Sopela

ZERBITZU PUBLIKOAK ETA UDAL AUTONOMIA BERMATU!

Udal gobernuak proposatutako igoeraren aurrean (%3 eta %5 tartean), EH Bilduk udal zergak %1,50etan eguneratzearen alde egin du. Horrekin batera sektore kaltetuentzat diru-laguntza zuzenak eta udaleko gastuen kontrol zorrotza proposatu du. Horrez gain, Bizkaiko Foru Aldundiari itzuli beharreko zorra geroratzearen alde agertu da ezkerreko talde soberanista (497.216,00€).

Zergak,Udalkutxa | 2021-10-04 09:40:00

“Zergak barkatzen baditugu, udalek ez dute izango kalitatezko zerbitzu publikoak eskaintzeko behar diren
diru sarreren beste”.

Covid-19a dela eta sorturiko krisi anitzak eragin kaltegarria izan du ekonomia-sektore askorentzat. Eta hortik sortu den diskurtso nagusia zergak jaitsi eta zergak kentzearena izan da. Proposamen horiek kontu handiz aztertu behar dira: alde batetik sektore kaltetuak kontuan hartu behar dira, baina bestetik zergen izaera banatzailea ere ezin dugu baztertu. Eta zergak barkatzen baditugu, udalek ez dute izango kalitatezko zerbitzu publikoak eskaintzeko behar diren diru sarreren beste. Arrisku hori badago. Oreka mantendu behar da. Horregatik, EH Bildutik beti zergak jaitsi edo hobariak handitu baino, lehenetsi izan dugu sektore kaltetuentzako diru-laguntza zuzenak bultzatzea.

“EAJ eta PSEren Udal Gobernuak proposatutako KPIren araberako igoeraren aurrean (%3 eta %5 artean), aurten zergak eguneratzea azpiko inflazioa erreferentziatzat hartuta eguneratzea proposatu dugu (%1,50a)”.

Sopelari dagokionez, iazko ekitaldian, 2020an Covid19-aren pandemiaren erdian, EH Bildu zergak izoztearen alde agertu zen: urte oso gogorra izan zen, ziurgabetasun beterik eta beraz, ez genuen uste zergak eguneratzeko unea zenik. 2018tik zergak izoztuta zeuden, tartean gainera, KPIa egonkor batekin. Udal gobernuaren proposamenari eta udal teknikarien iritziari kontra eginez, esan bezala, zerga izoztearen alde egin genuen.

Hala ere, izozte hori ezin da luzaroan mantendu: zergak eguneratu egin behar dira, udalen gastu eta zerbitzu publikoak bermatze aldera. Zerbitzu publikoen kalitatea bermatu behar dugu. Zergak ordaindu behar dira eta ogasun publikoa indartu. Beraz, zergak irizpide sozialen araberako eguneraketa eskatzen dugu eta sektore kaltetuenei laguntza zuzenak eman. Horregatik, EAJ eta PSEren Udal Gobernuak proposatutako KPIren araberako igoeraren aurrean (%3 eta %5 artean), aurten zergak eguneratzea azpiko inflazioa erreferentziatzat hartuta eguneratzea proposatu dugu. Irizpide hau ez da hain aldakorra, hau da, egonkorragoa da eta KPIa bera oinarritzat hartuta kalkulatzen da, baina oinarrizko elikagaiak eta produktu energetikoak kontuan hartu gabe: gure proposamena zergak %1,5a handitzea litzateke.

EAJ-ak eta PSE-ek gure proposamena egokitzat jo zuten. Podemoseko zinegotziak eta DB/TUk kontra bozkatu zuten, zergen izoztea proposatuz. Ezker Anitzako zinegotzia abstenitu egin zen.

“Zer da onuragarria Sopelarentzat? Adibidez 20.000 euroko txori-mural bat?”

Baina udalaren diru sarrerak kontrolatu (eta eguneratu) ezezik, gastuak ere kontrolatu behar dira eta herriarentzat onuragarriak diren gastuak soilik egin. Gastu publikoaren kontrola modu zorrotzean egitea aldarrikatzen dugu, beti ere irizpide sozialen araberako kontrola: zer da onuragarria Sopelarentzat? Adibidez 20.000 euroko txori-mural bat? Horrela, aurrekontu aldaketak oso modu zorrotzean kontrolatu eta aztertu behar dira, esan bezala, irizipide sozial eta herri onuraren arabera.

