AKTUALITATEA


| 2024-05-20 09:08:00

Udal gobernuak aurkeztutako alegazioei erantzuteko proposamenaren aurka bozkatu du EH Bilduk, eta PSE eta EAJren jokabidea deitoratu du; izan ere, 2021etik ez da behin ere bildu EH Bildurekin Plan Orokorrari buruz hitz egiteko. «Akordio-proposamen orokor bat dakarkigute, joan den astelehenean jaso genuen HAPOren hasierako onespenaren dokumentuari aurkeztutako 300 alegazioei emandako erantzunari
buruzkoa. Gobernuak hamar egun eskasetan amaitutzat eman nahi du gaia. 2021etik (irizpideen eta helburuen dokumentua onartu aurretik) gaur arte, ez dugu udal gobernuaren dei bakar bat ere jaso, alegazio horien erantzuna negoziatu edo adostu ahal izateko. Ezta hitz egiteko ere. Ez dute inolako interesik izan EH Bildurekin gai honetan negoziatzeko, nahiz eta tramitazio prozesu osoan gure atea irekita egon den», adierazi du Xabier Ruiz de Larramendi EH Bilduko zinegotziak.


Dokumentuari dagokionez, EH Bilduk uste du alegazioei emandako erantzunek atea irekitzen diotela hiriko bizitza sozialaren antolaketaren alderdi nuklearretan erregulazio falta handiagoa izateari, izan ere alegazio askori emandako erantzuna lausoa eta zehaztugabea da. «Alegazioen erantzunen ondorioa benetan kezkagarria da. Ez dago argi behin-behineko onarpenaren dokumentuan zer sartuko duten, eta are gehiago: dokumentuaren etorkizunarekiko konpromisorik ez dagoela ikusten dugu, eta dokumentuan onartzen ez
diren interes horietako batzuk baretzeko asmoa dagoela, Araba Erdialdeko Lurralde Plan Partzialak etorkizunean aldaketak egiteko aukera zabalik utziz».


Izan ere, EH Bilduko zinegotziaren esanetan, «dokumentu honek inkongruentzia nabaria erakusten du, onartzeko dakarkigunarekin erakusten duten konpromiso eskasa dela eta». Izan ere, zentzu horretan deigarria da urte erdian indarrean dagoen HAPOn jarduera ekonomikoetarako lurzoru-eskaintza handia dagoela estateik, kontrakoa esatera pasa dela gobernua. Baina LPParen aukera irekita mantentzeak askoz gehiago dakar. Dokumentu horrek Gasteizerako hazkunde-perimetro bat proposatzen du, izapidetzen ari den HAPOn desklasifikatu nahi diren 17. eta 18. sektoreak garatzen jarraitzen duena. Hala ere, ez dute oharpen bera sartu garatzeko aukera emango lukeen LPPn. Eta ez da kasu honetan
bakarrik gertatzen, baita Hegoaldeko Erronda sonatuan ere. Izan ere, alegazioei emandako erantzunak aukera hori baztertzen duela esan digute, eta egia da, inoiz ez dela horrela agertu HAPOren izapidetzean. Hala ere, LPPren hasierako onespenaren memorian jasota dago.


«Zer dute komunean, hortaz, hiru gai horiek? Industriaren hedapenak, 17. eta 18. sektoreek eta hegoaldeko errondak? Hirurak Araba Erdialdeko LPPren hasierako onarpeneko dokumentuan agertzen dira, eta udal gobernuak, PSEk eta EAJk ez diete alegazio bakar bat ere jarri hiruretako bati ere. Gure ustez, erabaki hori HAPO aldatzeko atzeko ate horri eusteko estrategiaren parte da, baldin eta gaur egungo baldintzetan onartzen bada», ohartu du EH Bilduko zinegotziak.


Baina LPParekin gertatzen denaz gain, definiziorik eta eredurik eza dago gobernuak ekarri duen proposamenean, eta horren adibide da udal-gobernuak 180 graduko bira eman izana merkataritza-etxabeetan etxebizitzak egiteko. «Gobernuak berak urrian errefusatu zuen proposamen hori, ontzat eman du orain. Baina, etxebizitzaren erabilera espekulatiboarekin nahikoa ez balitz, akordioaren sinatzaileek espekulaziorako gai bihurtzen dituzte udalerri honetako ehunka lokal eta merkataritza-lonja. Definiziorik gabe eta lonja horiek guztiak berehala garestitzeko atea irekiz, baita merkataritza-merkatutik kentzeko aukera ere».


Azkenik, EH Bilduk nabarmendu du alegazioei emandako erantzunean, inolako aldaketarik gabe, ingurumen arloko aberrazioak mantendu direla, hala nola Zaia ibaian dike bat eraikitzea edo 14. sektorean 3.500 etxebizitza eraikitzeko lurzorua kontsumitzeko aukera. Horregatik guztiagatik, Euskal Herria Bilduk erabaki du akordio globalaren proposamenaren aurkako botoa ematea, 300 alegazio baino gehiagori erantzuteko. Hala eta guztiz ere, behin-behineko onarpen-proposamenean aldaketa horiek nola definitzen eta txertatzen diren aztertzen jarraituko du. «Bitartean, Euskal Herria Bilduk defendatzen duen hiri eta udalerri ereduarentzat kaltegarriak direla uste dugun PSEren eta EAJren iritzi aldaketak iraultzeko eta arintzeko lan egingo dugu», ondorioztatu du Ruiz de Larramendik.