Araba

Iturrietako zentral eolikoa gelditzeko eskatzen duen txosten teknikoa onartu du Iruraiz-Gaunako osoko bilkurak

Iturrietan 15 haize errota jartzeko Aixeindar proiektuaren aurkako alegazioak batera aurkezteko EH Bilduren proposamena onartu duen EAJren Udal Gobernu bakarra izan da.

| 2021-05-06 13:28:00

Iruraitz-Gaunako Osoko Bilkurak gaur onartu du aho batez txosten tekniko bat, non udalerriak Iturrietako mendietan zentral eoliko bat eraikitzeko proiektuaren aurka dagoela azaltzen den. Eusko Jaurlaritzak Aixeindarraren bidez bultzatutako proiektu honi alegazioak elkarrekin egiteko EH Bilduren proposamena onartu duen EAJko udal-gobernu bakarra da izan da. Proiektu horrek 200 metroko altuerako hamabost haize-errota jartzeko asmoa du.

 

Txostenean jasotzen denez, instalazio horrek arazoak ditu hirigintzan eta ingurumenean duen eraginagatik. Izan ere, haize erroten plataformak lurzoru urbanizaezin eta oihan babes kalifikatuan daude. Gainera, Natura 2000 Sarean integratutako Kontserbazio Bereziko Eremua da. Ingurumen afekzioen artean, Iruraitz-Gaunak ingurunean izanen duen eragin hidrologikoa eta zarata jasotzen ditu. Era berean, paisaian izango duen eragina eta inguruko potentzial ekoturistikoa bereziki azpimarratzen ditu.

 

Halaber, eremu ezegonkor baten gainean kokatzen dela jaso da aipaturiko txostenean baita ustezko eremu arkeologikoa dela ere. Bestalde, eskaeran adierazten ez den bezala, gizartearen, politikaren, sindikatuen eta erakundeen proiektuaren aurkako erantzun zabala duela azpimarratzen da.

 

“Iruraiz-Gaunako Udal Gobernuak prozesu horretan laguntzeko duen jarrera azpimarratu nahi dugu. Esaten genuen elkarrekin indartsuagoak izango ginela zentzugabekeria horren aurka, eta horretan berresten gara. Ziur gaude proiektu honek kalte konponezinak eragingo dituela gure inguruan, eta energia berriztagarriei buruzko plan argia izan behar dugula, azpiegitura horiek instalatzeko helburuak, epeak eta baztertze-eremuak ezarriko dituena”, nabarmendu du Moisés Perez de Arriluzeak, Iruraiz-Gaunako EH Bilduren bozeramaileak.

Aguraingo eta Arraia-Maeztuko EH Bilduko udal taldeek alegazioak aurkeztu dizkiote Iturrietako zentral eolikoari, proiektua bertan behera uzteko.

| 2021-05-05 12:25:00

Aguraingo eta Arraia-Maeztuko EH Bilduko Udal Taldeek Gobernuaren Ordezkaritzan erregistratu dituzte gaur Iturrietako mendietan proiektatutako zentral eolikoaren Ingurumen Inpaktuko adierazpenaren aurkako alegazioak. EAJri elkarrekin egiteko deia egin zion EH Bilduk bi udalerrietan duela hilabete bat baina bietan uko egin dio. Arraia-Maeztun, alkateak oraindik ez dio erantzun EH Bilduren eskaintzari; Agurainen, berriz, EAJren Udal Gobernuak erakutsi du prest dagoela udalerriko beste leku batean jartzeko Aguraingo lurretan dauden hiru errotak —guztira 15 haize errota proiektatzen dira—. “Zoritxarrez, ez dugu ikusi prozesu horretan laguntzeko inolako borondaterik. Esan genuen elkarrekin indartsuagoak izango ginela zentzugabekeria horren aurka, eta hori berresten dugu”, esan dute Raul Lopez de Uraldek eta Ruth Ibisatek, EH Bilduren Aguraingo eta Arraia-Maeztuko bozeramaileek, hurrenez hurren.

