Sopela

ETORKIZUNEKO LARRABASTERRAZ

EH Bilduk auzo-bilera batera deitu ditu Larrabasterrako bizilagunak. Gaiak: trafiko-arazoak, Abaro plan-partziala eta auzoaren biziberritzea orokorrean. EH Bilduk egin dituen proposamenak auzokideekin partekatu eta beraien ideiak jasotzea da bilera honen helburua.

Larrabasterra,Auzo-bilera | 2021-07-16 11:47:00
EH Bilduk baditu proposamenak Larrabasterrarentzat. Legegintzaldi honetarako herri-programan aipatzen genuen Larrabasterra biziberritzeko garrantzia eta 2 urte hauetan proposamenak egin ditugu: Abaroko Plan Partzialari aurkeztutako alegazioak, eta Larrabasterrari zuzenean egindako proposamen orokorrak, uztailean banatu dugun aldizkarian.

EH Bilduk egin dituen proposamenak auzokideekin partekatu eta beraien ideiak jasotzeko helburuarekin, EH Bilduk auzo-bilera batera deitu ditu Larrabasterrako bizilagunak. Gaiak: auzoko trafiko-arazoak, Abaro plan-partziala eta Larrabasterraren biziberritzea orokorrean. Bilera horretan, Sopelako Udalak bultzatutako prozesu partehartzaileaz ere arituko gara.

Hitzordua, uztailaren 19an, astelehenean, 18.30etan Meñakoz Elkartearen egoitzan, Larrabasterran bertan! Animatu, ezagutu EH Bilduren proposamenak eta azaldu zuen ideiak!

AURREKONTU AKORDIOAREN BALORAZIO NEGATIBOA

Behin urteko lehen seihilekoa amaituta, EH Bilduk EAJ eta PSEren udal gobernuarekin egindako aurrekontu-akordioaren garapena eta gauzatzearen balorazio negatiboa egin du. Alde batetik, akordio horren jarraipena egiteko batzorde mistoan ez dira erabakiak hartzen adostasunean eta informazioa besterik ez da elkatrukatzen, behin udal gobernuak erabakiak aldebakarrez hartuta. Bestetik, hainbat proiektuen garapenarekin ez dago ados EH Bildu. Azken hilabetean Sopelan gertatutako iskanbila politikoa (kiroldegiko esleipenean konexio arazoak izan zituen zinegotziaren liberazio eskaera) ere eragina izan ari da EH Bilduren konfidantza faltan.

Batzorde Mistoa,Aurrekontuak | 2021-07-15 09:27:00

Batzorde mistoa ez da lankidetzarako espazio bat

Alderdien arteko lankidetzarako eta berdintasun-harremanetarako gunea izan beharrean, udaleko informazio-batzorde bihurtu da praktikan. Adibideak:

  1. Loiolako eta Asuko BOE: hitzarmen horien edukia hobetzeko aurkeztutako alegazioek eta proposamenek alderdi juridikoak zalantzan jartzen ez zituzten arren, ez dira kontuan hartu (19 aurkeztu ziren, baina bakarra onartu zen).
  2. HAPO: adituen batzorde batek proposamenak aztertzeko esleipen-irizpideei dagokienez proposatutako alderdirik esanguratsuena ere ez da kontuan hartu.
  3. ABARO: aurkeztutako zuzenketei eta Plan Partzialaren edukiari buruz eztabaidatzeko eta iritziak trukatzeko proposamenak egin arren, idazle-taldearekin ez da bilera egin zuzenketak aurkezteko epea amaitu arte. Eusko Jaurlaritzak eta udalak bere garaian sinatutako konpromiso-akordioaren egokitzapen juridikoa egiteke dago.

