Donostia

DONOSTIA KIROL HIRIA: GUNE MODERNO BAT XXI.MENDEKO DONOSTIARENTZAT

Reyes Carrere Donostiako EH Bilduko alkategaiak proiektua aurkeztu du gaur eguerdian Anoetan: gaur egungo kirol Donostia Kirol Hiri guneari ahalik eta probetxu handien atera eta XXI. mendeko kirolaren erronkei erantzungo dien egitasmo bat.

| 2019-03-13 12:44:00

Kirola da, zalantzarik gabe, Gipuzkoan eta Donostian bertan pertsona gehien mugiarazten duen jardunetako bat. Kirola da osasuntsu jarraitu nahi duen edozein pertsonaren zutabe nagusietako bat.

Baina horrez gain, osasunarekin lotuta, kirol talentuaren garapenean, kirol elkarteen bidez bikaintasuna bilatuta, federazioek antolatutako txapelketan, eta noski, haurren hezkuntza barne biltzen duen Eskola Kirolaren bitartez, kirola sozializatzeko, komunitatea egiteko eta oinarrizko balioak transmititzeko funtsezko tresna da gure hirian.

Alderdi ekonomikoa ere kontuan hartu behar da: kirola jardun ekonomikoa ere bada, eragina du beste alor batzuetan ere, eta aberastasuna eta lanpostuak sortzen ditu.

“Beraz, ariketa fisikoa eta kirola osasuntsuak dira, hezitzaileak, sozializatzaileak, komunitatea sortzen eta indartzen laguntzen dute, eta aberastasuna eta lanpostuak sortzen dituzte”, adierazi du Reyes Carrerek.

Jakina da, bestalde, kirol praktikak gora egin duela azken urteetan gure artean. Eskola Kirolaren arrakasta eta eragina nabaria da. Donostian, gaur egun, 48.000 herritarrek dute Kirol Txartela eta 11.000 inguru federatuta daude. Gipuzkoa osoan, bestalde, ia 1.500 kirol elkarte ditugu.

1-Anoeta: aukera ezin hobea

Donostiak du Euskal Herriko kirol azpiegitura gune handiena. Anoetak hamar azpiegitura ditu eta 50 federazio daude bertan, Kirol Etxean. Kirol ugari egin daitezke Anoetan: xakea, futbola, eskubaloia, saskibaloia, arku-tiroa, izotz-hockeya, pilota, igeriketa, borroka-arteak, atletismoa, boxeoa, errugbia, txirrindularitza eta abar. Begien bistakoa da Gipuzkoako kirolaren praktikaren eta kudeaketaren bizkarrezurra dela.

Baina, mota guztietako kirol azpiegiturak barne biltzen dituen arren, haietako asko zaharkituta daude (hainbatek 50 urtetik gora dute) eta ez dira egokiak Donostiako kirol eragileen gaur egungo beharretarako. Azpiegitura askotan ez dira legeak ezarritako irisgarritasun baldintzak betetzen, beste batzuetan arazoak daude segurtasun arauak edo azpiegiturak hustekoak betetzeko, eta nabari da, era berean, erabilera anitzerako espazio baten beharra dagoela.

Era berean, ez da erraza Donostian hainbat egunetarako txapelketak egitea, ez baitago ingurune hurbilean kirolarien beharretara egokitutako ostatu hartzeko leku ugaririk eta prezioak ez direlako kirolari edo elkarte askoren eskura egoten. Gauza bera gertatzen da kontzentrazioak egiteko. Gipuzkoako federazioek, bestalde, arazoak izan ohi dituzte araututako txapelketa egunetatik eta ordutegietatik kanpora azpiegiturak bilatzeko.

“Egoera honek zaildu egiten du Donostiarentzat interesgarriak izan daitezkeen kirol jardueren antolakuntza eta oztopo da gure talenturik onenen lanerako. Anoeta sekulako aukera da Donostiarentzat -are gehiago diziplina arteko entrenamenduen metodologiak kirolarien emaitzak hobetzen dituela agerian geratu denean eta, hain zuzen ere, joera hau indartzen ari denean-, baina esan bezala, aukera horren birtualitateak mugatuta daude. Gaur egun

Anoetak ez die behar bezala erantzuten XXI. mendeko kirolaren beharrei”, dio Carrerek. Kirolarien eta alor honetako eragileen gaur egungo beharrak eta joerak argi daude:

 • Erabiltzaileen eskakizun maila handiagoa

 • Diziplina arteko instalakuntzak

 • Gaur egungo araudia betetzen duten azpiegiturak

 • Era askotako txapelketak eta ekimenak antolatu eta uztartzea: Eskola Kirola, federatutako kirola, talentua sortu eta erakarri...