“Udalek finantzazio egokia, nahikoa eta egonkorra izan behar dute”

Sopelako Udalaren iraileko osoko bilkuran Bizkaiko Foru Aldundiari itzuli beharreko zorraz eztabaidatu zen, 2019ko Udalkutxaren likidazio negatiboaz, hain zuzen ere. Udalkutxa Bizkaiko Foru Aldundiak udalei egiten dien urteko ekarpena da. Foru Ogasunak urte hasieran egiten ditu zerga-aurreikuspenak eta horren arabera, udalei dirua aurreratzen die. Behin urtea bukatuta, zergen likidazioa egin eta udal bakoitzari errealitatean dagokion dirua kalkulatzen du. 2019ko likidazioaren arabera, Sopelako Udalak 497.216,00€ zor dizkio Foru Ogasunari. EAJ eta PSEren Udal Gobernuak zor hori 2021an itzultzea proposatzen du.

Bai martxoko osoko bilkuran bai Ogasuneko hainbat batzordetan, gai honi buruz gure iritzia eman dugu: Sopelako Udalak zor horren ordainketa geroratzea, gure Udalak diru gehiago izan dezan gastuei aurre egiteko. Izan ere, Bizkaiko Foru Aldundiaren akordioak ahalbideratzen du kopuru hori hiru urtez atzeratzea, 2021an ezer ordaindu behar izan gabe. Akordioak gaineratzen du, Udalkutxaren 2021eko edo 2022ko likidazioa udalerrientzako saldo positiboa emango balu, ordaintzeke dagoen zorra konpentsatzeko erabiliko litzatekeela saldo positibo hori.

Gure jarrera horrek bat egiten du EH Bilduren ikuspegiarekin: EH Bilduk Ekarpenen Lege berriaren tramitazioa bertan behera uztea eskatu du, izan ere, lege horrek ez die udalei finantziazio egokia, nahikoa eta egonkorra bermatzen herritarrei beren eskumeneko zerbitzuak eskaini ahal izateko.

EH Bilduren proposamena ez zen aurrera atera, EAJ-ak eta PSEk zorra 2021an itzultzearen alde bozkatu baitzuten. Elkarrekin Podemosek eta DB/TUk abstenitu egin ziren, udal gobernuaren proposamena ahalbideratuz.

DESKONEKTATU ELEKTRIKETATIK!

Katalunia eta Galiziako indar independentistekin batera, Euskal Herriko herrietan ere urriaren 8an itzaldi elektriko masiboa antolatu da. Sopelan ere. 19.00etan Udaleko Plazan bilkura zaratatsua eta 22.00-22.30etan itzaldi elektrikoa eta kazola-jotzea egingo ditugu, argindarraren prezioaren etengabeko gorakadaren aurka. Parte hartu!

Iberdrola,Energia berriztagarriak | 2021-10-02 10:36:00
 

Azken aste hauetan argindarraren prezioa etengabe ari da garestitzen. Prezioak gora eta gora egiten du, eta badirudi inor ez dela gai kontrolatzeko. Guk, herritar arruntok, urteak daramatzagu hilero ordaintzen dugun oligopolio elektrikoak inposatzen digun argindarraren ordain-agiria pairatzen. Langileak, ostalariak, enpresa txiki eta ertainak... Ezerk eta inork ez du ihes egiten elektrikoen iruzurretik.

Ezin ditugu elektriko handi horiek babestu. Une honetan, Sopelako Udalaren horniketa elektrikoa Iberdrolarekin dauka. Horniketa horren atzean ez dago inolako kontraturik. Beraz, Udalak hornidura elektrikoa lizitatzeko pleguak prestatzen ari da. Horre harira, gogorarazi nahi dugu Sopelako Udalaren osoko bilkurak mozio bat onartu zuela 2019ko urriaren 31n, udalari eskatuz kontratazio-plegu berriak egokitzeko, ETEen eta kooperatiben konkurrentzia eta energia berriztagarrien erabilera bermatzeko asmoarekin. Plegu berriak egiteko orduan mozioa kontuan hartzea aldarrikatu genuen irailaren 30eko osoko bilkuran bertan.

