Sopela

KORONABIRUSAREN KRISIA: Sopelako EH Bilduren proposamenak!

Koronabirusak sortutako krisi egoera honetan beharrezkoa da udal taldeen artean erabateko elkarlana egotea. EH BILDU prest dago Sopelako Udal Gobernuarekin elkarlanean aritzeko gure herrian birusa geldiarazteko neurriak aplikatzeko. Ekarpen eta eztabaidarako dokumentu gisa eta lankidetzan aritzeko borondate sendoarekin, BOZERAMAILEEN BATZORDE batean aztertu, eztabaidatu eta hobetu beharreko proposamen hauek aurkezten ditugu, koronabirusak sortutako krisiaren ondorioei heltzeko.

| 2020-04-09 13:00:00

1.- Udal funtzionamendua.

a. Gutxieneko zerbitzuen definizioa.

  • Oinarrizko beste zerbitzu batzuekin egin den bezala, udalek gutxieneko zerbitzuetan egon behar dute. Horretarako, alkateak zehaztu behar du zer/nork egon behar duen (fisikoki) udaletxean, eta gainontzekoak telelana egingo du.

b. Funtzionamendu politikoa.

  • Batzorde informatiboak eta osoko bilkurak: "Modu telematikoan" egin daitezela koronabirusaren krisia amaitu arte.

  • Bozeramaileen Batzordea: Bozeramaileen Batzordea "krisi-mahai" gisa erabiltzea etengabe (bileren maiztasuna eta taldeen arteko harremana handituz, ahal bada modu telematikoan), Udal Gobernuak hartutako erabakien berri izateko eta larrialdi egoera honetan hartu beharreko erabakietan parte hartzeko. Hau da, Bozeramaileen Batzordea elkarlanerako tresna izatea eta, ahal bada, akordioak adostasunez edo aho batez hartzea.

  • Alkateak eskumenak itzultzea Gobernu Batzordeari. Organo horrek bilerak modu telematikoan egin ditzakeenez, ez da beharrezkoa alkateak Gobernu Batzordearen eskumenak eta eskuduntzak baliogabetzea.

c. Telelana.

  • Telelana egiteko behar diren baliabide nahikoak (ordenagailuak/telefonoak) langileen esku jartzea, edo horrelakorik ezean, Udaleko langileek erabiltzen dituzten baliabide propio pribatuen konpentsazio-neurriak aztertzea.

  • Langile bakoitzaren funtzioen diseinua alkatetzatik egingo da. Alkatetzak eginkizun berriak ezarri ahal izango ditu, betiere langilearekin eta ordezkaritza sindikalarekin akordioa badago.

e. Kontratuak etetea.

  • Gaur egun martxan dauden etete-prozesuak eta prozeduraren zein fasetan dauden identifikatzen duen txostena. Txosten horretan zehaztu beharko litzateke indarrean dauden kontratuetatik zeintzuk dauden behar bezala justifikatuta jarraitzeko, eta zein uste den ezin zaiola inola ere eutsi.

d. ERTE

  • Administrazio Publikoak enplegua bermatu behar du, ERTEak saihestuz. Gure ustez, garrantzitsua da azpikontratatutako langileen lan-baldintzak mantentzea soldatei eta abarri dagokienez, eta, horregatik, helburua izan behar da ahalik eta udal-kontratu gutxien bertan behera uzten saiatzea.

  • Udal-kontratuak kentzeagatik ERTEren mehatxuren bat balego, langile horiek, kontratatutako zerbitzua betez, beste eginkizun batzuk egiteko aukera aztertzea. Horretarako, Udalak beharrezko neurri alternatiboak aztertuko ditu, adibidez:

   • Ahal den neurrian, udal-eraikinetako bide-garbiketako, lorezaintzako eta hiri-hondakin solidoen bilketako zerbitzuak mantentzea (garbitasuna bermatzea ere ezinbestekoa da birusa kontrolatzeko), langileen segurtasun-neurriak bermatuz (udal-aholkularitza eta -ikuskapena).

