Donostia

EGIAKO EGOERA DELA-ETA

Egiako eremu jakin batean gertatzen ari den segurtasun eta bizikidetza arazoa dela-eta, EH Bildu udal taldeak honako hau jakinarazi nahi du:

| 2021-11-18 13:08:00
 1. Ukaezina dela arazo bat dagoela Mandaskoaren Dukearen kalean, Blas de Otero plazan, Tabakalera inguruan eta abarrean. Eta erabat ulergarria dela bertako bizilagunen, dendarien eta ostalarien kezka eta haserrea. Alde horretatik, Donostiako EH Bilduk elkartasuna adierazi nahi die mehatxuak, eraso fisikoak, irainak edo lapurretak sufritu dituzten guztiei.

 2. Era berean, elkartasun bera adierazi nahi diegula duintasunez bizitzeko oinarrizko beharrak asetuta ez dituzten herritarrei, duela urtebetetik, Donostiako Udal Gobernuak zein Gipuzkoako Foru Aldundiak eman beharko lizkieketen baliabide sozialak ematen ari zaizkien boluntarioei eta elkarteei (Harrera Sarea, Sos Arrazakeria, elikadura taldeak…). Egian, segurtasun eta bizikidetza arazo baten aurrean gaude, eta herritar guztien premiak asetuta eta eskubide guztiak bermatuta etorriko da irtenbidea (segurtasun eskubidea, elikadura eskubidea, bizitoki eskubidea…). Eta horretarako, esku hartze soziala indartzea ezinbestekoa da. Ez dugu ulertzen, horregatik, zergatik ez dioten erantzuten arazo horri, era integral batean, Donostiako Udal Gobernuak eta Gipuzkoako Foru Aldundiak.

 3. Azken hilabeteotan Eneko Goiaren gobernuak hartutako zenbait erabakik arazoa areagotu besterik ez dutela egin. Batetik, kale egoera arrisku nabarmenean dauden hainbat pertsona haien bizitokietatik inongo alternatibarik eskaini gabe kaleratu izana (Moraza, Infernua, Firestone…). Bestetik, Abiadura Handiko Trenaren geltokia egiteko lanetan, behin-behineko pasarela segurtasun aldetik edo puntu kritikorik ez sortzeko neurriak hartu gabe jarri izana (lurpeko pasabideak zituenak bezalakoak).

 4. Horrexegatik, gogoeta egiteko eta arazoari konponbide integrala emateko lehenbailehen neurriak hartzeko eskatu nahi diola Donostiako EH Bilduk Eneko Goiari.

 5. Erabat onartezina dela PP arazo honetaz egiten ari den erabilera alderdikoia. Eta are onartezinagoa, kolektibo osoak jopuntuan jartzeko eta mezu xenofoboak zabaltzeko erabiltzea, PP egiten ari den bezala. PNV-PSOEren Udal Gobernuaren jarrera ere kezkagarria da, isil-isilik baitago PPren erabilera maltzur horren aurrean. Donostia xenofobiarik gabeko hiria izateko konpromisoa hartu dugu, behin baino gehiagotan, udal taldeok eta konpromiso horrekin koherenteak izatea eskatu nahi du EH Bilduk.

 6. Bizikidetzarekiko gure konpromisoa berretsi nahi dugula, eta gure prestutasun osoa adierazi nahi diegula eragile guztiei arazo hau, elkarbizitza parametroetan, konpontzen laguntzeko.

Hotelen hedapena gelditzeko emandako hitza jan egin du Eneko Goiak 24 orduren buruan

| 2021-11-16 13:09:00

Tokiko Gobernu Batzordeak behin betiko onartu du gaur Garibai 23ko hotel berria. Zehazki, EAJk eta PSEk gaur onartu dute “Garibai kaleko 23. zenbakiko etxearen goiko solairuen hirigintza-erabilerak egokitzea, eta oso-osorik ostatu emateko erabilera tertziariora bideratzea”. Dokumentu hau zinegotzien gehiengoak onetsi beharko du Udalbatzarrean, abendukoan seguruena.

