Iruñea

Eh Bilduk Gaztelu Plazan dagoen #LosViviremos kanpainaren kartel erraldoia Euskararen Ordenantza errespetatuko duen beste elebidun batengatik ordezkatzeko eskatu dio eskuineko hirukoari

| 2020-07-22 16:15:00

Koalizioak berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu du Udalean bertan, eta gogorarazi du, ordenantzaren arabera, kartel ofizialak gaztelaniaz eta euskaraz idatzita egon behar direla

 

EH Bildu taldeak berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu du Iruñeko Udalean, Gaztelu plazan jarritako #LosViviremos kartel erraldoiak Euskararen Ordenantza bete dezan eta erabat elebiduna izan dadin eskatzeko. "Eskuineko hirukoa euskararen aurkako jarrera obsesiboa erakusten ari da behin eta berriz, eta, gainera, beraiek onartutako ordenantza urratu du, harrokeriaz eta aldebakartasunez, hirian liskarrak sustatu asmoz. EH Bilduk jarrera gaitzesgarri hau salatzen jarraituko du ", adierazi du koalizioak.

EH Bilduk aurkeztutako berraztertzeko errekurtsoak eskuineko hirukoak martxoan onartutako Euskararen Ordenantzaren 8. eta 9. artikuluak ditu oinarri. Artikulu horien arabera, "Iruñeko Udalak gaztelania eta euskara erabiliko ditu herritarrei oro har zuzentzen zaienean", eta kartel eta liburuxka ofizialak "elebidunak izango dira elementu guztietan". Era berean, gogorarazi du ordenantza honen bigarren xedapen gehigarriak honako hau xedatzen duela: "Euskarak eta gaztelaniak presentzia bera izango dute Iruñeko Udalaren eskumeneko hizkuntza-paisaian, eta, beraz, bi hizkuntzetan berdinak izango dira edukia, tamaina eta kontrastea aipatutako hizkuntza-paisaia osatzen duten kale-plaken, seinaleen, kartelen eta gainerako elementuen errotulazioan".

Aurtengo “Ez Sanfermientan” udaletxeko fatxadan jarritako zapi erraldoiarekin gertatu zen bezala, kasu honetan #LosViviremos gaztelaniazko testua euskarazko testua baino askoz handiagoa da. "Kartel horrek gaztelaniaz eta euskaraz egon beharko luke elementu guztietan, eta presentzia bera izan beharko lukere bai edukian, bai tamainan, bai errotulazioaren kontrastean. Kartel erraldoi hau leku publikoan dago ikusgai hilaren 3tik eta uda osorako, iragarri dutenez, eta argi dago hiri honetako paisaia linguistikoaren zati bat dela, espazio publikoetan ikusgai dauden irudikapen idatzi guztiak diren bezala", dio idatziak.

Gobernu taldeak 30 egun ditu berraztertzeko helegite horri erantzuteko, baina EH Bilduk "bidegabekeria hori lehenbailehen konpontzeko" eskatu dio, "epea amaitu arte itxaron gabe; izan ere, hori egin ezean, fede txarra erakusten ariko lirateke, euskararen berdintasunezko tratamendua saihesteko prozeduraren luzapena agerian geratuko bailitzateke".

EH Bilduk Alde Zaharreko atikoen espedientea geldiaraztea eskatu du, herritarren interes orokorren aurka doan eskuineko hirukoaren beste "ilegaltasun" bat delako

| 2020-07-22 16:06:00

"Eskuineko hirukoak Iruñeko Alde Zaharrean kokatutako zenbait atiko zatitzeko erabili nahi duen prozedura legez kanpokoa da, idazkariaren txostenak argi eta garbi adierazten duen bezala. Beste behin ere ikusi dugu udal gobernu hau txapuzen, trikimailuen eta irregulartasunen gobernua dela". Jarrera irmoa erakutsi du Iruñeko Udaleko EH Bilduren udal taldeak, udal idazkariak Enrique Mayaren taldeari egindako abisuaren aurrean. "Ez da onargarria Iruñea beraien kortijoa balitz bezala gobernatzea behin eta berriz. Horregatik EH Bilduk eskatuko du espedientea geldiaraztea eta idazkariaren txostenaren gomendioak jarraitzea, hala nola, lardaskeria berri horretatik erator daitezkeen erantzukizunak eskatuko ditu", argitu du koalizio subiranistak.