Deskonektatu elektriketatik! Ekimena martxan da. Horrela, Katalunia eta Galiziako indar independentistekin batera, Euskal Herriko herrietan ere urriaren 8an itzaldi elektriko masiboa antolatu da. Sopelan ere. 19.00etan Udaleko Plazan bilkura zaratatsua eta 22.00-22.30etan itzaldi elektrikoa eta kazola-jotzea egingo ditugu, argindarraren prezioaren etengabeko gorakadaren aurka. Parte hartu!

11 ERRONKA NATURA BABESTEKO

Herritarron bizi-kalitatea, egungo Sopelako herri-antolamenduari kritika, Sopela bizigarriagoa... Natura babesteko hona hemen gure 11 erronka!

| 2021-09-09 14:18:00

Herritarron bizi-kalitatea helburu

Krisi klimatiko eta ekologikoak eta azken urte eta erdian pandemiak berak erakutsi egin digute zeinen garrantzitsua den naturaren zaintza, herritarron zaintza ere ahalbideratzeko. EH Bilduk zuzenean lotzen du Naturaren babesa herritarron bizi-kalitatearekin.

 

Kritika gogorra egungo Sopelako herri-antolamenduari

Sopelak duen herri-antolamendua, hirigintza eta ingurumenaren alorrean, jasangaitza da. 1999ko arau subisidarioek (egungo hirigintza-araudiak) sortu duten herri-antolamendua erabat anti-sozial
eta anti-ekologikoa izan da: txaletak kostaldean eta naturaguneen zaintza eza. Hauxe izan da EAJ-ak Sopelarentzat izan duen garapen eredua. Eta eredu hori aldatzeko herriaren estrategia integrala izatea beharrezkoa da, naturguneen babesa eta herritarron bizi-kalitatea erdigunean jarriko dituena.

 

Sopela herri bizigarriagoa bihurtzeko erronka

2019-2023 legegintzaldirako herri-programan gure filosofia zehazten genuen: “Sopela bizia dugu amets. Etorkizuneko Sopela irudikatu nahi dugu. Herri atsegin, eroso eta erakargarriagoa. Zainduagoa eta garbiagoa. Kohesionatuagoa. Modernoagoa. Sozialagoa. Ingurune natural eta historiko babestuekin”. Zehazki, hirigintza- eta ingurumen-alorretan finkatzen genuen erronka: “Gaur egungo hirigintza eredua aldatu, Herria Antolatzeko Plan Orokorra ezarriz (HAPO), etorkizuneko Sopela modu orekatu eta jasangarrian antolatzeko (herri kohesioa, naturaguneak)”.

 

11 erronka zehatzak legegintzaldi honetan

Herri-programa iparrorratz hartuta, hainbat gaietan kokatu gara legegintzaldi honetan zehar. Esan beharra dago gai horietako asko (edo gehienak), EAJ eta PSEko udal gobernuarekin sinatutako 2020 eta 2021ko aurrekontu-akordioan sartuta zeudela. EH Bilduk akordio hori apurtu zuen uztailean, udal gobernuarekin izandako desadostasunengatik. Gauzak horrela, honako hauek dira EH Bilduk naturaguneen inguruan proposatzen duena:

1. San Andres-eko landak. Joan den legegintzaldiak EAJ-ak naturagune horretan institutu berri bat eraikitzea proposatzen zuen, Iberreko espazio arazoak konpontze aldera. EH Bildu erabat kontra agertu zen hasieratik. San Andreseko naturagunea zaindu eta berreskuratu behar da, herritarron gozamenerako eta Naturaren zaintzarako. Eremu horretan ez da bestelako ekintzarik egin behar.

2. Loroño, Zabalbide eta Lemotzako ingurunea. Bertan Zipiriñeko espazio arazoak konpontzeko hezkuntza-zentro berri bat eraikitzea proposatu genuen egungo Loroñoko aparkalekuan, inguruko artadia eta Lemotzako ingurunea ekologikoki berreskuratzeko proiektua aurkeztuz.