 

Desadostasunak prozesu partehartzaileetan

Erdiguneko oinezkoentzako gunea/Jauregizar Plazaren prozesua eta Larrabasterrako trafiko arazoen prozesua ez dira adostuak izan. Bi kasuetan, aldez aurretik eskatu arren, ez da berariazko bilerarik egin partaidetza-prozesua egiteaz arduratzen den enpresarekin, komunikatu beharreko informazioaren edukia eta egin beharreko galderak kontrastatzeko; praktikan, erabaki partekatuak hartzea eragotzi da. Are gehiago, behin edukia argitaratuta zegoela eta prozesua abian jarrita zegoela jakin dugu, iradokizunak eta aldaketak sartzeko benetako aukerarik gabe. Kasu batzuetan, akordioan jasota ez zeuden elementuak sartuta (Jauregizarreko lurpeko aparkalekua, Arriatera alderako biribilgunea).

Bestetik, ez dugu inoiz parte hartu Bizkaiko Foru Aldundiarekin egindako bileretan aldaeren gaia jorratzeko: ondorioz, ez dakigu egon daitezkeen proiektuen eduki zehatza zein den (gauzatze-diseinuak, denboralizazio-aurreikuspenak). EH Bildu baztertua izan da kontaktu horietatik.

Kultur eraikin eta liburutegi berriaren kasuan, ez da egon kontrasterik prozesuan parte hartu zuten herritarrekin eta ondorioz, zenbait proposamen ez dira kontutan hartu (adibidez, entsegu-lokalak). Horrek prozesu osoa kolokan jartzen du, nolabait prozesua bideratuta dagoelako ustea sortzen baitugu.

 

Atzerapen nabaria zenbait egitasmoetan: ez dira udal gobernuaren lehentasunak

Batez ere, atzerapen larria Zipiriñeko espazio arazoen inguruan: Loroñoko partzelaren birkalifikazioaren prozesua oraindik ez da hasi. Birkalifikazio horrekin hezkuntza-zentro berri bat eraiki nahi da, hezkuntza-komunitateak horrela erabaki zuen bezala. Hala ere, Udal Gobernuak etorkizuneko HAPO-rekin lotzen du birkalifikazio hori eta EH Bilduk egungo arau subsidiarioen aldaketarekin. Epeen aldetik aldea nabaria da. Bitartean, Eusko Jaurlaritzarekin
adostuta, “behin behinekoz” EAJren alternatiba martxan jarriko da (egungo Zipiriñe handitzea).

Bestetik, etxebizitza hutsen inguruko proiektua etengabean atzeratzen ari da eta Erripako saihesbidearen inguruan ez da neurririk hartu. Kontutan izan behar dugu bi egitasmo horiek oso garrantzitsuak direla Sopelako etxebizitza zein trafiko arazoen alorretan.

 

Ondorioz: aurrekontu akordioaren balorazio negatiboa

EH Bilduren ustez, batzorde mistoa ez da benetako lankidetzarako foro bat izaten ari: erabaki errealak ez dira batzorde horretan hartu, Udal Gobernuaren baitan baizik. Horren adibide dira EH Bilduren hainbat ekarpen garrantzitsu kontutan hartu ez izana behin eta berriz, prozesu partehartzaileetan izandako desadostasunak eta zenbait proiektu estrategikoetan izandako atzerapenak. Azken hilabetean Sopelan gertatutako iskanbila politikoa (kiroldegiko esleipenean konexio arazoak izan zituen zinegotziaren liberazio eskaera) ere eragina izan ari da EH Bilduren konfidantza faltan udal gobernuarengan, ekaineko osoko bilkuran adierazi genuen bezala.

Gauzak horrela, EH Bilduk zalantza ditu praktikan EAJrekin eta PSErekin akordioa gauzatzen ari den modua: benetan zalantzan jartzen duela bi aldeek aurrekontu-akordioan jasotako ekintzak eta proiektuak garatzeko behar duten konpromiso irmoa.

LARRABASTERRAKO AUZOKIDEEN PARTE HARTZEAZ

EH Bilduren ustez, Udalak herritarron parte hartze zuzena bultzatu behar du politikan, hau da, udalgintzan, udaleko erabakietan. Larrabasterrako prozesua kritikagarria da bertan jasotzen diren proposamenen aldetik baina egia da ere auzokideok aukera izan dezakegula proposamen horien inguruan gure iritzia emateko, modu kritiko eta sortzaileaz.