 • Ikuspegi integrala duten kirol guneak

2-Paradigma aldaketa: ikuspegi integrala

Federazioen eta elkarteen arteko elkarlana Donostiako EH Bilduk Anoetak gaur egun eskaintzen dituen aukerei ahalik eta probetxurik handiena atera nahi die. Eta horrek formula jakin bat du: kirol hiri proiektu bat, Donostia Kirol Hiria, non gaur egungo azpiegituretatik abiatuta, berrikuntzak eginda eta ikuspegi integral bat landuko duen egitura batez, herritarren eta Gipuzkoako federazioen eta kirol elkarteen beharrei erantzungo zaien eta Euskal Herriko kirol gune erreferentziala sortuko den.

“ Donostia Kirol Hiria
gune moderno bat izango da, diziplina artekoa, osasuna eta sozializazioa bultzatuko ditu eta XXI. mendeko kirolaren beharrei erantzungo die. Euskal Herriko gune erreferentziala. Hiri proiektu bat, motor ekonomiko bat, XXI. mendeko Donostiarentzat”, azaldu du Carrerek.

Donostia Kirol Hiria Donostiako Alkatetzatik bultzatuko du EH Bilduk, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin, Eusko Jaurlaritzarekin eta Gipuzkoako kirol arloko eragileekin aliantzak bilatuta. Izan ere, hiri proiektu bat da, baina dudarik gabe, Donostiako mugak gainditzen dituena eta Gipuzkoako eta Euskal Herriko eragileei aukerak sortzen dizkiena. Benetako kirol hiri bat, kirolari profesionalei ez ezik, ariketa fisikoa egin nahi duen herritar orori ere bideratua. Eta eliteko kirolari edo kirolak eskaini dezakeen ikuskizun alderdiari leku egingo diena.

EH Bilduko alkategaiak esan duenez, “oinarri ezin hobea dugu Anoetan, baina funtsezkoa da haren kontzeptua berritzea eta potentzial osoa ateratzea, herritarren mesedetan. Anoetari zentzu global bat emanda, azpiegiturak ikuspegi integral batetik ulertuta eta haien arteko sinergiak bilatuta. Paradigma aldaketa bat sustatuko dugu, beraz”.

Honelako gune batek, gainera, Euskal Herritik kanpora ere erakar litzake kirolariak, elkarteak, txapelketak edo kontzentrazioak, eta bultzada handia emango dio kirolarekin lotutako jardun ekonomikoari ere.

3-Azpiegiturak berritzea eta koordinazioa

3.A AzpiegiturakDonostia Kirol Hiri proiektuaren ardatzak bi dira azpiegiturei dagokienez: gaur egungoak berritzea eta, paradigma aldaketa hori gauzatzeko, beharrezkoak direnak sortzea. Zehatz-mehatz, ondorengo esku-hartzeak behar ditu Donostia Kirol Hiriak.

 • Ilunbeerabilera anitzerako gunea egingo dugu, hainbat kirol jarduera egiteko (saskibaloia,Ilunbeko pabilioia berritu eskubaloia, tenisa...). Goi mailako kirol partidak eta ikusle asko erakartzen dutenak antolatzeko leku egokia da, baina bestelako esparru batzuetara ere zabalduko litzateke; kultur jardueretara, esaterako (musika kontzertuak, dantza emanaldiak eta abar). Horretarako, ezkutalekuak kendu behar dira, zolata jarri, estalkiaren motorren funtzionamendua hobetu, aldagela eta kamerino berriak egin, zezentokiak kendu eta pista laguntzaile bat egin, aforoak egokitu, igogailua jarri eta sonoritatea hobetu.

