Sopela

EH Bilduk Abaroko Plan Partzialaren onarpena ahalbideratuko luke Sopelako interes orokorraren alde

EH Bilduk ontzat jo ditu udal teknikariek Abaroko Plan Partzialari egindako alegazioei emandako erantzunak. Hori dela eta, Abaroko jabeek Udalak begi onez ikusitako alegazio horiek onartuz gero, EH Bilduk erraztu egingo luke Plan Partziala onartzea, sektore horren garapena ahalbidetuz: gogoratu, Iberreko Institutua handitzeko eta Sopelarako planifikatutako BOEen erdia baino gehiago eraikitzeko aukera ematen duela sektore horrek. Hala ere, orain ez dagokio EH Bilduri egoera desblokeatzea. Pilota EAJ/PSE gobernutaldearen, Eusko Jaurlaritzaren eta Abaroko jabeen teilatuan dago (non Viuda de Sainz eraikuntza-enpresa gehiengoa den). Horrela, EH Bilduk ateak zabalik utzi ditu Sopelaren aldarrikapenak hezkuntza eta etxebizitza gaietan gauzatu daitezen.

Abaro | 2021-11-05 14:16:00

2011-2015 legegintzaldian, EH Bildu Alkatetzan zegoela, Abaroren garapena desblokeatu genuen, prozesu osoa blindatzen zuten bi akordiorekin: Eusko Jaurlaritzaren eta Udalaren arteko akordio bat, non Etxebizitza Sailak Abaron BOEak (babes ofizialeko etxebizitzak) eraikitzeko konpromisoa hartzen zuen; jabeen eta Udalaren arteko beste akordio bat, non jabeek sektorea garatzeko konpromisoa hartzen zuten. Hori bai, Udalak hirigintzako araudi berri bat jarri behar zuen martxan: Sopelarako HAPO bat (gazteleraz, PGOU). EH Bilduk HAPOren idazketa lizitatu eta esleitu zuen, baina prozesua “susmagarriki” aurkaratu zen eta 2015-2019 legegintzaldian EAJk ez zuen EZER egin. Ez HAPO ateratzeko, ez Abaro garatzeko. Orain, Eusko Jaurlaritzaren konpromisoa zalantzan dago, HAPO geldirik baitago.

Legegintzaldi honetan, Abaroren garapena erronka ukaezina bihurtu da. EH Bilduk honako jarrera hau izan du hilabete hauetan: "Abaro proiektu beharrezkoa da, baina hobetu daiteke... eta berandu dator". Horregatik, hobekuntza-proposamenak aurkezten ditugu sektore horretako Plan Partziala onartzeko prozesuan irekitako bi alegazio-aldietan.

Urriaren 20an jaso genituen aurkeztu genituen behin betiko alegazioen erantzunak: pasabide bakarra onartzen dute, eta ez hiru, oinezkoentzat Abaro eta Sopelako erdigunea lotzeko; trafikoari dagokionez, Gobelondorekiko ibilgailu-konexioa ez dute onartu, Enrique Urrutikoetxeak irteera bermatzeko (bere ordez, oinezkoentzako konexio bat ezartzen da), eta Iberrota kalearekiko konexioa aintzat hartzen da, Iberrota kalearekin batera, sektorearen
irteeretako bat bezala.

Gure alegazioei emandako erantzunak aztertuta, ontzat jotzen ditugu: gehiago nahiko genukeen, baina sektore honen (BOEak eta Institutua) garrantzia dela eta, ez dugu blokeatuko. Arduraz jokatuz eta Sopelako interes orokorrak defendatuz. Horregatik, Abaroko Plan Partzialaren
onarpena errazteko konpromisoa hartzen dugu, betiere sektorearen jabeek Plan Partzialaren behin betiko idazketan hobekuntza-proposamenak onartzen badituzte.