Nabarmendu dutenez, Aixeindarrek aurkeztutako eskaeran ziurtatzen da parke hori ingurumena babesteko eremuetatik kanpo dagoela, edo paisaiak edo bestelako ingurumen balioak murrizteko guneetatik kanpo. “Hori erabat faltsua da”, nabarmendu dute. Izan ere, Iturrietako Mendiak Europako Natura 2000 Sarean sartutako Kontserbazio Bereziko Eremu batean daude eta interes handiko 49 espezietan eragina izango luke.  Gainera, Babes Bereziko Eremua da hegazti nekrofagoentzat eta haien elikadurarako. Handik 900 metrora, Arabako bi Muladarretako bat dago, Analamediko Muladarra hain zuzen. Horrez gain, paisaia aldetik interesa duen eremua da eta mendizaletasuna eta turismo potentziala ditu. Hortik, GR 282  artzaintzako bidea igarotzen da eta monumentu megalitikoak eta ehiza-aprobetxamenduak ditu. Gainera, lurzoru ezegonkor batean kokatuko litzatekeela detektatu da.

Baina hori guztia alde batera utzita, EH Bilduk energia berriztagarrien hedapen arduratsua eskatzen du, eta Eusko Jaurlaritzari plan argi bat eskatzen dio, helburuak eta epeak ezarriko dituena eta bazterketa-eremuak zein izango diren zehaztuko duena. Bien bitartean, EH Bilduren ustez, babes politiko zabala duen plan bakarra Mugarri Plana da, Iturrietako mendiak bazterketa-eremu deklaratzen dituena.

Era berean, ingurumenaren eta paisaiaren gaineko eragina eta biodibertsitatearen galera batera hartu behar dira kontuan, eta, EH Bilduren ustez, zentral eoliko horren eraginek ez dute konpentsatzen energia berriztagarrien ekoizpena. “Uste dugu errentagarria ere izan daitekeela Iturrieta bezalako ingurumen-sentsibilitate handiko lekuetatik kanpo”, esan dute Lopez de Uraldek eta Ibisatek.

Azkenik, proiektu honek gizartean sortu duen erantzun zabala nabarmendu dute. Dagoeneko 26 toki-erakunde eta beste 24 gizarte-eragile agertu dira aurka. Horretaz gain, Mendiak Aske plataformak 15.000 alegazio baino gehiago jaso ditu.

Kuartangok eta Erribera Goitiak Arkamoko zentral eolikoari egindako alegazioak

Bestalde, Kuartango eta Erribera Goitiako udal taldeek ere alegazioak aurkeztu dizkiote Arkamon beste zentral eoliko bat eraikitzeko Aixeindarrek planteatu duen proiektuari. Kasu honetan ere, Natura 2000 Sarean sartuta dago, bereziki zaindu beharreko eremu gisa. Halaber, 2002an onartutako Energia Eolikoaren Lurralde Plan Sektorial zaharkituan, kokaleku hori Eusko Jaurlaritzak bere garaian proposatutakoen artean ingurumenaren gaineko eragin handiena zuena zen, 100etik 73 eskalan.

Alegazioak osorik: 

https://issuu.com/ehbilduagurain/docs/agurain_iturrietako_zentral_eolikoa

 

 

 

EH Bilduk BiziON aurkeztu du, kalitatezko arreta eta lan-baldintza duinak bermatzen dituen zainketen plan estrategikoa

Banakako planifikazioan oinarritutako eredu bat planteatzen du, adinekoak inguruan mantentzeko eta haien parte-hartzea sustatzeko.

| 2021-05-04 12:08:00

EH Bilduk gaur BiziON aurkeztu du, zaintzen plan estrategikoa.  Adineko pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko, banakako ibilbideak sortzeko, egoitzetara joatea atzeratu eta haien parte-hartzea sustatzeko gaur egun aplikatzen den paradigma aldatu nahi du zainketen estrategiko horrek. Hori guztia, sektorean lan egiten duten pertsonentzat baldintza duinak bermatuz. Horretarako, besteak beste, EH Bilduk planteatzen du Adinekoen Behatokia sortzea eta hiru zerbitzu sendo bultzatzea: eguneko zentroak, Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua eta egoitza-arreta. Claudia Venceslaok, Rocio Viterok eta Alberto Porrasek eman dituzte gaur plan estrategiko honen xehetasunak.