 • Belodromoaren berrikuntza integrala. Bi belodromo besterik ez daude: Tafallan eta Donostian.  Euskal Herrian estalitako Donostiakoak 50 urtetik gora du eta berrikuntza osoa behar du, besteak beste, txirrindularitza eta atletismo probak behar bezala egiteko. Porlanezko gaur egungo pistaren ordez, egur hidraulikozko bat jarri behar da eta UCIren araudira egokitu, estalkia berritu eta suteen aurkako prebentzioa hobetu, harmailek eta barruko instalazioek ere berrikuntza beharra dute eta markagailuak ere bai, gaur egun ez baitu funtzionatzen.

 • Belodromo ondoko eraikina, gimnasioa. Belodromo ondoko eraikinean gaur egun gimnasioa dago. Txirrindularitza Federazioa laster lekuz aldatuko da, eta horrek gimnasioa zabaltzeko eta zerbitzuak hobetzeko aukera emango du.

 • Carmelo Balda frontoiaren hobekuntza. Eraikinaren aurrealdea, harmailak eta barruko instalazioak berrituko ditugu. Frontoiak espazio zabalak ditu eta pilotaren inguruko gune tematizatu bat sortzeko aukera ematen du (eskolekin edo bestelakoekin bisitak egiteko, adibidez).

 • Jose Antonio Gasca kiroldegiaren hobekuntza.Baita barruko trinketea ere. Harmailak, beroketa guneak eta sarrera-irteerak berritu egin behar dira.

 • Atano frontoiaren hobekuntza. Terrazetan, harmailetan eta lehen solairuko komunetan berrikuntzak egingo ditugu, eta igogailua jarri, zorua aldatu eta hezetasunaren aurkako neurriak hartu (batik bat, ezker paretan).

 • Kirolarientzako ostatu-egoitza berria. Gipuzkoako, Euskal Herriko eta beste eremu batzuetako kirolariak eta elkarteak erakartzeko, egoitza bat eraikiko dugu, 150 oherekin, Trinkete zaharraren lursailean.

 • Paco Yoldi kiroldegiak, Txuri-Urdin hockey jauregiak, Anoetako estadioak eta Anoetako estadio txikiak osatuko lukete gunea (lehenengo biek ez lukete berrikuntza handirik beharko, Anoetako estadioa orain berritzen ari dira eta estadio txikia berritzeko proiektua esleituta dago eta gauzatzeke).

3.B Koordinazioa

Beste fase batean, proiektua osatzeko, ikerketa zentro bat bultzatuko genuke, non kirolean indarrez sartzen ari diren zenbait alor sustatuko genituzkeen bertan (soziologia, psikologia, medikuntza, elkarteen kudeaketa, nutrizioa, teknologia berriak...).

Donostia Kirol Hiriaren bigarren zutabea Anoetako instalazioen optimizazioa bilatuko duen eta Gipuzkoako kirolarien eta elkarteen beharrei erantzuna emango dien egitura global bat da. Donostia Kirol Hiriaren kudeaketaz (Donostia Kirolarekin batera) arduratuko den egitura hau osatzeko, Eusko Jaurlaritzaren eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren aliantza bilatuko du, Donostiako Alkatetzatik, EH Bilduk.

Kudeaketa egitura publiko honek, batetik, gaur egungo eskaintza (Kirol Txartela, Eskola Kirola eta abar) zabaltzeko ardura izango du. Honako hauen bidez, besteak beste:

 • Federazioen kontzentrazioak

 • Hainbat egunetako ekimenen antolakuntza

 • Kirol taldeak

 • Norbanakoen kontzentrazioak

“Bestetik, egitura publiko honek federazioen eta kirol elkarteen arteko koordinazioa bilatuko du. Izan ere, mota honetako kirol hiri batek aukerak zabalduko ditu (mota guztietako kirol txapelketak eta kontzentrazioak, tartean) eta haiek kudeatu behar dira, federazio eta elkarteekin elkarlanean. Kirolarientzako egoitzaren kudeaketaz ere arduratuko da eta horrek ere diru sarrera bat ekarriko dio”, azaldu du Carrerek.

