Sopela

Kultur ekipamenduak Sopelan

Sopelako Udalak parte-hartze prozesu bat jarri du abian egun dauden kultur instalazioei buruz (Kurtzio, frontoiaren eraikina) eta Loroño inguruan aurreikusita dagoen eraikin berri bati buruz. Prozesu horretan, egungo instalazioak baloratu dira, eta eraikin berri horrek eskaini beharko lituzkeen zerbitzuei buruz galdetu da.

Kultura,kultur-ekipamenduak,Parte-hartzea | 2020-10-20 09:00:00

 

Bazen garaia!

Sopelako egungo eta etorkizuneko bizitza kulturala aztertzeko beharra nabaria zen duela urte batzuetatik. 2017an, EHBilduk, beste gai batzuen artean, behar hori planteatu zuen, eta hala jaso zen aurrekontu-akordioan: 25.000 euro finkatu ziren azterketa hori egiteko. Azterketa hori herriko kultur eta kirol elkarteek eta kuadrillek parte hartuko zuten parte-hartze prozesu baten bidez egingo zen.

Aurreko legealdiko Udal Gobernuak (EAJ/PSE) ez zuen akordio hori bete eta aurtengo (2020) aurrekontuen negoziazioetan EHBilduk berriro planteatu du. Oraingoan, bai egin da.

 

Prozesua babesten dugu, baina ez da nahikoa izan! 

EHBilduk, beraz, udalak abian jarritako ekimen honetan parte hartzera bultzatu du herritarrak. Hala ere, gure ustez ez den nahikoa izan. Ez da nahikoa, gaur egun prozesu hau amaitutzat eman delako, eta atariko txostenean irakurri ahal izan dugunez, ondorioak oso orokorrak dira. Hau da, azpikontratatuko enpresak egindako azterketaren emaitzak helarazi dizkigute (ideia-jasaren deskribapena), baina ez dago ondorio argi eta zehatzik. EH Bilduren ikuspuntutik, prozesu hau ezin da hemen amaitu, haratago joan behar du: behin-behineko emaitza horiek Sopelako kultur eragileekin eta zerbitzu horien erabiltzaileekin kontrastatu behar dira. Ondorio zehatzak nahi ditugu.

 

Eraikin berria, frontoiaren birmoldaketa eta auzoetako zentro txikiak (Larrabasterra)

Eraikin berri baten beharra begi-bistakoa da; urte gutxiren buruan Kurtzio txiki geratu da eta ez die Sopelaren egungo beharrei erantzuten. Eraikin berriarekin batera, frontoiaren instalazioak birmoldatu behar dira. Haien egoera pribilegiatua da, eta egokitu egin behar dira, irisgarritasuna, segurtasuna eta eskaintza eman, gutxiegi erabiltzen baita.

Azkenik, salatu behar da Larrabasterra oraindik ere ahaztuta dagoela, ez baitago kultur instalaziorik EAJren utzikeriagatik: Urgitxieta plazan 2018an Sopelarineko udal lokala 220.000 euroan saldu zitzaion Uribe Kostako Mankomunitateari. EHBilduren proposamena justu kontrakoa izan zen: Udalak Mankomunitatearen ondoko lokalak erostea eta Larrabasterra auzoa kulturarako, hezkuntzarako eta gainerako zerbitzuetarako gune berri batez hornitzea. Izan ere, Sopelarin erosi arte, Mankomunitateak soberakin ekonomiko bat zuen lokalak Urdulizko Mecanica la Peñako dorre eraberritu zaharrera eramateko. Galdutako aukera horrek auzo honen beharrak aldarrikatzen jarraitzera eta inbertsio handiagoak egitera behartzen du.

