Donostia

EH Bilduren zuzenketa bati esker, Donostiako ostalaritza txikirako laguntzak nabarmen hobetuko dira

Aho batez onartu da EH Bilduren proposamena. Pandemiaren ondorioei aurre egiteko sektoreak egin duen eskaera bati erantzuten dio.

| 2021-02-25 10:37:00

Donostiako ostalaritza txikiaren kezka oso handia da, mobilizazioetan adierazten ari diren bezala. COVID-19 dela eta administrazioek ezarritako murrizketen ondorioak konpentsatzeko, sektoreko langileek laguntza ekonomikoak eta udal tasak barkatzea eskatu dute. Eta ez bakarrik itxi behar izan duten egunengatik, baita kopuru eta ordutegi mugatuekin irekita egon diren egunengatik ere.

Gaurko osoko bilkuran, Udal Jabari Publikoa Erabiltzeari eta Ustiapen Bereziari dagozkion 2020ko tasen (terrazen tasa) bigarren seihilekoko hobariak eztabaidatu dira.

Iazko irailean, Udalbatzak onartu egin zuen Udal Gobernuak eta EH Bilduk adostutako hobari bat, urteko lehen seihilekoan zoru publikoa mahaiekin eta aulkiekin okupatzegatiko tasaren gainekoa (1). Gainera, pandemiaren garapenak izan zitzakeen eraginak aurreikusirik, EH Bilduk proposatutako beste hobari2 bat ere onartu zen, 2020ko bigarren sehilekoan administrazioren batek titularrari establezimendua irekitzea eragotziz gero ezartzekoa.

Udalbatzarrean hasierako onarpena eman ostean, Gipuzkoako Ostalarien Elkarteak alegazioa jarri zuen eskatzeko hobarien ondorioak zabaltzea Covid-19aren eraginpeko epealdi osora, baita zabalik baina mugatuta egondako aldira ere. Horiek horrela, 2020ko bigarren seihilekorako % 33ko hobari bat ezartzea proposatu zuen Udal Gobernuak.

Proposamen horren aurrean, eta sektorearen eskaerak entzun ondoren, EH Bilduren ustez, beharrezkoa zen, alde batetik, laguntza horiek zabaltzea irekita baina mugatuta egon diren egunetara eta, beste aldetik, establezimendu txikienei arreta berezia jartzea (lehenengo seihilekoko hobariaren logika berari jarraiki), zaurgarrienak baitira. Horregatik, EH Bilduk ZUZENKETA egin zion Udal Gobernuaren proposamenari, eta Udalbatzak ONARTU egin du. Honela geratu da hobari berria:

Kuotaren % 90eko hobaria jabari publikoa 10 mahai edo gutxiagorekin okupatzen duten establezimenduei, eta % 33ko hobaria jabari publikoa 10 mahai baino gehiagorekin okupatzen duten establezimenduei, ordenantzaren 2. eranskineko C) ataleko 1, 2, 3, 4a eta 4b epigrafeetan zehaztutako okupazioetarako.

Horrela, hobari hori eta iazko irailean onartutako beste biak BEHIN BETIKO ONARTUTA geratu dira.

Esan beharra dago EH Bildurena izan dela eztabaidatu den zuzenketa bakarra, Elkarrekin Donostiaren eta PPren zuzenketak baztertu egin baitira akats formalengatik.

Bestalde, zuzeneko laguntzak eta hobari fiskalak kudeatzean Udal Gobernua erakusten ari den inprobisazioa salatu behar dugu. Pandemiaren hasierako asteetan egon zen ezjakintasuna igaro ondoren, uste dugu badela garaia laguntzak diseinatzeko irizpideak eta prozedurak behingoz argitzeko.

Nolanahi ere, pandemiaren ondorioei aurre egiteko fiskalitatearen eta laguntza publikoen erabilera sustatzen jarraituko du EH Bilduk. Izan ere, LABIren erabaki bakoitzarekin batera, erabaki sanitarioek eta politikoek sortzen dituzten kalteak konpentsatzeko laguntza ekonomikoen programa bat gehitu beharko litzateke.