Azkenik, EAJri eta PSEri eskatzen diegu berrargitara dezatela, ahalik eta lasterren eta baldintza berdinetan, EH Bilduk Eusko Jaurlaritzarekin 2012an sinatutako akordioa, Etxebizitza Sailak Abaron BOEak eraikitzeko konpromisoa formalki har dezan.

 

EH BILDUREN JARRERA

 1. Ontzat jotzen ditugu udal teknikariek Abaroko Plan Partzialari egindako alegazioei emandako erantzunak; beraz, jabeek Plan Partzialaren behin betiko idazketan sartuko balituzte, Plan horren onarpena ahalbideratuko genuke.
 2. Horrela, EH Bilduk ateak zabalik uzten ditu Institutua handitzeko eta Sopelako etxebizitza-arazoak konponduko lituzketen BOEak eraikitzeko.
 3. Orain ez dagokio EH Bilduri egoera desblokeatzea. Pilota EAJ/PSE gobernu-taldearen, Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza Sailaren eta Abaroko jabeen teilatuan dago.
 4. Jabeei eskatzen diegu gure hobekuntza-proposamenei buruz Udalak egindako txosten teknikoak onar ditzatela eta Plan Partzialaren behin betiko idazketan sar ditzatela.
 5. EAJ/PSEren gobernu-taldeari eskatzen diogu beharrezko izapideak egin ditzala Sopelako Udalak eta Eusko Jaurlaritzak 2012an sinatutako akordioa ahalik eta lasterren berrargitaratzeko, alkatetzan egon zenean EH Bilduk egin zuen bezalaxe.
 6. Era berean, Eusko Jaurlaritzari eskatzen diogu akordio hori ahalik eta lasterren berrargitaratzeko borondate politikoa izatea, hau da, konpromiso formala har dezala Abaron BOEak eraikitzeko.

ABARORI BURUZKO INFORMAZIO GUZTIA HEMEN: "ABARO, INSTITUTUA ETA BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZAK: BERANDU ETA TXARTO" (2021/10/29).

UNE KRITIKO BATERAKO ERANTZUNAK: Guruzne Carrasson eta Unai del Burgori elkarrizketa

| 2021-10-30 12:03:00

EH Bilduk 2.360 boto lortu zituen 2019ko udal hauteskundeetan, EAJk 2.731. DBTUk, 391 botorekin, Alkatetza eman zien berriro jeltzaleei, 2015ean egin zuen bezala. Hori dela eta, EH Bilduk legealdiaren lehen bi urteetan "oposizio arduratsu eta proposatzailea" egin nahi izan du, "Sopelaren etorkizuna zehazteko akordioak" lortzen saiatuz, bai gobernu-taldearekin, bai oposizioko gainerako alderdiekin eta Sopelako eragile sozialekin, baina jakitun izanik "EH Bildun herria ulertzeko modu propioa dugula, herria egiteko modu propioa".

 

Egun, udal-politika une kritikoan dago. Kiroldegiaren egoera, transfugismo salaketak, Zipiriñeren arazoa, Abaro, Sopelako erdigunea oinezkoentzat jartzeko "esperimentua"...

 

Hona hemen Guruzne Carrasson eta Unai del Burgo EH Bilduk Sopelako Udalean dituen zinegotziei egin diegun elkarrizketa. Elkarrizketa honetan legealdiaren lehen bi urteak errepasatuko ditugu.

 

ABARO, INSTITUTUA ETA BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZAK: BERANDU ETA TXARTO

Artikulu honetan Larrabasterrako Abaro sektorearen garapenaren errepaso kronologikoa (eta kritikoa) egiten dugu. Sopelako hirigintza araudiak (arau subsidiarioak, gure ustez “antisozialak”) herriko Babes Ofizialeko Etxebizitzen (BOE) erdia baino gehiago Abaron kokatzen du, eta bertan ere Iberreko Institutua handitu nahi da, Batxilergoa eskain dezan udalerriko gazteentzat. Era berean, artikulu honetan beste behin ere finkatuko dugu EH Bilduren jarrera politikoa sektore horren inguruan (hirigintza proiektu hori beharrezkoa da, baina hobetu daiteke... eta berandu dator), eta Larrabasterrarentzat eta Sopelarentzat berebiziko garrantzia duen eremu horren inguruan EAJk egin duen kudeaketa txarra (utzikeriagatik edo interes azpimarratu nahi dugu.