 

Arabako gizarte-zerbitzuen egoera kezkagarria aztertu ondoren, EH Bilduk proposamen hau argitaratu du. “Datuak aztertuz gero, interpretaziorako aukera gutxi dago: adinekoei laguntzeko plazak eta zerbitzuak sortzea ez da egokitzen aldaketa demografikora. Biztanleria zahartzen ari da. Kalkuluen arabera, 2050ean biztanleriaren %32 65 urtetik gorakoa izango da EAEn, eta plazen sorrera eskariaren argitan dago. Horri gehitu behar diogu gaur egungo administrazio publikoek pribatizazioaren alde egin duten eredu-mota. Horren ondorioz, zainketei buruzko negozio bat sortu da, eta zaintzarako low cost eredu bat ezarri da. Horren bidez, enpresa-onura lehenesten da kalitatezko zainketa publikoen aurrean”, adierazi du Alberto Porras EH Bilduko zinegotziak Gasteizko Udalean.

 

Egoera horren aurrean, EH Bildu iraultza bat planteatzen ari da arlo horretan. Proposamen hori Errotuzen oinarritzen da, adinekoei beren inguruan diziplina anitzeko arreta hobetzeko eta haien egoitza-prozesua ahalik eta gehien luzatzen saiatzeko gizarte-anbulatorioak sortzean. Hori guztia bizi den ingurunekoen partaidetzarekin. Era berean, EH Bildu zerbitzuak gero eta gehiago publifikatzearen alde dago, eta zerbitzuen kalitatea zein lan-baldintza duinak bermatzea bi tresna giltzarri hauen bidez: gizarte-zerbitzuen sektorerako hitzarmen bat eta zerbitzu horien itunpetzea arautuko duen foru-arau bat onartzea, bereziki egoitzen kasuan.

 

 

Horretarako, Adinekoentzako Behatokia sortzea proposatzen da, bai eta Adinekoei Laguntzeko Bulegoa ere. “Adineko pertsona bakoitzaren egoera aztertuko du bulego honek, eta pertsona horrekin adostutako Banakako Laguntza Plan bat egokituko du bere beharretara. Bulego horretatik bertatik planaren jarraipena eginen da, baita planaren egokitasuna ere, beharrezkoa denean. Bulegoko beste lan bat radarra izango da, arazoak eta beharrak garaiz antzemateko”, adierazi du Rocio Viterok.

 

Era berean, Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua modu erabakigarrian sustatzea planteatzen da, pertsonen autonomia sustatzeko funtsezko zerbitzu delako. Aspalditik pribatizaturiko zerbitzu hori udalen eskumena da eta bere gain hartutako zerbitzu publiko bihurtu behar da. Kalitatezko zerbitzua emateko, zuzeneko arretako orduak nabarmen gehitu behar ditu ELZk. Zuzeneko laguntzako tarte hauek izatea proposatu du: 6 ordu astean 0 graduetarako, 14 ordu astean I. graduetarako, 20 ordu astean II. graduetarako eta 30 ordu astean III. graduetarako.

 

Horrekin batera, janari-zerbitzuak hobetzea proposatzen da. Epe laburrean, menu bat eskatzeko eta jantoki guztietan sukalde propioa izateko prozesua azkartzea proposatzen da, hurbileko kontsumoa eta eskariaren arabera beharrezko menuak prestatzeko aukera bermatzeko. 2030. urterako, herri eta auzoetan kokatutako jantoki irekiak sortzea eta gune txikienentzako banaketa-zerbitzua sortzea proposatu du EH Bilduk.

 

Egoitzako arreta.

Mendekotasun graduen arabera, EH Bildu hiru zerbitzu mota planteatzen ditu. 0 eta I mendekotasun graduak dituzten adinekoentzako apartamentu babestuak dira. Taldeko etxebizitzak dira, gehienez ere 12 apartamentu dituztenak, apartamentu independenteak eta eremu komunak dituztenak. Etxebizitza komunitarioek 14 lagun hartuko dituzte gehienez, eta pertsonek banakako edo partekatutako gela aukeratu ahal izango dute. Inguruan sukaldea eta gune komunak izango ditu. Azkenik, zaintzako etxeak mendekotasun maila handiko adinekoentzat dira. Tamaina ertainekoak, gehienez ere 25 lagun hartuko dituzte, banakako gelak izan behar dituzte, arreta jasotzen duten pertsonen behar espezifikoei erantzuteko, eta aisialdiko gune komunak ere bai.

