Gasteiz

EH Bilduk ostalaritza sektorerako laguntza zuzenak eskatu ditu, baita mahairik ez dutenentzat ere

«Ostalaritza sektorea mahaitxoen tasa ordaintzetik salbuestea neurri positiboa da, baina ez nahikoa; salbuespenetik kanpo geratzen baitira mahaitxorik ez dutenak. EH Bilduk laguntza zuzenen bidezko osagarri bat proposatu du 2021erako»

| 2021-05-14 12:11:00

EH Bilduk bere zuzenketa aurkeztu dio gaur bide publikoan mahaitxoak jartzeagatik ordaindu beharreko tasa arautzen duen ordenantza aldatzeko proiektuari. Rocio Vitero EH Bilduko zinegotziak adierazi duenez, aurkeztutako zuzenketa gehitzekoa da eta "mahaitxorik ez duen ostalaritza zatia osatzea du helburu, pandemiaren ondorioz ezarritako murrizketetan gehien kaltetu den zatia izan baita".


EH Bilduren ustez, ostalaritza eta jatetxeen sektoreari laguntzeko unea da, baina osotasunean babestu behar da, eta horregatik uste du ostalaritza eta jatetxeen sektorerako tasak eta mahaitxoak salbuestea neurri positiboa dela, baina ez dela nahikoa, ez baitio laguntzen mahairik ez duen sektoreari.


Osasun arrazoiengatik sektorea jasaten ari den murrizketak direla eta, EH Bilduk beilarien tasako tarifen %99ko hobaria proposatu du aurten. Baina, horrez gain, mahairik ez duten eta hobari hori eskuratu ezin duten ostalaritza- eta jatetxe-espazioetarako, EH Bilduk proposatu du 2021. urterako diru-partida bat prestatzea, salbuespen horrek hobaridun zenbatekoaren antzeko aurrekontu batekin, zuzeneko laguntzetan gauzatuko dena. "Laguntza zuzenen bidez osagarri bat sartu behar da aurten, sektoreak kolpe handia jaso du eta ezin gara erdizka ibili. Sektorea bultzatzeko unea da, eta hori sektore osoari zuzendutako laguntza zuzenekin baino ezin da iritsi, inor atzean utzi gabe", adierazi du Viterok.

 

Zaborren tasari buruz, EH Bilduk uste du tasen salbuespen bitartez egiten dena, eta ez laguntza zuzenen bidez, handien eta txikien arteko aldea areagotzen duela eta ez dituela irizpide objektiboak kontutan hartzen, hala nola, galera ekonomikoak edo pandemiak eragindako inpaktua bera. Horregatik, EH Bilduk laguntzen plan bat proposatzen du, ez soilik ostalaritzarentzat, baizik eta merkataritza eta kulturarentzako ere.

EH Bilduk zein den aholkularitza enpresen kartelak Gasteizi eragin dion kalte ekonomikoa argitu dezala exijitu dio Urtaranen gobernuari

Rocio Vitero: «Agerikoa da enpresa hauek ez lehiatzeko eta etekin gehiago lortzeko herritarren poltsikoaren kontura eginiko iruzurra. Urtaranen gobernuak berehala argitu behar du aholkularitza enpresa horiek udalarekin duten harremana, eta beharrezkoak diren neurriak hartu beharko ditu ere egoera hori zuzentzeko»

| 2021-05-13 09:47:00

EH Bilduk PNV-ri eta PSE-ri exijitu die berehala argitu dezatela zer aholkularitza enpresa eta Gasteizko Udalaren zer kontratu jo dituen ilegaltzat Merkatu eta Lehiaren Batzorde Nazionalak. Aipaturiko batzorde horrek 6 milioi euro baino gehiagorekin salatu ditu hainbat aholkularitza enpresa, ezarritako-kartel moduan kontsideratu dituenak. Lehiaren Euskal Agintaritzak abiarazitako ikerketa da, eta zehatutako enpresen artean Gasteizko Udalarekin kontratatu ohi dituzten hainbat enpresa ageri dira.

 

MLBNk frogatutzat ematen du enpresa horiek aholkularitza-enpresen kartel bat osatzen zutela. Agerikoa da enpresa hauek ez lehiatzeko eta etekin gehiago lortzeko herritarren poltsikoaren kontura eginiko iruzurra. Urtaranen gobernuak berehala argitu behar du aholkularitza enpresa horiek udalarekin duten harremana, eta beharrezkoak diren neurriak hartu beharko ditu egoera hori zuzentzeko”, azaldu du EH Bilduko zinegotzi Rocio Viterok.