| 2021-10-29 13:08:00

1. Sopelako Arau Subsidiarioak 1999ko urtarrilaren 11n argitaratu ziren Bizkaiko Aldizkari Ofizialean (BAO), eta bertan arautzen da, besteak beste, Abaro eremua. Abaron 500 BOE aurreikusi ziren. Herriko eremu bakar batean Sopelako babes ofizialeko etxebizitzen erdia baino gehiago sartzea erokeria da, eta gainera, eremu bakar horretan etxebizitzen %100a BOE gisa finkatzen zen. Ondorioz, urteak igaro eta ez zen ezer egin: baldintza horietan (%100 BOE) lurren jabeei ez zitzaien interesatzen, eta EAJri ere ez. Hainbat urtez geldirik egon da eremu hori.

2. 2012an EH Bilduk Abaro desblokeatu zuen. EH Bilduk jabeekin eta Eusko Jaurlaritzarekin egindako akordioak 2012ko urriaren 8an argitaratuko ziren BAOn. Bi erabaki izan ziren: Udala/EJ eta Udala/jabeak. EH Bilduk bi helburu zituen akordio horietan: babes ofizialeko etxebizitzak behingoz hastea eta institutua handitzeko lursailak lagatzea. Jabeekiko negoziazioak gogorrak izan ziren: etxebizitza librerik ez badago, ez dago akordiorik (ez dute negoziorik egiten BOEekin). Hiru aldeko negoziazioetan (Udala/EJ/jabeak), honako akordio hauek lortu ziren: jabeek etxebizitza libreak %25a izatea lortu zuten; Udalak lursailen aldez aurreko lagapena egitea Institutua handitzeko eta BOEak %75a izatea. Garai hartan EH Bilduko kideek erabili zuten esaldiak puri-purian jarraitzen du gaur egun: “Nahiago ditugu babes ofizialeko 390 etxebizitza, benetakoak eta eraikiak, paperean agertzen diren eraiki gabeko 500 etxebizitza baino”. Hori bai, Eusko Jaurlaritzak eskatu zuen Abaron gutxitzen diren babes ofizialeko etxebizitzen %25a Sopelako beste eremu batzuetan jasotzea, eta, horretarako, gehienez ere 6 hilabeteko epean Arau Subsidiarioen berrikusketa egiten hasteko eskatu zuen (hau da, HAPO berri baten prozedura martxan jartzea). Interesgarria da azpimarratzea akordio horiek EH Bildurekin lortu zirela alkatetzan eta PSErekin Eusko Jaurlaritzan... kasualitatez, EAJk inon gobernatzen ez zuen une bakarrean.

3. EH BILDUk 2013ko irailaren 24an bete zuen bere konpromisoa, osoko bilkuran. Ofizialki, “Sopelako udalerrian indarrean dauden arau subsidiarioak berrikusteko lanei hasiera eman zaie” (egun horretako aktaren 12. puntuaren testu-kopia). EH Bilduk sei hilabeteko konpromisoa bete zuen; izan ere, hasiera horretan Udal/EJ/Jabeen erabakiak BAOn argitaratu zirenetik 11 hilabete igaro baziren ere, osoko bilkura horretan bertan (2013/09/24) Hirigintzako Aholku Batzordea onartu zen, bere erregulazio guztiarekin (beraz, denbora dezente eman zen akordio horiek egiten). Aholku Batzorde hori nahitaez bete beharreko urratsa da HAPO berri baterako. Are gehiago, 2014ko uztailerako publikoak ziren Sopelako Hiri Antolamenduko Plan Orokorra idazteko eta izapidetzeko baldintza teknikoen agiriak (2014ko uztailaren 10ekoa da) eta klausula administratiboen plegua (1027/2014 espedientea).