3. Urkoko hezegunea. EAJ-ak bertan kirol-hiria eraikitzeko asmoa zuen legegintzaldi hasieran. Hori zen beraien proiektu-izarra. Gure ikuspegia bestelakoa da: Urkoko hezegunea babestu eta handitu beharra dago, Iberrota plazaraino. Horretarako, proiektu zehatza aurkeztu dugu, naturagunea babestea proposatuz, auzokideen gozamenerako.

4. Abaroko Plan Partziala. Larrabasterrako zonalde hori hirigintza mailan garatuz, Urko- Iberrota ingurune osoa lur publiko bihurtuko da. Horrez gain, Gobela ibaia eta Gatzarriñe errepidearen arteko lur sailak ere publiko bihurtuko dira. Urkoko hezegunean proposatu dugun bezala, lur sail horietan proiektu zehatza garatu berri dugu, natura babestuz eta auzokideentzako aisialdirako aukerak sortuz. Esteka honetan duzue. Emaiozue begiratu bat!

5. Herrian bertan natura txertatu. Ez gaude ados EAJ-ak erdigunean abian jarri duen oinezkoentzako gunearekin. 2011-2015 legegintzaldiaren amaieran, EH Bilduk proposamen zehatza zuen, erakargarriagoa, porlana gutxiagorekin eta zuhaixka gehiagorekin. EAJ-ak proposamen hori blokeatu zuen joan den legegintzaldian. Orain abian jarritako esperimentua eskasa da erabat. Badaude beste proposamen batzuk mahai gainean, kontutan har ditzatela. Gauza bera Iberre auzoarekin. Kalearen eraberritzea abian jarri behar, ingurune biziagoa sortuz.

6. Urkoko saihesbidea. Trafiko arazoak konpontzeko 2011-2015 legegintzaldian trafikosaihesbideen inguruko azterketa gauzatu zen, hainbat alternatiba zehaztuz. Horien
inguruko prozesu partehartzailea egitea proposatu dugu. EH Bildu Erripako saihesbidearen alde egiten du (Udalaren menpe dagoena), eta zalantzak ditu Urko saihesbidearen inguruan. Saihesbide horrek Larrabasterrako trafiko arazoak konponduko lituzke baina kalte ekologiko garrantzitsua eragingo luke. Saihesbide hori Bizkaiko Foru Aldundiaren
menpe dago baina uste dugu erabakia Sopelan hartu behar dela. Herritarrok dugu azken hitza.

7. Barinatxeko aparkalekua aisialdirako espazio librea bihurtu. Arrietarako auzokideek bultzatutako ekimena babestu dugu, hau da, aparkalekua eta kotxeak kendu aisialdirako gunea bihurtuz zonalde hori. Naturak berreskuratutako ingurunea da.

8. Sopela, ingurune arkeologiko babestua. Auzokide batzuen ekimena babestu dugu azken hirigintza-batzordeetan. Egin dezala Sopelako Udalak ikerkuntza arkeologiko bat, herriko eremu arkeologiko garrantzitsuenak zehaztuz eta eska diezaiola Eusko Jaurlaritzari ingurune horiek babes arkeologikoko eremu izendatzea. Gure kultur ondarea babestu behar dugu, hirigintza eredu bortitzen kontra.

9. HAPO berria abian jarri, irizpide ekologiko eta feministaren ikuspegitik. 2011-2015 legegintzaldian, EH Bildu udal gobernuan zegoelarik, HAPO berri baten lizitazioa martxan jarri zen. EAJ-ak blokeatu zuen joan den legegintzaldi osoan zehar. Guk HAPO berri bat abian jartzearen garrantzia ikusten dugu, 1999ko arau subsidiario zaharkitu eta atzerakoiak gaindituko dituena ekologikoaren eta feminismoaren ikuspegitik (zaintza eta natura erdigunean). EAJ-ak legegintzaldi honetan HAPO berria abian jartzeko borondatea du baina ez du kontutan hartu gure ekarpenik handiena: Sopelako hirigintza-antolamendua irudikatuko duen enpresa aukeratzeko irizpide ekonomikoez gain bestelako irizpide kualitatiboak ere kontuan hartzeko. Ez dugu hirigintza-enpresa erraldoirik nahi gure HAPOa definitzeko, Sopela eraldatuko duten eragileak nahi ditugu, ordea.