 

Eredu hori aldatzeko egokitze-prozesu bat ezinbestekoa dela ohartuta, EH Bildu  kudeaketa publikorantz aurrera egitea eta egoitza handiak aldatuz joatearen aldekoa da. Horretarako, makroresidentzietan 20 pertsonako moduluak sortzea proposatzen da. Era berean, kalitatezko arreta eta langileen lan baldintzen funtsezko hobekuntza bermatzeko, EH Bildu lanpostuen hitzarmena arautuko duen Foru Araua onartzearen alde dago.

 

 

Araudi berri horren helburua lan-baldintzak homogeneizatzea da, bai lanekoak bai arretakoak, eta baldintza horiek, ahal den neurrian, baliabide publikoetan daudenekin parekatzea. Plaza solteak ituntzea galarazi nahi da, jarraipena, zaintza eta kontrola errazteko. Horrelako araudi baten bidez bermatuko litzateke egoitzetan artatutako pertsona guztiek Legeak eta haren garapenak ezartzen dituen eskakizun guztiak betetzen dituztela, etxebizitza komunitarioak egoitza gisa jardun ez daitezen”, azaldu du Claudia Venceslaok.

 

Bizi ON sektoreko eragileekin, sindikatuekin, erabiltzaileekin eta senideekin ekarpenak egiteko dokumentu irekia da oraindik. Datorren maiatzaren 12an, EH Bildu sektoreko eragile eta sindikatuekin partekatuko du dokumentu hori.

https://issuu.com/araba-ehbildu/docs/bizion_eusk_azkena

 

 

EH Bildu Kuartangok txalotu du Udala Arkamun proiektatutako zentral eolikoaren aurka azaltzea

Atzo egindako osoko bilkuran onartutako adierazpen instituzional baten arabera, “parke eoliko horrek ingurumenean eta paisaian duen eragin handiak eta biodibertsitatearen galerak ez dute konpentsatzen energia berriztagarrien ekoizpena”.

| 2021-05-04 08:06:00

EH Bilduk txalotu du Kuartangoko Udalbatzak Arkamun proiektatutako zentral eolikoaren aurka agertu izana. Hala jaso da atzo egindako osoko bilkuran aho batez (EH Bildu, EAJ-PNV-PP) onartu zen adierazpen instituzional batean. Adierazpen instituzional horretan jasotzen denez, “parke eoliko horrek ingurumenean eta paisaian duen eragin handiak eta biodibertsitatearen galerak ez dute konpentsatzen energia berriztagarrien ekoizpena”.

 

Aixeindarrek, EVE eta Iberdrola partaide dituen enpresak, 200 metroko altuerako 19 haize errota jartzea proposatu du 95 MW sortzeko. Proiektu horren aurrean, Kuartangoko osoko bilkurak adierazi du “energia garbiak eta berriztagarriak erabiltzearen alde” dagoela, baina “ingurunearekin eta mendien erabilera onenekin bateragarriak izan behar dutela, eta betiere ahalik eta ingurumen-inpaktu txikiena lortzeko”.

 

Arkamuren kasuan, Natura 2000 Sareko Kontserbazio Bereziko Eremua da, eta, beraz, arriskuan jartzen ditu habitatak eta arriskuan dauden espezieak kontserbatzeko helburuak. Hori dela eta, Kuartangok uste du “ingurumen-balio handiko eremu naturalen industrializazioak ez duela zentzurik”, eta “leku antropizatuagoak, eskuragarriagoak eta ekologiaren eta paisaiaren ikuspuntutik inpaktu gutxiago eragiten dutenak” daudela.