4. 2015eko urtarrilaren 21ean behin betiko esleitu zitzaion enpresa bati Sopelako Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren idazketa. Udaleko kontratazio-mahaia honako hauek osatu zuten: alkateak, lehendakari gisa; batzordekideek: udal-arkitektoa, Hirigintza, Etxebizitza, Ingurumen, Obra Publiko eta Zerbitzuetako Informazio Batzordeko presidentea, ustekabeko idazkaria eta udaleko kontu-hartzailea. Mahaiko idazkaria: kontratazio arloko Administrazio Orokorreko teknikari arduraduna.

5. Udalaren erabakiaren aurkako errekurtsoa (2015eko uztailaren 3ko ebazpena). Bigarren lekuan geratu zen enpresak errekurtsoa aurkeztu zuen, eta 2015eko uztailaren 3an Kontratuen inguruko Errekurtsoen Administrazio Organoak Udalaren aurka egin zuen. Udalaren aurkako ebazpenaren muina da HAPO berriaren eskaintzak ebaluatzeko udalak kontratatutako enpresak eta enpresa irabazleak harremanak izan zituztela lehenago, zehazki Zeberioko HAPOn.

6. Onartezina izan zen EAJren jarrera 2015-2019 legegintzaldiaren hasieran: ebazpen horren aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez zitekeen Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian bi hilabeteko epean, eta EZ ZUEN AURKEZTU errekurtso hori: uztailaren 3an EAJ zegoen alkatetzan, Gontzal Hermosilla. Are gehiago, EAJ-ak aurreratutako gastuengatik konpentsazioa ordaindu zion enpresari, eta enpresarekiko kontratu-harreman oro amaitu zuen.

7. EAJ HAPOa “izoztu” zuen 2015-2019 legegintzaldian: ez zuen urrats bakar bat egin, are gehiago, HAPO berri baterako aurrekontu-partida ezabatu zuen.

8. 2019-2023 legegintzaldi honetan, EH Bilduk 2020ko lehen udal-aurrekontuak onartzea erraztu zuen, EAJk Hiri Antolamendurako Plan Orokorra (HAPO) idazteko konpromisoa hartzen zuen akordioa sinatuta. “2020an Sopelarako HAPO bat egiteko urte anitzeko prozesuari ekingo zaio, 2011-2015 legegintzaldian aurreratutako lana kontuan hartuta. Halaber, “babes publikoko etxebizitzak eta alokairua bultzatuko dira. Abaro sektorearen garapenaz gain, Udalak bere gain hartzen du Asu eta Loiolako lurzatietan udal BPEak garatzeko konpromisoa”.

9. 2020ko irailaren 4an, Tokiko Gobernu Batzarrak hasierako onarpena eman zion Abaroko Plan Partzialari, 2020ko irailaren 4an. Alegazioak aurkezteko epea ireki da.

10. EH Bilduren iritziz, Plan Partziala beharrezkoa da, baina hobetu egin daiteke Larrabasterraren etorkizunerako, eta, horregatik, mugikortasunari, trafikoari, generoikuspegiari eta saltoki txikien defentsari buruzko lehen alegazioak erregistratu zituen 2020ko urriaren 9an.

11. Gure alegazioei emandako erantzunak ez dira nahikoak. Oinezkoen mugikortasunari dagokionez, sektore berria herriaren gainerakoarekin lotzeko pasabide bakarra aurreikusi da. Trafikoari dagokionez, ez da aintzat hartu Gobelondo kalea sektorearekin lotzeko proposamena, ezta Iberrota kaletik trafikoa banatzea ere, institutuaren aurretik igarotzea saihesteko. Desplazamenduak segurtasun handiagoz hobetzeko proposatzen genuen genero-ikuspegia ez da aintzat hartzen. Saltoki txikiei dagokienez, zati batean estimatzen da, eta saltzeko gehieneko azalera 150 m2-koa da.