Osoko Bilkurako Idazkaritzak zalantzan jarri duen proiketu honi dagiokionez, koalizioak adierazi du ez dela zuzena "hirigintza-desegokitasun" gisa deklaratutako atiko batzuk banatzeko baimena ematea. Are gehiago, guztiz onartezina da "aberastasuna dakarten operazioei eragiten dien lege-agindua ez betetzea eta iruindar guztien interesen kontura aritzea". EH Bilduk gaineratu du gaur egungo alkatea, Enrique Maya, Hirigintzako arduraduna zela 2001ean, PEPRI-a bultzatu zenean. “Ez da ulergarria orduko hartan bere onespenarekin eta onarpenarekin arautu zena orain gainetik pasatu nahi izatea, hiriaren interes orokorraren aurka arituz. Gobernatzeko modu erratiko eta irizpiderik gabeko hori ez da Iruñearen mesederako ".

EH Bildu irmo azaldu da eskuineko hirukoaren gobernatzeko moduari buruz: "lehenik, alkatearen soldata igo zuten aldebakartasun osoz, gero izendapen askeko karguen kopurua handitu zuten, ondoren etorri ziren Comiruñako dietak, zinegotzien senideentzako ad hoc kotratuak eta orain luxuzko etxebizitzen ezkutuko birkalifikaziorako legez kanpoko prozedurak. EH Bilduk behin eta berriz salatu dituen jarduera horiek guztiek agerian utzi dute beraien jendearentzat bakarrik gobernatzen duen eskuineko hirukoa. Altxor publikoa beraien etxeko ekonomia bailitzan erabiltzen dute eta gobernatzeko modu hori estaltzen saiatzen dira horretarako bizikidetza oztopatu, euskara erasotu, lardaskeriak inprobisatu eta besteen proiektuez jabetzen saiatuz”.

Euskararen Ordenantza urratzeagatik “Ez Sanferminetan” udaletxearen aurrealdean jarritako zapi erraldoiaren aurkako helegitea aurkeztu du EH Bilduk Nafarroako Administrazio Auzitegian

| 2020-07-17 14:09:00

Koalizioak Ordenantza horren lehen xedapen gehigarria baliogabetzeko ere eskatu du, eskuineko hirukoak "isilka misilka" sartu zuen  "elebiduna" terminoaren interpretazio "murriztailea" jasotzen baitu

 

Iruñeko Udaleko EH Bildu taldeak gorako helegitea aurkeztu du Nafarroako Administrazio Auzitegian (NAA), eskuineko hirukoak 'Ez Sanferminetan' udaletxearen aurrealdean zabaldu zuen zapi erraldoian euskarari emandako tratamendu diskriminatzailearen aurka. Halaber, helegiteak ez du soilik material hori deuseza deklaratzea eskatzen; aitzitik, pauso bat harago doa, eta zalantzan jartzen du egungo Euskararen Ordenantzaren xedapen gehigarria, udal gobernuak onartua eta, koalizioaren ustez, "Elebiduna" kontzeptua desitxuratzen duena.

Errekurtsoa bi argudiotan oinarritzen da: lehenik eta behin, indarrean dagoen ordenantzaren edukia bera, zeinak euskara eta gaztelania "Iruñeko Udalaren eskumeneko hizkuntza-paisaian presentzia bera izango dutela" dioen, eta, bigarrenik, Nafarroako Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salaren jurisprudentzia, 2002ko azaroaren 14ko epaian argi uzten baitzuen, Hizkuntza koofizialei dagokienez, “elebiduna” terminoak ezartzen duela "tratamendu berdina" aplikatu behar zaiela bi hizkuntzei euskarri berdina erabiliz, ez bi euskarri ezberdindu eginez.