Hotel berri honi gaur emandako oniritziaren aurretik, Udal Gobernuak iragarri zuen hotelen hedapena geldiarazteko konpromisoa hartua zuela, hirian establezimenduen “kolmatazioa” dagoelako eta lizentzia berriak emateko “interes publiko” gehiagorik ez dagoelako.

Prentsan agertu ondoren, horixe bera Udal batzordean adierazi zuen atzo Nekane Arzallus Hirigintzako zinegotziak. Bertan, Ricardo Burutaran EH Bilduko zinegotziak hotelen hedapenari buruz galdetu zion Udal gobernuari, eta zinegotziak hotelen hedapena geldiaraziko zutela iragarri ondoren, Burutaranek Gobernuari eskatu zion “herritarrak engainatzeari uzteko”.

Alde batetik, Burutaranek gogorarazi zuen Udal Gobernuak antzeko neurria iragarri zuela 2018an, baina neurri horrek ez duela balio izan ezta hotel berri bat ere geldiarazteko. Gainera, orain erabili nahi duten hirigintza formula duela hiru urte erabili zuten bera da, eta, ondorioz, emaitza bera izango da. Proiektu baten interes publikorik eza argudiatzeko modu bakarra da hotelaren sustatzaileei HAPOren aldaketa puntuala eskatzea.

Hain zuzen, hotelen hedapena geldiarazteko promesa ezustean jaso genuen. Izan ere, osoko bilkura batean bai eta hurrengoan ere bai, Udal Gobernuak ez ditu onartu hotelen hedapena mugatzeko EH Bilduk egindako proposamenak. Aitzakia beti berdina da: Gobernuak ezin duela ezer egin eta eskuak lotuta dituela. Azken adibidea, joan den urriaren 29ko Politika Orokorreko Osoko Bilkuran ikusi genuen, non EAJk eta PSEk EH Bilduren ebazpen-proposamena honi ezetz borobila eman zioten: “Donostiako Udalbatzak Udal Gobernuari eskatzen dio HAPOren araudia aldatzeko, eraikin baten bizitegi-erabilera hirugarren sektoreko erabilera bihurtu ahal izango bada, HAPOren aldaketa puntual bat izapidetu eta onartu behar izan dadin, eta ez Plan Berezia bakarrik”.

Beraz, gobernuaren propaganda alde batera utzita, Donostia jasaten ari den hotel-oldea areagotzen ari da. Datu ofizialen arabera, 2016. urtetik 45 hotel eta ostalaritza-zerbitzu berri ireki dira Donostian. Gainera, Hirigintzako zinegotziak atzo bertan adierazi zuen Hirigintza Saila hamar bat eskaera aztertzen ari zela. Ez dakigu hamar proiektu horien artean Garibai 23koa zegoen ala ez, eta gainerako proiektuak honen bide beretik joango diren ala ez.

EH Bilduk eskatu du 2022rako aurrekontuaren tramitazioa bertan behera uzteko, proiektuaren genero-eraginari buruzko txostena aurkeztu arte

| 2021-11-12 14:20:00

2022rako aurrekontu proiektua aurkeztu zuen Eneko Goiak joan den urriaren 25ean, eta abenduaren 20rako finkatu zen tramitazio osoaren amaiera. Horretarako, azaroaren 24a ezarri da aurrekontuari zuzenketak aurkezteko azken eguna, eta prozesu horretan, aste honetan zehar udal batzordeak egin dira arlo bakoitzari dagozkion partidak aztertzeko.

Halere, nahiz eta udal-aurrekontuen genero eraginari buruzko txostena funtsezko tresna izan aurrekontuak egiteko prozesuan, oraindik ere ez zaie aurkeztu udal-taldeei. Txosten hori Udal Gobernuarentzat funtsezko tresna da - izan behar luke -, bertan jasotzen diren irizpide teknikoen arabera aurkeztutako proiektua zuzentzeko. Eta zer esanik ez oposizioko taldeentzat, dokumentu hori funtsezkoa da, alde batetik, proiektua bere osotasunean aztertzeko eta, bestetik, zuzenketak ezarritako epean aurkeztu ahal izateko.