12. 2021eko ekainaren 15ean, alegazioen fase berri batean, Abaroko Plan Partziala hobetzen saiatu ginen: oinezkoen bideragarritasunari dagokionez, beste bi pasabide proposatuz metroaren gainetik; trafikoari dagokionez, berriz ere justifikatu genuen Gobelondo kalearekin lotzeko beharra eta Iberrota kalea Gatzarriñerekin lotzeko beharra; genero-ikuspegiari dagokionez, berriz, kaleetan gutxieneko zabalera jakin bat eskatzen genuen. Era berean, Abaro sektoretik bidegorri bat pasatzea eskatu genuen (ikus alegazioak).

13. Alegazioen bigarren fase honetan (apiriletik ekainera, gutxi gorabehera), alegazio gehiago ere aurkeztu ziren. Sopelako zenbait bizilagunek, batez ere, Iberre parean trafikoak eragindako arazoen inguruko alegazioak aurkeztu zituzten. DB-TUren alegaziorik garrantzitsuena Abaroko etxebizitzen %100a BOEak izatea da. EH Bildu ez dator bat alegazio horrekin, horrek behin betiko blokeatuko lukeelako Plan Partziala bera. Gogora dezagun EH Bilduko kideek 2011-2015 legegintzaldian esandakoa: “nahiago ditugu babes ofizialeko 390 etxebizitza, benetakoak eta eraikiak, paperean agertzen diren eraiki gabeko 500 etxebizitza baino”.

14. 2021eko uztailaren 2an, Abaroko Plan Partzialaren erredakzio-taldea udal taldeetako bozeramaileekin bildu zen. Alkatetzak, Eusko Jaurlaritzak eta Sopelako Udalak sinatutako akordioaren indarraldiari dagokionez, egungo Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioko sailburuak adierazitakoa jakinarazi zigun: a) Akordioa iraungi egin da; b) Berriro idatzi beharko litzateke eguneratuta; c) Aurrekoaren baldintza berberetan berritu
beharko litzateke.

15. HAPOari dagokionez, lizitazioa egin aurretik, zenbait iradokizun aurkeztu genituen, idatziz, 2021eko maiatzaren 21ean. Iradokizun horiek ez ziren kontuan hartu, eta esleipenerako irizpide zenbakarriak aipatzen zituzten. Esleipena ekainaren amaieran ebatzi beharko zen, baina arkitektoen elkargoak plegua errekurritu zuen, egin genituen ekarpen batzuekin bat etorriz. Une honetan, ebazpena arbitrajearen zain dago, eta, emaitzaren arabera, lizitazioarekin jarraitu ahal izango da, edo prozesuari hasieratik berriz ere ekin, plegu berri batzuekin. HAPO gelditzeak praktikan Abaroren garapena eta Arau Subsidiarioen beharrezko aldaketen hasiera blokeatzen du.

16. EH Bilduren jarrera Eusko Jaurlaritzarekin akordio berri bat sinatzea da, bere garaian adostutako baldintzetan. 2021eko uztailaren 6an, erantzun formala eskatu genuen idatziz, eta erantzunaren zain gaude.

17. Irailaren 7an, Eusko Jaurlaritzak Udalari jakinarazi zion 2012ko Udalaren/Eusko Jaurlaritzaren Akordioa ezin zela berritu, iraungita zegoelako. Aukera bakarra HAPO martxan dagoenean akordio berri bat berrargitaratzea da. Hori ere bada EH Bilduren jarrera. EAJk aurrera eramateko borondate argia izan behar du.

18. Bigarren alegazioei dagokienez, urriaren 20an jasotako erantzunak honako hauek izan ziren: oinezkoen eta hirigunearen arteko loturei dagokienez, pasabide bakarra onartzen da, eta ez hiru; trafikoari dagokionez, Gobelondorekiko konexioa ez da onartzen, Enrique Urrutikoetxearen irteera bermatzeko, eta bestetik, Iberrota kalearekiko lotura onartzen da; genero-ikuspegiari dagokionez, onartu egiten dira gure alegazioak, eta, beraz, erabilera publikoko eraikinen artean oinezkoentzako espazioen zehaztapen argia egingo da, bai eta espazio horien gutxieneko neurriak ere, hala nola kaleko argiztapena. Saltoki txikiei dagokienez, alegazioa partzialki onartu da.

