Gasteiz

EH Bilduk Zabalganako tranbia Jundizko industrialdearen bihotzeraino luzatzea proposatu du

Felix Gonzalez: «Jundizera hedatzeak, lehen aldiz Gasteizen, gaitasun handiko garraio publiko moderno bat gune industrial batera iristea ahalbidetuko luke. 20.000 pertsona baino gehiago joaten dira egunero Jundizko industrialdera eta horiei guztiei kalitatezko garraio publikoa eskaintzeko ordua da»

| 2021-05-17 11:24:00

EH Bilduk Zabalganako tranbiaren ikerketa informatibo berriak Jundizko poligonoraino tranbiaren luzapena azter dezan eskatu du gaur, IAT-aren alboraino alegia. 2,7 kilometroko luzapen bat izango da, tarteko bi geldialdi eta linearen amaieran geltoki intermodal bat izango dituena. Felix Gonzalez EH Bilduren Gasteizko bozeramaileak adierazi duenez, "Jundizera hedatzeak, lehen aldiz Gasteizen, gaitasun handiko garraio publiko moderno bat gune industrial batera iristea ahalbidetuko luke. 20.000 pertsona baino gehiago joaten dira egunero Jundizko industrialdera lanera, baita jarduera edo kudeaketa puntualak egitera joaten direnak ere. Horiei guztiei kalitatezko garraio publikoa eskaintzeko ordua da".


Lehenengo geltokia biribilgunearen ondoan egongo litzateke, Areatza kalearen amaieran. Geltoki horrek Arabako lantegirik handienari, Mercedes Benz-i, emango lioke zerbitzua, eta herritarrak eraztun berdera eta Zabalganako basora ere hurbilduko lituzke. Bigarren geralekua Lermandabidea eta Zuhatzubidea kaleen elkargunean egon daiteke, industrialdearen barruan, sektore logistikoko enpresak biltzen dituen gunearen ondoan.


Azkenik, linearen amaiera IAT dagoen eremuraino iristea planteatzen da, Lermandabidea eta Jundiz kaleen arteko bidegurutzeraino alegia. Azken geltoki horretarako, EH Bilduren proposamenak geltoki intermodal txiki bat izatea aurreikusten du. Hau da, Jundizko poligonoaren barruan mugitzeko aukera eta garraiobide desberdinak eskaintzea. Geltoki horretan bizikletak eta patinete elektrikoak mailegatzeko zerbitzua eskainiko da. Gainera, autobus elektriko bidezko konexio bat planteatzen da poligonoko gainerako eremuekin konektatzeko.


EH Bilduk mozioa aurkeztuko du datorren udal osoko bilkuran, eta bertan eskatuko du Eusko Jaurlaritzak aukera hori azter dezala eta Zabalganara doan tranbiaren eta hiriaren arteko lotura aztertzeko egingo den informazio-azterketan sar dezatela. Gainera, EH Bilduk ere Eusko Legebiltzarrera eramango du eskaera, legez besteko proposamen baten bitartez aurkeztuko duena.


Hain zuzen ere, gasteiztarrak udalerriko industrialdeetara nola mugitzen diren jakiteko egindako inkestaren lehen emaitzek EH Bilduren proposamen horren garrantzia berresten dute. Oso datu argiak dira: %70ek ibilgailu pribatua erabiltzen dute nagusiki industrialdeetara joateko. Antzeko portzentaje bat garraio publikoa erabiltzeko prest legoke eskaintza egokia balu. Jundizen, gaur egun 22.000 pertsona baino gehiago joaten dira egunero lanera, eta garraio publikoa erabiltzeko prest daudenak %77 dira. Amancay Villalba EH Bilduko zinegotziak adierazi duenez, "garraio publikoa erabiltzeko borondatea dago, hori ezartzea da erakundeek eman behar duten erantzuna".