1 % 90eko hobaria 10 mahai edo gutxiago dituzten establezimenduei, eta % 66ko hobaria 10 mahai baino gehiago dituztenei, 2020ko ekitaldiko lehen seihilekoko ordainagirian ordaindu beharreko kuotatik.

2 Kuotaren % 99ko hobaria, alderdiak hala eskatuta, okupazio berberetan aplikatuko da, baldin eta, COVID-19aren ondorioz, betiere administrazioren batek titularrari bigarren seihilekoan establezimendua irekitzea eragozten badio. Hobaria establezimendua itxita egon den denborarekiko proportzioan aplikatuko da, eta ez dira kontuan hartuko astebete baino gutxiagoko itxialdirik.

Pandemia testuinguruan gazteei zuzendutako udal politikei buruzko mozioa

| 2021-02-24 14:51:00

Pandemia testuinguru honetan, eta batez ere ekainetik aurrerako deskonfinamendu fasearen ondotik, gazteria hizketagai nagusi bilakatu da, bai hedabideetan bai eremu politikoan. “Normaltasun berria” esan zioten horretan, gazteekiko ikuspegi erabat ezkorra gailendu da: arduragabeak, berekoiak, kutsatzaileak, kale-edana (botiloia) egiten dute, arauak ez dituzte betetzen….

Kanpaina asko gazteei zuzenduta egon dira, beraien arduragabekeria erakutsi nahian. Baina ikuspegia, ezkorra izateaz gain, interesatua ere bada. Beste behin ere, batzuek egiten dutena orokortzen da, jakinda ez dutela guztiek egiten eta, bestalde, gazteengan bakarrik ikusten da helduek ere egiten dutena.

2020ko abenduaren 10ean, COVID-19ak hirian eragindako egoerari berriz heltzeko Gizarte Kontseiluak egindako bilkuran, Eneko Goia alkateak adierazi zuen belaunaldien arteko ituna pandemia honen erronka handienetako bat izango dela; izan ere, bere ustez, Donostian belaunaldien arteko urruntze kezkagarria gertatzen ari da.

Asko hitz egin da gazteek bizi duten egoeraz, baina esan bezala, are eta gehiago hitz egin zenbait gaztek osasun neurrien aurrean hartu dituzten jarrerei buruz, gehienetan gazteak kokatuz gutxi asko osasun larrialdiaren “erantzule” bezala. Donostiako Udal Gobernuko zenbait ordezkariren hitzartzeak ere norabide berean joan dira. Hau da, belaunaldi arteko lankidetzarako indargunetzat hartu ordez, gazteak edo gazteria gatazkarako esparrutzat hartu dira. Horren adibide da, besteak beste, azken hilabeteotan gure hirian pairatu ditugun kale istiluekin egin den kudeaketa.

Ukaezina da zuzendu beharreko jarrera desegokiak, egon, badaudela. Eta bizi dugun osasun krisiak premiazkoa egiten du horietan esku-hartzea, lehentasunez gainera. Baina, gainontzeko gizarte-taldeen erantzukizunak alde batera utziz, edo are, instituzioen ezintasunak ezkutatu nahian, gizarte talde zehatz bat, kasu honetan gazteria, etengabe salatzeak eta ia kutsatze gehienen erantzule dela ikusarazteak erantzuna modu defentsiboan jartzea ekartzen du. Gainera, aisialdirako espazioak ixten zaizkie, hala nola, kirol espazioak, igerilekuak, parkeak eta abar. Otsaileko Pertsonentzako Zerbitzuen batzordean, pandemia testuinguru honetan Donostiako gazteei zuzendutako berariazko ekinbide edo programarik abiatu ote zen galdetuta, Ane Oyarbide zinegotzi ordezkariak azken urte honetan Udaletik bideratutako hainbat jardueren zerrenda egin zuen. Zerrenda honek, ordea, ez zuen ohiko jardueretatik ezer ezberdinik. Adi berean, eta Donostiaren kasuan nabarmen, gazteei zuzendutako politika publikoak stand by egoeran geratu direla dirudi, hiriko Haurtxoko eta Gazte Lekuak 2021eko urtarrilean ireki izanak agerian uzten duen bezala.