EH Bilduk azpimarratu nahi du Eusko Jaurlaritzak konpromisoa hartu behar duela Abaroko BOEak eraikitzeko, eta akordio berri bat sinatu beharko duela, 2012ko baldintza berberetan. Alegazioei dagokienez, gure irizpideekin jarraituko dugu: “Abaro beharrezkoa da baina hobetu daiteke”. Beraz, seriotasunez aztertuko dugu Udalak eta jabeek gure hobekuntza-proposamenei emandako erantzuna. Bestetik, EAJri egiten dizkiogun kritikak argiak dira: kudeaketa txarra eta interes falta hamarkada askotan zehar gure udalerrian BOEak sustatzeko eta gure ikastetxe publikoak hobetzeko. Argi eta garbi ikusi da hori HAPOren eta Abaro sektorearen atzerapenarekin, eta horrek arriskuan jartzen ditu Sopelarentzat berebiziko garrantzia duten bi proiektu horiek.

"Jaso nahi genukeena eskaini": EH Bilduren proposamena finantza-bazterketaren aurka

| 2021-10-29 12:40:00

Lehenik eta behin, gogora ekarri nahi ditugu 2021eko lehen seihilekoan Mediterraneo itsasoan hil omen diren 900 pertsonak, edo joan den astean Aita Marik erreskatatu eta lehorreratu ezinik 6 egun eman dituzten 105 pertsonak.

Migrazioa gai konplexua eta dramatikoa da: argi izan behar dugu pertsonez ari garela, beren jatorrizko herrialdeetatik irtetea halabeharrez erabakitzen duten pertsonez, beren egoera hobetzeko, sustraiak, familia eta nortasuna atzean utzita, eta, batzuetan, beren bizitzara ere. Pertsona horiek beren helmugara iristen dira, hezteko, lan egiteko eta duintasunez bizitzeko helburu bakarrarekin, gainerako guztiok bilatzen dugun bezala.

Badakigu bidegabekeria-egoera horien konponbidea Sopelaren irismenetik kanpo dagoela, gure betebeharra da errealitate guztiz bidegabe hori salatzea. Sopelako EH BILDUren helburua gure herria bere aniztasunetik eraikitzea da, herritar guztien artean, bere jatorria edozein dela ere eta inork bere kulturaren elementu identitarioei uko egin behar izan gabe, betiere giza eskubide guztien babesa iparraldetzat hartuta.

Horregatik, atzoko osoko bilkuran Migraziorako Euskal Itun Soziala babestu genuen, baina horri zentzua emateko asmoz, aste honetan bertan aurkeztu dugun proposamena bezalako ekintza zehatzak eginez.

Azken batean, pertsona guztiek oinarrizko eskubideak eskura izatea bermatu behar dugu. Hala ere, bankuek kontuak irekitzea ukatzen die bizileku-txartelik ez duten migratzaileei. Hori saihesteko, legeak bermatzen du bankuek oinarrizko ordainketarako kontuak ireki behar izatea, eta, horrela, pertsona guztiek kontu korronte baterako sarbidea izatea, baina, hala ere, banku-erakundeek uko egiten diote kontu horiek irekitzeari. Egoera horrek ondorio larriak dakarzkie pertsonei.

“Hamzari Gizarte Larrialdietarako Laguntza dagokio, baina kontu-zenbakirik ez duenez, ezin du eskatu; Alikak alokairurako laguntza bat kobra dezake, baina banku-konturik gabe ezin du eskatu; Fatimak, lan bat egiten duenean, ezin du bere izenean kontu-zenbakirik eman, banketxe batek ere ez diolako kontua irekitzen...”.