EH Bilduk ostalaritza sektorerako laguntza zuzenak eskatu ditu, baita mahairik ez dutenentzat ere

«Ostalaritza sektorea mahaitxoen tasa ordaintzetik salbuestea neurri positiboa da, baina ez nahikoa; salbuespenetik kanpo geratzen baitira mahaitxorik ez dutenak. EH Bilduk laguntza zuzenen bidezko osagarri bat proposatu du 2021erako»

| 2021-05-14 12:11:00

EH Bilduk bere zuzenketa aurkeztu dio gaur bide publikoan mahaitxoak jartzeagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen ordenantza aldatzeko proiektuari. Rocio Vitero EH Bilduko zinegotziak adierazi duenez, aurkeztutako zuzenketa gehitzekoa da eta "mahaitxorik ez duen ostalaritza zatia osatzea du helburu, pandemiaren ondorioz ezarritako murrizketetan gehien kaltetu den zatia izan baita".


EH Bilduren ustez, ostalaritza eta jatetxeen sektoreari laguntzeko unea da, baina osotasunean babestu behar da, eta horregatik uste du ostalaritza eta jatetxeen sektorerako tasak eta mahaitxoak salbuestea neurri positiboa dela, baina ez dela nahikoa, ez baitio laguntzen mahairik ez duen sektoreari.


Osasun arrazoiengatik sektorea jasaten ari den murrizketak direla eta, EH Bilduk beilarien tasako tarifen %99ko hobaria proposatu du aurten. Baina, horrez gain, mahairik ez duten eta hobari hori eskuratu ezin duten ostalaritza- eta jatetxe-espazioetarako, EH Bilduk proposatu du 2021. urterako diru-partida bat prestatzea, salbuespen horrek hobaridun zenbatekoaren antzeko aurrekontu batekin, zuzeneko laguntzetan gauzatuko dena. "Laguntza zuzenen bidez osagarri bat sartu behar da aurten, sektoreak kolpe handia jaso du eta ezin gara erdizka ibili. Sektorea bultzatzeko unea da, eta hori sektore osoari zuzendutako laguntza zuzenekin baino ezin da iritsi, inor atzean utzi gabe", adierazi du Viterok.

 

Zaborren tasari buruz, EH Bilduk uste du tasen salbuespen bitartez egiten dena, eta ez laguntza zuzenen bidez, handien eta txikien arteko aldea areagotzen duela eta ez dituela irizpide objektiboak kontutan hartzen, hala nola, galera ekonomikoak edo pandemiak eragindako inpaktua bera. Horregatik, EH Bilduk laguntzen plan bat proposatzen du, ez soilik ostalaritzarentzat, baizik eta merkataritza eta kulturarentzako ere.

EH Bilduk zein den aholkularitza enpresen kartelak Gasteizi eragin dion kalte ekonomikoa argitu dezala exijitu dio Urtaranen gobernuari

Rocio Vitero: «Agerikoa da enpresa hauek ez lehiatzeko eta etekin gehiago lortzeko herritarren poltsikoaren kontura eginiko iruzurra. Urtaranen gobernuak berehala argitu behar du aholkularitza enpresa horiek udalarekin duten harremana, eta beharrezkoak diren neurriak hartu beharko ditu ere egoera hori zuzentzeko»

| 2021-05-13 09:47:00

EH Bilduk PNV-ri eta PSE-ri exijitu die berehala argitu dezatela zer aholkularitza enpresa eta Gasteizko Udalaren zer kontratu jo dituen ilegaltzat Merkatu eta Lehiaren Batzorde Nazionalak. Aipaturiko batzorde horrek 6 milioi euro baino gehiagorekin salatu ditu hainbat aholkularitza enpresa, ezarritako-kartel moduan kontsideratu dituenak. Lehiaren Euskal Agintaritzak abiarazitako ikerketa da, eta zehatutako enpresen artean Gasteizko Udalarekin kontratatu ohi dituzten hainbat enpresa ageri dira.