Javier Segura del Pozo epidemiologo eta medikuntza komunitarioko adituak 2020ko azaroan argitaratutako artikulu batean zioen, pedagogian gehiago inbertitu beharko genukeela, hau da, “botiloiari errua bota beharrean, aisialdirako alternatibak eman beharko genituzke.” Onuragarriagoa litzateke, are beharrezkoa, kontzientziazio-politika bat, belaunaldien arteko itunean oinarritutako arrakala are gehiago ez irekitzea sustatzen duen eredu baten partaide egitea gazteak. Etorkizunean hiriko arkitektura sozial eta politikoaren diseinuaren protagonista izango den kolektibotzat hartzea. Baina, gaur gaurkoz, ez da hori Donostiako Udaletik garatu diren politiken zentzua.

Horregatik guztiarengatik, honako hau da behean sinatzen duen zinegotziak aurkeztutako KONTROL MOZIOA:

1.- Donostiako Udalbatzak hertsatuki eskatzen dio Udal Gobernuari ez dezala sustatu, zuzenean edo zeharka, belaunaldien arteko arrakala sakondu dezaketen diskurtso, praktika eta politiketan.

2.- Donostiako Udalbatzak hertsatuki eskatzen dio Udal Gobernuari pandemia testuinguru honetan Donostiako gazteei zuzendutako berariazko ekinbide edo programak sortu eta garatzea, aisialdirako nahiz beraien garapenerako funtsezkoak diren eremuetan arreta jarriz, eta beti ere gazteak hiriko arkitektura sozial eta politikoaren diseinuaren protagonista izango den kolektibotzat hartuz

Estatuen biktimen aldeko Adierazpen Instituzionala

Estatuko biktimak biltzen dituen Egia Zor elkartearen ordezkaritza batek Donostiako Udaleko Giza Eskubideen Batzordean parte hartu zuen urtarrilaren 14an, EH Bilduren ekimenez. Egiari Zor-ek, orduan, Estatuaren biktimen Euskal Legearen (5/2019 Legea) ezarpenean laguntzea eskatu zien Udal Taldeei. Taldeek eskaera horri erantzuteko konpromisoa hartu zuten. Azkenean, Erakunde Adierazpen bat onartu da, EAJ, EH Bildu eta Elkarrekin Podemosen aldeko botoekin eta PP eta PSEren aurkako botoekin. Adierazpen horren berri emango da biharko osoko bilkuran.

| 2021-02-24 13:15:00

Motibazio politikoko indarkeriaren testuinguruan giza eskubideen urraketak jasan dituzten biktimei laguntzeko, biktima horien erreparazioa eta aitorpena tramitatzeko, uztailaren 28ko 12/2016 Legea aldatzen duen apirilaren 4ko 5/2019 Legea dela-eta

ERAKUNDE ADIERAZPENA

Egiari Zor Fundazioa 2012. urteaz geroztik ari da lanean Estatuak eragindako edo sustatutako indarkeriak jasan dituzten biktimen eskubideen alde. Fundazioa osatzen dute erailak izan ziren pertsonen senitartekoek, eta zaurituak edo torturatuak izan ziren pertsonek.

2019ko irailaren 27an epea zabaldu zen giza eskubideen urraketen biktimak apirilaren 4ko 5/2019 Legearen babespean aitortzeko eskaerak aurkezteko. Lege horrek aldatu egin zuen uztailaren 28ko 12/2016 Legea, Euskal Autonomia Erkidegoan 1979 eta 1999 bitartean izandako motibazio politikoko indarkeriaren testuinguruan giza eskubideen urraketak jasandako biktimei errekonozimendua eta erreparazioa ematekoa.