"Eskuineko Hirukoak duen gobernatzeko modu autoritario, aldebakarreko eta aniztasunarekiko mespretxuaren beste adibide bat da hau. Argi dago nahiago dutela euskarari eraso egin eta liskarrak sustatu aurreko legegintzaldian hasitako bizikidetza bideari eustea baino", adierazi du EH Bilduk. Baina "Biziko ditugu" kanpainarekin, Enrique Maya buru duen taldeak "ilegalitateen gobernua" ren irudian sakontzen du, "beren ordenantzei muzin egiten dietelako errealitatearen ikuspegi sektarioa inposatu nahian, Corpusaren prozesioarekin egin zuten bezala, horren kostuaren zati bat iruindari guztion gain ezarriz".

Udal-eremua gainditzen duen interpretazioa eta tratu diskriminatzailea

Helegiteak gogorarazten duenez, euskararen ordenantza honen 8. eta 9. artikuluek zehazten dute "Iruñeko Udalak gaztelania eta euskara erabiliko dituela herritarrei oro har zuzentzen zaienean", eta kartel eta liburuxka ofizialak "elebidunak izango direla". Era berean, ordenantza honen bigarren xedapen gehigarriak honako hau adierazten du: "Euskarak eta gaztelaniak presentzia bera izango dute Iruñeko Udalaren eskumeneko hizkuntza-paisaian, eta, beraz, bi hizkuntzetan berdinak izango dira edukia, tamaina eta kontrastea aipatutako hizkuntza-paisaia osatzen duten kale-plaken, seinaleen, kartelen eta gainerako elementuen errotulazioan". "Hori, jakina, ez da betetzen kasu honetan: kartelaren elementu guztiak ez daude bi hizkuntzetan, #Sanfermines behealdean gaztelania hutsez baitago; #LosViviemos gaztelaniazko testuaren tamaina askoz handiagoa da euskarazko testua baino, zeina atzerriko hizkuntzekin alderatzen den, hala nola frantsesera eta ingelesera", azaldu du helegiteak.

Bigarren argudio juridikoari dagokionez, EH Bilduk salatu Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiak 2002ko azaroaren 14ko epaian emandakoarekin kontraesanean dagoela, eskuineko hirukoak Euskararen Ordenantzari gehitu zion lehen xedapen gehigarriak jasotzen baitu elebitasuna euskarri ezberdinduetan bermatzea. Koalizioak dio eskuineko hirukoak onartutako testuakzuen "arautzen duen euskararen kontzeptu elebiduna ez datorrela bat elebitasunaren zentzu etimologikoarekin ezta aurretik aiàtutako epaiak finkatu  zentzuarekin”.

Era berean, xedapen gehigarri horrek urratu egiten ditu, gutxienez, goragoko mailako beste administrazio-xedapen batzuk, lege orokor eta uniforme bati soilik dagozkion gaiak, eta, kasu honetan, euskarri elebidunei dagokienez, "Argi eta garbi jasota dago azaroaren 15eko 103/2017 Foru Dekretuan, Nafarroako Administrazio Publikoetan euskararen erabilera arautzen duena". "Ez dagokio udal-ordenantza bati maila ezberdinetako arau askori eragiten dien kontzeptu orokor bat arautzea, hori lege orokor batek baino ezin du egin. Nafarroako udalerri bakoitzean ezin da termino elebiduna modu ezberdinean interpretatu", dio helegiteak. "Ba al du zentzurin Elebiduna terminuak esanahi juridiko ezberdina izatea Iruñean, Antsoainen edo Arangurenen?", azpimarratu du.