 

MLBNk frogatutzat ematen du enpresa horiek aholkularitza-enpresen kartel bat osatzen zutela. Agerikoa da enpresa hauek ez lehiatzeko eta etekin gehiago lortzeko herritarren poltsikoaren kontura eginiko iruzurra. Urtaranen gobernuak berehala argitu behar du aholkularitza enpresa horiek udalarekin duten harremana, eta beharrezkoak diren neurriak hartu beharko ditu egoera hori zuzentzeko”, azaldu du EH Bilduko zinegotzi Rocio Viterok.

 

Gainera, egindako kaltea zuzentzeaz gain, gobernuak neurriak hartu behar ditu egoera hori etorkizunean ez errepikatzeko. “Neurriak hartu behar dira hori ez errepikatzeko, eta iruzurgileak Gasteizko herritar guztiek ordaindutako kontratuen onuradunak izan ez daitezen. Zer neurri hartuko ditu Urtaranek horrelakorik berriro gerta ez dadin? Kartel honek udalarekin berriro kontraturik ez egitea bultzatuko al du?”, galdetu du Viterok.


Azken berrien ezagutza izan ostean, EH Bilduk hainbat galdera erregistratu ditu Ogasun Batzordean, aholkularitza enpresen Gasteizko kartelak eragin dezakeen kalte ekonomikoa argitzeko asmoz.

EH Bilduk Hiri Antolamendurako Plan Orokor berriak bizitegi-lurzoru gehiago ez kontsumitzea eta hiri-bilbea indartzea eskatu du

Felix Gonzalez: «Behin betiko atzean utzi behar da aurreko HAPOarekin martxan jarri zen eredu hedakorra eta kaltegarria; izan ere, etxebizitzan gehiegizko gaitasuna duen eta izugarri zabala den hiri bat utzi digu, kalitatezko zerbitzuak ematea baldintzatzen eta zailtzen duena»

| 2021-05-12 11:23:00

EH Bilduk HAPO berritzeko proposamenaren irizpide orokorrak eta oinarriak aurkeztu ditu, eztabaida erabakigarria udalerriaren garapenerako, eta EH Bilduk hiri eredu iraunkor eta arduratsu baten alde eztabaidatzeko eta adosteko borondatea du. Dokumentu horretan, EH Bilduk HAPOren aurrerapenean egin zituen ekarpenen zati handi bat jasotzen da, baina egia da alderdiak uko egin ezinezko helburu batzuk ezartzen dituela, eta horiek kontuan hartu behar direla. "Aurreko HAPOarekin martxan jarri zen eredu hedakorra eta kaltegarria behin betiko atzean utzi behar da; izan ere, etxebizitzan gehiegizko gaitasuna duen hiria utzi digu, izugarri zabala eta kalitatezko zerbitzuak ematea zailtzen duena. Hazten jarraitzea akats horretan jarraitzea da", adierazi du Felix Gonzalez alderdiak Gasteizen duen bozeramaileak.

Era berean, Gonzalezek esan du etxebizitza gehiago ez kontsumitzearen aldeko apustu garbia egin behar dela,
baita hiri-bilbea indartzekoa ere. Aukera-gune gisa definitutako hiriko eremuetan, helburuak ez du izan behar higiezinen eskaintza handitzea, baizik eta gutxieneko inpaktu posiblea duten esku-hartzeak bilatzea, hiri-bilbea indartu ahal izateko. Esku-hartze horietan bizitegi-erabilerako zati bat egon daiteke, baina EH Bilduk adierazi du bertan etxebizitza babestuen edo zuzkidura-bizitokien eskaintza lehenetsi beharko dela. "Hirigintza operazio handiak baztertu behar dira", esan du Gonzalezek.