Legearen helburua honakoa da: funtzionario publikoek beren eginkizunetan edo beren eginkizunetatik kanpo eragindako giza eskubideen urraketen biktimak aitortzea; taldean edo modu isolatuan, indibidualki eta kontrolik gabe jarduten zuten partikularrek eragindako eskubide urraketak aitortzea; eta, urraketa horien ondorioz, pertsonen bizitzan edo osotasun fisiko, psikiko, moral edo sexualean izandako eraginak aitortzea.

Laburki esanda, Legearen bidez aitortza jaso dezakete 1979tik 1999ra bitartean estamentu ofizialek praktikara eramandako edo sustatutako biolentziek EAEn eraildako, torturatutako edo larriki zauritutako pertsonek (edo urraketaren unean EAEn bizi zirenek).

Ehunka dira, milaka ziurrenik, denbora tarte horretan Estatuak praktikara eramandako giza eskubideen urraketak jasan zituzten pertsonak, eta aipatu legearen babesean aitortuak izateko egin beharreko kudeaketa ez da erraza.

Biktima izaera aitortzeko eskaera egiten duten pertsonek eskabidea aurkeztu behar dute. Hori euskadi.eus atarian elektronikoki bete dezakete, edo, bestela, eskabide-eredu normalizatua egoitza elektroniko horretan bertan deskargatu eta Eusko Jaurlaritzaren Zuzenean zerbitzuko edozein bulegotan aurkeztu.

Eskaera horretan, giza eskubideen urraketa gertatu zen testuinguruaren deskribapena jaso behar da, eta biktima-izaera frogatzeko garrantzitsutzat jotzen diren txosten, ziurtagiri eta dokumentuak erantsi behar zaizkio. Hala ere, dokumentaziorik ez badago, inolako arazorik gabe egin daiteke eskaera.

Egia Zor Fundazioa prest dago behar duen orori izapideak egiten laguntzeko. Horretarako, nahikoa da harremanetan jartzea info@egiarizor.eus helbide elektronikora idatziz edo 944 045 363 telefonora deituz.

Berebiziko garrantzia du Euskal Herriko indarkeria testuinguruan gertatu diren giza eskubideen urraketa guztiak erabat aitortzeko bidean aurrera egiten jarraitzeak. Estatuak eragindako tragediaren inguruko egia osoa aitortzea, ezagutzea eta ezagutzera ematea ere ezinbestekoa da, bermatzeko giza eskubideen urraketen biktima bat bera ere ez dela geratuko dagokion babesik eta aitortzarik gabe.

Horiek horrela, behean sinatzen dugun udal taldeok honako hau proposatzen dugu:

 1. Donostiako Udalbatzak aitortza adierazten die Euskal Autonomia Erkidegoan 1978 eta 1999 bitartean motibazio politikoko indarkeriaren testuinguruan giza eskubideen urraketak jasan zituzten biktimei, eta egokitzat jotzen du 5/2019 Legeak eskainiko dien erreparazioa, biktima horiek duten egia, justizia eta memoriarako eskubideak egikaritzeko urrats garrantzitsua izanik.

 2. Donostiako Udalbatzak animatzen ditu giza eskubideen urraketen biktima gisara errekonozimendua eta erreparazioa jasotzeko eskaera aurkezteko borondatea duten udalerriko pertsonak prozedura hori martxan jartzeko eskabidea aurkeztera. Horrez gain, hori posible izan dadin, pertsona horiei aholkularitza eta laguntza emateko konpromisoa ere hartzen du Udalak.

 3. Donostiako Udalbatzak jendaurrean jakinaraziko du hartutako erabakia, dituen ohiko komunikazio-bideak erabiliz, eskaera prozedurak abiatzeko interesa izan dezakeen pertsona oro informatuta egon dadin dagozkion eskubideen inguruan.

