Donostia

Eneko Goiak Donostiako ikastetxeak abandonatu dituela salatu du EH Bilduk

EH Bilduk galdetegi bat helarazi die ikastetxeei, euren eskariak bertatik bertara ezagutzeko, eta lehen emaitzek Udal Gobernuaren zabarkeria agerian utzi dute

| 2020-09-17 12:20:00

Prentsaurrekoaren BIDEOA 

Pandemiak bete-betean jo du hezkuntza sistema lehen egunetik. Hezkuntza-komunitateak, oro har hartuta (irakasleak, ikasleak, gurasoak, zerbitzuetako langileak, garbitzaileak, hezitzaileak), arazo asko pairatu zituen konfinamenduan eta deseskalada prozesuan. Eta ikasturtearen hasieraren data guztiz ezaguna zen arren, administrazio publikoak etxeko lanak egin gabe harrapatu ditu. Hezkuntza Eusko Jaurlaritzaren eskumena bada ere, gogoratu behar da udalek eskumen asko dituztela arlo horretan. Zehazki, Eneko Goiaren Gobernua arduratzen da ikastetxeak egokitzeaz eta mantenua egiteaz, baita beste kontu batzuez ere.

Sei hilabete igaro direnean ikasgelak itxi zirenetik, eta ikasturtea berriaren egun batzuk igaro direnean, salatu beharra dago Eneko Goiaren Gobernuak ez duela ia ezer egin Donostiako ikastetxeei eta hezkuntza-komunitateei laguntzeko. Donostiako ikastetxeak alkatearen eta Hezkuntza zinegotziaren begietara desagertu egin dira. Ez da soilik pandemiaren ondorioak arintzeko programa berezirik aktibatu ez izana, zentroekin hitz egiteko ere ez dira gai izan. Errealitateak fikzioa gainditzen duela diote, eta errealitatea gordina da Donostian: Udal Gobernua, hezkuntzari dagokionez, zabarkerian erortzen ari da.

Konfinamendu garaian, gobernuaren pasibotasunaren aurrean, eta beti ekarpen positiboa egiteko borondatearekin, EH Bildu hainbat ikastetxerekin harremanetan jarri zen euren beharrak ezagutzeko, batez ere arrakala digitalari zegokienez. Udal talde honek bildutako datuek, ekaineko osoko bilkuran azaldu genituenak, oso egoera gordina azaleratu zuten: Donostiako ehunka ikaslek ez zuten ordenagailurik eta/edo Interneterako sarbiderik. Eta are okerragoa dena, ikastetxeek esan ziguten udalak ez zituela bere eskaerak aintzat hartzen eta beren poltsikotik ari zirela materialaren gabeziak betetzen.

Batek, bere inozotasunean, pentsa zezakeen hilabete hauetan guztietan udalak bere etxeko lanak egiten ari zela eta ikastetxeekin batera ikasturte berria prestatzeko bere eskuetan zegoen guztia egiten ari zela. Baina ez. Eneko Goiaren Gobernuak hezkuntzari eskaini dion denbora bakarra kiroldegien eta kultur etxeen zerrenda egiteko behar den denbora izan da. Jakina den bezala, Eudelek, ikasturtea hasteko egun batzuen faltan, ezarritako osasun baldintzak betetze aldera, udal guztiei udal espazio publikoen zerrenda eskatu zuen. Zerrenda hori bidali dute, besterik ez. Eta ikastetxeekin hitz egin gabe, auzoetako egoera ezagutu gabe, eta beharrak ezagutu gabe.

EH Bildu, hezkuntzaren arloan ekarpen positiboa egiteko bere bokazioarekin jarraituz, Donostiako ikastetxeekin galdetegi bat partekatzen ari da. Galdetegi horretan, udal-eskumeneko hainbat gairi buruz galdetu diegu:

  • Ea Udal Gobernuak espazioak eskaini dizkien ikasleak birkokatzeko

  • Ea Udal Gobernuak gune horiek eskatzeko edo kudeatzeko protokoloren bat jarri duen martxan

  • Ea arrakala digitalari aurre egiteko neurriak eskaini dituen

  • Ea Udal Gobernuak mugikortasunaren arloko neurriren bat hartu duen, ibilbide seguruak edo bizikletaren erabilera indartzeko.