 

Gainera, egindako kaltea zuzentzeaz gain, gobernuak neurriak hartu behar ditu egoera hori etorkizunean ez errepikatzeko. “Neurriak hartu behar dira hori ez errepikatzeko, eta iruzurgileak Gasteizko herritar guztiek ordaindutako kontratuen onuradunak izan ez daitezen. Zer neurri hartuko ditu Urtaranek horrelakorik berriro gerta ez dadin? Kartel honek udalarekin berriro kontraturik ez egitea bultzatuko al du?”, galdetu du Viterok.


Azken berrien ezagutza izan ostean, EH Bilduk hainbat galdera erregistratu ditu Ogasun Batzordean, aholkularitza enpresen Gasteizko kartelak eragin dezakeen kalte ekonomikoa argitzeko asmoz.

EH Bilduk Hiri Antolamendurako Plan Orokor berriak bizitegi-lurzoru gehiago ez kontsumitzea eta hiri-bilbea indartzea eskatu du

Felix Gonzalez: «Behin betiko atzean utzi behar da aurreko HAPOarekin martxan jarri zen eredu hedakorra eta kaltegarria; izan ere, etxebizitzan gehiegizko gaitasuna duen eta izugarri zabala den hiri bat utzi digu, kalitatezko zerbitzuak ematea baldintzatzen eta zailtzen duena»

| 2021-05-12 11:23:00

EH Bilduk HAPO berritzeko proposamenaren irizpide orokorrak eta oinarriak aurkeztu ditu, eztabaida erabakigarria udalerriaren garapenerako, eta EH Bilduk hiri eredu iraunkor eta arduratsu baten alde eztabaidatzeko eta adosteko borondatea du. Dokumentu horretan, EH Bilduk HAPOren aurrerapenean egin zituen ekarpenen zati handi bat jasotzen da, baina egia da alderdiak uko egin ezinezko helburu batzuk ezartzen dituela, eta horiek kontuan hartu behar direla. "Aurreko HAPOarekin martxan jarri zen eredu hedakorra eta kaltegarria behin betiko atzean utzi behar da; izan ere, etxebizitzan gehiegizko gaitasuna duen hiria utzi digu, izugarri zabala eta kalitatezko zerbitzuak ematea zailtzen duena. Hazten jarraitzea akats horretan jarraitzea da", adierazi du Felix Gonzalez alderdiak Gasteizen duen bozeramaileak.

Era berean, Gonzalezek esan du etxebizitza gehiago ez kontsumitzearen aldeko apustu garbia egin behar dela,
baita hiri-bilbea indartzekoa ere. Aukera-gune gisa definitutako hiriko eremuetan, helburuak ez du izan behar higiezinen eskaintza handitzea, baizik eta gutxieneko inpaktu posiblea duten esku-hartzeak bilatzea, hiri-bilbea indartu ahal izateko. Esku-hartze horietan bizitegi-erabilerako zati bat egon daiteke, baina EH Bilduk adierazi du bertan etxebizitza babestuen edo zuzkidura-bizitokien eskaintza lehenetsi beharko dela. "Hirigintza operazio handiak baztertu behar dira", esan du Gonzalezek.


EH Bilduk esan du dokumentuari zehaztasuna falta zaiola eta kalkulatutako anbiguotasuna soberan dagoela. "Ezin da izan, alde batetik, dokumentuak milaka etxebizitza desklasifikatzea bermatzen duela -5.000 inguru izango lirateke, sektore hiritartu gabe guztiekin-, baina gero atea zabalik uztea desklasifikatuak baino gehiago izan daitezkeen esku-hartzeei, etorkizunean garatuko diren moduaren arabera. Horrek ez du zentzurik", salatu du bozeramaileak, eta proposatutako desklasifikazioarekin ere Gasteizen 24.000 etxebizitza berri eraikitzeko lekua dagoela uste du. Azken batean, datozen hamarkadetarako Gasteiz eraikitzeko beharrak nabarmen gainditzen dituzten kopuruak dira. EH Bilduren ustez, hirigintza-tentsioei eta eragile batzuen presioei aurre egin behar zaie; izan ere, eragile horiek lurzorua kontsumitzen jarraitzean oinarritzen dira eta udalerriko hirigintza zehaztu nahi dute.


