AKTUALITATEA


| 2020-06-05 13:17:00

Koalizioaren ustez jatorrian 680.000 euroko kostua izan zuen pasabidea konpotzeak 757.000 euroko kostua izango luke, eta karga proba eraikuntza martxan jarri aurretik ez egitearen erantzukizun politikoak ikertzea eskatu du

 

Bi dira EH Bilduk Iruñeko Udalean egingo dituen eskaerak, Labriteko pasabidearen egoerari dagokionez: lehenik eta behin, aurri-espediente bat irekitzea, udal-zerbitzuek azpiegitura horren etorkizuna argi dezaten, eta, bigarrenik, udal funtzionarioek, izendapen askeko kargudunak ez direnek, Enrique Mayak iragarri duen konponketaren ondorio ekonomikoak eta juridikoak balioesteko txosten bat egitea. Bi txosten hauen emaitzetatik erator daitezke etorkizuneko balizko ekintzak, eta horiek, nolanahi ere, azken txostenak dakarren ondorio garrantzitsuenetako baten erantzukizun politikoak argitzera ere bideratuko dira: 2010ean karga-froga bat egin behar zela frogatzea, gerora egondako arazoak erakutsiko zituena eta milaka iruindar arriskuan jartzea saihestuko lukeena.

Hala aurreratu du Joseba Asiron EH Bilduko udal bozeramaileak prentsaurrekoan, Joxe Abaurrea zinegotziarekin batera, eta ohartarazi du espediente honekin egungo gobernu taldea ez dela herritarren interes orokorra zaintzen ari, baizik eta bere interes politikoa eta pasabidearen diseinatzaileen interes ekonomikoa. "Eskatu duten txostenaren gastuen taulan ere ez da ahaztu behar konponketan egindako edozein inbertsiok aurri ekonomikoa duela eta pasabidearen konponketa ekonomiaren aurkakoa eta bidegabea dela. Mayaren kapritxo edo konpromiso ezkutua da, eta agerian geratuko da ", esan dute.

2010ean inauguratu zenetik azpiegitura honek izan dituen arazoen errepasoa egin ondoren, Joseba Asironek azaldutako tesiaren arabera, itxi zuten pasabidean egiturazko arazo larriak antzeman ondoren, UPNk eta Navarra Sumak "titular batean laburbil daitekeen borroka politikoa egin dute: pasabidea konpondu egin daiteke, konpondu egin behar da eta Asironek bota egin nahi izan du”.

Lehenik eta behin, ikuspuntu ekonomikotik konponketa-kostuen azterketak honako hau adierazten du: "Egoera okerrenean, pasabidea konpontzea eraiki zeneko kostua baino % 11,3 gehiago suposatuko luke, eta, onenean, erraz gainditzen da aurri-egoera izendatzeko legeak ezartzen duen portzentaia (azpiegituraren balioaren% 50). Hau da, edozein ikuspuntutatik zentzugabekeria batez ari gara, are gehiago Udalak eta Iruñeko herritarrek pasabide berri bat izateko eskubidea dutenean".

Segurtasunaren ikuspegitik, Asironek nabarmendu du Ingeniarien Elkargoaren txostenak erakusten duela "aldaketaren Gobernuak zuzen jokatu zuela azpiegitura hori ixten, egituran zituen gabeziek herritarrak arriskuan jartzen zituztelako". "Ingeniarien Elkargoak berak onartu zuen pasabidearen alboetako bultzadak harresira iragaten ari direla Jito Alaiko lauzadura zeharkatuz, eta lauzadura hori egon ez balitz, pasabideak kolapsatuko zukeela ziurrenik", azaldu du EH Bilduko bozeramaileak. "Hau da, UPNk azken bi urteetan defendatu du pasabidea irekitzea, eta horrek iruindarren segurtasuna arriskuan jarriko luke. Ez dira interes publikoaren defentsan aritu, baizik eta interes pribatu eta alderdikoien defentsan", gaineratu du.

Azkenik, arazoaren jatorriari dagokionez, Asiron argiro mintzatu da: "orain badakigu gertatu zen guztia saihestu zitekeela UPNk bere garaian baztertu zuen eta, paradoxikoki, aurreko legegintzaldian irmoki defendatu zuen karga froga batekin. Enrique Mayak, orduan Hirigintzako zuzendaria zenak,azalpenak eman beharko ditu". Ildo berean, EH Bilduko bozeramaileak beste arrazoi batengatik ere azalpenak eskatu ditu: "Pasabidearen egileek erantzukizunak argitzeko espedientea errekurritu zuten, eta UPNk hori baliatuz pasabidea kosta ahala kosta konpontzeko eskatu zuen. Espediente horren arabera, 800.000 euro ordaindu behar ziren kalte-ordain gisa; kopuru hori uztailean jaso behar zen betearazpen bidez, eta gobernu-talde berriak ez zuen hori egin. Galdera hauxe da: eskuinaren estrategiak egileen interes publiko eta orokorrari edo interes pribatu eta partikularrari erantzuten al dio? ".