   • Musika Eskolaren jarduera bermatzen saiatzea on-line metodologia erabiliz eta ikasleei aholku didaktikoak emanez (eskolak mantenduz eta ordainagiriak kobratuz), hori ezinezkoa balitz alternatibak bilatuz (adibidez, langileak klaseen plangintzan zentratuz).

   • Kiroldegiaren kasuan (Be One), krisialdian langileak antolatzea posible den aztertzea, urteko geldialdietan egin ohi dituzten garbiketa/antolaketa/mantentze lanak egiteko, langileak beren lanpostuetan mantenduz (segurtasun-neurriak bermatuz), ERTEa saihestuz eta erabiltzaileei ordainagirietan dagokien zati proportzionala "ofizioz" deskontatuz.

  • 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 34. artikuluaren aplikazioa aztertzea, kontratazio publikoari buruzkoa. Horren bidez, udalak enpresei kalte-ordaina eman ahal die zerbitzua geldiarazteagatik, gaur egun ERTEn dauden langileak konpentsatzeko bitarteko gisa.

  • Azpikontratatutako enpresa guztiei eskatzea beren langileei nahitaezko soldatak ordainduko zaizkiela berma dezatela, eta aldi baterako ezintasuneko edo langabeziako prestazioen arloko kudeaketa guztiak arindu ditzatela. Sopelako Be One/Serviocioko langileei arreta berezia eskaintzea.

f. Segurtasun neurriak eta NBEak (EPI)

  • Sopelako Udalak langileen osasuna babesteko beharrezkoak diren neurriak hartu behar ditu, gutxieneko zerbitzu horiei norbera babesteko ekipamendua emanez. Neurri horiek berrikustea.

  • Udalak ziurtatu beharko luke, era berean, azpikontratatutako zerbitzuetako langileek neurri horiek betetzen dituztela inplikatutako langileen osasunaren defentsan.

g. Informazioaren kudeaketa.

  • Informazio argia eta herritar guztientzat eskuragarria. Sare sozialetarako sarbiderik ez dutenentzat, etxeetako atarietan bandoak jarriz. Gainera, larrialdiaren arabera, udaltzainak arduratuko lirateke megafoniarekin albiste garrantzitsuenak edo premiazkoak helarazteaz.

    

2. Garbiketa

 • Garbiketa-protokoloen berrikuspena eta egokitzapena aztertzea (erabilgarri dauden langileen kopurua, ordutegiak, ibilbideak, garbitu beharreko eremuak, segurtasun-materialak).

 • Enpresarekin lankidetzan aritzea garbiketa sakonak programatzeko.

 • Herritarrei zuzendutako banakako garbiketa-protokoloei buruzko prestakuntza- eta informazio-ekintzak (adibidez, web-orriaren bidez).


 

3. Neurri sozialak.

 • Laguntza berezia behar duten pertsonak detektatzea: Mankomunitateko zein Udaleko gizarte-zerbitzuen datu-baseetan identifikatutako pertsonekin harremanetan jartzea, zaintza edo laguntza berezirik behar duten galdetzea eta kolektibo horri arreta ematea Udalaren gaitasunaren arabera. Anbulatorioak edo osasun zentroak ere eman lezake informazio hori1. Gauza bera, Sopelako erretiratuen elkarteak (badakite nor diren beren kolektiboko pertsona ahulenak).

 • Ahuleziak hautematean, erantzun koordinatua emango zaie: kolektiboen egoera egiaztatu behar da, eta erne egon, kolektibo desberdinen kalteberatasun-egoerak nabarmen areagotuko baitira egungo egoeran. Horrela, eskolatutako haurren beharrak (jantokiko beka, ikasketa telematikoa2 …), adinekoen beharrak (dei pribatua egunean behin egitea proposatzen da), bakarrik eta berrogeialdian egon daitezkeen pertsonenak … identifikatu behar dira.

 • Ildo beretik, gizarte-bazterkeria saihesteko, enplegua galtzea eta prekarizatzea3 aurreikusi behar dugu, eta neurri espezifikoak eskatu behar dizkiegu dagokienei (Behargintza, Lanbide). Bitartean, udalak prozesu bereiziak eraikiko ditu pertsona horiek guztiak artatzeko (larrialdi egoerarik balego, erantzuna bideratu egingo litzateke).