Larrabasterra,Trafikoa | 2021-07-13 17:48:00

LARRABASTERRAKO MUGIKORTASUN PLANA

Sopelako Udalak Larrabasterrako trafiko-arazoei buruzko prozesu partehartzailea abian jarriko du (ikus Udalaren webgunea). Urgitxieta plazan izango dute auzokideek prozesu horretan parte hartzeko aukera, ostiralean eta larunbatean (uztailak 16 eta 17), 11.00etatik 14.00ak arte eta 17.00etatik 20.00ak arte. Udalaren webgunearen bitartez ere bete daiteke galdetegia (ikus galdetegia). Horrez gain, uztailaren 20an, 17.30etan Kurtzion saio presentzial bat egongo da, ekarpenak jaso eta eztabaidatzeko. Prozesu hau ez da hemen bukatuko eta irailetik aurrera beste saio batzuk izango dira, Sopelaren trafiko-arazoak modu globalagoan aztertzeko. Legegintzaldi honetako aurreko prozesuetan bezala, I-batuz enpresak kudeatu du Larrabasterrako prozesua.

 

EH BILDUREN EKIMENA
Bai 2017an EAJrekin sinatu zen aurrekontu akordioan (bete gabea), zein 2020/2021an adostutako aurrekontu-akordioetan Sopelako trafiko-arazoei aurre egiteko alternatiben inguruko prozesu partehartzailea proposatzen zuen EH Bilduk. Legegintzaldi honetako aurrekontu-akordioan, Larrabasterra biziberritzeko plan bat osatzea ere proposatzen genuen, auzokideen iritziak jasoz. Izan ere, gure ekimen eta proposamen guztien helburua herritarron ongizatea eta bizi-kalitatea bilatzea da eta bi proiektu horiek helburu horrekin bat egiten dute erabat.

 

LARRABASTERRAKO PROZESUAN AGERTZEN DIREN PROPOSAMENAK EZ DIRA EH BILDUREKIN ADOSTU
EAJren erabakia izan da trafiko-arazoen inguruko prozesua zatika egitea eta lehen urratsa Larrabasterran galdeketa abian jartzea. Data zehatzik ez genekien, bai ordea uztailan izan behar zuela prozesu horrek. Edonola ere, metodologia baino edukiaz arduratuta geunden: prozesuan agertu beharreko proposamenak ezagutu nahi genituen, aldez aurretik, guk ere proposamenak egiteko. Horrela, bilera eskatu genuen I-batuz enpresarekin eta udal gobernuarekin. Bilera hori ez da inoiz egin eta Udalaren webgunearen bitartez izan dugu prozesuaren berri. Beraz, prozesu partehartzailean agertzen diren proposamenak ez dira EH Bildurekin adostu. Horrez gain, gaia ez da hirigintza informazio-batzordean aipatu eta ondorioz, oposizioaren gainontzeko udal taldeek ez dute izan prozesu honen berri.

 

EH BILDUREN KRITIKAK ETA EKARPENAK

EH Bilduk honako kritikak eta ekarpenak egiten dizkio Larrabasterrako prozesu partehartzailean agertzen diren proposamenei, beti ere ingurumenaren, oinezkoen lehentasunaren eta auzokideen bizi-kalitatearen mesedetan:

  1. Hegoaldeko saihesbidea (Urko saihesbidea). Alternatiba hori ez da prozesu partehartzailean eztabaidatzen. Larrabasterrako auzokideek aukera izan behar dute saihesbide horren alde edo kontra dauden esateko. Kostu ekonomiko eta ekologiko handiko saihesbidea da, ingurune naturalean eragina duena. Bestetik, eskualdeko eta ospitalerako trafikoa Urgitxieta eta Gatzarriñe kaletik aterako luke. Gai konplexua da, garrantzitsua, eta auzokideek iritzia eman behar dute, nahiz eta saihesbide hori egiteko eskumena Bizkaiko Foru Aldundikoa izan.
  2. Urgitxieta eta Gatzarriñe kaleetan aparkaleku-ilara bat kendu, bigarren errai bat sortuz, trafikoa arintzeko. EH Bilduren ustez, trafikoa arintzeak ezin dio auzokideen bizikalitateari negatibokiko eragin behar. Oinezkoentzako lehentasuna bermatu behar da. Bi errepide-errai jartzea Gatzarriñen ez du aipatutakoa ahalbideratzen, kontrakoa, trafikoari azalera gehiago ematen zaio. Bigarren errail horren luzeera mugatzea eskatzen dugu, Gatzarriñeko biribilgunean bertan trafikoa arintzeko asmoarekin soilik.
  3. Abaro sektorearen garapenak sortuko dituen trafiko-arazoak konpontzeko alternatibak. Iberre kalea erdi-oinezkoentzat bihurtzearekin ados gaude (gure alegazioetan agertzen da), baina zalantzak ditugu Abaro kalea sarbide gisa bideragarria izan daitekeenik. Hori dela eta, bi sarbide berri proposatzen genituen alegazioetan, bata Iberrota kaletik eta bestetik, Gobelondo kaletik. Proposamen horiek ez dira prozesu partehartzailean kontutan hartu.
  4. Loiola Ander Deuna kalean semaforoak kendu eta biribilgunea jartzea Arrietarako sarbiderako. Semaforoak kentzeak eta biribilgunea jartzeak trafikoa arintzea du helburu eta guk ez dugu neurri horiekin bat egiten, oinezkoentzako segurtasunaren kontra doalako eta bestetik, biribilgune horrekin, Barinatxe eta Arrietarako hondartzetara doan trafikoa erakarriko du. Helburua ez litzateke trafikoa arintzea izan behar, trafiko hori iparraldeko saihesbidetik bidaltzea baino (Landaluze kalea).

AUZOKIDEEN PARTE HARTZEAZ
EH Bilduren ustez, Udalak herritarron parte hartze zuzena bultzatu behar du politikan, hau da, udalgintzan, udaleko erabakietan. Larrabasterrako prozesua kritikagarria da bertan jasotzen diren proposamenen aldetik baina egia da ere auzokideok aukera izan dezakegula proposamen horien inguruan gure iritzia emateko, modu kritiko eta sortzaileaz.

ETORKIZUNEKO LARRABASTERRA DENON ARTEAN LANTZEKO GARAIA

Larrabasterra | 2021-07-09 09:00:00

Larrabasterraren unea heldu da

EH Bilduk, legegintzaldi honetarako programan, Larrabasterra biziberritzeko konpromisoa hartu du. Horretarako, 2020an aurrekontu akordio bat sinatu genuen EAJ eta PSEko udal gobernuarekin, Sopelarako estrategikoak diren proiektuak elkarrekin lantzeko, elkarlanean eta adostasunean. Horietako lan ildo garrantzitsu bat Larrabasterra izan da: “Larrabasterrarako inbertsio partida bat sortzea (hiri altzarien berriztatzea, Iberrota eta Urgitxieta plazen egokitzapena, Iberreko hirigintza hobekuntzak, Urkoko hezegunea hobetu eta zabaltzeko). Partida horrekin gauzatuko diren ekintzak prozesu parte-hartzaile baten bitartez zehaztuko dira”.

 

Horrez gain, akordio horretan, mugikortasunaren alorrari ere heltzen genion, "Sopelako trafikoaren arazoaren alternatibei buruzko parte-hartze prozesua” martxan jartzeko udal gobernuaren konpromisoa eskatuz. Trafikoaren arazoa, ondo dakigun bezala, Larrabasterrari eragiten dio maila handi batean.

 

EH Bilduk ekarpenak baditu Larrabasterrarentzat: uztailean bertan zabaldu dugun aldizkarian gure proposamen eta ideien berri eman nahi dizuegu. Etorkizuneko Larrabasterra denon artean lantzeko garaia da (IKUS ALDIZKARIA!).