Txosten hori Gobernuari eskatu genionetik arrazoizko epe bat igaro da, baina zuzenketak egiteko epeak aurrera doaz eta udal talde honek bere lana egin ahal izateko funtsezko elementu hori ez dauka.

Hiri gisa dugun erronka handienetako bat Berdintasuna lortzea da. Hala ere, Eneko Goiaren alkatetzan ez zaio gai honi duen lehentasunik eman. Adibidez, Berdintasun sailaren aurrekontuei dagokienez, 2022rako aurreikuspenak iazkoen antzekoak dira: 2021ean finkatutako aurrekontuaren % 0,250 izatetik 2022an % 0,254 izatera igaro dira. Alegia, 2022ko berdintasun-aurrekontua elaboratzerakoan ez da kontuan hartu pandemiak emakumeen egoeran izan duen eragina eta, gainera, ez da hobekuntzarik aurreikusten (adibidez, Emakumeen Etxea berritzea).

Ildo horretatik, gogoratu behar da 2021eko genero-eraginaren txostenak argi uzten zuela gabezia larriak zeudela aurrekontuetan. Hobekuntzarik ez dela egin eta aurten aurrekoen bidetik jarraituko dela ikusita, 2022ko txostena ere oso argia izango dela aurreikus daiteke. Zentzuzkoa da pentsatzea atzerapen hori horren guztiaren ondorio dela.

Baina bakoitzaren lehentasun politikoak alde batera utzita, ikuspegi legalari dagokionez, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 19. artikuluak xedatzen duenez, “administrazio-arau edo -egintza bat egiten hasi aurretik, hura sustatzen duen administrazio-organoak ebaluatu egin behar du zer eragin izan dezakeen proposamenak emakumeek eta gizonek kolektibo gisa bizi duten egoeran. Horretarako, arau edo egintza administratiboan proiektatutako jarduerak emakumeen eta gizonen arteko desberdintasunak ezabatzeko eta berdintasuna sustatzeko helburu orokorrean ondorio positiboak edo kontrakoak izan ditzakeen aztertu behar du”.

Are gehiago, aipatutako Legearen 20. artikuluak honako hau agintzen duenean: "Egindako eraginaren ebaluazioaren arabera, arau-proiektuan edo administrazioegintzan neurriak sartu behar dira, kolektibo gisa hartzen diren emakumeen eta gizonen egoeran izan dezaketen eragin negatiboa neutralizatzeko, antzemandako desberdintasunak murrizteko eta sexuen arteko berdintasuna sustatzeko".

Kontuan hartuta azterketa hori nahitaezkoa dela, eta udal taldeei emandako dokumentazioaren artean txosten hori ez dagoela, txosten hori ahalik eta lasterren bidaltzeko eskaera erregistratu dugu gaur eguerdian, 2022ko aurrekontuak onartzeko prozeduraren tramitazioa eta zuzenketak aurkezteko epeen kontaketa bertan behera utzita, 2022ko aurrekontuen zirriborroa genero-ikuspegitik aztertzeko nahitaezko txostena izan arte.

Hotelen proiektu oldea dela-eta, Donostiako EH Bilduk kitto esateko eskatu dio Udal Gobernuari

Londresen egoitza duen inbertsio funts japoniar batek Santa Teresa komentua erosi duela iragarri izanak harridura eta haserrea eragin du Parte Zaharreko bizilagunen artean.

| 2021-11-11 13:33:00

Parte Zaharrean arazo larriak daude: zerbitzu falta, zarata, Orixe ikastolak espazioa behar du… Beraz, hotelen edota ostalaritzaren arloko beste egitasmo bat da auzoak testuinguru honetan behar duen azken gauza. Eta proiektu hau irabazi-asmorik gabeko gisa aurkeztu nahi izatea herritarrei adarra jotzea da, gainera.

