Nafarroa

EH Bilduk aurtengo nekazaritza azpiegituretarako laguntzak gauzatzeko eskatu du

| 2020-09-05 09:58:00

EH Bilduk kritikatu duenez, Landa Garapen eta Ingurumen Departamentuak "oraindik ez du abeltzaintzako tokiko azpiegiturak sortu eta hobetzeko laguntzen deialdia ebatzi, aurten gauzatu ahal izateko".

Koalizio politikoak azaldu duenez, "aste honetan bertan laguntzak gauzatzeko epeak luzatu egin direla jakin dugun arren, ez dugu ziurtasunik urtea amaitu baino lehen ebatzi eta gauzatuko diren".

Ildo horretan, EH Bilduren ustez, "COVID-19k eragindako salbuespenezko egoera, plangintzan kaltea eragin lezakeen arren, ezin da aitzakiatzat erabili deialdia ez ebazteko, toki-erakundeek eskaerak aurkezteko epea iazko azaroaren 29an amaitu baitzen".

Hala, "aurten ebazten ez bada, lanak egitea eta gastu hori aurten gauzatzea eragotziko da", salatu du. "Gainera, 2021erako deialdia ez da oraindik aldez aurretik egin, beste urte batzuetan egin den bezala", gaineratu du.

Horrela, EH Bildu Nafarroa talde parlamentarioak Landa Garapeneko Departamentuari zuzendutako hainbat galdera erregistratu du, "laguntza horien deialdia aurten gauzatzeko zergatik ez den oraindik ebatzi jakiteko". Era berean, EH Bilduk jakin nahi du "ebazpena ez emateak Departamentuak 2020. urtean toki-erakundeentzako laguntzetan, tokiko abeltzaintza-azpiegiturak sortu eta hobetzeko euro bakar bat ere ez duela gastatuko suposatuko duen".

Ildo beretik, EH Bilduk Gobernuari galdetu dio "deialdia ez ebazteak laguntza horietan murrizketa ekarriko ote duen, aurten ez baita ezer gastatuko helburu horrekin". Azkenik, "datorren urterako deialdia 2020 amaitu baino lehen argitaratzea aurreikusten den" galdetu du koalizioak.

EH Bilduk kontziliaziorako neurriak aktibatzera premiatu du Nafarroako Gobernua

| 2020-09-04 11:01:00

EH Bilduk "kontziliazioa bultzatzeko eta errazteko premia larria” aldarrikatu du, “COVID-19k sortarazi dituen beharrei erantzuteko".

Koalizio politikoaren ustez, "ziurgabetasun handiko ikasturtea hasi berri dugu eta horrek, zalantzarik gabe, eragina izango du zaintzaren antolaketan, eta dagoeneko kezka handia sortzen ari da familiengan". EH Bilduren ustez, "hartu beharreko prebentzio-neurriak eta haurrentzako eskolaz kanpoko jardueren eskaintza falta dira familiengan eragin zuzena izango duten gaietako batzuk, eta horiek kontziliaziorako aukerak asko zailduko dituzte".

Horren harira, EH Bilduk gogora ekarri du Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea, aurreko legealdian onartu zena, eta zeinaren arabera, "administrazio publikoek ugalketa-lanaren erantzunkidetasun soziala bultzatuko duten politika aktiboak garatuko dituzte". Halaber, "legeak jasotzen du administrazio publikoak antolakuntza aldatzeko prozesuak sustatu behar dituela, norberaren bizitza, familia eta lana uztartzeko", gaineratu du.

Hori dela eta, EH Bildu Nafarroa talde parlamentarioak mozio bat erregistratu du, eta, horren bidez, Foru Gobernua premiatzen du "eragile sozioekonomikoekin urgentziazko plan bat egin eta adostera, enpresetan malgutasun neurriak ezartzeko, gurasoek lana eta zaintza bateragarri egin ahal izan ditzaten osasun krisi garai honetan".

Era berean, "NBI, ordezkaritza politikoa, sindikala, mugimendu feminista, emakume-elkarteak, zaintza-sareak eta prebentzio-arretako zerbitzuen partaidetzarekin mahai bat lehenbailehen sortzea" eskatzen da, "zaintzaren arloan pandemiaren ondorioz sortutako arazo espezifikoak identifikatzeko helburuarekin".