 

Eraikina bai; baina jardueren kudeaketa garrantzitsuagoa da

EHBilduk eraikin berri bat babesten du Loroñoko eremuan, egungo espazioak birplanteatu eta Sopelari liburutegi eta mediateka modernoko instalazioak, ikasketa-gelak, erabilera anitzeko aretoak eta erabilera anitzekoak ematea ahalbidetzen duelako, besteak beste. Baina eraikin berri bat egitea da errazena: aitzitik, kudeaketa da garrantzitsuena, eta erabiltzen duten taldeen autogestioaren aldeko gure apustua argia da EHBildurentzat: Kultura ez da kusle izatea bakarrik, "kultura sortzea da", eta horretarako beharrezkoa da elkarteek modu autogestionatuan jardun ahal izatea. Gainera, funtzionario eta kultura-teknikari gehiago behar dira instalazioak ordutegi zabal batean erabili ahal izateko eta gaur egun bezala mugatuta ez egoteko.

Informazio gehiago: ikus 2019/2023 legegintzaldirako EH BILDUren HERRI-PROGRAMAN zehaztutakoa, “Sopelako udalak gazteei kultura eta aisialdirako baliabide egokiak eskaini behar dizkie” (2019/05/23)

Abaroko sektorearen Plan Partziala aurkeztu da

Duela gutxi, Abaroko sektoreko Plan Partzialari hasierako onarpena eman zaio. Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuta, eta alegazioak aurkezteko epea amaitu ondoren, behin betiko onarpena emango zaio udal osoko bilkuran, eta horrek sektore hori garatzen hastea ahalbidetuko du.

Abaro,Iberre,Plan Partziala,Larrabasterra | 2020-10-19 16:43:00

 

500 etxebizitza berri, horietatik 400 BPE, berdeguneak eta institutua

Abaron gutxi gorabehera 500 etxebizitza eraikitzea aurreikusi da, eta horietatik 400 BPEak izango dira (Babes Publikoko Etxebizitzak). Horrez gain, eremu hori zeharkatzen duen Gobela ibaiaren inguruan espazio libreak eta aisialdirako espazioak sortzea aurreikusi da, baita sare publikoan batxilergoa emateko egiteke eta hain beharrezkoa zen Iberreko institutuaren handitzea ere. Etxebizitza babestuen kopuru hori batez ere auzotarrentzat izango da. Neurri garrantzitsua da, eta, horri esker, gazte sopeloztarrak ez dira behartuta egongo beste herri batzuetara joatera, Sopelan etxebizitza bat eskuratzea zaila delako, eta era berean, babes-etxebizitza kopuru handi hori eraikitzeak eragina izango du etxebizitza librearen salmenta- eta alokairu-prezioetan.

Bestalde, jakin badakigu proposatutako garaierak eztabaidagai bat izango direla. Gehienak baxuak dira, hiru, lau eta, kasu bakan batzuetan (sektorearen beheko aldean), 5 pisukoak. Sopelako Arau Subsidiarioek adierazten dute Abaroko poligonoan baimendutako gehieneko altuerak 4 direla, baina neurri hori zentzurik gabekoa da sektore honetan, non 500 etxebizitza baino gehiago eraikitzea planifikatu den azalera jakin eta mugatu batean.

Hori da arau subsidiarioek eremu hori beste batzuekin alderatuta nola "tratatu" zuten erakusten duen adibidea. Arau hori betetzeak, aurkeztutako proiektuan proposatutako zortzi eraikinen ordez, eraikin gehiago eraiki behar izatea ekarriko luke, eta, ondorioz, espazio libreak, bideak, aparkalekuak, pasealekuak eta abar murriztea. Poligono hori nahiko desnibela duen sakonune batean dagoenez, aurreikusitako altuera guztietarako gehieneko kotak hurbileko eraikinetakoak bezalakoak izango dira.

