Sopela

Ez gune komertzial bati Sopelan: aitzakia legalik ez!

Bareñon hirugarren sektoreko eta merkataritzako erabilerako partzela baten xehetasun-azterlanari buruzko argibideak eman ditu Sopelako EH Bildu.

Bareño,Merkatal Guneak | 2020-04-01 14:31:00

Martxoaren 26ko osoko bilkuran behin betiko onartu zen “Bareñoko H lurzatian hirugarren sektoreko eta merkataritzako erabilerako eraikina ezartzeari buruzko xehetasun-azterlana. Behin betiko onarpena (2949/2017 espedientea)".

 

Xehetasun-azterlan horretan, 3 solairuko merkataritza-eraikin bat aurreikusten da: 94 plazako lurpeko aparkaleku bat, beheko solairu bat eta lehen solairu bat. Guztira, aparkalekurik gabe, 3.050 m2 eraikigarri merkataritza-erabilerarako.

 

"Xehetasun onarpen" hori ez da azken urratsa, baina Sopelan merkataritza gune bat eraikitzeko beharrezko urratsa da. Onarpena aldeko 8 botorekin (EAJ, PSE), kontrako 8 botorekin (EH Bildu eta Elkarrekin-Podemos) eta DB-TUren abstentzioarekin egin zen. Berdinketa gertatuz gero alkateak kalitatezko botoa du, beraz, abstentzioa giltzarri izan zen azken baietzerako.

 

EH Bildu proiektu horren aurka dago erabat, tokiko merkataritzari eragingo dion kalteagatik, eragingo duen trafiko-gehikuntzagatik eta inguruko bizilagunei sortuko dizkien eragozpenengatik.

 

Udal Gobernu Batzordeko kide den DB-TUko zinegotziak EH Bilduri egindako "komentarioei" erantzunez, neurri horren aurkako botoa emateagatik, EHBilduk zera adierazi nahi du:

 

Arau Subsidiarioak 1999koak dira, eta Bareñoko Sektoreko Plan Partziala 2004/04/15ean onartu zen. 2015ean, haren 5. aldaketa partziala onartu zen. Aldaketa hori testu bategin bat izan zen, dokumentu bakar batean jaso zitezen aurretik onartutako lau aldaketa partzialak, idatzitakoaren gaineko arau eta azalpen berriak, eta zeuden akatsak edo gabeziak zuzendu ziren, akatsak eragin zitzaketen puntuak osatuz.

 

Arau Subsidiarioetan adierazten da Bareñoko sektorean 3500 m2 erreserbatzen direla "baimendutako beste erabilera batzuetarako", eta Plan Partzialean, berriz, 350 m2 baino ez ziren jasotzen "merkataritzako eta gizarteko erreserba estandarrerako". Hori dela eta, aldaketa partziala baliatu zen 3050 m2 "hirugarren merkataritzarako" eta 100 m2 "kirol" erabileretarako gehitzeko, 2004ko Planaren hasierako idazkian falta zirenak, eta horrela koherente izatea Arau Subsidiarioekin.

 

Aldaketa hori Sopelako gainerako sektoreentzat ere egin zen, eta haren helburua zen teknikarien lana erraztea aurkezten ziren proiektuak berrikustean, azkartasunean eta eraginkortasunean hobetuz, kontzeptu guztiak argiago daudelako eta bizilagunen onerako direlako, bai eta Sopelako sektore urbanizagarri guztietarako arauak harmonizatzea ere.

 

EH Bildu 4 urtez baino ez da egon Sopelako alkatetzan, eta urte horietan Hiri Antolamenduko Plan Orokor (HAPO) berri bat egiteko prozesua hasi zuen, proiektu honen oinarri diren arau subsidiarioak eta Sopelaren egungo garapen urbanistiko zorigaiztoko guztia aldatzeko; izan ere, Hirigintzako Aholku Batzordea sortu zen eta Herritarren Partaidetzarako Prozesuaren erregelamendua onartu zen, biak ere hasierarako nahitaezkoak; haren hasiera onartu zen; abian jartzeari buruzko komunikazio sektorialak egin ziren: Aldundia, Ura, EJ …; lizitaziorako baldintza-agiria prestatu zen, eta, azkenean, erredakzio-talde bati esleitu zitzaion.