Jakina denez, Parte Zaharra merkataritza eta ostalaritza jarduerez gainezka dagoen eremutzat hartzen da, eta ezin da, hortaz, mota honetako negozio berririk ireki. Horren aurrean, zenbait hotel eta ostalaritza-enpresa, Parte Zaharraren merkataritza-erakargarritasunaz jabetuta, beren proiektuak beste izen batzuekin ezkutatzen saiatzen dira. Kaian, Portaviones izeneko eraikinean instalatutako negozioa jatetxea da, “baxurako arrantzaren balorazio eta berrikuntza zentro” moduan ezkutatuta. Eta horixe izango litzateke, halaber, PNVren hauteskunde-programan jasota dagoen eta oraindik zehaztu gabe dagoen «Brecha Berria» proiektua, baina tokiko produktuari eskainia. Kasu honetan, badirudi beste hotel bat kamuflatzen saiatzen ari direla, "ikasleen egoitza" izenarekin.

Donostiako ondarea kontserbatzeari dagokionez, deigarria da, halaber, eraikin berezi bat atzerriko inbertsio-funts bati saltzea. Gogora dezagun, Santa Teresa komentutik oso gertu, beste inbertsio funts batek erosi zuela iaz, oso-osorik, La Cueva eraikina (1813ko sutetik libratu zen bizitegi eraikin bakarra), eta, itxura guztien arabera, jatetxe handi bat kokatzeko.

Horregatik guztiagatik, EH Bilduk Udal Gobernuari exijitzen diogu kitto esateko eta legezkotasun zalantzagarriko eta legitimitaterik gabeko proiektuak baimentzeari uzteko. Parte Zaharreko bizilagunak nazkatuta daude, 15 egunean behin mobilizatzen dira udaletxearen aurrean (gaur arratsaldean, adibidez), auzoari buruzko politika publikoak aldatzeko eskatzeko. Eta Santa Teresarentzako proiektu hau, hain zuzen ere, auzoan eskatzen ari direnaren kontrako norabidean doa. Baita, enegarrenez, hiri iraunkor baten ereduaren kontrakoan ere.

Kontxa azpiko tuneleko zulaketa lanen atzerapenari buruzko azalpenak eskatu ditu EH Bilduk

EH Bilduk metroaren obren jarraipen batzordea deitzea eskatu dio Udal Gobernuari. Ze baldintza berriak eskatu ditu Kosta Zuzendaritzak Kontxa azpian zulatzeko baimena emateko, proiektu berriaren diseinuan aurreikusi ez zirenak?

| 2021-11-10 13:00:00

Datu guztien arabera, Kontxa azpiko tunelaren zulaketa lanak geldirik daude berriro, eta 6 hilabeteko atzerapena pilatu dute dagoeneko.

Joan den urriaren 25ean, ELAren ordezkaritza batek Eusko Legebiltzarrean agerraldia egin zuen, metro-pasantearen obretan lan-baldintza txarrak direla-eta Lan Ikuskaritzaren eta epaitegien aurrean jarritako salaketa ugarien berri emateko. Agerraldi horretan, ELAko ordezkariek adierazi zuten “obrak berriro gelditu direla, proiektu berria ere gaizki dagoelako”.

Salaketa horien aurrean, egun horretan bertan, ETSk (Eusko Jaurlaritza) prentsa bidez erantzuten zion ELAri, baina ez lan-baldintzei buruzko salaketa larriei erantzuteko, baizik eta honako hau ziurtatzeko: “Obrak ez daude geldirik, Kontxa azpiko zulaketa lanak bakarrik daude geldirik, non hormigoia injektatzen ari garen tunelarekin jarraitu aurretik”.