EH Bilduk 'Ez Sanferminetan' herritarrek eman duten gizalegetasun eredua goraipatu du, eta Mayaren jokabide nahasgarria zein neurtzeko neurri bikoitza salatu eta euskararekiko diskriminazioa kritikatu ditu

| 2020-07-14 14:09:00

Koalizio subiranistak azalpenak eskatuko dizkio alkateari ekitaldi erlijiosoetan tratu mesedegarria onartzeagatik eta irudi instituzionalean Euskararen Ordenantza urratzearen ondorioz neurriak hartzea aztertzen ari da

 

Iruñeko EH Bilduren ustez “Ez Sanferminen” garapena baldintzatu dituzten hiru ezaugarriak hauexek dira: herritarren portaera eredugarria, gobernu taldearen jarrerek sortu duten nahasmena eta, beste behin ere, irudi instituzionalean euskarak duen diskriminazioa. "Iruñeko herritarrak gizalegearen, erantzukizunaren eta heldutasunaren adibide izan dira, eta mundu guztiari erakutsi diote egoerak hala eskatzen duenean Iruñea konplitzen dakien hiria dela, iruindarren kontzientzia zibikoari esker", esan du koalizio subiranistak.

"Eh Bildutik herritarrak zoriondu nahi ditugu eta gure eskerrik beroena helarazi nahi diegu izan duten jokabide eredugarri horrengatik, udal gobernuko agintariek bidalitako mezu nahasi eta kontraesankorren gainetik egon baitira", hausnartu du EH Bilduk. "Erantzukizun horren froga argia da agerian geratu dela azken egunetako polizia erakustaldia. Gehiegizko presentzia poliziala ez da inolaz ere justifikagarria, ez bada iruindarrek sanferminak bertan behera uzteari nola erantzungo zioten zalantzak zituztelako", gaineratu du koalizioak. "Oro har, eta kuadrillen ospakizun pribatuekin zerikusia duten Covid kasu berriak izan ezik, zeintzuei lehen bai lehen sendatzea opa diegun, esan daiteke udal gobernuan sinesten ez zuten normaltasunez igaro direla egun hauek", esan du koalizioak.

Balantzaren bestaldean, EH Bilduk bi gai negatibo nabarmendu ditu: alkatearen eta bere gobernu taldearen eredugarritasun falta eta euskararen diskriminazioa irudi instituzionalean.

Lehenengo gaiari dagokionez, "erabat kritikagarria da Enrique Maya alkatea, Osoko Bilkuraren gehiengoaren irizpideari muzin eginez, San Lorentzo parrokiako ospakizun erlijiosora joan izana, mesede-tratua jasoz eta lehen ilaran eseriz, tratamendu berezi hori ez baitzaio fededun izateagatik eman, baizik eta alkate izateagatik", salatu du EH Bilduk. "Beste behin ere, eskuineko hirukoak erakutsi du neurtzeko neurri bikoitza erabiltzen dutela, ekitaldi jakin batzuk debekatu baitituzte,  beraien publikoari gustatzen zaizkienak edo beraien erlijio sinismenei dagozkienak sustatu dituzten bitartean", gaineratu du koalizioak, eta uda osteko lehen Presidentzia batzordean Mayari azalpenak eskatuko dizkiola iragarri du. Uztailaren 6an eguerdiko 12etan Udaletxeko fatxadan zapi erraldoi bat zabaltzea edo Ziudadelan ordainpeko kontzertuak antolatzea ere aipatu ditu adibide gisa EH BIlduk: "Na+ek EZ Sanferminak kudeatzeko erabili duen nahasmena erabat interesatua izan da, proiekzio mediatikoa bermatuko dien sasi txupinazo bat antolatuz eta asteburua apaintzeko publiko guztientzako musika eskaintza egin beharrean beraien gustukoa den eta ordaindu ahal dunearentzako eskaintza eginez.