 • Identifikatutako indarkeria matxistaren biktimekin harremanetan jartzea eta zerbitzu bereziak eskaintzea (adibidez, etxetik alde egiteko aukera, etab.).

 • Boluntarioen sarea: funtzionamendua aztertzea eta baloratzea, eta herritarren artean zabaltzea.

 • Adinekoen egoitzen egoeraren jarraipena: adinekoen egoitzetatik iristen diren albisteak, publikoak zein pribatuak, oso kezkagarriak dira. Horregatik, beharrezkoa ikusten dugu gure adinekoen egoitzek udalerrian eta itunpekoetan (Elorduy) duten egoeraren berri ematea, medikuen asistentziarik edo bestelako premiarik ezean, Udaletik erantzun bat bideratzeko.

 • Osasun-langileei eta zaintza-langileei etxebizitzak eskaintzea: osasun- eta zaintza-langileek egoera oso larria eta konprometitua bizi dute, eta batzuek udaletara ere deitu dute laguntza eske, etxebizitza bat edo lo egiteko leku bat eskatuz.

Aukera hau eman behar diegu osasun eta zaintza arloetan lan egiten duten langileei (Udala, Uribe Kostako Mankomunitatea, Urdulizko ospitalea.).

Udalak edo mankomunitateak izan ditzakeen erabilerarik gabeko etxebizitzak aukera bat izan daitezke, baina ez da aukera bakarra: Sopelako hotel, ostatu turistiko eta ostatuekin harremanetan jartzea eta akordio batera iristea ere posible da, edo posible litzateke, halaber, herritarrei auzolanera deitzea, hau da, hutsik dauden etxebizitzak dituztenei, osasun eta zaintza arloko langileen esku utz ditzaten beren borondatez.

Egoera horrek eta sortutako beharrek osasun arazo bati erantzuten diotenez, Osasun Sailari eska dakioke gastu horien kargu egiteko.


 

4. Neurri ekonomikoak

 • Premiaz eztabaidatzea Udalak diru-laguntzen deialdi bat egin dezakeen partikularrei, familiei, herriko saltokiei eta ostalariei diruz laguntzeko, COVID-19ren ondoriozko egoerak eta bilakaerak eraginda. Aztertu beharreko elementuak: emateko irizpideak, partidaren zenbatekoa eta helburua, aurrekontua aldatu beharra, etab., Udalak gaur egun eskaintzen dituen gizarte-izaerako laguntzak ere berrikus daitezke (oinarrien eta partiden berrikuspena, hartzaileen kopurua handitzeko), egoera berrira egokituz. Bide beretik, Uribe Kostako Mankomunitateari Gizarte Larrialdietarako Laguntzen partida handitzeko eskatzea.

 • Sopelako merkatarien Elkartearekin larrialdietarako deialdi telematikoa egitea, epe laburreko egungo eta etorkizuneko egoera aztertzeko eta Sopelako merkataritza biziberritzeko beharrezko neurriak aplikatzeko, aldizkako lankidetzaren oinarriak ezarriz.

 • Udalak Sopelan irekita dauden funtsezko saltokiak bere web orriaren, sare sozialen eta komunikabide analogikoen bidez argitaratzeko aukera aztertzea.

 • Udalaz gaindiko diru-laguntzak: Estatuaren, Autonomia Erkidegoaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzei buruzko informazioa eta aholkularitza merkatarientzat (enpresa txiki eta ertainak, autonomoak), bai eta herritarrentzat ere, oro har, diru-laguntza horiek aztertuta. Galderak posta elektronikoz edo telefonoz bideratu daitezke, eta informazioa webgunearen edo bandoen bidez.

 • Zergak: udal-zergak eta -tasak ordaintzeko epeak luzatzea, ordainketa zatikatzea, interesak ez aplikatzea, etab.; konfinamenduan zehar zerga-kitapena ezartzea ekonomikoki kaltetuenak diren sektoreentzat (ostalaritza eta merkatarien kasuan, hondakinen tasei, zaborrei, bide publikoaren okupazioari, OHZri eta abarri dagokienez). Une honetan zerga horien ordainagiriak izapidetuta badaude, horiek adostutako zenbatekoan itzultzeko aukera ematea, zergaren ordainketa geroratzea ahalbidetuz, geroratze-errekargurik eskatu gabe.