Egoera baztertzaileei amaiera eman nahi diegu, kasu honetan finantza-bazterketari, eta gizarte-laguntzak jasotzen dituzten pertsonen oinarrizko eskubideak bermatu. Itunak dioen bezala: "Jaso nahi genukeena eskaini".

MOZAL LEGEA ETA SOPELAKO UDALTZAINGOA: EH BILDUREN PROPOSAMENA

Aplikatzen al du Sopelako Udaltzaingoak Mozal Legea auzokideekin eztabaidak kudeatzeko tresna gisa? EH Bilduren jarrera argia da: Sopelan Herritarren Segurtasunerako Legea ez aplikatzea... beti daude egoera gatazkatsuak kudeatzeko beste modu batzuk, errespetuz eta gure udalerriko herritarren eskubideak zainduz.

| 2021-10-27 10:32:00

Larrabasterrako familia baten kexaren ondorioz, Udaltzaingoarekin eztabaida bat izan ondoren Mozal Legea aplikatu baitzitzaioten (zehazki, 36.6 artikulua, desobedientzia eta erresistentzia aipatzen dituena, falta larri gisa tipifikatuta dagoena, 600 eta 30.000 euro arteko isunarekin zigortzeko modukoa), EH Bilduk eztabaida bat ireki du Sopelako Udaleko Herritarren Segurtasunerako Batzordean: Aplikatzen al du Sopelako Udaltzaingoak Mozal Legea auzokideekin eztabaidak kudeatzeko tresna gisa?

Gaia arriskutsua da: Mordaza Legearen artikulu batzuek aukera ematen dute udaltzainen interpretazioaren arabera herritarron zenbait jarrera zigortzeko, hala nola, ustezko “desobedientzia, erresistentzia edo errespetu eta begirune falta”.

 1. 36.6 artikulua. Agenteei ez obeditzea edo aurka egitea beren eginkizunak betetzean, delitu ez direnean, bai eta identifikatzeari uko egitea ere, agintaritzak edo haren agenteek eskatuta, edo identifikazio-prozesuetan datu faltsuak edo okerrak alegatzea.
 2. 37.4 artikulua. Segurtasuna babesteko eginkizunak betetzean segurtasun indar eta kidegoetako kide batek jasotzen dituen errespetu eta begirune faltak, jokabide horiek arauhauste penalak ez direnean.

Kasu horietan, poliziaren egiazkotasun-printzipioa lehenesten da zehatutako pertsonaren alegazioen gainetik. Are gehiago, alegazio horiek ez dira Udalean bertan aztertzen, baizik eta Eusko Jaurlaritzako Barne Sailean, herritarrengandik urrunago dagoen organo batean. Horrek udal-mailako fiskalizazioa egitea eragozten digu. Esan bezala, 30.000 eurora irits daitezke isunak, baldin eta agenteak interpretatzen badu herritarrak “desobeditu” diola modu larri batean.

Garrantzitsua iruditzen zaigu eztabaida hau abian jartzea, garrantzi politiko handiko gaia baita, Eusko Legebiltzarreko talde guztiak salbuespen-lege honen aurka agertu baitira:

 1. 2016an, Gasteizko Legebiltzarra, EAJ/PNV, EH Bildu eta PSEren botoekin, lege horren aurka agertu eta onartutako mozioan honako hau gehitu zen: "Legebiltzarraren gehiengo politikoa lege honen aurka dagoenez, konpromisoa hartu da lege hori ez aplikatzeko".
 2. Ildo horretan, EAJk berak proposatu du lege hori aldatzea Espainiako Parlamentuan legegintzaldi honetan: “segurtasuna, eskubideak eta askatasunak binomioaren arteko oreka bermatzaileagoa bilatze aldera, Euskal Taldearen ustez, oinarrizko eskubideen eta askatasun publikoen eraginkortasun osoaren aldeko interpretaziorik onena lehenetsi behar da, bereziki biltzeko eta manifestatzeko eskubideena, adierazpen- eta informazioaskatasunena, askatasun sindikalarena eta greba-eskubidearena”.
 3. EH Bilduk indargabetzearen aldeko apustua egin du: “Mozal Legea: bost urtez euskal jendartea zigortzen”. EH Bilduk polizia eredu komuninario, demokratiko eta hurbilago baten alde egiten du.
 4. PSOE ere aurka agertu da.
 5. Podemosek berriki ziurtatu du akordio bat duela PSOErekin Mozal Legea indargabetzeko.

