Gasteiz

Albisteak

Kale garbiketaren eta hondakinen bilketaren azken kontratuari lotutako kudeaketaren balantzea egiteko eskatu du EH Bilduk


Amancay Villalba: «Herritarren kexa ugarik bide publikoan zikinkeria areagotu dela eta zerbitzuak okerrera egin duela baieztatzen dute. Baina, horrez gain, behin eta berriz antzeman dira enpresaren arau-hautseak eta irregulartasunak. Horregatik, bada garaia kontratuaren balantze bat egiteko, udalerrian duen eragina ezagutzeko eta hondakinak kudeatzeko moduen azterketan informazio neutroa emateko».

| 2021-10-15 10:42:00

EH Bilduk hurrengo udalbatzarrean eskatuko du Gasteizko kaleak garbitzeko eta hondakinak bildu eta garraiatzeko zerbitzuaren azken kontratuari lotutako kudeaketaren balantzea egitea. «Herritarren kexa ugarik bide publikoan zikinkeriak gora egin duela eta hondakinak biltzeko zerbitzuak okerrera egin duela egiaztatu dute. Baina, horrez gain, behin eta berriz antzeman dira enpresaren arau-hausteak eta irregulartasunak. Horregatik, kontratuaren balantze bat egiteko unea da, udalerrian duen eragina ezagutzeko eta hondakinak kudeatzeko moduen azterketan informazio neutroa emateko», adierazi du Amanacay Villalba EH Bilduko zinegotziak, eta ziurtatu du koalizioaren apustua zerbitzua birmunizipalizatzea dela.


Udalerriko garbiketa-kontratuak buruhauste ugari ekarri ditu, izan ere, FCC enpresa esleipendunak behin eta berriz egindako ez-arau-hausteen eta irregulartasunen ondorioz, enpresaren aurkako espedienteak ireki dira. Izan ere, nabarmendu behar da langileen lan-baldintzak ez zirela bete, eta horrek muturreko gatazka eragin zuela langileekin, eta horrek arriskuan jarri zuela zerbitzuaren kudeaketa mantentzea, mahai gainean etengabeko greba-deialdiekin. «Nahiz eta udal gobernuak saldu kontratua bertan behera uzteak izaera gatazkatsu horrekin amaitzea zekarrela, gatazkak ez dira ez lausotu, ez desagertu. ABEEak eutsi egin diote protokolo sistematiko bati, eta hileroko faktura ia guztien aurkako helegiteak jarri dituzte auzitegietan, zerbitzuari gainkoste bat eragin diotenak, bai baliabide ekonomikoei dagokionez, bai ikuspuntu tekniko eta juridiko batetik», adierazi du Villalbak.


Une honetan, lizitazio berria indarrean jartzeko atarian dago Udala eta azken kontratuari lotutako zerbitzu horren kudeaketa amaitzeko atarian dago. Horregatik, EH Bilduk uste du beharrezkoa dela zerbitzu horren balantzea egitea, kontratu honi informazio zehatza eta gardentasuna emateko. Hala, koalizioaren ustez, balantze horren emaitza txosten ekonomiko bat izango litzateke, udalaren esku-hartze eta auditoria zerbitzuak eta Ogasuneko eta Klimaren aldeko Ekintzako sailetako teknikariek egina. Era berean, EH Bilduk eskatu du balantze hori 2022ko lehen hiruhilekoan aurkeztea eta hiru hilean behin eguneratzea, kontratu honi lotutako errekurtso judizial guztiak ebatzi arte. Zentzu horretan, hondakinen kudeaketaz arduratzen den zinegotzi ordezkariak berak txosten hori Klimaren aldeko Ekintza Batzordean aurkez dezala eskatu du Villalbak.