 

 

Sopelako Udalak trafikoaren inguruan bultzatutako prozesu partehartzailea

Esan bezala, trafiko-arazoen eta Larrabasterraren inguruan prozesu partehartzaileak EAJ/PSE eta EH Bilduren arteko aurrekontu akordiaren puntuak dira. Ekainaren 18an izandako bileran (batzorde mistoa izenekoa) Udal Gobernuak jakinarazi zigun bere proposamena: Larrabasterran trafiko-arazoen inguruko prozesu partehartzaile bat abian jartzea uztailean.

 

Zipiriñen egindako prozesu partehartzailean egin genuen bezala (non metodologia eta edukiak adostu genituen), Larrabasterrako prozesuan eztabaidatuko ziren proposamenak adostu nahi genituen Udal Gobernuarekin. Horretarako, prozesua gidatuko duen I-Batuz enpresarekin bilera bat egitea adostu genuen.

 

Hala ere, Udalaren webgunearen bitartez ohartu gara prozesuaren nondik norakoez eta bereziki, bertan eztabaidatuko diren proposamenez. Proposamen horiek ez daude EH Bildurekin adostuta. Beraz, gure ustez, Udal Gobernuaren jarduteko estilo honek ez du bat egiten aurrekontu akordioaren filosofiarekin, elkarlean eta adostasunean aritzea, alegia. Erdiguneko prozesuarekin gertatutako gauza berbera gertatu da.

EZ DEZAGUN KRIMINALIZATU KULTURA ETA GAZTERIA, ETA ARE GUTXIAGO, EZ DEZAGUN KRIMINALIZATU EZER EDO INOR INTERESAGATIK

Ekainaren 30eko osoko bilkuran EH Bilduk urgentziazko mozio bat aurkeztu zuen, Ertzainak Sopelako jaietan izandako bortizkeriagatik. Osoko bilkura horretan, Aitziber Onaindia zinegotziak defendatu zuen EH Bilduren jarrera. Hona hemen bere interbentzioa.

Indarkeria poliziala,Sopelako jaiak | 2021-07-06 09:03:00

Aurreikustekoa zenez, azken osasun-neurri murriztaileak kentzeak, hala nola ostalaritza ixtea edo maskara nahitaez erabiltzea, gure jokabideak malgutzea ekar zezakeen, are gehiago Sopelako jaiak direnean. Hala eta guztiz ere, guztiok kontziente izan behar dugu pandemiak gure artean jarraitzen duela eta erantzukizunez jokatu eta erlazionatu behar dugula, gure osasun kolektiboaren zaintzan oinarrituta.

Sopelak kalitatezko kultur programazio batekin gozatu ahal izan zituen jaiak. Eta ez, EZ DUGU KULTURA KRIMINILIZATZEN, kultura segurua da, eta bai, ekitaldi guztiek neurri soziosanitario guztiak zorrotz errespetatzen zituzten. Bestetik, kultur-programazio honetan parte hartu zuten jendeaz gain, beste pertsona asko ere Sopelako kaleetara atera ziren festak elkarrekin gozatzeko asmoz.

Kontuan hartuta neurri murriztaileak malgutzeak zenbait konplikazio eragin zitzakeela, udaltzaingoek segurtasuna prebenitzeko plan berezi bat izan behar zuten, osasun-arauak bete behar direla gogoraraziz. Asteburu honetan taberna beteak ikusi genituen (tabernariek kontrolatu ezin zituzten egoerak), kale eta terraza beteak, arauak ez ziren betetzen ari. Udaltzaingoaren plan berezi batekin eta hauen laguntzarekin ez al zen posible guzti hau modu ordenatu batean konpontzea? Arratsaldean ez bezala, goizean ikusi ahal izan genituen Ernaiko gazteak berriro identifikatzen, "pankarta bat zeloz jartzeagatik". Astelehen honetan bertan ere, San Pedro bezperan, esanguratsua izan zen Sopelako Udaltzainak herri-erdigunetik etengabe patruilatzen ikustea, izan ere, aurreko egunetan ez zuten horrelakorik egin jende-pilaketak askoz handiagoak izan ziren arren.