 

EH Bilduren alegazioak 

Proiektuaren alderdi batzuk hobetu daitezkeela iruditzen zaigu, eta EH Bildun alegazioak aurkeztu ditugu aldaketak proposatuz. Sektorera ibilgailuz sartzeko bideak ez zaizkigu nahikoak iruditzen. Gure ustez, Iberre aldean hobetu behar dira, eta Gobelondo kaletik beste bat sortu behar da, Enrike Urrutikoetxea kaletik aurreikusitako eremurako sarrera nagusia deskongestionatzeko; aurreikusi behar da oinezkoek bideak beharko dituztela lotzeko gainerako herriarekin, saltokiekin, osasun-zentroarekin, kiroldegiarekin eta abarrekin, trenbidea gainditzeko igogailua duten pasabide goratuen edo arrapalen bidez; ez zaizkigu nahikoak iruditzen oinezkoen bide publikoak, eraikinen arteko espazioak erabilera pribatukoak baitira, eta horrek, aldi berean, gune arriskutsuak sor ditzake genero ikuspegitik. Horiek lirateke aurkeztu beharreko alegazio nagusiak, beste batzuekin batera, hala nola saltokien kokapenari buruzkoak, edo metroaren linearen ondoan jarri beharreko pantaila akustikoari dagozkionak, zeinak, gure ustez, lorategi-eremu zuhaiztia izan beharko lukeen, eta abar.

 

Larrabasterra osoari mesede egin behar dio

Sektore horren garapenak Larrabasterra osoan eragin behar du, auzoaren eta auzoarentzako jarduketa orokor gisa ulertu behar da. Dauden arazoak arintzeko eta auzotarren bizimodua hobetzeko balio behar du: udal-lokala sortzea; Urko hezegunearekin eta kirol-gunearekin lotuko duen Iberrotako berdegunea sortzea; Iberre antolatu eta urbanizatzea; aparkalekuak; berriz ere Aldundiarekin, auzoa zeharkatzen duen trafikoa konpontzeko saihesbide bat sortzea... Azken batean, udalari dagozkion hirigintza-aprobetxamenduek eragina izatea eta, batez ere, Larrabasterran inbertitzea da helburua.

 

Abaron hondartzatik gertu baino lehenago eraiki behar zen

EH Bildun positibotzat jotzen dugu aurkeztutako Plan Partzial berri honen hasierako onarpena, baina berandu iritsi dela salatzen dugu, zehazki 20 urte berandu, Arau Subsidiarioak onartu zirenetik (gaur egun EH Bildu osatzen dugun taldeen aurkako botoarekin gainera) igaro diren urteak, alegia.

Urte horietan, EAJk lehenetsi eta bultzatu egin du dentsitate txikiko sektoreak, txaletak, eranskinak, etab., garatzea, hain jasangarriak ez diren eta herriaren erdigunetik urrunago dauden ingurumen-ereduak oinarritzat hartuta, eta ondorio latzak ekarri dizkietenak bai trafikoari bai saltoki txikiei.

Arau subsidiarioetan jasotzen diren eta garatu gabe dauden bi sektore bakarrak, Abaro eta Erripa, herriaren erdigunetik hurbilen daudenak dira, eta, horien garapenarekin, hiri-jarraitutasuna sortuko zukeen, mugikortasuna erraztuta. "Kasualitatez" etxebizitza kolektiboak eraiki behar diren sektoreak dira, eta bi sektore horietan ere, "kasualitatez", eraiki behar dira Sopela osorako aurreikusitako BPE gehienak, 900 inguru, zeinetatik 150 besterik ez baitira eraiki.

Hondartzatik, Asutik, Loiolatik eta abarretatik hurbilen dauden sektoreak garatzeko EAJren erabaki horrek interes espekulatiboei erantzun die. Ez gara inozoak, izan ere, EAJk orain Abarorekiko eta, beharbada, laster Erripa sektorearekiko duen "bat-bateko" interesak, lehen aipatutako sektoreak agortu ondoren, interes espekulatibo berberei erantzuten dielako susmoa dugu.