10. Sopelako industrialdea. Begi bistakoa da Sopelako industrialdeak azken urteetan izan duen desmantelatze-prozesua, deslokalizazioak barne. Industria ez bada Sopelako egitura ekonomikoaren etorkizuna, kontu handia izan behar dugu industrialde horri emango zaion erabilerari. Sopelak etxebizitza gehiago beharko ditu?, edo naturagune eta aisialdirako gune gehiago?, zeintzuk interes daude horren atzean?

11. Uribe Kostako naturguneen babesa. Uribe Kosta EH Bildu gure eskualdeko naturaguneak identifikatzen ari da, biodibertsitatea bermatze aldera. Behin ingurune horiek
zehaztuta, gehienak jabetza pribatukoak, lur horiek publifikatzeko estrategiak abian jartzea da gure helburua. Esate baterako, Barrikan eta Urdulizen zenbait lursailen erosketa proposatu berri da, ildo honi jarraituz.

 

Kiribile elkartea
Sopelako naturaguneak babesteko elkarte bat sortu berri da. Elkarte anitza, naturarekin konprometitutako hainbat herritar biltzen dituena. Sopelako EH Bilduk oso positibotzat jotzen du
naturaren babesarekin sortutako herri-mugimenduak eta kolektibo berri honekin lankidetzan aritzeko borondatea berresten du, Kiribile elkarteak proposatzen dituen neurriak aztertuz eta egokitzat joz gero, neurri horiek babestuz. Zorionak egiten ari zareten lanagatik eta aurrera, zuen ondoan izango gaituzue!

 

Argazkia: sopela.net ("Gure Larrabasterra maitea", Jose Mari Unanueren artikulua).

Fernando, betiko gorde dugu eman diguzuna

| 2021-08-23 08:44:00

Ezustean eta tristuraz harrapatu gaitu berriak. Fernando Orozko sopeloztarrak utzi egin gaitu, hilaren 21ean. Fernando, Sopelako Udalaren zinegotzia izan zen, 2004tik 2008ra bitartean, “Sopela Aurrera” udal-taldean. Ezker Abertzaleko militante gisa, Sopelan egindako elkarretaratze, asanblada zein bileretan ohikoa zen Fernando bertan ikustea. Honenbestez, Sopelaren alde egindako lan guztiagatik eskerrak eman nahi dizkiogu Fernandori, Sopelako EH Bildu osatzen dugun ezkerreko subiranista guztion partez. Besarkada estu bana ere bere senide eta lagun guztiei. Lurrak goxo har zaitzala, Fernado. Egun handira arte!

Ai nora joan zara?
Fernando laguna
euskalzale zintzoa
eta euskalduna
Sopelak entzuten du
zure oihartzuna
Hartu agur honekin
gure maitasuna
betiko gorde dugu
eman diguzuna

EAJ-ak SOPELAKO MURAL POLITIKOAK EZABATU NAHI DITU

| 2021-08-06 01:41:00

Udal Gobernuak 23.500 euro inguru gastatuko ditu enpresa bat kontratatzen, egun Enrike Urrutikoetxea kalean dauden mural politikoak ezabatuz eta haien ordez “urrezko bi kurrilo” margotuz. Horretarako, “hiru pertsonen iritziak” jaso omen dituzte eta enpresak emandako aukeretatik bat aukeratu dute. Kale horretako puntu-beltza ezabatzea omen da helburu, Udal Gobernuaren esanetan. EH Bilduk margoketa hori mural politikoak ezabatzeko ekintza bat dela salatu du eta mural berriak herriko talde eta eragileekin adosteko eskaria luzatu dio EAJ-ri.