Aukera-gunetzat jotakoei dagokienez, EH Bildu bat dator Lakuan bizitegi-erabilerarako ekipamendu-partzela batzuen erabilera aztertzeko aukerarekin, auzoaren dentsitatea handitzeko helburuarekin. Tres Santosi eta Borinbizkarrari dagokienez, ahalik eta eragin txikiena izango duen esku-hartze baten alde egiten da, eremu horiek hiri-bilbean hobeto integratu ahal izateko, biek antzeko ezaugarriak dituztela ulertuta. Aitzitik, uste dugu komeni dela trenaren ustezko lurperatzea askatuko duen espazioa gainerako aukera-eremuetatik bereizita tratatzea. Egoera horrek hainbat baldintza ditu, eta tratamendu espezifikoa izan beharko luke, gainerakoetatik bereizita.


Landa-eremuari eta udalerriko herriei dagokienez, bat gatoz aurreko HAPOn aurreikusitako lurzorua desklasifikatzeko beharrarekin. Salbuespen oso zehatzak izan ezik, landa-eremuaren etorkizuna herrien hazkunde begetatiboari berari lotuta egon behar da, eta ez bigarren egoitzak emateko xedeari. Araudia gehiago garatu bitartean, Amancay Villalba zinegotziak esan du "positiboak" direla, momentuz, "landa-eremuan nekazaritza-jarduera bultzatzeko planteamenduak, bai eta eraztun berdea babesteko neurriak eta inguruan nekazaritza-eraztun bat sortzea ere, trantsizio energetikoaren lehentasunekin eta klima-aldaketaren aurkako borrokarekin bat egingo luketelako”.


EH Bilduk egingo dituen ekarpenen artean, dokumentuan jasotako irizpideak eta proposamenak ahal den neurrian argitzen saiatzeaz gain, Villalbak azpimarratu du hirigintza-plangintzan genero-analisiak sartzeko beharra, oinezkoentzako espazioen adeitasuna edo mugikortasun osasungarri eta jasangarria aurreikusita izatea hiri-espazioak berrantolatzean.

EH Bilduk BiziON aurkeztu du, kalitatezko arreta eta lan-baldintza duinak bermatzen dituen zainketen plan estrategikoa

Banakako planifikazioan oinarritutako eredu bat planteatzen du, adinekoak inguruan mantentzeko eta haien parte-hartzea sustatzeko.

| 2021-05-07 09:48:00
 

EH Bilduk gaur BiziON aurkeztu du, zaintzen plan estrategikoa.  Adineko pertsonen bizi-kalitatea hobetzeko, banakako ibilbideak sortzeko, egoitzetara joatea atzeratu eta haien parte-hartzea sustatzeko gaur egun aplikatzen den paradigma aldatu nahi du zainketen estrategiko horrek. Hori guztia, sektorean lan egiten duten pertsonentzat baldintza duinak bermatuz. Horretarako, besteak beste, EH Bilduk planteatzen du Adinekoen Behatokia sortzea eta hiru zerbitzu sendo bultzatzea: eguneko zentroak, Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua eta egoitza-arreta. Claudia Venceslaok, Rocio Viterok eta Alberto Porrasek eman dituzte gaur plan estrategiko honen xehetasunak.

 

Arabako gizarte-zerbitzuen egoera kezkagarria aztertu ondoren, EH Bilduk proposamen hau argitaratu du. “Datuak aztertuz gero, interpretaziorako aukera gutxi dago: adinekoei laguntzeko plazak eta zerbitzuak sortzea ez da egokitzen aldaketa demografikora. Biztanleria zahartzen ari da. Kalkuluen arabera, 2050ean biztanleriaren %32 65 urtetik gorakoa izango da EAEn, eta plazen sorrera eskariaren argitan dago. Horri gehitu behar diogu gaur egungo administrazio publikoek pribatizazioaren alde egin duten eredu-mota. Horren ondorioz, zainketei buruzko negozio bat sortu da, eta zaintzarako low cost eredu bat ezarri da. Horren bidez, enpresa-onura lehenesten da kalitatezko zainketa publikoen aurrean”, adierazi du Alberto Porras EH Bilduko zinegotziak Gasteizko Udalean.

 

Egoera horren aurrean, EH Bildu iraultza bat planteatzen ari da arlo horretan. Proposamen hori Errotuzen oinarritzen da, adinekoei beren inguruan diziplina anitzeko arreta hobetzeko eta haien egoitza-prozesua ahalik eta gehien luzatzen saiatzeko gizarte-anbulatorioak sortzean. Hori guztia bizi den ingurunekoen partaidetzarekin. Era berean, EH Bildu zerbitzuak gero eta gehiago publifikatzearen alde dago, eta zerbitzuen kalitatea zein lan-baldintza duinak bermatzea bi tresna giltzarri hauen bidez: gizarte-zerbitzuen sektorerako hitzarmen bat eta zerbitzu horien itunpetzea arautuko duen foru-arau bat onartzea, bereziki egoitzen kasuan.