 • Udalaren egoera ekonomi-finantzarioaren azterketa, Koronabirusaren krisiak Udalaren gastu eta inbertsioetan izan dezakeen eragina aurreikusiz.

 

5. Herritarren segurtasuna:

 • Udaltzaingoak, osasun-alarma horren ondoriozko kontrolak ezartzean, jarrera adeitsua eta herritarrengandik gertukoa izango du. Arretaz entzungo ditu herritarraren mugimenduaren edo establezimenduaren edo lantokiaren irekieraren inguruabarrak eta arrazoiak, eta hori frogatzen duen dokumentazioa aztertuko du. Horren aurrean zehapen-ekimena hartu behar badu, ez du presazko jarrerarik izango, ezta mehatxagarria, ez larderiatsua ere, ez ahozkoa, ez are gutxiago fisikoa, alarma-egoeran emandako aginduak urratzeagatik izan bada ere.

 • Aurrekoak indar handiagoa hartzen du osasun-zirkunstantziengatik (buruko gaixotasuna, autismoak, depresioak, minak edo gaixotasun fisikoak, diabetesa, errehabilitazioak …) edo lan-baldintzengatik (etxeko edo zaintzako langileak, kasu askotan kontraturik gabe …) entzierroa erabat mantendu ezin duten pertsonak direnean. Herritarrei arreta emateko orduan, baldintza horiek kontuan hartuko dira, batez ere beren ezaugarri fisiko edo intelektualengatik, hizkuntza ez jakiteagatik edo antzeko inguruabarrengatik kalteberak izan daitezkeen kolektibo edo pertsonei dagokienez.

 • Zehapen-prozesuak irekiko dira, soil-soilik, funtsezkoak ez diren establezimenduak ixten direnean edo etxera itzultzeko aginduei jaramonik ez egiteagatik, arauzko jakinarazpen baten bidez.

 • Udaltzaingoa herritarrekin komunikatzen denean (komunikazio presentziala, idatzizkoa, megafonia …), herritarren jarrera zibikoei eta arduratsuei balioa ematen saiatuko da, eta horiek goraipatu egingo ditu krisiaren kudeaketan laguntzeko.

 • Udaltzainek beharrezkoak diren segurtasun pertsonaleko neurriak eta ekipamenduak erabiltzeko eskubidea eta betebeharra izango dute. Horretarako, erakundeek beharrezko materialak edo neurriak eman beharko dizkiete (azpiegiturak edo autoak desinfektatzea, lankideekiko isolamendu-neurriak …), bai eta kutsaduraren aurkako testak eta probak eskatzeko eskubidea eta emaitzaren ondorioz beharrezkoak diren laneko babes- eta osasun-neurriak hartzeko eskubidea ere. Era berean, egoera hori luzatzen den bitartean, kontuan hartuko dira lan-txanden proposamenak edo zerbitzuaren berrantolaketa, kutsadura saihesteko eta behar bezala emateko; planteamendua egingo dute udaltzaingoko buruzagitzak eta arduradun politikoek, eta langileen batzordearekin partekatuko dute.

 • Udaltzaingoko buruak udalaz gaindiko segurtasun-batzordeetan parte hartuko du, Udaltzaingoaren izenean, osasun-krisiaren aginduei buruzko irizpideak eskualdeko gainerako udaltzaingoekin eta Ertzaintzarekin koordinatzeko. Bilera horiei begira, herriko diagnostikoa eta bileretatik eratorritako neurriak edo konpromisoak alkatearekin edo segurtasuneko zinegotziarekin kontrastatu eta landuko dituzte.

 

6. Beste neurri batzuk

 • Ekitaldien Agenda aldatzea, bertan behera gera ez dadin: egoera hori uneren batean amaituko da; beraz, programatutako edo programatu gabe dauden ekitaldiak (sozialak, kulturalak edo kirolekoak) atzeratzea proposatzen da, ahal den neurrian arintzeko enpresentzako eta Udalarentzako kalte ekonomikoak eta herritarrentzako kalte sozio-kulturalak.