Erabakia behin hartuta jakinarazi digute

Kultura zein Berdintasun Batzordeetan ez da gaia landu, beraz alor horietako EH Bilduko zinegotziek ez zuten ekintza horren berri. Kreditu transferentzia baten (23.532,08€) berri ematearen bitartez ezagutu izan du EH Bilduk Udal Gobernuaren erabakia, Ogasun Batzordean. Hori dela eta, Ogasun Batzordean jasotako informazioa berresteko eskatu zion Sopelako Udalaren Alkateari: kokagune zehatza, muralaren irudia eta irudi hori aukeratzearen arrazoiak, gaia zergatik ez den landu erabakia hartu aurretik beste batzorderen baten (adibidez, kulturan, berdintasunean edo hirigintzan).

Urrezko bi kurrilo mural politikoen ordez

Udal Gobernuak enpresa bat kontratatu du, gaur egun Enrike Urrutikoetxea kalean (metroko zubiaren azpian) dauden mural politikoak ezabatuz eta haien ordez “urrezko bi kurrilo” margotuz. Horretarako, “hiru pertsonen iritziak” jaso omen dituzte eta enpresak emandako aukeretatik bat aukeratu dute. Kale horretako puntu-beltza ezabatzea omen da helburu, Udal Gobernuaren esanetan.

EAJ-ak mural politikoak ezabatu nahi dituela salatu du EH Bilduk

“Ados gaude herriko puntu beltzak ezeztatu behar direla eta hirigintza antolamendua genero ikuspegitik diseinatu behar dela (horren adibidea da EH Bilduk Abaro sektorearen plan partzialari egindako alegazioa). Ados gaude ere gure herriko kaleak kolorez alaitu behar direla. Baina susmoa daukagu mural horren benetako helburua herri mugimenduek egindako mural politikoak ezabatzea ote den. Horrela balitz, jarrera hori irmoki salatzen dugu. Alternatibak bilatu beharra dago. Adibidez, herriko kirol-, kultur-talde zein eragile sozialen esku uztea mural horien margoketa” (Arantza Bilbao EH Bilduko zinegotziaren interbentzioa, uztaileko osoko bilkuran).

ALBISTEAK

EH Bilduk Abaroko Plan Partzialaren onarpena ahalbideratuko luke Sopelako interes orokorraren alde

2021-11-05 14:16:00

EH Bilduk ontzat jo ditu udal teknikariek Abaroko Plan Partzialari egindako alegazioei emandako erantzunak. Hori dela eta, Abaroko jabeek Udalak begi onez ikusitako alegazio horiek onartuz gero, EH Bilduk erraztu egingo luke Plan Partziala onartzea, sektore horren garapena ahalbidetuz: gogoratu, Iberreko Institutua handitzeko eta Sopelarako planifikatutako BOEen erdia baino gehiago eraikitzeko aukera ematen duela sektore horrek. Hala ere, orain ez dagokio EH Bilduri egoera desblokeatzea. Pilota EAJ/PSE gobernutaldearen, Eusko Jaurlaritzaren eta Abaroko jabeen teilatuan dago (non Viuda de Sainz eraikuntza-enpresa gehiengoa den). Horrela, EH Bilduk ateak zabalik utzi ditu Sopelaren aldarrikapenak hezkuntza eta etxebizitza gaietan gauzatu daitezen.

ABARO, INSTITUTUA ETA BABES OFIZIALEKO ETXEBIZITZAK: BERANDU ETA TXARTO

2021-10-29 13:08:00

Artikulu honetan Larrabasterrako Abaro sektorearen garapenaren errepaso kronologikoa (eta kritikoa) egiten dugu. Sopelako hirigintza araudiak (arau subsidiarioak, gure ustez “antisozialak”) herriko Babes Ofizialeko Etxebizitzen (BOE) erdia baino gehiago Abaron kokatzen du, eta bertan ere Iberreko Institutua handitu nahi da, Batxilergoa eskain dezan udalerriko gazteentzat. Era berean, artikulu honetan beste behin ere finkatuko dugu EH Bilduren jarrera politikoa sektore horren inguruan (hirigintza proiektu hori beharrezkoa da, baina hobetu daiteke... eta berandu dator), eta Larrabasterrarentzat eta Sopelarentzat berebiziko garrantzia duen eremu horren inguruan EAJk egin duen kudeaketa txarra (utzikeriagatik edo interes azpimarratu nahi dugu.