Baina hobe beste batzuek konponbidea ematea; goizeko lauetan ertzainaren hainbat patruila bidali anti-disturbio armamentuarekin, eta iritsi bezain laster, 'Foam' jaurtigaiak jaurti kale horretan zegoen jende guztiaren aurka. Nola liteke posible anti-disturbio patruila bat bidaltzea inolako istilurik gertatzen ari ez den leku batera, eta gainera, armamentu hori modu diskriminatuan erabiltzea? Hori al zen erantzuteko modu egokiena edo bakarra. Zoritxarrez, modu bortitz eta neurrigabe batean gazte bat atxilotu zuten. Saihets bat hautsita, eskumutur bat handituta eta porrazo itxurako hematomak bizkarrean.

Larria iruditzen zaigu autoritatearen erabilera, beste behin indarkeriaz lagunduta. Uste dugu prebentzio-neurria egokiak aplikatuz egoera konpondu zitekeela, era seguruan eta errespetuz, eta inola ere ez errepresio-neurriak aplikatuz. Erantzun hori neurrigabea eta onartezina izan zen.

Onartezina da baita ere, gertakari hauek aitzakiatzat hartuta berriz ere gazteak kriminalizatzea, bereziki ezker independentistakoak. Alkatearen hitzak: “el alcalde de Sopela dice que en los incidentes del botellón aparecieron pintadas independentitas”.

Argi dago zuen asmo politikoa zein den, ideologia zehatz bat joputuan jarri larunbateko gertakariekin lotuz. Demagogia hutsa, berriz ere, gu kriminalizatzen saiatzeaz gain, berriro ere arazo larriagoak ezkutatuko dituen kezko gortina bat sortzeko erabiltzen da. Baina hori egiten duenak inor akusatu baino lehen bere kontzientzia lasai sentitu beharko luke. Eta, hain zuzen ere, gobernu honen garbitasuna eta gardentasuna zalantzan geratzen da.

Ikus URGENTZIAZKO MOZIOA.

ALBISTEAK

EH Bilduk Abaroko Plan Partzialaren onarpena ahalbideratuko luke Sopelako interes orokorraren alde

2021-11-05 14:16:00

EH Bilduk ontzat jo ditu udal teknikariek Abaroko Plan Partzialari egindako alegazioei emandako erantzunak. Hori dela eta, Abaroko jabeek Udalak begi onez ikusitako alegazio horiek onartuz gero, EH Bilduk erraztu egingo luke Plan Partziala onartzea, sektore horren garapena ahalbidetuz: gogoratu, Iberreko Institutua handitzeko eta Sopelarako planifikatutako BOEen erdia baino gehiago eraikitzeko aukera ematen duela sektore horrek. Hala ere, orain ez dagokio EH Bilduri egoera desblokeatzea. Pilota EAJ/PSE gobernutaldearen, Eusko Jaurlaritzaren eta Abaroko jabeen teilatuan dago (non Viuda de Sainz eraikuntza-enpresa gehiengoa den). Horrela, EH Bilduk ateak zabalik utzi ditu Sopelaren aldarrikapenak hezkuntza eta etxebizitza gaietan gauzatu daitezen.

ABARO, INSTITUTUA ETA BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZAK: BERANDU ETA TXARTO

2021-10-29 13:08:00

Artikulu honetan Larrabasterrako Abaro sektorearen garapenaren errepaso kronologikoa (eta kritikoa) egiten dugu. Sopelako hirigintza araudiak (arau subsidiarioak, gure ustez “antisozialak”) herriko Babes Ofizialeko Etxebizitzen (BOE) erdia baino gehiago Abaron kokatzen du, eta bertan ere Iberreko Institutua handitu nahi da, Batxilergoa eskain dezan udalerriko gazteentzat. Era berean, artikulu honetan beste behin ere finkatuko dugu EH Bilduren jarrera politikoa sektore horren inguruan (hirigintza proiektu hori beharrezkoa da, baina hobetu daiteke... eta berandu dator), eta Larrabasterrarentzat eta Sopelarentzat berebiziko garrantzia duen eremu horren inguruan EAJk egin duen kudeaketa txarra (utzikeriagatik edo interes azpimarratu nahi dugu.