Jon Insausti Martiarena, EAJ-PNV udal taldeko bozeramailea 

Reyes Carrere Zabala, EH Bildu udal taldeko bozeramailea

Aitzole Araneta Zinkunegi, Elkarrekin Donostia udal taldeko bozeramailea

Donostiako ikastetxe bakar bat karpak jartzeko diru-laguntzarik gabe ez uzteko eskatu die EH Bilduk EAJri eta PSEri

EH Bilduko zinegotzi Garbiñe Alkizak prentsaurrekoa eman du gaur, pandemia testuinguruan ahalik eta jarduera gehien aire zabalean egitea komeni dela kontuan hartuta, zenbait ikastetxe karpak jarri gabe geratu direla salatzeko.

| 2021-02-23 11:19:00

Aditu guztiak bat datoz honetan: COVID-19 kutsatze gehienak espazio itxietan gertatzen dira. Horregatik, ikastetxeetan karpak jartzea funtsezkoa da pandemiari aurre egiteko. Hala ere, Eusko Jaurlaritzak ez du aparteko ahalegin ekonomikorik egin arlo horretan, ohiko diru-laguntzak birformulatzera mugatu da, ekarpen ekonomikoa handitu gabe. Laguntzak tramitatzeaz arduratzen den Donostiako Udal gobernuak ere ez du aparteko ahaleginik egin. Horren guztiaren ondorioz, bi ikastetxek bakarrik baliatu ahal izan dute diru-laguntza hori karpak jartzeko, azken egunotan ikusi dugun bezala, eta laguntzarik kanpo geratu dira gainerako ikastetxeak.

2020aren amaieran, Eusko Jaurlaritzak Udalaguntza-2020 urteko laguntza ekonomikoaren deialdia argitaratu zuen, udal-jabetzako higiezinetan obrak gauzatzeko eta karpak hornitzeko eta instalatzeko gastuak finantzatzeko helburuarekin. Udalaguntza-2020 urtero esleitzen den laguntza da, baina aurtengo berrikuntza da, ikastetxeak dauden udal eraikinetako hobekuntza lanak egiteaz gain, diru-kopuru berarekin, COVID-19 pandemiaren testuinguruan, ikastetxeek karpak instalatzeko dirulaguntza ere jaso dezaketela.

Pandemian bete-betean sartuak egonagatik, eta kontuan hartuta Eusko Jaurlaritzaren gidalerroek gomendatzen dutela ahalik eta jarduera gehien aire zabalean egitea eta ikastetxe batzuen azpiegiturak kontuan izanik, egun inoiz baino garrantzitsuagoa da ikasleek aire librean eta patioan jolasteko aukera izatea. Hala eta guztiz ere, aurten Eusko Jaurlaritzak ez du aurreko urtean baino zentimo bat gehiago erabiliko (6.000.000 €).

Diru-laguntzak eskatzeko prozedurari dagokionez, udalen ardura zen ikastetxeen beharrak aztertzea eta karpa bat behar ote zuten erabakitzea. Dirulaguntza hau eskuratzeko, Donostiako hainbat ikastetxek egin dute patioan karpak ezarri ahal izateko eskaera, baina Udalaguntza-2020ak dituen diru-kopuru mugak direla-eta, ezin izango da eskola hauen guztien eskaera bete. Jakin dugunez, Donostiako bi ikastetxeren eskaerei besterik ez zaie aurre egingo: beste hainbat ikastetxe laguntza gabe geratuko dira.

EH Bilduren iritziz, ezinbestekoa da hezkuntza-komunitate guztien errealitate desberdinetara egokitutako alternatibak eskaintzea, eta gure hiriko klimatologia kontuan izanik, ezinbestekoa ikusten dugu dirulaguntza hau beharra adierazi duten edo izan dezaketen ikastetxeetara zabaltzea, inor kanpoan utzi gabe.

Hori guztia dela eta, osteguneko osoko bilkurari begira, EH Bildu udal taldeak adierazpen instituzional bat erregistratu du, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari udal-jabetzako higiezinetan karpak hornitzeko eta instalatzeko gastuak finantzatzeko berezko dirulaguntza bat ezar dezan, Udalaguntza-2020 dirulaguntzaz gain, horretarako beharra duten edo izan dezaketen ikastetxeen eskaerak bete ahal izateko.