4-Kirol modalitate berriei bultzada

Kirolak beste eremu batzuetara salto egin du ohiko esparruetatik (atletismoa, igeriketa eta abar) eta espazio berriak irabazi ditu azken urteotan. Kirol urbanoez ari gara: gazteek egin ohi dituztenak, espazio publikoan, kiroldegi itxietatik haratago,eta aisialdiaren kulturarekin lotura estua dutenak. Praktika berriak dira, gune urbano eta sozialetara egokituak, kirol tradizionalaren alternatibak, eta gazteei norberaren gaitasunak erakusteko eta nork bere burua berresteko aukera ematen dietenak. Kirol mota hauetakoak dira, esaterako, skatea-a, rollerra edo bike-a, patinen, monopatinen eta bizikletaren ohiko erabileren aldaerak. Kirol hauek lekua izan behar dute Donostia Kirol Hirian -gaur egungo gunean ere badute nolabaiteko espazioa-, eta egitura berriak haiek sustatzeko ardura izango du.

“Finean, Anoetan paradigma aldaketa bat proposatzen ari gara, Donostiak XXI. mendeko kirol azpiegiturak izan ditzan”, esan du Reyes Carrerek.

DONOSTIA ENERGIA: EREDU IRAUNKOR ETA BURUJABE BATERANTZ

Reyes Carrerek, EH Bilduko Donostiako alkategaiak, bere lehen proposamena aurkeztu du gaur eguerdian Alderdi Ederren egindako ekitaldi batean: Donostia Energia, energia merkaturatuko duen udal enpresa.

| 2019-03-06 12:54:00

Energia eredu iraunkor eta burujabe baterako bidean aurrerapauso moduan aurkeztu du Carrerek ekimena: “Ondo dago iraunkortasunaz eta klima aldaketaz hitz egitea eta kongresuak antolatzea, jendartean kezka dagoela eta kontzientziazioa areagotzen ari dela adierazten baitu horrek, baina argi izan dezagun denok benetako konpromisoak eta neurri eraginkor eta koherenteak hartzea dela funtsezkoena”.

Euskal Herriko eta, beraz, Donostiako gaur egungo energia ereduak bi ezaugarri nagusi ditu: mendekotasuna eta sostengaezintasuna. Batetik, Euskal Autonomia Erkidegoan kontsumitutako energiaren % 92,9 kanpotik ekarritakoa da (EVE). Mendekotasuna oso handia da, beraz: Europar Batasunaren batez bestekoarekin alderatzen badugu, esaterako, ia bikoitza da (% 54, EVE).Horrek munduko energia sortzaile nagusien gorabehera politiko eta ekonomikoen (Ekialde Hurbila, Errusia...) mende jartzen gaitu.

Bestetik, Euskal Herrian kontsumitutako energia gehiena nuklearra eta erregai fosiletatik eratorritakoa da (% 55 ingurukoa Iberiar Penintsula osoan); energia kutsakor eta arriskutsuak, iraunkortasun eredu egokietatik urrun daudenak eta klima aldaketaren aurkako borrokan laguntzen ez dutenak (alderantziz).

Sostegaezintasuna ez da soilik ingurumen alorrekoa. Izan ere, energia iturrien eta hornidura sareen jabetza eta kontrola, herritarren esku egon beharrean, enpresa handi gutxi batzuen esku daude eta eremu honetako politika gehienek, jendartearen onura bilatu beharrean, oligopolio honen etekina izaten dute helburu.

Beraz, sozialki ere ez da eredu iraunkorra.“Donostiak eragile aktiboa izan behar du trantsizio energetikoa sustatzeko eta eredu burujabe eta iraunkor bat ezartzeko. Erronka handia da, dudarik gabe, eta mundu mailakoa; pausoz pauso joan behar da, baina sendotasunez eta koherentziaz. Beste herrialde eta hiri batzuetan urrats ausartak ematen ari dira norabide horretan, eta Donostiak ezin du atzean geratu; aitzitik, olatu hori hartu behar dugu, aitzindari izan, eta mundu osoko prozesu horri ekarpena egin. Hainbat arlotan da Donostia ezaguna munduan: izan gaitezen, baita ere, iraunkortasun ereduak sustatu eta klima aldaketaren aurkako borrokan planteamendu eredugarriak egiten ditugulako”, esan du Reyes Carrerek.