EH Bilduk esan du dokumentuari zehaztasuna falta zaiola eta kalkulatutako anbiguotasuna soberan dagoela. "Ezin da izan, alde batetik, dokumentuak milaka etxebizitza desklasifikatzea bermatzen duela -5.000 inguru izango lirateke, sektore hiritartu gabe guztiekin-, baina gero atea zabalik uztea desklasifikatuak baino gehiago izan daitezkeen esku-hartzeei, etorkizunean garatuko diren moduaren arabera. Horrek ez du zentzurik", salatu du bozeramaileak, eta proposatutako desklasifikazioarekin ere Gasteizen 24.000 etxebizitza berri eraikitzeko lekua dagoela uste du. Azken batean, datozen hamarkadetarako Gasteiz eraikitzeko beharrak nabarmen gainditzen dituzten kopuruak dira. EH Bilduren ustez, hirigintza-tentsioei eta eragile batzuen presioei aurre egin behar zaie; izan ere, eragile horiek lurzorua kontsumitzen jarraitzean oinarritzen dira eta udalerriko hirigintza zehaztu nahi dute.


Aukera-gunetzat jotakoei dagokienez, EH Bildu bat dator Lakuan bizitegi-erabilerarako ekipamendu-partzela batzuen erabilera aztertzeko aukerarekin, auzoaren dentsitatea handitzeko helburuarekin. Tres Santosi eta Borinbizkarrari dagokienez, ahalik eta eragin txikiena izango duen esku-hartze baten alde egiten da, eremu horiek hiri-bilbean hobeto integratu ahal izateko, biek antzeko ezaugarriak dituztela ulertuta. Aitzitik, uste dugu komeni dela trenaren ustezko lurperatzea askatuko duen espazioa gainerako aukera-eremuetatik bereizita tratatzea. Egoera horrek hainbat baldintza ditu, eta tratamendu espezifikoa izan beharko luke, gainerakoetatik bereizita.


Landa-eremuari eta udalerriko herriei dagokienez, bat gatoz aurreko HAPOn aurreikusitako lurzorua desklasifikatzeko beharrarekin. Salbuespen oso zehatzak izan ezik, landa-eremuaren etorkizuna herrien hazkunde begetatiboari berari lotuta egon behar da, eta ez bigarren egoitzak emateko xedeari. Araudia gehiago garatu bitartean, Amancay Villalba zinegotziak esan du "positiboak" direla, momentuz, "landa-eremuan nekazaritza-jarduera bultzatzeko planteamenduak, bai eta eraztun berdea babesteko neurriak eta inguruan nekazaritza-eraztun bat sortzea ere, trantsizio energetikoaren lehentasunekin eta klima-aldaketaren aurkako borrokarekin bat egingo luketelako”.


EH Bilduk egingo dituen ekarpenen artean, dokumentuan jasotako irizpideak eta proposamenak ahal den neurrian argitzen saiatzeaz gain, Villalbak azpimarratu du hirigintza-plangintzan genero-analisiak sartzeko beharra, oinezkoentzako espazioen adeitasuna edo mugikortasun osasungarri eta jasangarria aurreikusita izatea hiri-espazioak berrantolatzean.

EH Bilduk BiziON aurkeztu du, kalitatezko arreta eta lan-baldintza duinak bermatzen dituen zainketen plan estrategikoa

Banakako planifikazioan oinarritutako eredu bat planteatzen du, adinekoak inguruan mantentzeko eta haien parte-hartzea sustatzeko.

| 2021-05-07 09:48:00
 

EH Bilduk gaur BiziON aurkeztu du, zaintzen plan estrategikoa.  Adineko pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko, banakako ibilbideak sortzeko, egoitzetara joatea atzeratu eta haien parte-hartzea sustatzeko gaur egun aplikatzen den paradigma aldatu nahi du zainketen estrategiko horrek. Hori guztia, sektorean lan egiten duten pertsonentzat baldintza duinak bermatuz. Horretarako, besteak beste, EH Bilduk planteatzen du Adinekoen Behatokia sortzea eta hiru zerbitzu sendo bultzatzea: eguneko zentroak, Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua eta egoitza-arreta. Claudia Venceslaok, Rocio Viterok eta Alberto Porrasek eman dituzte gaur plan estrategiko honen xehetasunak.