  • Ea garbitzeko eta desinfektatzeko neurri osagarriak eskaini dituen.

Oraindik erantzun guztiak jaso ez ditugun arren, dagoeneko esan dezakegu erantzun gehienak negatiboak izaten ari direla, auzo guztietako zentro guztietan. Eta, berriro diogu, okerrena zera da: ikastetxerekiko komunikazioa ia ez da existitzen.

EH Bildurentzat lehentasunezkoa da ikastetxeetara modu seguruan eta adostuan itzultzea. Donostiari dagokionez, beraz, jarrera aktiboa eta prokatiboa mantentzen ari gara lehen aipatutako helburuak betetze aldera: udalen espazio irekiak eta itxiak ikastetxeen eskura jartzeko, mugikortasun segurua sustatzeko, garbiketa indartzeko eta arrakala digitalari aurre egiteko neurriak hartzeko. Baina, batez ere, Udal Gobernuak ikastetxeekin eta hezkuntza-komunitateekin lankidetzan aritzea eta haien eskaerei erantzutea eskatzen dugu.

Helburu horrekin, EH Bilduk mozio bat aurkeztuko du iraileko osoko bilkuran. Espero dugu Udal Gobernua sostengatzen duten taldeek orain arte erakutsitako jarrera aldatzea eta gainerako eragileekin batera arraunean hastea.

Etxebizitza babesturik gabeko operazio urbanistiko bat ahalbidetzeko Udal Gobernua eskuzabalegi jokatzen ari dela salatu du EH Bilduk

Intxaurrondoko Luisa Enea eremuan, Monseko kiroldegiaren ondoan , 48 etxebizitza libre eta 115 aparkaleku eraikitzeko egitasmoa dago

| 2020-09-16 12:14:00

Inork ez du zalantzan jartzen Donostia dela etxebizitza eskubidearekin lotutako arazo gehien dituen euskal hiria. Izan ere, etxebizitza garestienak dituen Estatu osoko hiria gara. Errealitate gordin horren aurrean, administrazio publikoen erantzuna ez da nahikoa. Izan ere, babestutako etxebizitzen eskaria eskaintza baino askoz handiagoa da. Adibidez, duela gutxi ikusi genuen ia hamar mila pertsona Txomin Eneako alokairu sozialeko 162 etxebizitzetako bat eskatzen.

Eneko Goiaren etxebizitza-politika, bai lehen agintaldian, bai bigarrenaren hasiera honetan, oso eskasa izaten ari da. Etxebizitzaren prezioak sortzen dituen arazo larriei aurre egiteko, Donostian ez dago etxebizitza-politika aktiborik. Aitzitik, arazoak okerrera egiten jarraitzen du. Badirudi euren auzoak utzi eta kanpora bizitzera joatea dela irtenbide bakarra gero eta jende gehiagorentzat, batez ere gazteentzat, horrek Donostia bezalako hiri zahartu batentzat suposatzen duenarekin.

Irtenbideetako bat da babestutako etxebizitzen udal-parkea handitzea, batez ere alokairu-erregimenean. Baina argi eta garbi esan behar da, babes ofizialeko etxebizitzei dagokienez, Goiaren helburua ahalik eta gutxien egitea dela, eta zentrotik zenbat eta urrunago egin hobe. Aldakoenean, esaterako, legez proiektatu daitezkeen babes ofizialeko etxebizitza kopuru txikiena proposatzen ari dira, eta gainera, trikimailu urbanistikoak bilatzen ari dira babestutako etxebizitzak Altzan egin daitezen eta ez Egian. Eta beste proiektu batzuetan, jarraian azalduko dugun bezala, espedienteak modu eskandalagarrian elaboratzen dira, babestutako etxebizitzarik eraiki ez dadin.

Intxaurrondoko IN.03.3 Luisa Enea azpieremuko Hiri Antolamenduko Plan Bereziaren behin betiko onarpena eztabaidatu zen asteleheneko udal batzordeetan. Hemen, sustatzaile pribatu batek Monseko kiroldegiaren ondoan dauden Villa Luisa eta Villa Mi Capricho eraisteko asmoa du, 48 etxebizitza libre eta 115 aparkaleku eraikitzeko. Hau da, gure hirian dagoen etxebizitza berrien prezioa kontuan hartuta, milioi askoko hirigintza operazio batetaz ari gara.