Hala ere, UTEa eta zulaketa-metodoa aldatu diren arren, iluntasunak nagusi izaten jarraitzen du. ELAren salaketari esker, herritarrek jakin ahal izan dute obrak Kontxaren azpian geldirik daudela. Baina ez da atzerapenaren arrazoiei buruzko jakinarazpen ofizialik egin. Eta, gaur egun, ez dakigu zergatik Kosta Zuzendaritzak oraindik ez duen zulatzeko baimenik eman.

Kosta Zuzendaritzak zulatzeko baimenik eman ez izanak Eusko Jaurlaritzak bere garaian egindako aurreikuspen guztiak bertan behera utzi ditu. Hasieran jakinarazi zuten “zulaketa lanak ekainean” hasiko zirela, eta ekaina iristean, aldiz, “hurrengo asteetan”.

Atzerapena ikusita, eta informazio gardenik ematen ez badute ere, dagoeneko esan dezakegu Kontxa azpitik tunela egiteko bigarren saiakeran ere arazo larriak agertu direla. Izan ere, obrek sei hilabeteko atzerapena pilatu dute hasierako aurreikuspenak egin zirenetik. Eta hau arazo larria da: ez dezagun ahaztu obra hauek hiri eremu batean egiten ari direla, dagoeneko eragozpen asko sortu dituela Donostiako bizilagunen artean. Eta ez hori bakarrik, lurrazalean zuloak agertu izanak agerian uzten du obra hauek arriskuan jarri dutela herritarren eta langileen segurtasuna.

Horregatik guztiagatik, EH Bilduk eskatu dio Udal Gobernuari Donostiako Euskotrenen obren jarraipena egiteko batzorde ez-iraunkorra deitzeko. Batzorde hau bi hilabetean behin deitu beharko litzateke, baina legegintzaldi honetan hiru aldiz baino ez da bildu, beti EH Bilduren eskariz (azkena, maiatzaren 24ean).

Obren arduradunek erantzun beharreko galdera batzuk:

 • Ze baldintzak eskatu ditu Kosta Zuzendaritzak Kontxa azpian zulatzeko baimena emateko?

 • Zerk eragin du atzerapena? Zein da egindako diseinuan aurreikusi ez den arazo berria, ETSk aurreikusitako epe guztiak zapuztu dituena?

 • Kontxa azpiko tunela zulatzeko proiektu berriak ere akats larriak ditu? Tunela egiteko aurreikusitako kota egokia da ala beherago zulatu beharko litzateke, ELAk dion bezala?

 • Diseinuan aukeratutako eraikuntza-metodoa zuzena da ala metodo berri batean ari dira lanean?

 • Maiatzaz geroztik, zenbat tona zementu-esne injektatu dira Kontxa azpian? Zenbateko gainkostua suposatzen du honek esleipen-prezioarekiko? Aurreikusitako emaitzak lortzen ari da injekzio-lan hauen bidez? Zenbat tona gehiago injektatzea aurreikusten da ezarritako helburuetara iristeko?

 • Pilatutako atzerapenak ikusita, eta metro-pasantea 2025. urtearen hasieran martxan egongo zela iragarri ondoren, zein da obrak amaitzeko aurreikuspen data berria?

 • Eneko Goiarentzat galdera: irailaren amaieran esan zenuen tokiko irrati batean lanak “normaltasunez” egiten ari zirela. Normala iruditzen zaizu sei hilabeteko atzerapena pilatu izana? Ba al duzu zer esanik donostiarrei metro-pasantearen obren hamaikagarren eragozpenen inguruan?

ALBISTEAK

EGIAKO EGOERA DELA-ETA

2021-11-18 13:08:00

Egiako eremu jakin batean gertatzen ari den segurtasun eta bizikidetza arazoa dela-eta, EH Bildu udal taldeak honako hau jakinarazi nahi du:

Hotelen proiektu oldea dela-eta, Donostiako EH Bilduk kitto esateko eskatu dio Udal Gobernuari

2021-11-11 13:33:00

Londresen egoitza duen inbertsio funts japoniar batek Santa Teresa komentua erosi duela iragarri izanak harridura eta haserrea eragin du Parte Zaharreko bizilagunen artean.