 • Kultura-dinamizazioa: Kurtzioko langileek sare sozialen bidez bidali ahal izango lituzkete ideiak, herritarren kultura-aisialdia bideratzeko. Telesailak proposatu, balkoitik balkoira kantatu, online kontzertuak antolatu... Sopelako kultur eragileen laguntzarekin koordinatu daitezke ekintza horiek. Gauza bera egin daiteke kirol jarduerarekin, Udaletik koordinatuz herriko kirol taldeei edo bestelako profesionalei, fisioterapeutei, "On-line" aholkuak edo eskolak emateko aukera.

 • Adierazpen instituzionala: alderdi politikoen adierazpen bateratua, Gobernu zentralari eskatuz, besteak beste, hipotekak, autonomoen tasak, alokairuak edo beste ordainketa batzuk (pobrezia energetikoarekin lotutako gastuak, adibidez: argia, gasa) etetea, atzeratzea edo murriztea eta eragile ekonomiko jakin batzuei (enpresa txiki eta ertainei eta autonomoei) finantzatzea.

 • Herritarrak aktibatzea: EH BILDU prest dago bere militantzia aktibatzeko eta Sopelako beste kolektibo sozial batzuk aktibatzen laguntzeko, Udalak krisi honi aurre egiteko egokitzat jotzen dituen jardueretan laguntzeko, betiere Udalarekin koordinatuta eta segurtasun-neurri guztiak errespetatuz.

 

​Oharra: hemen duzue esteka proposamenak sarean ikusteko!

URDULIZKO OSPITALERAKO SARBIDEAK: OLABIDE BERRIRO JOMUGAN

Martxoko osoko bilkuran, Sopelako EH Bildu EAJ/PSEren gobernu-taldeak aurkeztutako 409.549,32 euroko aurrekontu-aldaketa baten aurka azaldu ginen, Sopela eta Urduliz lotzen dituen Osteikoko errepidearen eraikuntza finantzatzeko. Bide horren helburua da, "de facto", Urdulizko ospitalerako sarbide nagusia izatea, trafiko handiagoa eta segurtasun falta handiagoa eraginez Sopelako Olabide auzorako eta Larrabasterrako Gatzarriñe kalerako. Azkenik, Osteikoko errepiderako aurrekontu aldaketa aurrera atera zen, osasun arloko erabateko krisian, alkatearen kalitatezko botoarekin, bozketan berdinketa egon zelako: EH Bildu (6 zinegotzi) eta Elkarrekin Podemos (2) aurka, EAJ (7) eta PSE (1) alde. DB/TUk ez zuen bozketan parte hartu bateraezintasunengatik, bere zinegotzi bakarrak, Jon Andoni Gerediagak, interesak baititu Osteikoko operazioan.

Urduliz,Ospitala,Osteiko,Olabide | 2020-04-07 07:24:00

 

ZERGATIK ESAN DIOGU EZETZ OSTEIKOKO ERREPIDEARI?

Osasun-krisi betean, aurretiazko informazio-batzorderik gabe eta bide telematikotik egindako martxoaren 26ko osoko bilkuran, Sopelako EH Bilduk ezezkoa eman genion EAJ/PSE gobernu-taldeak proposatutako 409.549,32 euroko aurrekontu-aldaketari, Osteikoko errepidea eraikitzeko (Urdulizko ospitalearen ondoan eraikitzeke dagoen bide-zatia).

Horrela, azken bi legegintzaldietan defendatu dugun jarrera berari eutsi diogu, bai udal-gobernuko taldearen buru izanda (2011-2015), bai oposizioan egonda (2015-2019):

"Osteikoko errepidea Urdulizko ospitalera sartzeko errepide bihur daiteke, baldin eta Sopelako trafikoaren arazoari irtenbide integralak ematen bazaizkio. Bestela, neurri horrek areagotu egingo du autoen joan-etorrien bolumena, bai Olabiden (Sopela), bai Gatzarriñen (Larrabasterra)".