Egoitza-gune berriaren eraikuntza eta kudeaketa zuzenean kudeatzeko exigitu dio EH Bildu-k Foru Gobernuari

Kike Fdz de Pinedok salatu duenez, Gobernuaren eta Arabarrenen arteko akordioa EAJ-ri gustatzen zaion elkarlan publiko eta pribatuaren ereduaren beste adibide bat baino ez da: "Galerak diru publikoarekin finantzatzen dira, baina irabaziak ez dira inoiz administrazio publikora itzultzen". Gizarte Zerbitzuen Batzordean Ahaldun Nagusiaren agerraldia eskatu dute jada.

| 2021-04-27 09:35:00

EH Bilduk Ramiro Gonzalezen Gobernuari eskatu dio zuzenean kudea dezala Lakuako egoitza berriaren eraikuntza eta kudeaketa. Eskaera hau, EH Bildu-k berak i egin Foru Gobernuaren eta Arabarren arteko akordioa xehatu ondoren etorri da, izan ere, akordio horretan zehazten denez, kontratua sinatu zenetik bi urte igaro ondoren, Arabarren ez da gai izan finantzaketarako dirua lortzeko.

Horren harira, Kike Fernandez de Pinedok iragarri du dagoeneko eskatu dutela Ramiro Gonzalezen agerraldia Gizarte Politiken Batzordean, aldaketa horien arrazoiak eta ondorioak azal ditzan.

EH Bildu-k jakitera eman duenez, kontratua sinatu zenetik bi urte igaro direnean, Arabarren ez da finantziazioa lortzeko gai izan, eta gaur egun inork ez du horren inguruko azalpenik eman, proiektuaren bideragarritasuna bera arrisku larrian jartzen baitu.

Hau da, beste modu batean esanda, Arabako Aldundia proiektuaren abal-emaile bihurtu da: "Proiektua kolapsatu eta Arabarren balizko abandonu baten aurrean, bai Bizitegi Gunea bai zorrak Aldundiaren beraren esku geratuko lirateke. Zer zentzu du kudeaketa eskema horri eusteak?”, galdetu du Fernandez de Pinedok.

"Irabaziak enpresa pribatuarentzat dira, galerak Foru Aldundiarentzat eta arabar guztientzat. Hori da EAJ-ri gustatzen zaion lankidetza publiko-pribatuaren eredua: galerak diru publikoarekin finantzatzen dira, baina irabaziak ez dira inoiz administrazio publikora itzultzen", adierazi du bozeramaileak.

Azkenik, eta ez horregatik garrantzi gutxiagokoa, EH Bildu-k berriro esan du Aldundiak "berehala" hartu behar duela bere gain Lakuako eraikuntza-prozesuaren eta etorkizuneko bizitegi-gunearen kudeaketa zuzena.

ALBISTEAK

Arabako Errioxako mahastizaintza eta ardogintza sektorerako zuzeneko konpentsazio laguntzak eskatu dizkio EH Bildu-k Eusko Jaurlaritzari

2021-04-20 10:06:00

Eva Lopez de Arroyabe: "Administrazioak ekimena hartu behar du sektoreari egoera larri honetara egokitzea errazteko, arazoei aurre hartzeko eta sektorearen oreka bultzatzeko".

EH Bildu-k Aiaraldean eukaliptoaren hedapena geldiaraztea eta espezie autoktonoak eta hostotsuak bultzatuko dituen baso-plan iraunkorra bultzatzea proposatu du

2021-04-13 09:18:00

Kike Fdz de Pinedo: "Erakunde eta administrazio bakar bat ere ezin da bazterrean geratu: ikerketa zientifikoen arabera, espezie hori kaltegarria da biodibertsitatearentzat, baso-ekosistementzat eta ibaiak edo lupeko uren tankerako ur-baliabideentzat".

EH Bilduk adineko pertsonen bisitak eta irteerak murrizten dituen egoitzen foru agindua eguneratzeko eskatu dio Arabako Foru Aldundiari.

2021-04-09 10:26:00

Claudia Venceslao: “neurri murriztaileenak hartzen ari dira berriro txertaketa kontuan hartu gabe”

EH Bilduk Arabako Foru Aldundiari eskatzen dio Arabako kontzejuei administrazio elektronikoa ezartzeko baliabideak eman diezazkiela

2021-04-08 09:39:00

Javier Argote: “hainbat luzapen egin ondoren, kontzejuek erregistro elektronikoa ezarrita izan beharko lukete apirilaren 2rako, baina egia esan, eurentzat ezinezkoa da araua betetzea”