Plan partzial bat aurkeztea da urbanizagarri gisa kalifikatutako eremu bat garatzeko lehen urratsa. Sektore hori 1999an onartutako Arau Subsidiarioetan zehaztu zen, eta, nahiz eta aspaldikoak izan, indarrean jarraitzen dute, Hiri Antolamendurako Plan Orokor (HAPO) berria egin ez delako. Plan hori EH Bilduren legegintzaldian idazten hasi ginen, baina EAJk ez zuen egiten jarraitu nahi izan.

Aipatutako Arau Subsidiarioek zehazten zuten Abaron babes publikoko etxebizitzak bakarrik eraiki behar zirela, horrela, Sopela osorako babespeko etxebizitza kopuru jakin bat proiektatzea eskatzen zuten legezko betebeharrak betetzeko, gehienak sektore horretan biltzen baitziren.

2013an, EH Bildu alkatetzan egonda, akordio bana sinatu zen lurren jabeekin eta Eusko Jaurlaritzarekin. Akordio horiek egoera desblokeatu zuten eta sektorea garatzen hastea ahalbidetu zuten.

Akordio horien artean, besteak beste, gaur egun zabalduta behar lukeen Iberreko institutua ahalbidetuko luketen lurren lagapena jasotzen zen, eta aurreko legegintzaldian EAJk ez zuen hori posible egin, eta osoko bilkuran jaso eta onartu zen, aho batez, etorkizuneko etxebizitzen %25 etxebizitza libreak izatea.

EH Bilduren legegintzaldiaren amaieran, jabeek aurkeztutako Plan Partziala aztertzen hasi ziren, baina ondoren alkatetza aldatu zenean, EAJk ez zuen onartu ez plana, ezta plan horren balizko aldaketak aztertzea ere.

Ikus EH BILDUREN ALEGAZIOAK ABAROKO PLAN PARTZIALARI.

1. planoa.

2. planoa.

HERRI BATZARRA 2020. IKUSI ZUZENEAN!

SOPELA EH BILDU HERRI BATZARRA – 2020/10/17

| 2020-10-17 10:00:00

 

ONGI ETORRIA – SARRERA

1. BALANTZEA ETA HERRIKO EGOERA 

 • 2020ko aurrekontu akordioa: behin-behineko balorazioa

 • Covid19 pandemia: egindako proposamenak

 • 2021ko aurrekontuak: aurrera begira zer?

 

2. HIRIGINTZA ETA ETXEBIZITZA

 • HAPO. Azaroan pliegoak.

 • Bareñoko hipermerkatua. 

 • Trafiko-saihesbideak (Erripa, iparraldeko saihesbidea, hegoaldeko saihesbidea). 

 • Erdigunea eta Jauregizar. Azaroan. 

 • Etxebizitzak (Abaro, Loiola, Asu, etxebizitza hutsak). 

 • Auzoak: Larrabasterra eta Arrietara.

 

3. KULTURA: LIBURUTEGI BERRIA, FRONTOIA, KURTZIO 

 • Udalaren prozesu parte-hartzailea.

 • EH Bilduren proposamenak.         

 

4. HEZKUNTZA ZENTROAK: ZIPIRIÑE eta IBERRE 

 

5. EH BILDU     

 

AGURRA                                        

 

 

 

HERRI BATZARRA presentziala eta telematikoa: 11:15etan (2020/10/17)

Datorren urriaren 17an, zapatua, 11:15etik 13:15era, SOPELAKO EH BILDUk AURREZ AURRE ETA TELEMATIKOKI antolatuko duen Herriko Batzarraren DEIALDIA helarazi nahi dizugu. Batzarrean egindako lanaren balantzea eta datorren ekitaldirako Sopelako erronka nagusiak partekatuko ditugu.

Herri batzarra | 2020-10-14 15:52:00

 

PARTE HARTZEKO MODUAK

Herriko Batzarrean parte hartzeko, honekin batera doatzun izena-emateko formularioa bete eta aukeratu modua: AURREZ AURREKOA edo TELEMATIKOA.