 

GURE JARRERA: ATZERA BEGIRAKO LABUR BAT

2014an, Sopelako Udalak, orduan Bilduk gobernatzen zuena, bere gain hartu behar izan zuen Urdulizko eskualdeko ospitaleko sarbideetarako irtenbideak bilatzeko ardura, Eusko Jaurlaritzaren eta Aldundiaren zabarkeriaren aurrean, Sopela autoz betetako zeharbide bihur ez zedin. Proposamen teknikoa legegintzaldi hori amaitu baino lehen aurkeztu zen.

Urte horretan bertan, Bilduk administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu zuen Urdulizko Udalaren aurka, Udalak Osteikoko errepidea ospitalerako sarbide gisa gara ez zezan, eta bide hori Sopelarentzat kaltegarria izan zitekeela adierazi zuen, udalerri osoan trafikoak gora egin zezakeelako. EAJ alkatetzara itzuli zenean, hark saihesbideei buruzko txostenari entzungor egiteaz gain, Urdulizen aurka jarritako helegitea kendu zuen, horrela Olabide eta Osteiko ospitalerako sarbidea gaitzea planteatuz. Gune horretatik trafikoa arinago egiteko neurriak proposatu zituzten, "Industria gunerako" beharrezko sarbidea zela aitzakia hartuta. Auzotarren kexa eta mobilizazioen ondoren, EAJk atzera egin zuen eta trafikoa baretzeko neurriak jarri zituen martxan (pasabide jasoak, abisu horizontalak galtzadan, eta abar).

 

SEGURTASUN NEURRIAK OLABIDE KALEAN

Orain, biraketa berri batean, Olabidek Urdulizko ospitalerako pasabide nagusi gisa planteatu du berriz ere. Osteikoko bidea eraikitzeak pasabide goratuak jaistea eta Olabide kaleko oinezkoentzako segurtasun-neurriak murriztea ekar dezake:

"Gure iritziz, aurreko legealdian Olabide kalean martxan jarritako segurtasun neurriei eutsi behar zaie. Oinezkoen segurtasunerako neurri horiek Olabideko bizilagunek proposatu zituzten, eta, beraz, horri buruzko edozein jarduketak haien baimena izan beharko luke.

Osteiko bideak zentzua du soilik Ripako saihesbidearen proiektuari eta bestelako saihesbide alternatiboei ekiten bazaie, trafikoa Urdulizera bideratu ahal izateko Sopelako erdigunetik igaro barik. Proiektu horiek jasota daude EH Bilduk, EAJk eta PSEk sinatutako 2020rako aurrekontu akordioan. Uste dugu kontraesankorra dela adostea trafikoa herriko erdigunetik desbideratzea Urdulizera sartzeko (eta ondorioz baita ospitalera ere), eta aldi berean, Olabide kaletik trafikoa errazteko neurriak erabakitzea. Hori, gainera, Urdulizko udalarekin kontraste egiten duen jarrera da, hark dagoeneko martxan jarri baitu udaletxearen atzetik ospitalera sartzeko saihesbide bat egiteko prozesua, Mungialdeko autoen fluxua herriaren erdigunetik igaro ez dadin".

 

2016ko MOZIOA ETA 2020ko AURREKONTUETARAKO HITZARMENA

Heldu den martxoaren 26ko udalbatzarrean, Sopelako Udalak 2016ko martxoko osoko bilkuran onartutako mozioa aipatu genuen, Urdulizko ospitalearen Plataformak proposatuta, non ezartzen baitzen "ospitalea irekitzeak eragindako afekzioei dagokienez, alde bakarreko erabakiak hartzea saihestuko dela eta osoko bilkuraren eta gizarte-eragileen iritzia kontuan hartuko dela". Berariaz aipatzen ziren Osteikoko bidea eta horrek, tokiko errepide izanda, Urdulizko ospitalera sartzeko eskualdeko trafikoaren pisua bere gain hartzeko zuen ezintasuna. Mozio hori, bere garaian, EH Bildu, Sopela Orain eta DB/TU alderdien aldeko botoekin babestu zen.

Era berean, EAJk, PSEk eta EH Bilduk adostutako 2020ko aurrekontuen akordioak Sopelako trafikoaren arazoari aurre egiteko irekitako bidea aipatu genuen. 2017ko akordioan bezala (EAJk ez zuen bete), akordio berri horrek ezartzen du trafikoaren alternatibei buruzko prozesu partehartzaile bat egingo dela eta saihesbide bat eraikiko dela trafikoa Sopelako erdigunetik Urdulizerantz ateratzeko, eskualdeko trafikoaren arazoari konponbide orokorra, iraunkorra eta epe luzerakoa emateko helburuarekin.