Eneko Goiak aurkeztu dituen gizarte-ekintzako aurrekontuek ez dituzte kontuan hartzen pandemiaren ondorioak

Eskera asko handitu arren, Gizarte-larrialdietarako laguntzetarako, etxerik gabeko pertsonentzako eta lan-sektore feminizatuei laguntzeko partidak izoztu egin dira.

| 2021-02-18 12:08:00

Eneko Goiaren Gobernuak aurkeztutako aurrekontu-proiektua aztertu dugu eta datuak argiak dira: ez dago ezohiko neurririk 2020ko pandemiak eragindako gizarte- eta osasun-krisiari aurre egiteko. Baina pandemian zerbait egiaztatu ahal izan badugu denok, Donostiak zaintza-sistema berria behar duela da. Egungoak ez du balio izan zaurgarritasun-egoeran dauden pertsona guztiei erantzuteko, mendekotasun-egoeran dauden pertsonei, etxerik gabeko pertsonei, klaseak on line jarraitu ezin dituzten haurrei eta abarri erantzuteko. Hala eta guztiz ere, gizarte-partida nagusiak pandemiaren aurretik bezala mantentzen dira, eta horietako batzuk ere jaitsi egiten dira. Hau da, aurrekaririk gabeko pandemia baten erdian egongo ez bagina bezala aurkeztu du Eneko Goiak 2021ko aurrekontu egitasmoa.

Aurrekontuaren aurkezpenean, Udal Gobernuak honako hau adierazi zuen “gastu soziala %4,9 handituko dela, 33,4 milioiraino iritsi arte”. Partiden azterketatik ondoriozta daiteke igoera hori Hestia etxerik gabeko pertsonentzako eguneko zentroa lekuz aldatzeko egitasmoari dagokiola (miloi bat euro aurreikusten dira). 2016. urteaz geroztik iragartzen ari den proiektu bat da, baina urtez urte atzeratzen ari dena. Gainera, praktikan, egitasmo honek ez du handitzen etxerik gabeko pertsonei laguntzeko plazen kopurua, eta guztira 2 milioi euroko aurrekontua du (hau da, milioi bat eurorekin ez da amaituko). Ikusiko dugu ea, azkenean, 2021aren amaieran berriro ez dugun salatu behar Eneko Goiak proiektu hau propagandarako erabili duela.

Ikus dezagun nola geratzen diren Eneko Goiaren 2021erako aurrekontuko partida sozial nagusiak:

Gizarte-laguntzak:

 • Lanbideren arabera, DSBEa jasotzen duten donostiarren kopurua %6 handitu da. Eta Gizarte-larrialdietarako Laguntzekin (GLL) gauza bera gertatuko dela aurreikusten da (izan ere, 2020an %27 igo ziren), baina, hala ere, GLLetarako 2021eko aurrekontuan ez da aurreikusten 2020an baino zentimo bat gehiago ere.

 • Gainera, haurren babeserako partidak murriztu egin dira (-32.000 €), eta hori ulertzeko zaila da kontuan hartuta urtetik urtera kasuak ugaritu egiten direla.

 • Era berean, ez da partidarik edo programarik sortu hiriko kaleetan bizi den etxerik gabeko gero eta jende gehiagori erantzuteko.

 • Hirugarren sektoreko elkarteentzako diru-laguntzak (Caritas, Jubilatuen etxeak...): -% 12 gutxiago guztientzat.

 • Elikadura bermatzeko laguntza berria (EH Bilduren eskaera): 150.000 €

Berdintasun-politikak

 • Funtsezko programetan %2,7ko murrizketak daude. Berdintasun-teknikek argi eta garbi kritikatzen dute hori aurrekontu-proiektuaren genero-eraginari buruzko txostenean.