Ekarpen hori estrategia orokor baten baitan egin nahi du EH Bilduk, hiru zutabetan oinarrituta: eraginkortasun energetikoa, energia berriztagarriak eta kudeaketa publikoa, energia ondare publiko eta estrategiko gisa hartuta. Izan ere, esan bezala,energia alorreko politikek herritarren beharrei erantzun behar diete eta ez oligopolioaren etekin nahiari.

Ildo honetatik, Reyes Carrerek honako neurri hau aurkeztu du gaur:

Donostia Energia, udal energia merkaturatzailea. “Donostiako EH Bilduren hauteskunde programako neurri nagusietakoa da, eta datorren agintaldian, Alkatetzatik, hura gauzatzeko konpromisoa dugu”.

Udal energia enpresak Donostia Energiak helburu nagusi bat izango du: argindarra handizkien merkatuan erostea, bitartekaririk gabe, Udala bera eta haren organismo guztiak zein beste eragile batzuk hornitzeko.

Gertuko ingurunean, Bartzelonak mota honetako esperientzia bat du martxan. Barcelona Energia Bartzelonako eremu metropolitarreko merkaturatzaile publikoa da. Energia eredu iraunkor baterako trantsizioa sustatzea du helburu, autokontsumoa, gertuko sorkuntza eta energia berriztagarriak sustatuta. Barcelona Energia uztailaren 1ean hasi zitzaien energia hornitzen udal eraikin eta azpiegiturei eta 19 udal organismo eta enpresari. Aurten, zerbitzua eremu metropolitarrera zabaltzeko eta 20.000 etxebizitza hornitzeko asmoa du.

Euskal Herrian bertan, Iruñearen adibidea dugu. Iruñean, EH Bilduk gidatutako Udalak energia operatzaile bat sortzea onartu berri du, Udala bera zein partikularrak hornitzeko, betiere, Bartzelonan bezala, energia berriztagarria erabilita. Energia operatzailea eratzeko pausoak ematen ari da orain Iruñeko Udala.

Donostia Energia

Esan bezala, Donostia Energiak zuzenean erosiko du argindarra merkatuan, eta lehenik, udal azpiegiturei eta zerbitzuei salduko die (kaleko argiztapena, kiroldegietako eta bestelako egoitzetakoa...), baita, bigarren fasea batean,herritarrei ere.

Donostiako EH Bilduko alkategaiak azaldu duenez, “udal merkaturatzaile bat sortzeak, zuzenean, Donostiaren burujabetasuna handiko du. Lehenik eta behin, bitartekariek eraman ohi duten etekina, % 5 ingurukoa, aurreztu egingo du Donostiako Udalak merkatuan bertan erosiko baitu zuzenean energia. Horrek, urtero, 200.000€ inguruko aurrezkia suposa dezake gutxienez Udalarentzat: hamar urteko epean, 2.000.000€. Hortaz, kudeaketa arduratsu eta eraginkor bat egiteko eta donostiarron interes kolektiboa defendatzeko tresna izango da”.

Donostiako Udalak, gaur egun, 25 gigavatio inguruko kontsumoa du urtean. Donostia Energiak kontsumo hori bermatuko du. Baina, Europako araudiak, ondorengo fase batean, kontsumo horren %20 gehiago partikularrei saltzeko aukera ematen die udal merkaturatzaileei (Bartzelonan aurten heldu nahi diote fase honi).

Partikularren eremura salto eginda, Donostia Energiak kontsumitzaile zaurgarriak eta gizarte zerbitzuek artatukoak lehenetsiko ditu eta -esparru hauetako familien batez besteko kontsumoak kontuan hartuta-, Donostiako 2.000 etxebizitza hornitu ahal izango ditu.

Ekonomikoki okerren dauden sektoreek, gaur egun, tarifa soziala dute, 897/2017 Errege Dekretuaren arabera, eta %25 eta %50 arteko hobariak edo beherapenak dituzte. “Donostia Energiak tarifa sozial horiek hobetu ahal izango ditu, gaur egungo estalduretatik haratago joanez eta egoera zaurgarrian dauden herritarrei eta gizarte zerbitzuek artatutakoei hornidura ziurtatuz. Jakina, araudian aldaketak egongo balira, enpresa publiko hauen merkatua eta eragina zabaltzeko norabidean, Donostia Energia oinarri ezin hobea litzateke aldez aurretik ezarritako irizpide sozial horiek hirian are gehiago, azkar eta eraginkortasunez zabaltzeko. Finean, beraz, udal merkaturatzailea donostiarren beharrak asetzeko, hiria kohesionatzeko eta, sozialki ere, eredu iraunkor bat sustatzeko tresna izango da”, azaldu du Carrerek.