 

OSTEIKO AURRERA ATERA DA, ALKATEAREN KALITATEZKO BOTOAREKIN

Azkenik, Osteikoko errepiderako aurrekontu-aldaketa aurrera atera zen, koronabirusak sortutako osasun arloko krisi betean, alkatearen kalitatezko botoarekin, bozketan berdinketa izan ondoren: EH Bilduk (6 zinegotzi) eta Elkarrekin Podemosek (2) kontra, EAJk (7) eta PSEk (1)
alde. DB/TUk ez zuen bozketan parte hartu, Jon Andoni Gerediaga, DB/TUko zinegotzi bakarrak interesak dituelako Osteikoko operazioan. Jarduketa horretan, lurrak aldez aurretik okupatzea aurreikusten da. Horietako baten jabea da Gerediaga.

Okupazio aurreratua hirigintza-kudeaketarako tresna bat da, non administrazio publiko batek zuzkidura publikoetarako lursailak okupatzen dituen zuzenean eta aldez aurretik (kasu honetan, ospitalera sartzeko bide bat). Iberre institutua handitzeko lurrak aldez aurretik okupatzeko EH Bilduk proposatu zuen tresna bera da. Orduko hartan (hau da, institutua handitzeko) okupazio hori ezin zela egin ziurtatu zuen EAJk. Orain, errepide bat eraikitzeko, bai, egin daiteke.

"Noizko sopeloztar guztien ongizatea lehenestea? Nahikoa da trafikoaren arazoari adabakiak jartzeaz; konponbide integrala behar dugu daborduko!".

ALBISTEAK

URDULIZKO OSPITALERAKO SARBIDEAK: OLABIDE BERRIRO JOMUGAN

2020-04-07 07:24:00

Martxoko osoko bilkuran, Sopelako EH Bildu EAJ/PSEren gobernu-taldeak aurkeztutako 409.549,32 euroko aurrekontu-aldaketa baten aurka azaldu ginen, Sopela eta Urduliz lotzen dituen Osteikoko errepidearen eraikuntza finantzatzeko. Bide horren helburua da, "de facto", Urdulizko ospitalerako sarbide nagusia izatea, trafiko handiagoa eta segurtasun falta handiagoa eraginez Sopelako Olabide auzorako eta Larrabasterrako Gatzarriñe kalerako. Azkenik, Osteikoko errepiderako aurrekontu aldaketa aurrera atera zen, osasun arloko erabateko krisian, alkatearen kalitatezko botoarekin, bozketan berdinketa egon zelako: EH Bildu (6 zinegotzi) eta Elkarrekin Podemos (2) aurka, EAJ (7) eta PSE (1) alde. DB/TUk ez zuen bozketan parte hartu bateraezintasunengatik, bere zinegotzi bakarrak, Jon Andoni Gerediagak, interesak baititu Osteikoko operazioan.

Sin excusas legales: ¡no a una zona comercial en Sopela!

2020-04-01 14:55:00

EH Bildu de Sopela fija su posición sobre el Estudio de Detalle de la parcela de uso terciario y comercial en Bareño.

Ez gune komertzial bati Sopelan: aitzakia legalik ez!

2020-04-01 14:31:00

Bareñon hirugarren sektoreko eta merkataritzako erabilerako partzela baten xehetasun-azterlanari buruzko argibideak eman ditu Sopelako EH Bildu.

EH BILDUK EZETZ ESAN DIO BAREÑON MERKATARITZA-GUNEA ERAIKITZEARI

2020-03-30 21:26:00

Martxoko osoko bilkuran, joan den ostegunean, hilaren 26an, bideokonferentzia bidez, Sopelako EH Bildu Bareñon merkataritza-gune bat eraikitzearen aurka agertu zen, horrek herriko saltoki txikiei eta inguruko trafikoari eragingo lizkiokeen ondorio negatiboak argudiatuz.