 

Bigarren lekuan geratu zen enpresak esleipen horren aurkako errekurtsoa jarri zuen, eta prozesua 2015eko uztailaren 3an ezeztatu zen. Gogoratu 2015eko ekainaren 13an Sopelak EAJko alkate berria zuela (Gontzal Hermosilla). Gure iritzia alde batera utzita, horrelako prozesu bat errekurritu daiteke, gertatu ohi da, baina aurreko legegintzaldiko 4 urteetan, 2015etik 2019ra, EAJk ez zuen gaia berriro hartu; beraz, 1999ko Arau Subsidiarioak dira indarrean dagoen egungo hirigintza-esparrua.

 

Osoko bilkura honetan eztabaidatu den xehetasun-azterlanari dagokionez, aurka bozkatu dugu (azaldutakoaz gain), erabat zaharkituta dagoen hirigintza-plangintza batean oinarrituta dagoelako: Arau Subsidiarioak.

 

DB-TUk eta EAJko alkateak EH Bilduri egoztea gehiegikeria honen erantzukizuna, lotsagabekeria hutsa da. Merkataritza gunerik eraikiko ez bada, publikoki esan dezala alkateak.

 

Gure ustez, kasu honetan, beste behin ere, sopeloztarren interes orokorren gainetik interes partikularrak lehenesten dira, merkataritza-gune handietan eta ibilgailu pribatuaren erabileran oinarritutako eredu baten aldeko hautua egiten da, merkataritza txikiaren krisian sakontzen duena eta gure herriak desertizatzen dituena. Gainera, herri proiektu koherente eta partekatu baten falta erakusten du.

 

EAJ, PSE eta DBTUren udal gobernuak sopeloztarrei entzun behar die, eta aitzakiak alde batera utzi: Sopelak ez du beste supermerkatu handi baten beharrik.

EH BILDUK EZETZ ESAN DIO BAREÑON MERKATARITZA-GUNEA ERAIKITZEARI

Martxoko osoko bilkuran, joan den ostegunean, hilaren 26an, bideokonferentzia bidez, Sopelako EH Bildu Bareñon merkataritza-gune bat eraikitzearen aurka agertu zen, horrek herriko saltoki txikiei eta inguruko trafikoari eragingo lizkiokeen ondorio negatiboak argudiatuz.

Merkatal gunea,Bareño,Komertzioa | 2020-03-30 21:26:00

Proiektua

Martxoko osoko bilkura honetan, Udalbatzak "xehetasun-azterlana" deiturikoa eztabaidatu eta, hala bazegokion, onartu behar zuen, hau da, "H lursailaren" jabeek eraiki nahi dutenaren proiektua. 2.869 m2-ko lurzati hori KOSTA BAREÑO SAren jabetzakoa da, eta B-637 errepidearen ondoan dago, Barrikako norabidean, babes ofizialeko etxebizitzen eta Sopelako erdigunea eta hondartzak lotzen dituen pasabidearen artean.

 

Osoko bilkurara aurkeztutako proposamena 3 solairuko eraikin komertziala da: 94 plazako lurpeko aparkalekua, beheko solairu bat eta lehen solairu bat. Guztira, aparkalekurik gabe, 3.050 m2 eraikigarri izango lirateke merkataritza erabilerarako.

 

Proiektua TANDEM arkitektura bulegoak garatu du, EXCAVACIONES VIUDA DE SAINZ, SA eraikuntza enpresaren enkarguz. Enpresa hori Iberreko institutuaren ondoko Abaro sektorearen garapenarekin ere lotuta dago. Viuda de Sainz SA, halaber, Kosta Bareño S.A.ren jabea da, eta haren presidente Silvia Careaga Sainzek 45 zuzendaritza-kargu ditu 51 sozietatetan, gehienak mugiezinen sektorean eta eraikuntzan (iturria: enpresia.es).

 

EH Bilduk ezezko botoa eman dio merkataritza-guneari

Proiektu honek Sopelako merkatari txikiarengan eta inguruko trafikoaren gorakadan (batez ere, udan) izan ditzakeen ondorio kaltegarriez ohartaraziz hasi zuen bere hitzaldia EH Bilduk: "Benetan Sopelak behar al du horrelako merkataritza gune bat?, zer ekarpen egin diezaioke herriari?, zer eragin izango du herriko merkataritzan?, eta trafikoan?".