 

 

Horretarako, Adinekoentzako Behatokia sortzea proposatzen da, bai eta Adinekoei Laguntzeko Bulegoa ere. “Adineko pertsona bakoitzaren egoera aztertuko du bulego honek, eta pertsona horrekin adostutako Banakako Laguntza Plan bat egokituko du bere beharretara. Bulego horretatik bertatik planaren jarraipena eginen da, baita planaren egokitasuna ere, beharrezkoa denean. Bulegoko beste lan bat radarra izango da, arazoak eta beharrak garaiz antzemateko”, adierazi du Rocio Viterok.

 

Era berean, Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua modu erabakigarrian sustatzea planteatzen da, pertsonen autonomia sustatzeko funtsezko zerbitzu delako. Aspalditik pribatizaturiko zerbitzu hori udalen eskumena da eta bere gain hartutako zerbitzu publiko bihurtu behar da. Kalitatezko zerbitzua emateko, zuzeneko arretako orduak nabarmen gehitu behar ditu ELZk. Zuzeneko laguntzako tarte hauek izatea proposatu du: 6 ordu astean 0 graduetarako, 14 ordu astean I. graduetarako, 20 ordu astean II. graduetarako eta 30 ordu astean III. graduetarako.

 

Horrekin batera, janari-zerbitzuak hobetzea proposatzen da. Epe laburrean, menu bat eskatzeko eta jantoki guztietan sukalde propioa izateko prozesua azkartzea proposatzen da, hurbileko kontsumoa eta eskariaren arabera beharrezko menuak prestatzeko aukera bermatzeko. 2030. urterako, herri eta auzoetan kokatutako jantoki irekiak sortzea eta gune txikienentzako banaketa-zerbitzua sortzea proposatu du EH Bilduk.

 

Egoitzako arreta.

Mendekotasun graduen arabera, EH Bildu hiru zerbitzu mota planteatzen ditu. 0 eta I mendekotasun graduak dituzten adinekoentzako apartamentu babestuak dira. Taldeko etxebizitzak dira, gehienez ere 12 apartamentu dituztenak, apartamentu independenteak eta eremu komunak dituztenak. Etxebizitza komunitarioek 14 lagun hartuko dituzte gehienez, eta pertsonek banakako edo partekatutako gela aukeratu ahal izango dute. Inguruan sukaldea eta gune komunak izango ditu. Azkenik, zaintzako etxeak mendekotasun maila handiko adinekoentzat dira. Tamaina ertainekoak, gehienez ere 25 lagun hartuko dituzte, banakako gelak izan behar dituzte, arreta jasotzen duten pertsonen behar espezifikoei erantzuteko, eta aisialdiko gune komunak ere bai.

 

Eredu hori aldatzeko egokitze-prozesu bat ezinbestekoa dela ohartuta, EH Bildu  kudeaketa publikorantz aurrera egitea eta egoitza handiak aldatuz joatearen aldekoa da. Horretarako, makroresidentzietan 20 pertsonako moduluak sortzea proposatzen da. Era berean, kalitatezko arreta eta langileen lan baldintzen funtsezko hobekuntza bermatzeko, EH Bildu lanpostuen hitzarmena arautuko duen Foru Araua onartzearen alde dago.

 

 

Araudi berri horren helburua lan-baldintzak homogeneizatzea da, bai lanekoak bai arretakoak, eta baldintza horiek, ahal den neurrian, baliabide publikoetan daudenekin parekatzea. Plaza solteak ituntzea galarazi nahi da, jarraipena, zaintza eta kontrola errazteko. Horrelako araudi baten bidez bermatuko litzateke egoitzetan artatutako pertsona guztiek Legeak eta haren garapenak ezartzen dituen eskakizun guztiak betetzen dituztela, etxebizitza komunitarioak egoitza gisa jardun ez daitezen”, azaldu du Claudia Venceslaok.

 

Bizi ON sektoreko eragileekin, sindikatuekin, erabiltzaileekin eta senideekin ekarpenak egiteko dokumentu irekia da oraindik. Datorren maiatzaren 12an, EH Bildu sektoreko eragile eta sindikatuekin partekatuko du dokumentu hori.