 

AURREZ AURREKOA

Saio presentziala Kurtzio Kultur Etxean egingo dugu. Osasun-neurriak betetze aldera, aurrez aurreko ereduan 20 pertsona baino ezin dira bildu. Beraz, modu presentziala aukeratzen duten lehenengo 20ak sartuko dira.

 TELEMATIKOA: NON SARTU

Modu telematikoan parte hartu nahi baduzu, sopela.ehbildu.eus webgunean sartu beharko duzu egunean bertan; ez duzu ezer gehiago egin behar. Hala eta guztiz ere, sartzeko zailtasunak izanez gero, jar zaitez gurekin harremanetan telefono honetan 679 29 66 72, Facebook edo Instagram kontuetan (@ehbildusopela)  edota e-posta honetan: bildusopela@gmail.com

 

NOIZ SARTU

Herriko Batzarra goizeko 11.15ean hasiko da baina gure gomendioa plataformara  lehenago sartzea da. Ahal duzun momentuan sartu eta atera zaitezke, gainera, dena grabatuta geratuko da. Hau da, beste egun batean ikusteko ere aukera izango duzu ere.

 

GOGOETAK ETA GALDERAK

Egunean bertan batzarraren gaineko gogoetak eta galderak idatziz edo zuzenean egiteko aukera emango da. Egindako galdera eta gogoeta kopuruak batzarraren denbora tartea gaindituko balu, parte hartutako kide guztiei erantzungo zaie e-posta bidez.

“GURE LARRABASTERRA MAITEA”: EH Bilduk Larrabasterra biziberritzeko plan bat eskatzen du!

Larrabasterra hobetu beharra dago. Auzoaren BIZI-KALITATEA hobetu, azken finean. Sopelako EH Bilduk Sopelako zonalde garrantzitsu hau eraldatzeko eta biziberritzeko PLAN INTEGRALA martxan jartzea proposatzen du, NATURA, KOMUNITATEA eta MUGIKORTASUNA bultzatuz. Plan honek 6 ardatz izan beharko lituzke: Urgitxieta plazako iturria kendu eta gune estalia jarri, Iberrota eta Urko artean aisialdirako gune naturala sortu, Iberre hobetu, bizi-kalitatea bermatu trafiko arazoa konpontzeko saihesbideak ezarriz. Edonola ere, auzokideen PARTE-HARTZEA beharrezkoa dela uste dugu, biziberritze plan hori diseinatzeko.

Larrabasterra,Iberre,Iberrota,Urko | 2020-10-11 20:14:00

 

 

1) Urgitxieta plaza

Larrabasterrako bihotza da Urgitxieta Plaza. Hala ere, erdigune hori gehiago indartu behar dela uste dugu, horrek auzoaren bizitza soziala eta komertziala (komunitatea) dinamizatuz. Gaur egungo iturria kendu eta bertan gune estali bat finkatzea proposatzen dugu (haurrentzat jolasgunea, lasai egoteko zonaldea...). Horrez gain, egungo iturriaren aurrean dagoen kalean (Gatzarriñe kalearen hasiera) oinezkoek lehentasuna izateko aukera aztertzea eskatzen dugu.

 

2) Iberrota eta Urko

Zonalde guzti horretan auzokideentzako aisialdirako gune naturala prestatzea eskatzen dugu, Iberrota plazatik (bertan jolasgune eta aisialdirako gune lasai bat sortuz) Urkoko hezeguneraino (Lemotza eta Gobela artean dagoen ingurune hori ekologikoki berreskuratuz). Larrabasterrako auzokideek naturaren lasaitasunaz gozatzeko “arnasgunea”. IKUSI TXOSTEN OSOA!

 

3) Iberre

Auzoaren bizi-kalitatea hobetuko dituzten kaleko hornigaiak, espaloien konponketak eta abarreko hobekuntzak gauzatzeko unea heldu da.