“Altxor publikoaren ze diru kopuru oparitzeko prest dago Maya jauna?”

Joxe Abaurreak azaldu du egungo eztabaidaren gakoa konpontze kostua dela, inork ez duelako zalantzak jartzen deseinu arazo larria zituela”. “Inork ez du esan ezin daitekeenik konpondu, baizik eta konponketa kostuak hain altuak izanik ez zela aukerarik onena eta hobe zela pasabidea kendu eta berri bat egitea”. Zinegotzi subiranistak gogorarazi duenez, erantzukizunak argitzeko espedientean "eraikuntza hori hondamendi ekonomikoaren kategoriari zegokiola zehazten zen, eta horrek esan nahi du konponketaren kostua eraikuntza horren egungo balioaren berdina edo handiagoa dela. Hori da, ikuspuntu juridikotik, gaiaren muina".

Ingeniarien Elkargoaren txostenetik eratorritako 6 kasu azaldu ditu (ikus eranskinak), konponketaren kostua bere garaian pasabideak kostatu zuena baino% 11,3 gehiago izango zela frogatzen dutenak (680.000 euro 2010ean), eta Abaurreak ondorioztatu duenez, "txostenean azaltzen diren kalkuluetan ere ondorioztatzen da konponketa batek aurri ekonomikoa eragingo lukeela. Eta horrek esan nahi du pasabidea konpontzea zentzugabea eta logika ekonomikoaren aurkakoa dela. Mayaren gutizia edo konpromiso ezkutua da, eta agerian utziko dugu”.

Baina EH Bilduko zinegotziak mahai gainean jarri du eskuineko hirukoaren konponketa-planen beste alderdi eztabaidagarri bat: alderdi juridikoa hain zuzen ere. "Kezkagarria da eskuinak lardaskeriari eusteko duen obsesioa: Mayak negoziazioa iragarri du pasabidearen egoeraren erantzule izan zirenekin. Eta horrek ondorio juridiko garrantzitsuak dituzten zalantzak sortzen ditu: zer zifra negoziatuko du, 380.000 euro edo 757.000 euro? Zer babes teknikorekin? Hatzez eskatutako txosten batekin edo udal honetako funtzionarioen sinaduraren abalarekin? norekin negoziatuko duzu, aseguru-etxeekin? Eta, azken batean, altxor publikoaren ze diru kopuru oparitzeko prest dago?". "Gure ustez, iragarpen honek egoera oso larria dakar, Udalaren defentsa juridikoari eragiten diona bere ondarearen defentsan, eta jazartzeko zalantzarik izango ez dugun iruzurra ezkutatzen ari dena", gaineratu du.

ERANSKINA: Kalkuluen agertokiak_________________________________

  • 1. agertokia. Pasabidearen kostua 680.000 €-koa izan zen, eta konponketaren prezioa (BEZik gabe) 380.000 €-koa. Egoera horretan, hasierako kostu osoaren% 50 gainditzen da dagoeneko. Zehazki,% 55,88.
  • 2. agertokia. Pasabidearen kostua 680.000 €-koa izan zen. Erreparazioaren 380.000 kontzeptuei legeak eskatzen dituen kontzeptuak gehitu behar zaizkie: proiektuaren idazketa eta ordainsariak (40.000 euro inguru) eta BEZa (79.800 eta 88.200 artean). Konponketa 500.000 €-tik gorakoa izango litzateke, hau da, pasabidearen kostuaren% 73,5.
  • 3. agertokia. Pasabidearen kostua 680.000 €-koa izan zen, eta 2. agertokiaren 500.000 €-ri industria-etekina eta karga-proba gehitu genizkion; horrek 575.000 €-ra garamatza zuhurtasun handiz. Hasierako zifraren% 84,5.
  • 4. agertokia. Aurreko kasuaren 575.000 €-ei azken txostenaren kostua gehitu beharko litzaioke (62.000 €), zentzuzkoa dirudiena pasabidearen arduradunei egoztea. 637.000 €-ra iritsi gara, 2010eko kostuaren% 91,9 (680.000 €)
  • 5. agertokia. 4. agertokiko 637.000 €-ei aurreko txostenen kostua eta itxita egon den bitartean pasabidearen segurtasun-kostuak gehitu beharko litzaizkieke (120.000 €), hau da, 757.000 €, pasabidearen egikaritze-balioaren gaineko gainkostua,% 11,3.
  • 6. agertokia. Aurri ekonomikoa arautzen duen foru-arauak (eta NJANen jurisprudentziak) kalkulu horretarako erreferentzia-balioa eraikuntzaren egungo balioa da, eta, 10 urteko erabileraren ondoren, nahitaez 680.000 €-tik beherakoa izan behar du. Ustezko kontserbadore batek 600.000 € balioko lituzke, konponketak kostatuko lituzkeen 757.000 euroak baino% 26,1 gutxiago.