Iruñea

Haur eskolen inkestari buruzko informazio guztia eskatu dute EH Bilduk, PSN-PSOEk eta Geroa Baik, eta Sesmaren erreprobazioa aurkeztea adostu dute, taldeen informazio eskubidea galarazteagatik

Martxoaren 5eko Osoko Bilkuran aurkeztuko den adierazpenak gogorarazten du zinegotziak "eskatutako dokumentazio guztia edo kontratistaren esku dagoen zatia entregatzeko" betebeharra duela

| 2020-02-28 12:13:00

Iruñeko Udaleko oposizioko taldeek (EH Bildu, PSN-PSOE eta Geroa Bai) adierazpen bat aurkeztuko dute martxoaren 5eko hurrengo Osoko Bilkuran, Enrique Maya alkateari eta Fernando Sesma zinegotziari "Udalak Mercatec enpresarekin udal haur eskolen azterketa soziolinguistikoari buruz kontratatutako inkestari buruzko informazio guztia eskatzeko, galdetegia barne".

Horrekin batera, ikusita erreklamazio hori ez dela aintzat hartu aurreko batzuetan, eta, beraz, Sesmak "Udalbatzako kideen informaziorako eskubidea eragozten" jarraitzen duela, oposizioko taldeek bigarren puntu bat sartu dute "zinegotziaren erreprobazioa" adosteko.

Halaber, adierazpenak gogorarazten duenez, "nahiz eta Hezkuntza Saileko arduradunek hasieran uko egin zioten eskatutako informazioa emateari, azkenean bai bidali da zati bat, beren esku dagoena". Horretarako, beharrezkoa izan zen "Osoko Bilkurako idazkariaren txosten bat, horri buruzko informazioa jasotzeko eskubidea baliozkotzen zuena, izapidetze-egoera edozein izanda ere".

Hala ere, "Inkestaren alderdi erabakigarriei buruzko dokumentazioa, hala nola galdetegia, azterketa-plana edo fitxa teknikoa", ez zaie eman taldeei, informaziorako eskubidea "nabarmen" murriztuz; izan ere, taldeek "une oro eskura izan dezakete oposizioko taldeek eskatutako informazio guztia, dagokion espedientean formalki jasota dagoen ala ez alde batera utzita", testuak jarraitzen du.

Horren guztiaren ondorioz, joan den otsailaren 18ko Herritarren Gaietarako Batzordean, udal gehiengoak Maya alkateari eskatu zion "Sesma zinegotzia kargutik kentzeko, eskatutako informazioa guri emateari uko egin izana zuzentzen ez bazuen". Horri gehitu behar zaio, joan den otsailaren 13an, EH Bilduren udal-taldeak txosten bat eskatu ziola Osoko Bilkurako idazkariari, eta txosten horrek hau ondorioztatzen duela: "Sesma zinegotziak eskatutako dokumentazio guztia edo kontratistaren esku dagoen dokumentazio zatia entregatu behar du".

 

Gobernu taldeak jarduera horiek guztiak batu izanak justifikatzen du, adierazpenean deskribatzen den bezala, Fernando Sesma "informazio eskubidea galarazteagatik erreprobatuta izatea".

Osoko bilkurako idazkariak ondorioztatu du Sesmak Haur Eskolei buruzko inkestaren galdetegia eta datu-basea entregatu behar dituela, eskuineko hirukoak eskatutakoa

EH Bilduk eskatutako txosten batean ondorioztatu du ez dela aitzakia horiek ez izatea, enpresari eskatu behar zaizkiola eta informazio hori ukatzeko emandako arrazoietako bat bera ere ez datorrela bat Legearekin.

| 2020-02-27 14:13:00

Iruñeko Udaleko Osoko Bilkurako idazkariaren txosten bat, EH Bilduren eskariz emana, kategorikoa da eta EH Bilduk egindako eskaera babesten du, eskuineko hirukoak berehala eman ditzan haur-eskoletako hizkuntza-eskariari buruz eskatu duen inkestaren galderak (15.000 euro), bai eta hura egiteko erabiltzen ari den datu-basea eta hura sortzeko erabilitako irizpideak ere (nori eta zergatik). Hezkuntza zinegotziak, Fernando Sesmak, argudiatzen du ez dituela eskatutako dokumentuak entregatzen, ez daudelako bere sailaren esku, baizik eta inkesta egin zaion enpresaren esku. Horren aurrean, txostena kategorikoa da: "Zinegotzi ordezkariak, enpresa kontratistaren esku dagoen dokumentu bat eskuratzeko eskaera baten aurrean, aintzat hartu behar du, zinegotzi batek Kontratu bat gauzatzeko eremua. Horretarako, enpresari eskatu beharko lioke, ezin diola uko egin entregatzeari".