Modu berean, erregistratutako mozioak "tokiko erakundeei eta gizarte-erakundeei zuzendutako finantzaketa-formulak artikulatzea" eskatzen du, "programa komunitarioak ezartzeko eta aisialdiko jarduerak eskaintzeko, osasun-segurtasuneko neurriak betez, ikasturtean zehar familia-kontziliazioa errazteko".

Azkenik, mozioak eskatzen du "12 urtetik beherakoak, adinekoak edota mendekotasun- edo desgaitasun-egoeran daudenak zaintzeko laguntza ekonomikoko programa bat sortzea, errentaren arabera, baldin eta kontziliaziorako beste neurri bat hartzea ezinezkoa dela egiaztatzen bada". Horrela, "Nafarroako Gobernuak, ahalik eta lasterren, eskaerak egiteko eta ebazteko baldintzak, errenta tarteak, zenbatekoa eta prozedura arautuko ditu".

 

EH Bilduk Nafarroako Gobernua premiatu du udalentzako finantzaketa indartzera, haur eskoletan eta ikastetxe publikoetan COVID-19ri aurre egiteko

| 2020-09-03 11:29:00

EH Bildu Nafarroa talde parlamentarioak mozio bat erregistratu du zeinaren bidez, "tokiko erakundeekin hitzarmenak zabaltzera” premiatzen duen Foru Gobernua, “haur eskoletan eta derrigorrezko hezkuntza zentro publikoetan COVID-19ren aurkako errefortzu neurriak finantzatzeko".

EH Bilduk nabarmendu du "pandemia egoerak eragindako hainbat gasturi aurre egiteko Nafarroako udalek egindako ahalegina", eta gaineratu du "ikasturte hasierak haur eskoletan eta gainerako ikastetxeetan hainbat neurri antolatzea ekarriko du, Hezkuntza Departamentuak onartutako protokoloa betez”.

Koalizio politikoak defendatu duenez, "plantillak eta garbitasun neurriak indartzea beharrezko inbertsioak izanen dira, udalek kudeatzen dituzten zerbitzuetan aurretik egindako gastuari gehituta". Hala, 25 milioi euroko funtsarekin inbertsio gehiago egiteko udalek duten "ezintasuna" azpimarratu du, "dagoeneko hainbat gastutan konprometituta baitaude", argudiatu du.

Ikasturte berria hasteko egun gutxi falta direnean, eta "familien ziurgabetasun maila garrantzitsua dela kontuan hartuta", EH Bilduren ustez, "beharrezkoa da tokiko erakundeek behar adina baliabide izatea ikastetxeetako segurtasuna eta hezkuntza kalitatea hobetzeko".

Ildo horretan, talde parlamentarioak erregistratutako mozioaren helburua da "modulu ekonomikoak aldatzea eta toki-erakundeekin hitzarmenak zabaltzea, COVID-19tik eratorritako aparteko gastuei aurre egiteko, bai haur-eskoletan, bai sare publikoko derrigorrezko hezkuntzako zentroei eusteari ere dagokionez, itunpeko hezkuntzan egin den bezala, Nafarroako Gobernuak berriki baimendu duen 9,5 milioiko inbertsioarekin”.

Garraldako ikasleen irisgarritasuna hobetzeko eskatu du EH Bilduk

| 2020-09-01 09:14:00

EH Bildu Nafarroak kritikatu du "ikasturtea hasteko astebete falta denean, Hezkuntza Departamentuak Garraldako CPEIP-IESO erreferentzia-zentroa duten udalei eta familiei helarazi dien haurrentzako eskola-garraioaren proposamenean Abaurregainako ikasleek zuten taxi-zerbitzua kendu izanda eta, horren ordez, Garaioa, Hiriberri Aezkoa eta Aribeko ikasleak garraiatzen dituen mikrobusean sartu izana. Horrela, aldaketa hori gaitzetsi du, "familiei kezka eragiten dielako, ikasle askoren ibilbidea luzatzen duelako eta, ondorioz, arriskua areagotzen duelako".