Egungo egoera (post?)pandemikoan, nabarmena izan da herritarrek jasan duten espiral autoritario eta errepresiboa. Horren aurrean, ELA sindikatuarenak bezalako jarrerak azpimarratu behar dira, beste polizia-eredu bat aldarrikatuz. Gogora dezagun sindikatu hau ere aurrez aurre agertu zela Mozal Legearen aurka, lege hori aldarrikatu zenetik.

EH Bilduren jarrera argia da: Sopelan Mordaza Legea ez dadila aplikatu, beti daude egoera gatazkatsuak kudeatzeko beste modu batzuk, errespetuz eta gure udalerriko bizilagunen askatasun eta eskubideak zainduz.

Horretarako, udal talde guztiek lege errepresibo horren aurka akordio politiko bat lortzeko, beharrezkoa ikusten dugu Herritarren Segurtasunerako Batzordearen barruan eztabaida sakon bat abiaraztea, datu zehatzekin lege hori Sopelan zenbat kasutan aplikatu den eta zergatik.

OHARRA: argazkia. "Mozal Legea". Egilea: Joseba Larratxe. Argia aldizkariaren azalerako egindako marrazkia (2016-04-17).

Ikus Argiaren Mozal legeaaren mehatxua kanala: https://www.argia.eus/mozal-legearen-mehatxua

ALBISTEAK

EH Bilduk Abaroko Plan Partzialaren onarpena ahalbideratuko luke Sopelako interes orokorraren alde

2021-11-05 14:16:00

EH Bilduk ontzat jo ditu udal teknikariek Abaroko Plan Partzialari egindako alegazioei emandako erantzunak. Hori dela eta, Abaroko jabeek Udalak begi onez ikusitako alegazio horiek onartuz gero, EH Bilduk erraztu egingo luke Plan Partziala onartzea, sektore horren garapena ahalbidetuz: gogoratu, Iberreko Institutua handitzeko eta Sopelarako planifikatutako BOEen erdia baino gehiago eraikitzeko aukera ematen duela sektore horrek. Hala ere, orain ez dagokio EH Bilduri egoera desblokeatzea. Pilota EAJ/PSE gobernutaldearen, Eusko Jaurlaritzaren eta Abaroko jabeen teilatuan dago (non Viuda de Sainz eraikuntza-enpresa gehiengoa den). Horrela, EH Bilduk ateak zabalik utzi ditu Sopelaren aldarrikapenak hezkuntza eta etxebizitza gaietan gauzatu daitezen.

ABARO, INSTITUTUA ETA BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZAK: BERANDU ETA TXARTO

2021-10-29 13:08:00

Artikulu honetan Larrabasterrako Abaro sektorearen garapenaren errepaso kronologikoa (eta kritikoa) egiten dugu. Sopelako hirigintza araudiak (arau subsidiarioak, gure ustez “antisozialak”) herriko Babes Ofizialeko Etxebizitzen (BOE) erdia baino gehiago Abaron kokatzen du, eta bertan ere Iberreko Institutua handitu nahi da, Batxilergoa eskain dezan udalerriko gazteentzat. Era berean, artikulu honetan beste behin ere finkatuko dugu EH Bilduren jarrera politikoa sektore horren inguruan (hirigintza proiektu hori beharrezkoa da, baina hobetu daiteke... eta berandu dator), eta Larrabasterrarentzat eta Sopelarentzat berebiziko garrantzia duen eremu horren inguruan EAJk egin duen kudeaketa txarra (utzikeriagatik edo interes azpimarratu nahi dugu.