 

Arabako gizarte-zerbitzuen egoera kezkagarria aztertu ondoren, EH Bilduk proposamen hau argitaratu du. “Datuak aztertuz gero, interpretaziorako aukera gutxi dago: adinekoei laguntzeko plazak eta zerbitzuak sortzea ez da egokitzen aldaketa demografikora. Biztanleria zahartzen ari da. Kalkuluen arabera, 2050ean biztanleriaren %32 65 urtetik gorakoa izango da EAEn, eta plazen sorrera eskariaren argitan dago. Horri gehitu behar diogu gaur egungo administrazio publikoek pribatizazioaren alde egin duten eredu-mota. Horren ondorioz, zainketei buruzko negozio bat sortu da, eta zaintzarako low cost eredu bat ezarri da. Horren bidez, enpresa-onura lehenesten da kalitatezko zainketa publikoen aurrean”, adierazi du Alberto Porras EH Bilduko zinegotziak Gasteizko Udalean.

 

Egoera horren aurrean, EH Bildu iraultza bat planteatzen ari da arlo horretan. Proposamen hori Errotuzen oinarritzen da, adinekoei beren inguruan diziplina anitzeko arreta hobetzeko eta haien egoitza-prozesua ahalik eta gehien luzatzen saiatzeko gizarte-anbulatorioak sortzean. Hori guztia bizi den ingurunekoen partaidetzarekin. Era berean, EH Bildu zerbitzuak gero eta gehiago publifikatzearen alde dago, eta zerbitzuen kalitatea zein lan-baldintza duinak bermatzea bi tresna giltzarri hauen bidez: gizarte-zerbitzuen sektorerako hitzarmen bat eta zerbitzu horien itunpetzea arautuko duen foru-arau bat onartzea, bereziki egoitzen kasuan.

 

 

Horretarako, Adinekoentzako Behatokia sortzea proposatzen da, bai eta Adinekoei Laguntzeko Bulegoa ere. “Adineko pertsona bakoitzaren egoera aztertuko du bulego honek, eta pertsona horrekin adostutako Banakako Laguntza Plan bat egokituko du bere beharretara. Bulego horretatik bertatik planaren jarraipena eginen da, baita planaren egokitasuna ere, beharrezkoa denean. Bulegoko beste lan bat radarra izango da, arazoak eta beharrak garaiz antzemateko”, adierazi du Rocio Viterok.

 

Era berean, Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua modu erabakigarrian sustatzea planteatzen da, pertsonen autonomia sustatzeko funtsezko zerbitzu delako. Aspalditik pribatizaturiko zerbitzu hori udalen eskumena da eta bere gain hartutako zerbitzu publiko bihurtu behar da. Kalitatezko zerbitzua emateko, zuzeneko arretako orduak nabarmen gehitu behar ditu ELZk. Zuzeneko laguntzako tarte hauek izatea proposatu du: 6 ordu astean 0 graduetarako, 14 ordu astean I. graduetarako, 20 ordu astean II. graduetarako eta 30 ordu astean III. graduetarako.

 

Horrekin batera, janari-zerbitzuak hobetzea proposatzen da. Epe laburrean, menu bat eskatzeko eta jantoki guztietan sukalde propioa izateko prozesua azkartzea proposatzen da, hurbileko kontsumoa eta eskariaren arabera beharrezko menuak prestatzeko aukera bermatzeko. 2030. urterako, herri eta auzoetan kokatutako jantoki irekiak sortzea eta gune txikienentzako banaketa-zerbitzua sortzea proposatu du EH Bilduk.

 

Egoitzako arreta.