 

4) Trafikoa

Gatzarriñe eta Loiola-Ander Deuna kaleek eskualde osoko trafikoa hartzen dute beraien bizkarren gainean (Urdulizeko ospitalea eta Berangoko merkatal guneek arazoa areagotu dute). Egoera hau jasanezina da eta auzokideen bizi-kalitateari kalte izugarria eragiten die. Urkoko saihesbidea (“Hegoaldekoa”) eta Ingestabaso kaleko saihesbidea (“Iparraldekoa”) martxan jartzea eskatzen dugu: Gatzarriñen eta Loiola-Ander Deunan trafikoa arintzea ez da irtenbidea. Bestetik, Metroaren maiztasuna Sopelan handitzea beharrezkoa da, Larrabasterraren trafiko eta aparkaleku arazoak konpontzeko.

 

5) Ekipamendu kultural eta komunitarioak

Joan den legegintzaldian EAJ eta PSEren Udal Gobernuak Sopelarin saldu zioten Mankomunitateari. Horrek Larrabasterraren gabezi handietako bat azalarazi zuen: ekipamendu publikoen falta, jarduera kultural eta komunitarioak gauzatzeko. El Karmen ermita behar horiek asetzeko aproposa izan daiteke (Elizak auzoari lagatzea, alegia).

 

6) Auzokideen parte-hartzea

Larrabasterrako bizi-lagunek ondo dakite auzoak zer behar duen. Metodologia serio batean oinarrituz, Larrabasterran hobekuntzak egiteko parte-hartze prozesu orokor bat abian jartzea beharrezkoa ikusten dugu. Bizilagunen ekarpenak jasotzea ezinbestekoa da.

Ikusi INFOGRAFIA OROKORRA.

“Gure Larrabasterra maitea” izenburua, Jose Mari Unanuek Larrabasterrako auzokideak idatzitako artikulu baten omenez jarri dugu (2019/03/19).

ALBISTEAK

SOPELAKO EH BILDUREN ERANTZUNA DB-TUren ZENTSURA-MOZIO PROPOSAMENARI

2020-11-20 10:39:00

DB-TUren proposamenaren atzean ez dago ezer, ez edukirik ez, ez formarik ere... ez da proposamen serioa: ez dago programarik, ez dago konpromisorik, ez dago elkarlanean aritzeko borondaterik, ez dago behar besteko konfiantzarik. EH Bilduren ustez, ezinbesteko baldintza horiek landu egin behar dira, benetako zentsura-mozio serio bat aurkeztu aurretik. Eta horren gaineko ekimena EH Bilduri dagokio, oposizioko lehen indar gisa. Beraz, DB-TUri azaroaren 13an helarazi genion erantzun berbera ematen diogu oraingoan ere: orain ez da momentua, izan ere, proposamen horrek ez du inolako zentzurik egungo egoeran. Hala ere, EH Bilduk bere borondate argia erakutsi die Elkarrekin Podemos eta DB-TU alderdiei oposizio bloke sendo bat eraikitzeko eta elkarrekin baldintza egokiak lantzeko, helburu zehatz batekin: Sopelarentzat alternatiba sendoa, aurrerakoia eta eraldatzailea osatzea.

Sopela: 2019/2020 ikasturteko balorazioa!

2020-11-10 15:37:00

Sopelako EH Bilduk ALDIZKARI BERRIA argitaratu du, 2019/2020 ikasturteko balorazioa eginez, urriaren 17ko herri asanbladan bilkideekin partekatu ondoren. Balorazio horrekin batera, hainbat gai interesgarri jasotzen ditu aldizkari berri horrek!

KALEAK BERRESKURATZEKO GARAIA DA

2020-11-08 09:20:00

Trafikoaren arazoa lehen mailako kezka da Sopelako biztanleentzat. Arazo hori larriagotu egin da azken urteetan, eta are gehiago larriagotuko da, behingoz ez badira neurriak hartzen.