"Eskaintzan dokumentazioaren zati bat ematea aurreikusita ez egoteak ez du eragozten dokumentazio hori eskuratu ahal izatea". Osoko Bilkurako idazkariaren txostenak epaitzen du, eta, horren arabera, udal-erregelamenduaren kontrol-organo goreneko arduradunari honako hau ondorioztatzen dio: "Zinegotzi ordezkari jaunak eskatutako dokumentazio guztia edo kontratistaren esku dagoen dokumentazio zatia entregatu behar du". EH Bilduk eskatutako dokumentu zehatzak honako hauek dira: inkesta egiteko erabiltzen ari diren datu basea, datu base hori sortzeko erabiltzen ari diren irizpideak, egiten ari diren galdetegia, azterketa plana eta fitxa teknikoa. Idazkariak berak frogatutzat jo du formularioa eta datu-basea existitzen direla, inkesta bi aste lehenago egin baitzen, eskatu zirenean. "Argi dagoena da gutxienez dokumentu bat, gehien eskatzen den dokumentua, inkestaren galdetegia, badagoela, lana gauzatzeko bigarren astean jada eginda egon behar zuela ikusita. Ondorio horietarako, adierazten dut kontratua urtarrilaren 21ean jarri zela indarrean, eta, beraz, galdetegia bi aste geroago eginda egon behar zela", dio txostenak. Idazkariak esaten ez badu ere, azterketa-planari eta fitxa teknikoari dagokienez, bi dokumentuak egon beharko liratekela eta haztagarriak izan beharko luketela uste da, ustez enpresa esleipendunaren eskaintza (MERCATEC) balorazio-prozesu baten pean jarri baitzen.

Zinegotziak erantzun du, baina ez du Legea betetzen

Osoko Bilkurako idazkariaren txostenak, halaber, EH Bilduk salatutako beste gai bati heltzen dio: ea garaiz eta behar bezala erantzuten zaien espediente horri buruz eskatutako informazio-eskaerei. Zehazki, galdetu du ea dokumentazioa ez aurkeztean eta errekerimendu batzuei ez erantzutean uler daitekeen koalizio erregionalistaren postulatuak "administrazio-isiltasunagatik" onartu izana. Horri dagokionez, idazkariak ondorioztatu du ezin dela figura hori aplikatu; izan ere, "Aipatutako zinegotziek egindako informazio-eskaerek zinegotzi ordezkariaren erantzuna jaso dute, baina ezezkoa, eta, beraz, ez da baiespenik eman, administrazioaren isiltasunagatik".

Hala ere, eta zinegotzi ordezkariak hurrenez hurren emandako ezezko erantzunen lege-oinarriari dagokionez, idazkariak ondorioztatzen du ez direla oinarritzen. Hala, txostenaren hirugarren ondorioak honela dio hitzez hitz: "Zinegotzi ordezkari jaunak informazioa eskuratzeko eskaerei emandako erantzunetan ez du alegatu legeetan aurreikusitako ukatzeko arrazoietako bat bera ere".

EH Bilduren Udal Taldeak oso positiboki baloratu ditu txosten honen ondorioak, izan ere, "Korporatibo gisa ditugun eskubideak esplizituki aitortzea eskatzen dute, baina baita inplizituki aitortzea ere eskuineko hirukoak ez duela legea betetzen eta bere oinarri politikoetan oinarritzen den inkesta baten inguruan bere ehundurak ezkutatzeko egiten ari dela. Inkesta hori erabat ezkutatuta eramaten ari da, eta beldur gara ez ote den prestatzen ari Haur Eskolen egoera duela 37 urtera atzeratu nahi dutenen interesak, euskarazkoak bat eta erdira mugatuz eta, gainera, Nafarroako iparraldeko eremura mugatuz. EH Bilduren ustez, "Enkargu honen inguruan egin den kudeaketak erabat deslegitimatzen du".

 

ALBISTEAK

EH Bilduk Gizarte Larrialdietarako Burtsa bat sortzearen alde egin du, Covid-19ko krisiaren ondorioei aurre egiteko, 2019ko superabita, 2020ko IFSak eta egungo aurrekontuko partidak emanez

2020-03-27 12:45:00

Premiazko gizarte-beharrak, mendekotasunari arreta ematea, gizarte-zerbitzuak finantzatzea eta tokiko ekonomia babestea eta berreskuratzea izango lirateke gastu-lehentasunak.

EH Bilduk udal langileak eta kontratak berrantolatzeko eskatu dio Udalari, oinarrizko zerbitzuak indartzeko: etxez etxeko arreta, Gizarte Zerbitzuak eta Herritarren Segurtasuna

2020-03-26 16:26:00

Koalizioak Udalak ematen ari dituen zerbitzuen erradiografia eskatu du berriro, eta EMADeko langileak osasun-langileekin parekatzea eskatu du, materiala hornitzeko

EH Bilduk Prebentzio Komunitarioko Zerbitzuen kontratuei eustea eskatu du, krisi honetan Iruñean okerren pasatzen ari direnak artatzeko funtsezko tresna delako

2020-03-25 13:32:00

Koalizioak uste du haur eta gazte ahulenen jarraipena lehentasuna izan behar dela, etxebizitzetan konfinatzea dakarren krisi batean.

EH Bildu Iruñea hiriaren esku jarri da, eta Bozeramaileen Batzordea koronabirusaren krisian agintzen duen adostasun-organoa izatea proposatu du

2020-03-13 14:59:00

"Larrialdiaren" aurrean, Udalaren jarduera konfrontazio politikotik aldentzea, zerbitzurik onenak bermatzea eta erabakiak adostasunez hartzea defendatzen du