Era berean, EH Bilduk kezka agertu du Oroz-Beteluko haurren eskola-garraioko zerbitzuagatik, "Orbaizetara joan eta Garraldara itzultzera behartuko lituzkeen ibilbidean sartu baitituzte; horrela, ordubete inguruko ibilbidea egin beharko lukete, eta horrek arrisku handiagoa ekarriko lieke adingabeei".

Ildo horretan, koalizio subiranistak gogorarazi duenez, "aurreko legealdian Nafarroako Parlamentuak aho batez onartu zuen Ekialdeko Pirinioetako egoera sozioekonomikoari buruzko lantaldearen txostena, non hainbat neurri jasotzen diren bailara horietako biztanleak oinarrizko zerbitzu publikoetara, hala nola hezkuntzara, iristen laguntzeko". "Irizpide ekonomizisten gainetik, herritarren bizi-kalitatea hobetzea eta irisgarritasuna funtsezko bi alderdi dira biztanleria-gabezia larria duen eremu batean biztanleria finkatzeko", defendatu du. "Eta hori bigarren lekuan geratzen da proposamen berriarekin", kritikatu du.

Horregatik guztiagatik, EH Bilduren Talde Parlamentarioak hainbat galdera erregistratu ditu Nafarroako Gobernuari zuzenduta, jakiteko "zergatik kendu den Abaurregainako taxi zerbitzua, Oroz-Betelutik taxi-zerbitzua ezartzeko aukera baloratu den, zein izango litzatekeen Abaurregainatik eta Oroz-Betelutik Garraldara taxi-zerbitzuak ezartzearen kostua eta alde ekonomikoa eta, azkenik, Hezkuntza Departamentuak hasierako proposamena aldatzeko eta ikasle horiek beren erreferentziazko ikastetxerako irisgarritasunaren alde egiteko aukera baloratzen duen”.

EH Bilduk "arduragabetzat" jo du Uvesaren jokabidea, eta lantegietako osasun neurriak ikuskatzea eskatu du

| 2020-09-01 09:13:00

EH Bilduren ustez, "eskandalagarria" da atzo Tuterako Uvesa lantegian izandako COVID-19 agerraldia. Nabarmendu duenez, "ez da aisialdiko jarduera batean sortutako berragertze bat, baizik eta lan-esparruari soilik dagokiona", eta, beraz, "are kezkagarriagoa da enpresak aurretik beharrezko neurriak hartu ez izana".

EH Bilduk Uvesa enpresak bere langileekiko izandako "jarrera arduragabea" kritikatu du, "lantegi horretan neurririk ez zegoelako sindikatuek alarma piztu zutela kontuan hartuta".
Era berean, koalizio subiranistak "Lan-Osasunak langileen osasuna arriskuan jartzen duten jokabide horiek kontrolatu eta zigortzeko beharra" aldarrikatu du. "Ezinbestekoa da Administrazioak jarraipen eta ikuskapen zorrotza egitea, lan-eremuan osasun-segurtasuna bermatzeko indarrean dauden neurriak betetzen direla ziurtatzeko, batez ere langile asko dauden lantegietan", gaineratu du.

En ese sentido, el Grupo Parlamentario de EH Bildu Nafarroa ha registrado hoy una pregunta dirigida a la consejera de Salud, Santos Indurain, para conocer “qué medidas se están desarrollando desde Salud Pública y Laboral de Navarra para inspeccionar los centros de trabajo y garantizar las medidas de seguridad del personal” así como “información sobre las medidas implementadas para controlar el rebrote de Uvesa y de otros centros de trabajo de similares características”.

Ildo horretan, EH Bildu Nafarroa Talde Parlamentarioak galdera bat erregistratu du gaur bertan Santos Indurain Osasun kontseilariari zuzenduta, "Nafarroako Osasun Publikoak eta Lan Osasunak lantokiak ikuskatzeko eta langileen segurtasun-neurriak bermatzeko zer neurri garatzen ari diren" jakiteko, bai eta "Uvesa eta antzeko ezaugarriak dituzten beste lantoki batzuen berragerpena kontrolatzeko ezarritako neurriei buruzko informazioa" ere.

Koalizioak ohar batean defendatu duenez, "EH Bilduk lanean jarraituko du langile guztien eskubideak bermatzeko, are gehiago pandemia une honetan, ezinbestekoa baita laneko osasun eskubidea errespetatzeko beharrezkoak diren mekanismoak ezartzea".