Donostia Energiaren beste zutabeetako bat energia berriztagarriak izango dira: erosi eta merkaturatuko duen energia guztia berriztagarria izango da. Are gehiago, Donostia Energiak kontratu zuzenak egin ahal izango ditu energia berriztagarrien sortzaileekin, eta era horretan, instalazioak eraikitzen eta lanpostu kualifikatuak sortzen lagundu.

Enpresa honen sorrerak ez du konplexutasun handiegirik. Gaur egun, Espainiar Estatuan 400 merkaturatzaile daude eta Gipuzkoan bertan lau ditugu, eta haietako bi, Donostian.

Trantsizio energetikoa egiteko bidean, EH Bilduk beste era bateko neurriak ere sustatuko ditu Udaletik; hala nola, eraginkortasun energetikoa eta energia berriztagarrien sorkuntza proiektuak izango da

Donostia Energia Donostian bertan. Eta estrategia horretan, funtsezko eragilea “Donostia orekatu eta iraunkor bat nahi dugu, diskurtsoetatik haratago neurri eraginkor eta eredugarriak aplikatzen dituena,soluzioak ematen dituena eta klima aldaketaren kontra borrokatzen duena”, esan du EH Bilduko alkategaiak.

ALBISTEAK

Kontxa azpiko metro-pasantearen obretan zer gertatzen ari den azaltzeko ezohiko Bozeramaileen Batzordea deitzea eskatuko dio EH Bilduk Eneko Goiari

2020-08-03 13:48:00

Metroaren pasabidearen obrak kezka handia sortzen jarraitzen du donostiarren artean. Ekainaren 5ean Zubieta kaleko eraikinean zuloa eragin ondoren, Kontxaren azpiko zatian lanak gelditu ziren, "txosten geologiko eta hidrogeologiko osagarriak egiteko, inguruko biztanleen erabateko segurtasuna bermatzeko". Gaur, Eusko Trenbide Sareak (ETS) Kontxa hondartzako arkupeetan premiazko esku-hartze garrantzitsu baten berri eman du.

Eraikinak birgaitzeko diru-laguntzak berriz aktibatzeko eskatuko dio biharko osoko bilkuran EH Bilduk Udal Gobernuari

2020-07-22 12:26:00

Gai hau oso garrantzitsua da, EH Bilduren ustez. Izan ere, gaur egun, ezinbestekoa da Donostiako etxebizitzak birgaitzeko obrak sustatzea, bai hiriko jarduera ekonomikoa sustatzeko, bai irisgarritasun baldintzak hobetzeko. Horregatik, EH Bilduk Udal Gobernuari eskatuko dio biharko osoko bilkuran zuzen dezala egindako akats larria eta ken dezala irisgarritasun eta birgaitze lanetarako diru-laguntzen etendura.

Zuhaiztiko kudeaketa ez pribatizatzeko eta esleipen prozesu kristalinoa eskatu du EH Bilduk

2020-07-09 12:45:00

Reyes Carrerek eta Ricardo Burutaranek prentsaurrekoa eman dute gaur salatzeko zerbitzu publiko honen etorkizun iluna eta Eneko Goiaren gobernuaren kudeaketa txarra eta gardentasun falta. Izan ere, aurrekariak ikusita, egunetik egunera gero eta handiagoa da Zuhaizti kiroldegiaren kudeaketa pribatizatzeko arriskua.

EAJ eta PSEk monokultibo turistikoaren aldeko apustu itsuarekin jarraitzen dute: bi hotel berri Arte Ederren eraikinean eta Saguesen

2020-07-08 15:24:00

Parte Zaharrean egin bezala, Gros eta Erdigunea urgentziaz "hotel-jarduerez gune saturatu" izendatzeko eskatu du EH Bilduk.