Gure taldeak egindako espedientearen azterketak agerian utzi du, gutxienez, udalak eskuzabalegi jokatu duela urbanizazio-obrak zenbatzerakoan. Oso susmagarria da aurrekontuaren % 5era iristetik 6.000 euro eskasera geratu dela urbanizazioaren kostea. Hori funtsezko kontua da partzela baten eraikigarritasuna kalifikatzeko orduan; izan ere, urbanizazio-obren zenbatekoa proiektuaren % 5 baino handiagoa bada, etxebizitzak zuzkidura-etxebizitza gisa definituko dira automatikoki, eta sustatzaileak babes ofizialeko etxebizitzen % 40 eraikitzeko betebeharra izango du legez. Hau da, sustatzaileen irabaziak nabarmen jaitsiko lirateke.

Eta esaten dugu udala eskuzabalegia izan dela egon dela babeseko etxebizitzak sartu behar izatea salbuesteko, partida batzuk irrigarriak direlako. Hainbat kontu susmagarri daude, adibidez, bi Villak demolizio-lanen atalean 2.242 euro baino ez dituztela aurreikusten. Baina sumagarriena da urbanizazio-aurrekontuan sartuta egon beharko luketen eta txostenean agertzen ez diren zenbait partida daudela, hala nola goi-tentsioko linea bat lurperatzeko betebeharra. Joan den astelehenean EH Bilduk galdera bat egin genien hirigintzako arduradunei partida zehatz horri buruz, eta mutu geratu ziren.

Eta, berriro diogu, hau ez da kontu hutsala, honen atzean babestutako etxebizitzak eraikitzetik salbuestea edo ez salbuestea baitago. EH Bilduren ustez, etxebizitzaren arazoari irtenbideak emateak lehentasun osoa du gure hirian, are gehiago Covid-19aren ondorioz krisi ekonomikoan murgilduta gaudenean.

Hauek horrela, EH Bilduk Eneko Goiaren Gobernuari exijitu dio espedientea zuzendu dezala eta babes publikoko etxebizitzak eraikitzeko betebeharra jaso dezala proiektu honetan.

ALBISTEAK

Etxebizitza babesturik gabeko operazio urbanistiko bat ahalbidetzeko Udal Gobernua eskuzabalegi jokatzen ari dela salatu du EH Bilduk

2020-09-16 12:14:00

Intxaurrondoko Luisa Enea eremuan, Monseko kiroldegiaren ondoan , 48 etxebizitza libre eta 115 aparkaleku eraikitzeko egitasmoa dago

EAJ-PSEk Ekialdeko Barrutia ziurgabetasunean murgildu dutela salatu du EH Bilduk

2020-09-14 14:50:00

Ekialdeko Barrutia zergatik ez den arrankatzen jakiteko helburuarekin EH Bilduk eskatutako Manu Narvaez Presidentetzako zuzendariaren agerraldia egin da gaur. Izan ere, Ekialdeko Barrutiko Batzordea osatzen duten elkarteek orain dela aste batzuk salatu zutenez, “2019an gauzatzeko onartutako 23 proiektuak 2020. urtera aldatu behar izan ziren eta gaur egun, egoera askoz larriagoa da, 2019ko aurrekontuaren exekuzioa % 1etik beherakoa baita” (1). Eta 2020ko proiektuak ere geldirik daude. Ziurgabetasun egoera honen aurrean, EH Bilduk bertatik bertara ezagutu nahi zituen Eneko Goiaren gobernuak hartu behar dituen neurri zuzentzaileak.

Udal honen lehentasunak eta gobernantza eredua goitik behera aldatu behar dira pandemiak jarri dizkigun erronkei aurre egiteko

2020-09-10 12:36:00

Ikasturte politikoaren hasiera honetan, Donostiako EH Bilduk Eneko Goiaren Gobernuaren azken hilabeteetako kudeaketaren balantzea egin du gaurko prentsaurrekoan. Reyes Carrerek Covid-19ren ondorio sozial, ekonomiko eta sanitarioengatik markatuta egon den uda honetako balantzea egin du.