Gasteiz

EH Bilduk salatu du EAJk duen ardura Subijanako gas putzua bizirik jarraitzean, eta proiektua behin betiko bertan behera uztea exijitzen dio

Felix Gonzalez: «Gasteizko eta Arabako herritarren gehiengo oso handi bat dago gasa erauztearen aurka. Nahikoa da herritar guztiena den dirua eta denbora kontu honekin galtzearekin. Exijitzen diogu EAJri kendu dezala behingoz Gasteizko Udalak lizentzia ukatzeko hartu zuen erabakiaren aurkako helegitea»

| 2022-01-26 10:19:00

EH Bilduk kezkagarritzat jo du Gasteizko Auztegi batek hartu duen erabakia, Subijanako putzuan gasa bilatzeko SHESA Eusko Jaurlaritzako hidrokarburo sozietateak eskatu zuen lizentziari Gasteizko Udalak emandako ezezkoa bertan behera utzita. EH Bilduk honezkero eskatu dio udalari epaia bere osotasunean jasotzea, auzia sakonean aztertu ahal izateko. Era berean, Gorka Urtaran alkatearen agerraldi eskaera erroldatu du gertatutakoari buruz azalpenak eman ditzan.

 

Epaiaren xehetasun teknikoak ezagutzeko esperoan, EH Bilduk azpimarratu nahi du auzi hau eta Gasteizko ingurunean gasa bilatzeko eta ustiatzeko asmoa bizirik jarraitzearen ardura bakarra EAJri dagokiola. «EAJ tematuta dago behin eta berriro bere gas ametsak inposatzearekin, eta badaki bakarrik geratu dela. Gasteizko eta Arabako herritarren gehiengo handi bat dago proiektuaren aurka. Gasteizen indarrean dagoen araudiak ez du baimentzen. EAJri exijitzen diogu ken dezala lizentzia ukatu izanari jarri zion helegitea, eta proiektua behin betiko bertan behera utz dezala. Nahikoa da herritar guztiona den dirua eta denbora galtzearekin kontu honetan», azaldu du EH Bilduren Gasteizko Udaleko bozeramaile Felix Gonzalezek.

 

Horren haritik, EH Bilduk gaitzetsi nahi du udal gobernuak eta Urtaranek auzi guzti honen joanean erakutsi duten epelkeria, PIPS Interes Goreneko Proiektuak udalei inposatzeko Eusko Jaurlaritzak hartu duen erabakiaren aurkako kritikei azaldu dieten beligerantziarekin alderatuta. «PIPS proiektuak udal autonomiaren gainetik inposatzea ontzat jotzen duen Urtaran bera ixilik geratzen da Tapia sailburuak eta Urkulluren gobernuak Gasteizko Udalaren erabakiaren aurkako helegiteari eusteko duten setakeriaren aurrean. EAJk sortu du arazo hau, eta EAJri dagokio konpontzea», berretsi du Gonzalezek.

EH Bilduk FOFELeko likidaziotik datozen funtsen kudeaketa partekatua eskatu du

Rocio Vitero: «Arabako eta Gasteizko herritarren zerga ahaleginetik eta jardueratik ateratzen den dirua dela azpimarratzea komeni da, eta politika publikoak sostegatzeko eta indartzeko balio behar duela, ongizaterako zutabe funtsezko eta ezinbesteko bat, berriro ere pandemiak agerian utzi duen bezala».

| 2022-01-25 10:23:00

Ezagutu berri izan da Gasteizko Udalak 2.486,1 milioi euro jasoko dituela Arabako Foru Aldunditik, FOFELen likidazio bidez. Bilketa «errekorra» da, aurreko urtean (2020) baino %13,1 handiagoa, eta EH Bilduk funts horien erabilera kudeaketa partekatu baten bidez erabakitzea eskatzen du. Hala, Rocio Vitero EH Bilduko zinegotziak argitu du eskaera hori egingo dutela ostiraleko udalbatzarrean egingo duten mozioaren bidez, eta honako hau ziurtatu du: «Arabako eta Gasteizko herritarren zerga ahaleginetik eta jardueratik ateratzen den dirua dela azpimarratzea komeni da, eta politika publikoak sostegatzeko eta indartzeko balio behar duela, ongizaterako zutabe funtsezko eta ezinbesteko bat, berriro ere pandemiak agerian utzi duen bezala. Hortaz, funts horien kudeaketa partekatua izan behar du».