 • Genero-eragina duten aurrekontuko 40 programetatik 27 jaitsi dira; horietatik 14 partidetan % 35 baino gehiago.

 • Genero-ikuspegiko hirigintzan murrizketak daude kontu-sail gehienetan

 • Emakumeen etxeko kulturarteko espazioa ezabatu dute, emakume migratzaileei zuzendua dagoena.

 • Prostituzioari buruzko azterketa kendu dute, nahiz eta pandemia-urte honetan arrisku handiko sektore gisa sailkatua izan (7.000 €)

Indarkeria matxistaren aurkako borroka

 • Puntu kritikoak: 95.000 euroko murrizketa.

 • Argiteria: 500.000 euro murriztea.

 • Genero-indarkeriaren biktimentzako alokairu-programa kendu dute (40.000 €).

Langabeziaren aurkako borroka

 • Donostiako Sustapenaren arabera, 2021eko otsailean 2020an baino % 17 langabetu gehiago daude hirian. Etxeko langileen sektoreari dagokionez, 4.000 emakume inguru daude. Hala ere, ez dago talde horientzako programa berezirik. Genero-txostenean oso garbi kritikatzen da hau.

Espazio publikoa

 • Pandemia garaian gizarte bezala ikasi dugunaren aurka, Udal Gobernuak murriztu egiten ditu espazio publikoaren erabilera sustatzeko partida guztiak (haur-parkeak, espazio estaliak, igogailuetarako partiden %74 – 235.000 euro).

Lankidetzarako laguntzak

 • Hain zuzen ere, munduko zati batean arazo batek guztiengan eragina izan dezakeela ikusi dugunean, murrizketa handiak ezarri dituzte garapen-bidean dauden herrialdeei laguntzetan, eta aurrekontuaren %0,7 nazioarteko lankidetzara bideratzera behartzen duen araudia ez dute berriro beteko.

Gizarte politiketan gehiago inbertitu behar da, hain zuzen ere, krisi-egoeretan, pertsonen zaurgarritasuna areagotu egiten baita. Horixe egin zuen EH Bilduk Donostia gobernatu zuenean: gizarte laguntzetarako aurrekontua laukoiztea, 2011n 200.000 eurotik 2015ean 800.000 eurora pasatuz. Orduan ere krisi garaia zen, diru-sarrerak jaitsi egin ziren eta laguntzen eskaera ere hazi egin zen. Bada, orain, pandemiak eragindako krisi ekonomiko eta soziala kalte handiak eragiten ari denean, Eneko Goiaren Gobernuak krisiaren ondorioei aurre egiteko partida sozial garrantzitsuenak izoztu ditu.

ALBISTEAK

Diru-sarrera gehiago izan arren, Eneko Goiak oraindik ere ez dio aurre egin nahi Donostiak duen etxebizitza-larrialdi egoerari

2021-02-17 12:47:00

Ricardo Burutaran: “Prezioak igotzen jarraitzen duen arren, 2021eko aurrekontuetan Udal Gobernuak 0 euro aurreikusten du babes publikoko etxebizitzak eraikitzeko”

Aparkalekuek eskatu duten “erreskatea” onartzea kaltetuagoak izan diren beste sektore batzuekiko bidegabekeria litzateke

2021-02-11 12:16:00

Berriz ere, baieztatzen dugu kudeaketa formula hau oso kaltegarria dela interes publikoentzat eta oso onuragarria pribatuentzat. Ezin da, irabaziak daudenean, enpresa pribatuen eskuetara zuzenean joatea eta, fakturazioa jaisten denean, Udalak ordaindu behar izatea, herritar guztion diruaren kontura. Hau da, kudeaketa eredu honetan, alde publikoak arrisku gehienak bere gain hartzen ditu.

Pisu turistikoen segurtasun juridikorik eza nabarmena da

2021-02-09 16:11:00

Eneko Goiak Auzitegi Gorenaren probidentziari buruz gaur egindako adierazpenen aurrean, EH Bilduk zera adierazi nahi du: