Donostia

"Aurrekontuek balio beharko lukete Donostiak daraman norabidea zuzentzeko eta hiriak dituen erronka historikoei aurre egiten hasteko. Ez du halakorik egiten, ordea, Eneko Goiak aurkeztutako proiektuak"

Reyes Carrereren diskurtsoa 2021eko Aurrekontuen eztabaidan.

| 2021-03-31 10:16:00

2021eko Aurrekontuaren osoko bilkura / Pleno de Presupuestos 2021


Reyes Carrereren diskurtsoa

Puente de Astiñene. Supongo que ya sabrá dónde está, señor Goia... Un eje básico para las personas que se mueven entre Egia y Loiola. Seis años para hacerlo. Y ya han anunciado que este años tampoco se terminará. Vamos para el septimo año. Y vaya ústed a saber si no habrá un octavo...

Proyecto escultórico de la isla, su apuesta personal, el proyecto por el que parece usted quiere pasar a la historia... En un año acabado. Y con un gasto de casi 5 millones de euros. Seis años para el puente de Astiñene, y sin terminar. Y un año para el faro de la isla y, por supuesto, terminado. Y todo ello, en medio de esta pandemia.

Hauxe laburbiltzen du zure politika, Goia jauna: Donostia ulertzeko zure modua. Ekialdeko auzoek sufritzen dituzten desorekak ere aipatu genitzake... Hor dabiltza Bidebietan, sinadura bila, kultur etxea eskatzeko... Honela ulertzen duzu Donostia, eta hiri eredu hori bera dago aurrekontu proiektu honen atzean.

Pandemiak gogor jo du Donostiako eredu sozio-ekonomikoa, gure inguruko hiriak baino gehiago, eta areagotu egin ditu aurretik zetozen desorekak eta joera negatiboak (langabezia eta prekarietatea, zahartzearen ondorioak, auzoen arteko desorekak, etxebizitzaren arazoa...). Horregatik, aurtengo aurrekontu-egitasmoak izaera estrategikoa izan behar duela uste dugu. Hala ere, gure harridurarako, PNVk eta PSEk aurkeztu dutena aurrekontu arrunta da. Iazko aurrekontu berak dira, baina diru-sarreren jaitsierari egokituak. Ez dago lehentasun politikoen birbanaketarik. Ondorioa garbia da: herritar gehienok zerbait ikasi dugu pandemia honekin, lezio batzuk atera ditugu, baina zuek ez duzue ezer ikasi. Ezin da ulertu, bestela, 2021ean 2020ko aurrekontu berberak aurkeztea.

Aurrekaririk gabeko krisi sanitario, sozial eta ekonomikoan murgilduta gaude. Pandemiak agerian utzi ditu egungo hiri-ereduak zaintza arloan dituen gabezia larriak, auzoen arteko desberdintasunak areagotu egin dira, etxebizitzarekin dugun arazoa areagotu egin da eta klima-aldaketaren aurkako borrokan atzera egiten ari garela ikusi da. Horregatik, aurtengo aurrekontuek balio beharko lukete Donostiak esparru horietan guztietan daraman norabidea zuzentzeko eta hiriak dituen erronka historikoei aurre egiten hasteko. Ez du halakorik egiten, ordea, Eneko Goiak aurkeztutako proiektuak. Eta horregatik eskatzen ari gara proiektu hau alde batera uzteko: donostiarron gaur egun behar errealei erantzungo dieten aurrekontuak izateko, alegia.

Pandemian zerbait egiaztatu ahal izan badugu denok hauxe da: Donostiak zaintza-sistema berria behar duela. Egungoak ez du balio zaurgarritasun egoeran dauden pertsona guztiei, mendekotasun-egoeran dauden pertsonei, etxerik gabeko pertsonei, klaseak on line jarraitu ezin dituzten haurrei eta abarri erantzuteko. Hala eta guztiz ere, gizarte partida nagusiak pandemiaren aurretik bezala mantentzen dira, eta horietako batzuk jaitsi ere egin dira. Eta bitartean, Goia jauna, gero eta jende gehiago kalean lotan eta herritarrek osaturiko sareei esker bizirauten: atera zaitez kalera eta begiratu. Aurrekontuaren aurkezpenean, Udal Gobernuak honako hau adierazi zuen “gastu soziala % 4,9 handituko da”. Partiden azterketatik ondoriozta daiteke igoera hori Hestia etxerik gabeko pertsonentzako eguneko zentroa lekuz aldatzeko egitasmoa dela. 2016tik iragartzen ari da proiektu hau, baina urtez urte atzeratzen ari da. Gainera, praktikan, egitasmo honek ez du handitzen etxerik gabeko pertsonei laguntzeko leku kopurua. No se hagan ustedes trampas al solitario. ¿Saben cuánto subió el número de donostiarras preceptores de las Ayudas de Emergencia Social en 2020? Un 27%. Y es casi seguro que seguirá aumentando. ¿Saben qué aumento proponen PNV y PSOE para dichas ayudas? 0 euros. Exactamente: 0 euros. ¿Saben qué pasa con las ayudas para el tercer sector -Cáritas, por ejemplo- en plena pandemia y en plena crisis social y económica? Pues en este caso no es que no aumenten: es que se reducen; un 12% concretamente. Incomprensible.

Y si hablamos de políticas de igualdad, no hay más que remitirse al informe sobre el impacto de género realizada por técnicas de este Ayuntamiento. Y el informe dice que de 40 programas que tienen impacto de género, de 40, 27 ven reducido su presupuesto. Y que 14 de ellos tienen una bajada de más del 35%. 95.000 euros menos para actuaciones en puntos críticos, 500.000 en iluminación, desaparece el programa de alquiler para víctimas de la violencia machista, etcéterea, etcétara... No lo dice EH Bildu: lo dicen las técnicas municipales. De este Ayuntamiento. Sus presupuestos no tienen nada de sociales, por mucho que lo repitan una y otra vez. Sabemos sus prioridades. Sabemos el empeño que han puesto en el proyecto del faro de la isla, el interés que tienen en la estación del Tren de Alta Velocidad, cómo siguen ciegamente apoyando la pasante de metro, chapuza tras chapuza y dejando a un lado proyectos prioritarios como el ramal Altza-Galtzaraborda, sabemos lo que les gusta el autobombo y todo lo que gastan en propaganda... Aquí nos conocemos todos y todas. Ústedes tienen unas prioridades y nosotras, otras. Y los números del proyecto de presupuesto que han presentado no engañan: de sociales, nada de nada.

Denok onartzen dugu munduaren datozen urteetako erronka nagusietako bat klima larrialdia dela. Udal Gobernuak ere bai. Eta premia hori ere are nabarmenago utzi du egungo pandemiak.

Iaz Donostiako Udalak Klima Larrialdi Adierazpena onartu zuen, hainbat ekimen jasotzen zuena. Baina ia urtebete honetan Udal Gobernuak ezer gutxi egin du hura garatzeko. Eta 2021eko aurrekontu proiektu honetan ere lehengo lepotik burua.

Eneko Goiaren gobernuak aurkeztu duen proiektuak ez du euro bakar bat ere jasotzen txipdun errefus-ontzia Donostian inplementatzeko: 0 euro. Eta larria da, izan ere, birzkiklapena sustatzeko eta ahalik eta errefus gutxien sortzeko neurria aproposa izanik, PNV-PSOEren gobernuak ez du inongo pausorik eman haren inplementazioa adostu zenetik: 2017tik, alegia. Astiñenen sei urte eta zubia bukatu gabe, eta kasu honetan, lau urte ezer ere egin gabe: 0 aurrrerapauso. Lehentasun kontua, berriz ere: Eneko Goiaren gobernuak ez du birziklapenean sinesten: bai, ordea, Zubietako erraustegian.

Klima larrialdiaren erronka nagusietako bat energia alorrekoa da. Inguruko udalerrietan ari dira urratsak ematen, energia berriztagarriak sustatzeko (merkaturatzaile publikoak, kooperatibak...), baina honetan ere atzean gelditzen ari da Donostia: aurtengo aurrekontuan mota honetako proiektuei heltzeko inongo asmorik ez dago. Hiriko eraztun berdea sendotzea eta zabaltzea izan daiteke Donostiak egin lezakeen beste ekarpenetako bat, baina halako inbertsiorik ere ez dago aurrekontu proiektuan. Eta mugikortasun jasangarriaz beste horrenbeste: bidegorri sarea zabaltzeko eta oraingoa mantentzeko egitasmo zehatzik ere ez dago.

Zer da, beraz, klima larrialdiaren kontrako PNV eta PSOEren politika? Propaganda hutsa, konpromiso eraginkorrik gabe.

Otro 0 de Eneko Goia. El de euros previstos para vivienda pública. Parece increíble, ¿verdad? Porque Donostia es la ciudad del estado con los precios más altos tanto de alquiler como de compraventa de vivienda. Y ante esa realidad, la partida para vivienda pública de PNV y PSOE para 2021 es, ni más ni menos, que de 0 euros. Y no contentos con ello, pretenden también reducir el presupuesto de Etxegintza. ¿De verdad no son conscientes de que el precio de compraventa de vivienda en Donostia es el doble -sí, sí, el doble- que la media de la Comunidad Autónoma Vasca? ¿No saben que ese precio ha subido un 17%, en plena pandemia, con respecto a 2019? Por supuesto que son conscientes. Lo que pasa es que les da igual. Es más: hasta les gusta. Porque entienden que la ciudad, más que un lugar donde vivir es un lugar para hacer negocios. Eternamente. Así solo podemos entender su apuesta por el monocultivo del turismo, su apoyo a la construcción de hoteles o a la conversión de edificios en hoteles -y ahí tenemos el ejemplo de Mariaren Bihotza, en Gros, en un barrio que en la última década ha perdido un 7% de población- o el impulso a la expansión de los pisos turísticos: primeramente a través de una ordenanza que presentaron como ejemplar y tumbaron los tribunales y ahora, a través de la modificación del Plan General. Y mientras tanto, insisto, 0 euros para vivienda pública. Quieren hacer de Donostia un parque turístico: un lugar pensado para el turista, mientras la juventud de Donostia tiene que salir de la ciudad porque, simple y llanamente, no puede hacer frente al precio de la vivienda. Una auténtica tragedia, con la que ustedes, PNV y PSOE, están encantadísimos, por mucho que afirmen lo contrario. Hechos son amores y no buenas razones: 0 euros.

Donostiaren beste arazoetako bat gizarte eta lurralde desorekak dira. Eneko Goiaren gobernu taldeak 2021erako aurkeztutako aurrekontu proiektuak agerian uzten du hiri-eredu zentralista baten alde egiten jarraitzen duela. Auzoetan proiektu ekonomiko traktoreak sortzeko asmorik ez dago, eta hori funtsezkoa da auzoen arteko desberdintasun ekonomiko eta sozialekin amaitzen hasteko. Behar hori are nabarmenagoa da ekialdean: dirudienez, Altza, Bidebieta eta Intxaurrondo lotarako auzo moduan ulertzen dituzte PNV-PSOEk: etxebizitzak bai, gutxieneko zerbitzu batzuk ere bai (ia denak herritarrek urte luzez egindako borrokaren ondorioz lortutakoak, eta kasu askotan, beste auzo batzuetakoak baino okerragoak), baina ezer ere ez Donostiako gainerako auzoetako herritarrak zein Donostiatik kanpokoak erakartzeko eta ekialdeko ekonomikoa suspertzeko. Uharteko proiektu eskultorearekin hasi, Aldakoenea-Altzako Eraikuntza Institutua hirigintza egitasmoarekin segi eta espazioak oinezkoentzako gune bihurtzeko ezarritako lehentasunekin bukatu, erdigunea-periferia dikotomia etengabe indartzen duen Udal Gobernua da Eneko Goiarena.

Eta esan bezala, trakzio lana egingo duten proiektuen falta ikuspegi horren beste adierazle bat da. Nahiz eta premia larria den (errenta altuena duten auzoen batez bestekoak bikoiztu egiten zuen baxuena dutenena Eneko Goia Alkatetzara iritsi zenean, eta orain, hirukoiztu egiten du; hau da, handitzen ari da auzoen arteko arrakala sozio-ekonomikoa). Eta honek are garrantzia handiagoa hartu du pandemia garaian, non turistifikazioan oinarritutako eredu ekonomikoak, langabezia Donostian Bilbon edo Gasteizen baino gehiago haztea ekarri duen. Aipagarria da, baita ere, aurrekontu proiektuak Bidebietan inbertsiorik ez aurreikustea, nahiz eta zerbitzu aldetik behar nabarmenak dituen auzoak. Eta aipagarria da, baita ere, Emakumeen Etxeak bere jarduna behar bezala gara dezan taxuzko planteamendurik ez egin izana.

No habéis aprendido ninguna lección de esta pandemia, señor Goia. Más que nunca ha quedado en evidencia la necesidad de poner las vidas de la gente en el centro de la actuación política. Necesitamos un sector público fuerte, un nuevo sistema de cuidados, herramientas para proteger a la ciudadanía en gneral y, especialmente a los sectores más vulnerables; necesitamos políticas coherentes y eficientes, en la lucha contra el cambio climático, la mayor amenaza que tiene actualmente la humanidad; necesitamos hacer frente al problema de la vivienda, limitar el precio de los alquileres, un parque público de vivienda; necesitamos una sociedad más justa que luche contra los desequilibrios y las difererencias entre barrios o territorios, o entre hombres y mujeres... Necesitamos unos presupuestos municipales valientes en clave transformadora que nos hagan avanzar hacia un modelo de ciudad más humano, más equilibrado, más justo, más comunitario. Y ústed, señor Goia, nos trae unos presupuestos que son casi-casi un copia-pega de los del año pasado. Como si no hubiera pasado nada en 2020. Sin ningún atisbo de autocrítica. Como si la pandemia no hubiera existido.

Goia jauna, gaur egin dezakegun gauzarik onena aurrekontu hau erretiratzea eta gainerako taldeekin eraldaketarako bidean jarriko gaituen beste proiektu bat lantzen hastea da. Ez dut itxaropen handiegirik. Baina gogoan izan: inportanteena herritarrak dira. Astiñene zubia, sei urteren ondoren, behingoz bukatzea da inportantea, herritarrak segurtasunez joan daitezen Egiatik Loiolara edo alderantziz, eta ez, aldiz, uharteko faroko proiektua, urtebetean egindakoa. Lehentasunak, Goia jauna. Azken urtebetean ezer gertatu ez balitz bezala, politika zaharrekin jarraitzeko, ez kontatu gurekin. Aldiz, lehentasunen inguruan gogoeta egiteko eta donostiarren zerbitzurako aurrekontuak lantzeko beti egongo gara prest.

EH Bildu Udal taldeak Groseko eragileen salaketa aztertuko du

Joan den ostegunean, Groseko hainbat taldek salatu zuten Donostiako Udaleko idazkariak erabilera turistikoko etxebizitza bat duela Gros auzoan. Talde horiek salatzen zutenez, osoko bilkuretan hartutako erabakien legezkotasunaren bermatzailea denak, Idazkariak, erabilera turistikoko etxebizitzak lehen solairutik gora legeztatzeko aukera baliatu zuen jarduera ekonomiko hori ezartzeko.

| 2021-03-29 12:49:00

Ordenantza berriaren berrikuntzarik esanguratsuena zen “lehen solairuko araua” (Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko 59. artikulua) de facto ezabatzen zuela. Arau horren arabera, arau orokor gisa, Donostian ezin zen ezarri erabilera turistikoko etxebizitzarik eraikinen lehenengo solairuaren gainetik. Ordenantza aprobatu zenetik aurrera, goiko solairuetan kokatzea baimentzen zen, baldintza jakin batzuetan. Salatutako etxebizitzaren egoera litzateke hau.

Ordenantza behin betiko onartu zen osoko bilkuran, 2018ko martxoaren 1ean, EH Bilduk adierazi zuen oso ibilbide laburra izango zuela, bistan zelako HAPOren aurkakoa joaten zela. Ikuspegi juridikotik, ordenantza honek Plan Orokorraren aurkako talka bat suposatzen zuen, HAPOa hierarkikoki edozein ordenantzaren gainetik dagoelako. Hau da, HAPOk dio jarduera ekonomikoek lehen solairuko araua bete behar dutela, eta ordenantzan justu kontrakoa ezartzen zen erabilera turistikoko etxebizitzetarako.

Esan bezala, EH Bilduk Udal gobernuari dozenaka aldiz ohartarazi zion ordenantza berria epaitegiek bertan behar utziko zutela. Udal Gobernuak erantzuten zuen Arau berriak udal-zerbitzuen bermea zuela. Izan ere, orduko Hirigintzako zinegotzi Enrique Ramosek Idazkariari zorionak eman zizkion osoko bilkuran bertan, “lan tekniko handiarekin” lagundu baitzuen Ordenantza egiten.

Jakina denez, 2020ko urtarrilean, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak erabat deusez deklaratu zuen Donostiako erabilera turistikoko etxebizitzen ordenantza. Aurtengo urtarrilean, Auzitegi Gorenak jakinarazi zuen Udalaren errekurtsoa ere ez zuela tramitatzera onartzen, eta, une honetan, Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiaren azken errekurtsoaren zain gaude.

Bestalde, aipatu behar da pisu turistiko hori Gros auzoan dagoela, hiriko auzo gentrifikatuenetako bat. INEen arabera, 2010etik 2019ra bitartean auzoak 1100 biztanle baino gehiago galdu zituen (%6), hiriak %1 hazten zuen bitartean. Ukaezina da espekulazio urbanistikoak arazo horretan duen eragina: alokairuak izugarri garestitzen ari dira; pisu turistikoen hazkundea ikaragarria da auzo honetan; gainera, Azora funts-putrea auzoan dozenaka etxebizitza eta lokalen jabea da; hotel berri batzuk irekitzea ere aurreikusten da; eta abar.

Horregatik guztiagatik, eta salatutakoa aztertze aldera, EH Bilduko Udal taldeak, aipatutako etxebizitza turistikoa ezartzeko espedientea eskatu du, eta, bestetik, “Etxebizitza turistikoaren erabilera eta ohiko etxebizitzetako logelak erabilera turistikorako alokatzea arautzen dituen udal ordenantza” tramitazio-espedientea eskatu du, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiak legez kanpokotzat jotzen duen Ordenantzarena, alegia.

EH Bilduk kontzentrazio bat egingo du Kontxan “PNV-PSE: Ez handitu zuloa” lemapean

Kontzentrazioa martxoaren 28an izango da, 12:30ean.

| 2021-03-18 11:55:00

Metro pasantearen lanak jarraitzen du iluntasuna, arriskuak, inprobisazioa, gainkostuak eta atzerapenak pilatzen. Jakina denez, Easo-Mirakontxa tartearen bigarren lizitaziorako lehiaketa publikoa irekita dago une honetan, eta %130 gainkostua dauka dagoeneko. Gainera, Zubieta kaleko zuloak agertu ondoren, hasiera batean, ETSk 2022tik 2024ra atzeratu zuen metro-pasantea martxan jartzea, baina orain Arriola sailburuak atzeratu egin du berriro, oraingoz, 2025era arte.

Bi zulo horiek agertu izanak - zorte hutsagatik ez dute biktimarik eragin - inflexio-puntua ekarri zuen proiektuan. Ondoren hartu dituzten erabakiek eta arduradunek erakutsi duten jarrerek eragin dute gaur egun proiektuak hasieran zuena baino zilegitasun sozial txikiagoa izatea.

Izan ere, Zubieta kalean lehen zuloa agertu zenetik bederatzi hilabete baino gehiago igaro direnean, oraindik inork ez du bere gain hartu zulo horiek eragin dituen planifikazio txarraren ardura politikoa. Bigarren lizitaziorako egindako eraikuntza-proiektua irakurtzen duen edonork ikus dezake Eusko Jaurlaritzak argi eta garbi onartzen duela Kontxako eremuak “baldintza geotekniko oso txarrak” dituela, eta, beraz, tunel bat azpitik egiteak ura iragaztea eta harea mugitzea eragingo zuela. Ez da sinesgarria, beraz, lehenengo Arantxa Tapiak eta ondoren Iñaki Arriolak ez jakitea Kontxaren azpian “harea eta ura” dagoela, bigarren lizitazioa justifikatzeko esan zuten bezala.

Gertatzen ari den guztiari eman nahi dioten normaltasun itxurak talka egiten du Donostiako gizartearen zentzu komunaren kontra. Eta hori ondo baino hobeto dakite EAJk eta PSEk, eta isiltasun-estrategia bat ezarri dute metro pasantearen inguruan, beste proiektu batzuetan duten propaganda erakustaldiekin kontrastean. Instituzioetan oposizioko taldeen galderei erantzutera behartuta daudenean bakarrik hitz egiten dute metroaz. Hala, Eneko Goiak dagoeneko hartu du EH Bilduk metroari buruz egiten dizkion galderei ez erantzuteko erabakia. Bere esanetan, ez da bere “eskumena”, azken urteetako egitasmorik handiena hiriaren eta alkatearen agenda politikoan protagonista izan behar ez balu bezala. Bide batez, esan behar da Eneko Goiak ez dituela erantzun nahi bere eskumenekoak diren galderei ere, hala nola pertsonen segurtasunari buruzkoak.

Baina, nahi ala ez, entzun egin beharko gaituzte, erakundeetan eta kalean. Guztiz beharrezkoa da EAJri eta PSEri metroarekiko jarrera aldatzeko eskatzea. Oso gai larriei buruz ari gara. Herritarren eta langileen segurtasunari buruz ari gara. Gainera, guztion artean ordaintzen dugun egitasmo oso garestiari buruz ari gara, pandemia baten erdian, eta gutxi batzuen interesen aurrean segurtasuna lehenesteko eskatzeko eskubide osoa dugu.

Beraz, datozen egunetan hainbat ekimen martxan jarriko ditugu, bai instituzionalak bai mobilizatzaileak:

Alde batetik, datorren osteguneko osoko bilkurari begira (martxoak 25), Satorralaiak taldeak eskatuta, Elkarrekin Donostiak eta EH Bilduk mozio bateratua aurkeztuko dugu, erakunde independente batek metro pasantearen obrak hirigunean eta erakinetan izan ditzakeen ondorioei buruzko azterketa geoteknikoa egiten ez duen bitartean bigarren lizitazioa geldiarazteko eskatuz.

Eta, bestalde, Donostiako EH Bilduk kontzentrazio bat deitu du datorren martxoaren 28an, igandea, eguerdiko 12:30ean, Kontxako erlojuetan, “EZ HANDITU ZULOA. PNV-PSE: no hipotequéis más a la ciudadanía donostiarra” lemapean.

EH Bilduk hobari fiskalak proposatu ditu 30.000 eurotik beherako errententzat eta "Covid tasa" ezartzea pandemian irabaziak izan dituen enpresa handientzat

EH Bilduk 17 arau-proposamen eta 5 zuzenketa erregistratu ditu 2021eko Ordenantza Fiskalen eztabaidari begira

| 2020-08-06 11:48:00

EH Bilduk proposatu du udal-zerbitzu guztien udal-tasak % 25 jaistea pandemiak iraun bitartean euren egoera ekonomikoak okerrera egin duen eta 2019an errenta erabilgarria 30.097 € baino txikiagoa izan dutenei (errenta gutxien duen Donostiako auzoko batezbesteko errenta da). Aipatu behar da EH Bilduk proposatu dituen hobari horiek oinarritzat dutela maiatzaren 12ko 3/2020 Foru Dekretu Araua, zeinak espresuki aipatzen duen toki erakundeek indartu ditzaketela Covid-19ak kaltetutako kolektiboei begirako hobariak, jasandako kalteak arintzen laguntzeko.

Era berean, pandemiaren ondorioei aurre egiteko eta inor atzean ez uzteko "Covid tasa" bat ezartzea proposatu dugu. Horrela, Donostiako EH Bilduk proposatzen du udal zerbitzuengatiko tasak % 5 handitzea merkataritza kate handiei, Covid-19 osasun krisiaren garaian % 10etik gorako etekinak izan badituzte. Saltoki handiei zuzendutako zerga hau gutxienez hurrengo bi urteetan izango litzateke indarrean. Asmoa da enpresa horiek ekarpen solidarioa egitea gizartearentzako zerbitzuak diruztatzen laguntzeko.

Pandemiagatik itxi behar izan duten establezimenduei laguntzeko Udal Gobernuak egin duen proposamenari dagokionez, EH Bilduren udal taldeak zuzenketa aurkeztu du, hobariek mesede handiagoa egin diezaieten lokal txikienei. Horrela, hondakinak biltzeagatiko tasetako hobarietan, irizpide orokor gisa, azalera komertzial txikiena (lokaleko eta terrazako azalerak barne) duten lokalek jasoko dute hobari handiena. Era berean, terrazen tasetan, lehenengo 10 mahaiengatik izango da hobaria, eta % 100koa izango da. Gainera, kontuan izango da berriz ere lan ezin egiteko egoeran gerta daitezkeela Covid-19agatik.

Ildo beretik, EH Bilduk proposamen batzuk egin ditu Donostiako ekonomia birbideratzen hasteko. Izan ere, EH Bilduk ezin du ulertu nola, pandemiak turismo-sektorearen ahultasuna agerian utzi duen arren, EAJk eta PSEk sektore hori indartzeko apustu itsuarekin jarraitzen duten, beste sektore egonkor eta iraunkorrago batzuen kaltetan.

Eta kultur sektorea pandemiak gehien kaltetu duenetako bat izanik, EH Bilduk neurriak aurkeztu ditu tokiko sortzaileei laguntzeko, baita euskararen erabilpena sustatzeko ere.

Hauek dira EH Bilduren proposamen garrantzitsuenetako batzuk:

 • Ondasun higiezinen gaineko zerga: EH Bilduk proposatu du OHZren kuotaren % 100eko hobaria ematea alokairu sozialean bizi eta urtean 25.500 eurotik beheragoko errenta dutenei. Halaber, proposatzen dugu % 90eko hobaria ematea errenta zaharrei, Gizarte Laguntzak jasotzen ari diren kasuetan.
  • EH Bilduk etxebizitza hutsei OHZren errekargua % 100era igotzeko Udal Gobernuak egin duen proposamena babestuko du. Gogoratu behar da iaz tasa % 50era igo bazen EH Bilduk eta Udal Gobernuak hala adostu zutelako izan zela
 • Turismo-erabilerak: EH Bilduk proposatu du establezimenduen eta lokalen irekiera- eta kontrol-zerbitzuak emateagatiko tasa %5 handitzea 500 m²-tik gorako establezimenduei, eta kopuru honetatik abiatuta, gainerako establezimenduen kuotak proportzionalki ezarriko dira.
 • Tokiko ekoizleak: Bretxako merkatuko postuei % 50eko tarifa murriztua aplikatzea proposatu dugu, tokiko ekoizleei Covid-19k eragindako kalteak arintzen laguntzeko.
 • Birziklatzea: organikoa birziklatzen duenari eta konpostajea egiten dutenei hobariak 4,2 puntu handitzea proposatzen dugu. Izan ere, EBk adierazi du 2023rako nahitaezkoa izango dela organiko guztia bereizita birziklatzea. Tasa orokorrari dagokionez, EH Bilduk % 1,2 soilik igotzea proposatu du, eta ez % 3, Udal Gobernuak proposatu bezala. Eneko Goiaren Gobernuak asko garestitu zuen zerbitzu hori bere lehenengo agintaldian (+ % 24), eta bigarren honetan ildo beretik jarraitzen du. Igoera hauek Zubietako erraustegia finantzatzea dute helburu.
 • Kultura: tokiko sortzaileei laguntzeko, EAEn edo Nafarroan egoitza fiskala duten erakunde guztiak udal lurretan ikus-entzunezko lanak grabatzeagatik kuotak ordaintzetik salbuestea proposatzen dugu.
 • Euskara: Batetik, proposatu dugu udal jabaria baliatzean, eskatzaileak zehaztuko duen jarduerarako baimena eskatzeaz gain, hainbat jardueren kasuan, Euskara Zerbitzuaren aldeko txostena behar izatea fidantza berreskuratzeko. Bestetik, proposatu dugu % 20ko tarifa murrizketa eskaintzea merkataritza establezimenduei, baldin eta beraien produktuak zoru publikoan erakusten dituzten euskarriek euskarari lehentasuna ematen badiete
 • Ura eta saneamendua: % 1,2 igotzea proposatzen dugu, KPIarekin bat etorriz, eta ez Udal Gobernuak proposatzen duen % 3.
 • TAO: egoiliarrentzat % 1,2ko igoera bakarrik aplikatzea proposatzen dugu, eta aparkatzeko beste kuotetan % 10eko igoera aplikatzea.
 • Finantzaketa-iturri berriak: gure ustez, krisi ekonomikoaren garaian, baliabide-iturri alternatiboak bilatu behar dira, orain arte salbuetsita zeuden jarduera batzuk zergapetuz:
  • - Udal-lurretako obretan lurrak ateratzeagatik kobratzen hastea (15 €/ m ³), adibidez, metroaren pasabidean.
  • - Oso kutsagarriak diren terrazetako erregai bidezko berogailuak erabiltzen diren kasuetan, espazio publikoa okupatzearen tasa % 15 garestitzea.
  • - Orain arte tasarik ordaintzen ez zuten "Food truck" delakoei kobratzen hastea (19,6 € ibilgailu eta eguneko). Hori bai, % 90eko tarifa murriztua izango dute Euskal Herrian ekoitzitako produktuak (“O km”) salduz gero
  • - Lurzoru publikoa autoak saltzeko asmoz erakusteko okupatzea (25 € /m2). EH Bilduren ustez, garraio publikoaren aldeko sustapena egin behar da erakunde publikoetatik.

Kontxa azpiko metro-pasantearen obretan zer gertatzen ari den azaltzeko ezohiko Bozeramaileen Batzordea deitzea eskatuko dio EH Bilduk Eneko Goiari

Metroaren pasabidearen obrak kezka handia sortzen jarraitzen du donostiarren artean. Ekainaren 5ean Zubieta kaleko eraikinean zuloa eragin ondoren, Kontxaren azpiko zatian lanak gelditu ziren, "txosten geologiko eta hidrogeologiko osagarriak egiteko, inguruko biztanleen erabateko segurtasuna bermatzeko". Gaur, Eusko Trenbide Sareak (ETS) Kontxa hondartzako arkupeetan premiazko esku-hartze garrantzitsu baten berri eman du.

| 2020-08-03 13:48:00

Gogoratu behar da uztailaren 20an ETSko obren jarraipena egiteko batzorde ez-iraunkorraren bilera bat egin zela udaletxean, eta bilera horretan ez zela jakinarazi inguru horretan aparteko neurririk hartuko zirenik. Hala ere, ETSk gaur prentsari zuzenean jakinarazi dio esku-hartze garrantzitsu bat egingo dela bertan. Beraz, metro-pasantearen obrekin zerikusia duen guztiarekin gertatzen den bezala, oraingoan ere iluntasuna eta gardentasun eza dira nagusi.

Izan ere, ETSk soilik hiru hilabetez luzatuko den obra baten berri ematen du, baina ez du zehaztu obra horrek zer-nolako eraginak izango dituen. Izan ere, adituek EH Bilduri jakinarazi diotenez, horrelako esku-hartzeek eragin akustiko handia izango dute zonaldean. Gainera, ETSren ohar honek ez du aipatzen esku-hartze honek, eta proiektuaren akatsen ondorioz etorkizunean sor daitezkeen beste esku-hartze batzuek, sortuko duen gainkostua. Baina, sare sozialetan iturri extraofizialek adierazi dutenez, % 50 eta % 70 arteko gainkostuaz ari omen gara.

Gainera, ETSk gaur publiko egin duen esku-hartzeak aurrez aurre talka egiten du Eneko Goia alkatea Donostiako herritarrei helarazten ari zaien lasaitasun mezuarekin, bai adierazpen publikoetan, bai ekainaren 15ean Udal Batzordean egindako agerraldian. Gogoratu behar da Goiak adierazi zuela ekainaren 5eko zuloa "susto" hutsa izan zela, eta dena "ongi konpondu" zela, eta ez dela kezkatu behar ez bizilagunen segurtasunaz, ez langileen lan-baldintzez.

EH Bilduk gardentasuna eta argitasuna eskatzen die obraren arduradun politiko guzitiei. Eta, horregatik, Eneko Goia alkateari eskatuko diogu urgentziazko Bozeramaileen Batzorde bat deitzeko, udal-taldeei eta Donostiako herritarrei jakinarazteko zer neurri aurreikusten diren eremuan, epe labur, ertain eta luzerako; zer-nolako eraginak izango dituzten obra berri hauek segurtasunean eta auzotarren bizi-kalitatean; ea metro-pasantearen obrak kostaldeko horman eraginik izan duen; zenbateko gainkostuak aurreikusten diren; eta abar.

Izan ere, diru publikoko milioi askoko esku-hartze batetaz ari gara. Diru hori, pandemia baten erdian, osasun neurrietan inbertitu beharko litzateke (Osakidetzako langileak kontratatzeko, arakatzaile-ekipoak indartzeko...), bai eta pandemiak eragindako krisi ekonomikoari aurre egiteko, murrizketak saihesteko eta inor atzean ez uzteko neurrietan ere. Ez dira errentagarritasun sozial txikia edo batere errentagarritasunik ez duten proiektu faraonikoetan milioiak eta milioiak xahutzeko garaiak.

Gogorarazi nahi dugu Easo-Mirakontxa zatia 53,2 milioi eurotan esleitu zitzaiola Sacyr-Cavosa-Campezo-Mariezcurrena-Zubieder ABEEari, ETSk aurreikusitako lizitazio-prezioa baino % 26 gutxiagoren truke.

ALBISTEAK

Eraikinak birgaitzeko diru-laguntzak berriz aktibatzeko eskatuko dio biharko osoko bilkuran EH Bilduk Udal Gobernuari

2020-07-22 12:26:00

Gai hau oso garrantzitsua da, EH Bilduren ustez. Izan ere, gaur egun, ezinbestekoa da Donostiako etxebizitzak birgaitzeko obrak sustatzea, bai hiriko jarduera ekonomikoa sustatzeko, bai irisgarritasun baldintzak hobetzeko. Horregatik, EH Bilduk Udal Gobernuari eskatuko dio biharko osoko bilkuran zuzen dezala egindako akats larria eta ken dezala irisgarritasun eta birgaitze lanetarako diru-laguntzen etendura.

Zuhaiztiko kudeaketa ez pribatizatzeko eta esleipen prozesu kristalinoa eskatu du EH Bilduk

2020-07-09 12:45:00

Reyes Carrerek eta Ricardo Burutaranek prentsaurrekoa eman dute gaur salatzeko zerbitzu publiko honen etorkizun iluna eta Eneko Goiaren gobernuaren kudeaketa txarra eta gardentasun falta. Izan ere, aurrekariak ikusita, egunetik egunera gero eta handiagoa da Zuhaizti kiroldegiaren kudeaketa pribatizatzeko arriskua.

EAJ eta PSEk monokultibo turistikoaren aldeko apustu itsuarekin jarraitzen dute: bi hotel berri Arte Ederren eraikinean eta Saguesen

2020-07-08 15:24:00

Parte Zaharrean egin bezala, Gros eta Erdigunea urgentziaz "hotel-jarduerez gune saturatu" izendatzeko eskatu du EH Bilduk.

Eneko Goia El Diario Vasco-rekin tramitatzen ari den hirigintza-birkalifikazioa aztertuko du EH Bilduk

2020-07-07 12:38:00

EH Bildu udal taldeak ofizialki eskatu dio Donostiako Udal Gobernuari Hirigintza Hitzarmena, eta zehatz-mehatz aztertuko dugu.