Mendekotasun graduen arabera, EH Bildu hiru zerbitzu mota planteatzen ditu. 0 eta I mendekotasun graduak dituzten adinekoentzako apartamentu babestuak dira. Taldeko etxebizitzak dira, gehienez ere 12 apartamentu dituztenak, apartamentu independenteak eta eremu komunak dituztenak. Etxebizitza komunitarioek 14 lagun hartuko dituzte gehienez, eta pertsonek banakako edo partekatutako gela aukeratu ahal izango dute. Inguruan sukaldea eta gune komunak izango ditu. Azkenik, zaintzako etxeak mendekotasun maila handiko adinekoentzat dira. Tamaina ertainekoak, gehienez ere 25 lagun hartuko dituzte, banakako gelak izan behar dituzte, arreta jasotzen duten pertsonen behar espezifikoei erantzuteko, eta aisialdiko gune komunak ere bai.

 

Eredu hori aldatzeko egokitze-prozesu bat ezinbestekoa dela ohartuta, EH Bildu  kudeaketa publikorantz aurrera egitea eta egoitza handiak aldatuz joatearen aldekoa da. Horretarako, makroresidentzietan 20 pertsonako moduluak sortzea proposatzen da. Era berean, kalitatezko arreta eta langileen lan baldintzen funtsezko hobekuntza bermatzeko, EH Bildu lanpostuen hitzarmena arautuko duen Foru Araua onartzearen alde dago.

 

 

Araudi berri horren helburua lan-baldintzak homogeneizatzea da, bai lanekoak bai arretakoak, eta baldintza horiek, ahal den neurrian, baliabide publikoetan daudenekin parekatzea. Plaza solteak ituntzea galarazi nahi da, jarraipena, zaintza eta kontrola errazteko. Horrelako araudi baten bidez bermatuko litzateke egoitzetan artatutako pertsona guztiek Legeak eta haren garapenak ezartzen dituen eskakizun guztiak betetzen dituztela, etxebizitza komunitarioak egoitza gisa jardun ez daitezen”, azaldu du Claudia Venceslaok.

 

Bizi ON sektoreko eragileekin, sindikatuekin, erabiltzaileekin eta senideekin ekarpenak egiteko dokumentu irekia da oraindik. Datorren maiatzaren 12an, EH Bildu sektoreko eragile eta sindikatuekin partekatuko du dokumentu hori.

ALBISTEAK

Pandemiak herritarren osasun mentalean duen eraginari buruzko ikerketa eskatu du EH Bilduk

2021-05-06 10:15:00

Iratxe Lopez de Aberasturi: "Pandemia hori herritarren osasun mentalean eragina izaten ari da, batez ere adinekoengan eta gazteengan. Horregatik, beharrezkoa da inpaktu mentalaren azterketa bat egitea, egoera hori arintzeko jarduerak ezartzeko eta neurriak hartzeko".

EH Bilduk Aldaialde ikastetxeko obrak «berehala» lizitatzeko eskatu du, eta gaitzetsi du Eusko Jaurlaritzan eta Gasteizko Udalean EAJren utzikeriak eragin duen atzerapena

2021-05-04 09:03:00

Felix Gonzalez: «Urtaranen gobernuak urte eta erdiz ziurtatu du Adifen baimena ez zela beharrezkoa, eta lanak has zitezkeela baldintzatutako lizentzia batekin. Asmo hori erabateko gezurra zela agerian geratu da, eta denbora tarte guzti horietan ziria sartu zaie Aldaialdeko familiei»

EH Bilduk salatu du EAJ hirigintzako 'pelotazo' bat prestatzen ari dela URSSAren lursailean

2021-05-03 11:11:00

Felix Gonzalez: "Enpresa honi 40 urtez lekualdaketa bat ez egiteko baimena eman zaio. Geroago, bi orubeen inguruko jabetza osoa aitortu zaio. Eta orain, bankuek sekulako negozioa egin ahal izango dute orube horretan".

EH Bilduk salatu du Udalak 136.700 euro barkatu dizkiola FCCri

2021-04-27 11:24:00

Amancay Villalba: "Kontratuaren beste urraketa larri bat da, agerian uzten duena, berriro ere, Urtaranen gobernua indartsua dela ahularekin eta ahula indartsuarekin".