Hirugarren hausnarketa elementu gisa, EH Bilduk Iruñeko Udalaren irudi instituzionalean eskuineko hirukoak euskarari egindako diskriminazioa salatu du; izan ere, "diskriminazio hori oso nabaria izan da udaletxeko fatxadan zabaldutako zapian, non hiriko bi hizkuntzetako bat hizkuntza arrotz gisa tratatu duten kanpoko hizkuntzekin parekatuz, hala nola ingelesarekin edo frantsesarekin". "Euskarafobia Navarra Suma definitzen duen ezaugarrietako bat da, baina ezin da onartu beraiek onartutako ordenantzari muzin eginez borroka identitarioa sustatzea. Euskara berezko hizkuntza duten iruindarrei egindako eraso honek ez du inolako justifikaziorik", adierazi du koalizio subiranistak. Horren harira, EH Bilduk aurreratu du "zuzenketak, erantzukizunak eta barkamena" eskatzeko beharrezkoak diren ekintzak aztertuko dituela.

Azkenik, eta 'Ez Sanferminak' amaitzeko ordu gutxi batzuk falta direnean, koalizio subiranistak "2021eko Sanferminetan elkartzeko" gonbita luzatu die herritarrei, eta, aurreko legegintzaldian egin zen bezala, Sanfermin herrikoienak berreskuratzeko lanean jarraituko duela iragarri du, “jendeak, peñek, auzo erakundeek eta hiri honek egiten duten lanari esker baitira Sanferminak munduko jai onenak”.

Eh Bilduk iruindarrak zoriondu ditu uztailaren 6ko goizean erakutsitako erantzukizun eta gizalegeagatik; aldiz neurrigabeko polizia erakustaldia irundarrekiko konfidantza faltaren isla izan da

| 2020-07-06 14:25:00

Koalizioak erantzukizun hori “Ez Sanferminak” dirauten bitartean mantentzea eskatu du, nahiz eta eskuineko hirukoak mezu nahasiak bidali, ospakizun erlijiosoekin edo Ziudadelako kontzertuekin gertatu legez

 

"Iruñeko herritarrak erantzukizunaren eta gizalegearen adibide izan dira eta jokabide eredugarria erakutsi dute uztailaren 6ko goizean". Era horretan baloratu du koalizio subiranistak "Ez Sanferminen" hasieran hiriburuko kaleetan bizi izandako normaltasun-giroa, eta esan du normaltasun hori "oso bestelakoa dela poliziaren neurrigabeko erakustaldiarekin”.  “Gure ustez erakustaldi horrek agerian utzi du erakundeek ez dutela konfiantzarik egoera honi aurre egiteko herritarren heldutasunari buruz", adierazi du EH Bilduk.

Koalizio subiranistatik nabarmendu duenez, "Iruñeko herritarrek jakin dute gobernu-taldeak sortutako nahasmenaren oso gainetik egoten, nahasmen horrek eragin duen kontrol polizialerako neurrien oso gainetik alegia.  Oro har, San Ferminak bertan behera utzi izanagatik historiara pasako den data honetan herritarrek emandako erantzun eredugarria bestelako inguruabar guztiei gailendu zaie.

EH Bilduk dei egin die iruindarrei eta Iruñera etorriko direnei “Ez Sanferminak” dirauten bitartean jarrera arduratsu bera izan dezaten eta uneoro errespeta ditzaten Osasunbideak Covid-a ez hedatzeko egindako gomendioak eta segurtasun-neurriak. "Zoritxarrez, ospakizun erlijiosoei edo Ziudadelako kontzertuen antolaketari buruz gobernu taldeak emandako mezu kontraesankorrek ez dute laguntzen bertan behera geratu diren jaiak behar bezala garatzen, baina, hala ere, ziur gaude herritarren erantzukizuna berriro ezarriko dela", hausnartu du koalizioak.

EH Bilduk uste du "nahasmen kanpaina horren beste adibide bat" dela eguerdiko 12etan udaletxearen fatxadan zapi itxurako pankarta erraldoi bat zabaldu izana, txupinazo alternatibo moduko bat eginez. "Ekitaldi hori egiteko erabakia, beste behin ere, alkateak eta bere gobernu-taldeak hartu dute, alde bakartasunez, herritarren gehiengoa ordezkatzen duen oposizioarekiko mespretxuaren beste erakustaldi batean eta Udaleko ordezkaritza-organoetan hartutako erabakiak berariaz urratuz".