uztailaren 30eko osoko bilkuran, Sopelako EH Bilduk mozio bat aurkeztu du, Arrigorri joko-etxearen handitzea eteteko. Udal talde guztiek babestu zuten mozioa. Ondorioz, kautelaz Arrigorri apustu etxeak egin nahi duen obra eten egingo da, obra horrek Eusko Jaurlaritzak horrelako negozio kaltegarriak mugatzeko jarri duen arautegia betetzen duela konprobatu arte. Gure jarrera argia da: joko-aretorik ez, apustu-etxerik ez!

Ludopatia,Joku-etxeak,Arrigorri | 2020-08-01 08:35:00

 

Arrigorri joko aretoaren handitzea

2020ko urtarrilean, Recreativos Uribe Costa, SL merkataritza-sozietateak Sopelako "Arrigorri" joko-aretoan eraberritzeko proiektua aurkeztu zion Eusko Jaurlaritzako Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzari. Ondoren, 2020ko otsailaren 6an, Joko eta Ikuskizun zuzendariak baimena eman zuen eskatutako eraberritze-lanak egiteko. Azkenik, Sopelako Udal Gobernuak 2020ko ekainaren 26an Arrigorri lokala handitzeari buruzko erabakia hartu zuen (917/2020 espedientea).

Arrigorri joko-areatoaren obra hori ez da lokala eraberritzeko, handitzeko baizik: egungo joko-aretoko tabernak 108.49 m2-ko azalera erabilgarria du, eta handitu nahi den lokalak 120.67 m2). Erreforma horrek makinen eta pertsonen aforoa aldatzea dakar.

 

Eusko Jaurlaritzaren ekimen joko-aretoak kontrolatzeko

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak jokoaren plangintza berrikusteko prozedurari ekiteko erabakia hartu zuen. Euskadiko Jokoaren Erregelamendu Orokorrean dago jasota.

2020ko urtarrilaren 14an, establezimendu horien jarduera arautzen duen erregelamenduaren berrikuspena amaitu arte, Eusko Jaurlaritzak aldi baterako eteten du joko-lokaletarako lizentzia berrien edo horien aldaketen emakida, lokalaren azalera handitzea ez dakarten obrei dagozkienak izan ezik.

Halaber, joko-makinak ustiatzeko baimen berrien emakida etetea erabaki zen, eta etete horri eutsiko zaio berrikuspenaren araudia onartu arte.

 

EH Bildu: Ludopatiaren aurrean Udalak badu erantzunkizuna!

Joko aretoen ondorioz, ludopatia arazoak handitzen ari dira, sakontzen, bereziki gazteengan eta aurretik prekarizatutako jendarte segmentuetan.
Ikerketek esaten dute Euskal Herriko 3 gaztetik batek, erregulartasunez apustu egiten duela.

Praktika horien kontsumitzaileen %66k 35 urte baino gutxiago dituzte. Jokatzen dutenen %15ek ludopata bihurtzeko arrisku larria du.
2017an 340 milioi euro baino gehiago jokatu ziren apustuetan EAEn, aurreko urtean baino %10,5 gehiago eta 2012an baino %113 gehiago. EAEn 205 joko areto eta 34 apustu etxe daude.

Badakigu adikzio desberdinek, ludopatia barne, dituzten ondorio desberdinak, horregatik uste dugu udaletxearen betebeharrak hurrengoak izan behar direla: prebentzioa eta osasunaren sustapena bultzatu behar da, aisialdi osasuntsuaren eskaintza handitzen den bitartean. Eta oso garrantzitsua dena, joko espazioak murriztea, joko-ekintzei zailtasunak jarriz. Aurretik emandako datuetan argi ikusten da areto hauek zelako inzidentzia duen gizartean, horregatik, eskatzen dugu areto gehiagorik ez zabaltzea, ezta zabalik daudenen handipena baimentzea.

Hau guztia dela eta, honako erabaki zuen Sopelako osoko bilkurak aho batez: "Tokiko Gobernu Batzarrak akordioa kautelaz etetea 2020ko ekainaren 26an hartutako erabakia, 14. puntuari dagokionez: obra txikia Landabe 2an - Arrigorri lokala handitzea (917/2020 espedientea). Udalean eta Joko eta Ikuskizun Zuzendaritzan aurkeztutako proiektuak kontrastatu arte".

EH BILDUren mozioa, joko-aretoen inguruan.

7 ERASO KONFINAMENDU GARAIAN

Zenbat indarkeria matxista eraso gertatu dira osasun-larrialdiko egoeran?

Feminismoak,Indarkeria matxista | 2020-07-31 10:10:00

Uztailean, Sopelako Udalaren gizarte-ekintzako eta berdintasuneko informazio batzordean, konfinamendu garaian genero-indarkeri 7 kasu izan direla aipatu zen. 7 emakume, beraien erasotzaileerekin gau eta egun bizi behar izan dutenak.

Ezin dugu onartu Sopelan indarkeria matxista kasu bakar bat ere egotea. Denon erantzukizuna da eraso horiei aurre egitea, baina erakundeok, erantzukizun osoa daukagu: ez da nahikoa indarkeria-adierazpen instituzional jakin batzuk kaleratzea. 2020an jadanik hiru adierazpen izenpetu ditu Sopelako Udalak: emakumeen kontrako indarkeriaren ingurukoa, Martxoaren 8koa eta LGTBI komunitatearen eskubideen aldekoa. Horrelako kasu bat gertatzen den bakoitzean, salaketa irmo eta sendo bat egiteaz gain, gertakaria eragin duten arrazoietara jo behar da, eta hori erakunde publikoen ardura da. Egoera horrek eskatzen du Sopelako egungo egoeraren benetako azterketa egitea eta egoera horri erantzungo dion talka-plan bat bultzatzea (kontzientziazio-kanpainak, erasotutako emakumeak laguntzeko bitartekoak, besteak beste).

Ez gara paradisu batean bizi. Adierazpen instituzional eta ekitaldi bukolikoez harago joan, eta 7 indarkeria-kasu hauen kontrako salaketa sendo bat egin behar dugu eta horrelakorik berriz gerta ez dadin bitartekoak eta ekintza zehatzak aurrera eraman.

ALBISTEAK

Arrigorri joko-aretoaren handitzaren aurrean... APUSTU-ETXERIK EZ!

2020-08-01 08:35:00

Uztailaren 30eko osoko bilkuran, Sopelako EH Bilduk mozio bat aurkeztu du, Arrigorri joko-etxearen handitzea eteteko. Udal talde guztiek babestu zuten mozioa. Ondorioz, kautelaz Arrigorri apustu etxeak egin nahi duen obra eten egingo da, obra horrek Eusko Jaurlaritzak horrelako negozio kaltegarriak mugatzeko jarri duen arautegia betetzen duela konprobatu arte. Gure jarrera argia da: joko-aretorik ez, apustu-etxerik ez!