Pandemiak herritarren osasun mentalean duen eraginari buruzko ikerketa eskatu du EH Bilduk

Iratxe Lopez de Aberasturi: "Pandemia hori herritarren osasun mentalean eragina izaten ari da, batez ere adinekoengan eta gazteengan. Horregatik, beharrezkoa da inpaktu mentalaren azterketa bat egitea, egoera hori arintzeko jarduerak ezartzeko eta neurriak hartzeko".

| 2021-05-06 10:15:00

Pandemiak herritarren osasun mentalean izan duen eraginari buruzko ikerketa hiru hilabeteko epean egitea eskatuko du EH Bilduk datorren osoko bilkuran. Iratxe Lopez de Aberasturi EH Bilduko Gasteizko zinegotziak azpimarratu du "premiazkoa" dela neurriak hartzea COVID-19k osasun mentalean dituen ondorio kaltegarriak arintzeko. "Gazteak eta adinekoak izaten ari dira pandemia honetan kaltetuenak, hasieran pentsa genezakeena baino gehiago luzatzen ari baita. Benetako inpaktua ezagutu behar dugu, oraindik luzatuko den pandemia bati irtenbidea eman ahal izateko", adierazi du zinegotziak.


Gaur egungo pandemia biztanleriaren osasun mentalari eragiten ari zaio, eta horren ondoriozko sintomen prebalentzia handia hauteman da. Pandemian egindako Osasun Mentalari buruzko inkestan CISetik ateratako datu batzuek azken urtean sortutako egoera larria berresten dute: galdetutako 10 pertsonatik 6k diote depresio eta antsietate sintomak izan dituzte, %50ek neke-sentimendua edo energia gutxi izan dute, %68k maite duten pertsonaren bat hilko ote den beldurra sentitu dute eta ia %50ek lo-arazoak izan dituzte. Gainera, inkestak erakusten du antsiolitikoen, antidepresiboen eta lo-eragileen preskripzio medikoak areagotu egin direla. Arartekoak berak, 2020. urteari dagokion urteko txostenean, osasun mentaleko sarearen eskariaren igoeraz ohartarazi du.


Lopez de Aberasturik berak Osasun Batzordean egindako galdera baten ostean, EH Bilduk jakin izan du auzoka diagnostiko bat egiten ari direla Udaletik eta bertatik ateratako datuekin hirugarren Osasun Plana egingo dela. EH Bilduren ustez, plan hori egin aurretik, beharrezkoa da pandemiak herritarren osasun mentalean duen eraginari buruzko azterketa bat egitea. Izan ere, Osasun Planean ezartzen diren neurri soziosanitarioez gain, egungo egoerak premiazko azterlanak eskatzen ditu; izan ere, pandemia hasi zenetik, herritarren osasun mentala baldintzatzen duen faktore erabakigarri berri bat bihurtu da.

ALBISTEAK

EH Bilduk ELZren kontratazio-agiri berrian murrizketak salatu ditu eta adinekoei arreta emateko eskariari erantzungo dioten inbertsioak eskatu ditu

2021-06-30 11:40:00

Rocio Vitero: «Arreta orduak murrizten dituzte, garbiketa lanak eteten dituzte, orduaren kostua handitzen dute eta oraindik ere arreta hobetzeko zerbitzuaren partida handitzen dutela sinetsarazi nahi digute. EAJk eta PSEk gastua ikusten duten lekuetan, guk, EH Bildun, inbertsioa ikusten dugu, bizi-kalitatean inbertsioa».

EH Bilduk Gasteiz ekonomikoki eta sozialki suspertzeko bultzada publikoa defendatu du eta oso kezkagarritzat jo du udal gobernuaren bulkada falta

2021-06-24 12:20:00

Felix Gonzalez: «Gobernuaren inakzioak Gasteiz zulo batean sartuta dauka, proiektu berdinak aurkezten jarraitzen du baina ez da hauek burutzeko gai. Eta etorkizuneko erronkei, iraganeko formula kontserbadoreekin begiratzen die»

EH Bilduk salatu du EAJk, PSEk eta Elkarrekinek herritarren parte-hartzea oztopatu nahi dutela HAPOren irizpide eta helburuen dokumentuan

2021-06-23 11:22:00

Felix Gonzalez: «Akordioaren sinatzaileek presa dute irizpideen eta helburuen akordioa azkartzeko. Agerian uzten dute herritarren parte-hartzea ez zaiela interesatzen edo deseroso daudela adostutako akordioaren edukiarekin»

EH Bilduk Livia Lopezen agerraldia eskatu du, txakurtegiko sexu-jazarpenaren salaketen inguruan bere Sailak duen ezagutzari buruzko azalpenak emateko

2021-06-22 10:38:00

Iratxe Lopez de Aberasturi: «Hasieratik bere sailak eta berak ukatu egin zuten salatutako gertakarien berri izatea. Orain, prozesu judizialean jakin izan da, jakiteaz gain, ez zela ezer egin».