 

Bareñoko eremuari dagokionez, EH Bilduk galdetu zuen neurri horietako merkataritza-gune batek ondoko eraikinetan izango lukeen eraginari buruz: nola eragingo die Bareñoko bizilagunei? Gogora dezagun H lursailaren ondoan babes ofizialeko etxebizitzen eraikin bat dagoela, orain arte eremu lasai eta bizitegi-gune batean dagoena.

 

Proiektuaren "xehetasun-azterlana" onartzearen aurka agertu zen EH Bildu.

"Ezagutzen dugu Berangoko merkataritza guneek merkataritzan eta trafikoaren bolumenean izan duten eragin negatiboa, ez Sopelan bakarrik, baita Uribe Kosta osoan ere. Sopelak antzeko zerbait behar al du? Urteak igaro dira Arau Subsidiarioak eta Bareñoko Plan Partziala onartu zirenetik. Sopelako beharrak aldatu egin dira, eta aplikatu behar ditugun irizpide urbanistikoak ere bai. Bareñoko lursaila merkataritza-gune ertain baterako ez den beste helburu baterako erabili beharko litzateke. Legegintzaldi honetan, Sopelarako HAPO berri bat diseinatzeari ekingo zaio. Bareñoko lursailaren erabilera eta zertarakoa HAPO berri horren barruan erabaki beharko litzateke".

 

EAJ alde, DB/TUk abstentzioa

Bai EAJ eta bai PSE proiektuaren xehetasun-azterlana onartzearen alde agertu ziren. Lursail horri emango zaion erabilera komertziala zein izango den oraindik ez dakitela adierazi zuten, planoetan eraikinaren dimentsioa argi eta garbi agertzen den arren. Orube horretan BM supermerkatu bat eraikitzearen inguruan Sopelan zehar dabiltzan zurrumurruei garrantzia kendu zieten.

 

EH Bilduk Sopelako merkatarien elkarteak proiektuari buruz duen iritziari buruz egindako galderari, gobernu-taldeak erantzun zuen ez zirela harremanetan jarri elkarte horrekin.

 

EH Bilduk eta Elkarrekin Podemoseko bi zinegotziek kontrako botoa eman arren, Jon Andoni Gerediaga DB/TUko zinegotziaren abstentzioaren bidez onartu zen xehetasun-azterlana.

ALBISTEAK

COVID19: LAGUNTZA BEHAR DUZU?

2020-05-26 10:59:00

Alor sozialean daukagun erronkari aurre egiteko arduraduna URIBE KOSTAKO MANKOMUNITATEA da. Beraz, oinarrizko beharrak asetzea ezinezkoa bazaizu, jar zaitez GIZARTE ZERBITZUEKIN harremanetan.

“Izan bidea, ibiltarien sarea”, Sarek abian jarritako dinamika berria

2020-05-24 10:34:00

“Izan bidea, ibiltarien sarea” Sarek abian jarriko duen dinamika berria da. Dinamika honen oinarrian, preso eta iheslarien auziari behin betiko aterabidea emateko urratsak eman, jendarte aktibazioan sakondu eta herri honen aniztasun eta zabaltasuna batzea dago.

ZIPIRIÑEKO ESPAZIO ARAZOAK: FAMILIEK DUTE HITZA

2020-05-22 09:42:00

Atzo elkartu zen Sopelako Hezkuntza Mahaia, eta besteak beste, honako erabakia hartu zuen: Zipiriñe eta Iberreko familiek baloratuko dituzte udal talde desberdinek aurkeztutako alternatibak, Zipiriñeko Eskolak gaur egun dituen espazio arazoei aurre egiteko.

SOPELAKO EH BILDUREN ADIERAZPENA, HERRIAN GERTATUTAKO PINTADEN INGURUAN

2020-05-15 22:21:00

Adierazpen honen bitartez, Sopelako EH Bilduk maiatzaren 14an herrian agertutako pintaden aurrean erabateko desadostasuna adierazi nahi du. EHBilduk, berriro ere, bizikidetza eta normalizazio politikoaren alde lanean elkarrekin jarraitzeko borondatea eta konpromisoa berresten du.