 

Diru horrek balio du, gainera, udal honek dituen eskumen propioak garatzeko eta herritarrek dituzten beharrak eta eskaerak asetzeko. Zerga bidezko diru bilketaren datu horrek are eta garrantzi handiagoa hartuko du alderatzen badugu 2021. urterako aurreikusi zenearekin. Hain zuzen ere, aurreikusi baino 226 milioi euro gehiago jaso ditu Arabako ogasunaren kutxak. Gogoan izan herrialdeko erakunde publiko guztiek, Gasteizko Udala horien artean, hasierako aurreikuspen hori erabiltzen dutela euren aurrekontuak diseinatzerakoan eta prestatzerakoan. Azken finean, aurreikusitakoaren gainetik geratuko den aldeko likidazio horri esker, erakunde guztiek hasiera batean uste baino diru gehiago izango dute eskura.

 

Erabaki hauek eta zenbatekoak modu ofizialean zehaztuko dira, lehenik eta behin, otsailaren erdialdean egingo den Herri Dirubideen Euskal Kontseiluaren bileran, eta, Arabari dagokionez, horri jarraituz egin beharreko Arabako Toki Administrazio eta Finantzen Lurralde Kontseiluan (CETALFA) ezarriko dira. Azken bilera horretan finkatuko da herrialdeko toki erakunde bakoitzari zenbat diru dagokion likidaziotik. Joan den urteko urrian bi organoek egindako bileretan argitaratu ziren datuen arabera, aurreikuspena zen Gasteizko Udalak 18 milioi euro gehiago jasoko zituela FOFELetik. Aldiz, orain, bilketaren itxiera datuek aurreikuspen hori handitzen eta indartzen du, kontuan hartuta Arabako bilketa osoaren itxiera joan den urrian aurreikusi zena baino 42 milioi handiagoa izango dela.

 

Udazkeneko aurrekontu eztabaidaren joanean, EH Bilduk azpimarratu zuen Fofelen likidazioaren diru hau gasteiztar ororena dela, Arabako ogasunaren aurrean dituzten betebeharrak betetzen dituztenak. Ez da onargarria EAJk eta PSEk, euren kabuz erabakitzea herritar guztienak diren funts batzuen erabilera. Pandemia bati erantzun behar izateak jarri dizkigun baldintzetatik haratago, etorkizunera begira Gasteizek dituen erronkei heltzeko une erabakigarria da: eraldaketa ekonomikoak, trantsizio ekologikoak, populazioaren zahartzeak eskatzen digun politika sozialen indartzeak, edota espazio publikoaren eta sozialaren modernizazioak, besteak beste, horiei aurre egiteko urrats argiak egitea exijitzen digute.

 

Hori dela eta, nahitaezkoa da eskura ditugun baliabide ekonomiko guztiak baliatzea, eta horien artean daude Fofel funtsetik jaso ditzakegunak. Horregatik guztiagatik, EH Bilduk mozio hau aurkeztuko du ostiraleko osoko bilkuran, martxan jar dadin lantalde bat edo eztabaida eta topaketa gune bat gainontzeko udal taldeekin, Fofel-en 2021. urteko likidaziotik etorriko diren funtsen erabilera modu partekatuan definitzeko eta adosteko.

EH Bilduk abortuaren aurkako markesinetan Udalak duen «kontrolik eza» salatu du, eta bere kudeaketaz arduratzen den enpresa isuntzea eskatu du

Rocio Vitero: «Argi dago denak ez duela balio, eta udal espazioetan ez da onargarria emakumeen aurkako propaganda kaltegarri hori agertzea. Urtaranen gobernuak azaldu beharko du nola eta noiz onartu den kanpaina hau hartzea».

| 2022-01-20 10:58:00

EH Bilduk udalerriko hainbat markesinetan abortatzeko eskubidearen aurkako mezuekin kontratatu eta ordaindutako publizitatea agertzea «deitoragarria eta onartezina» dela adierazi du. Rocio Vitero EH Bilduko zinegotziak azaldu duenez, «Emakumeek beren gorputzari buruz erabakitzeko duten eskubidearen kontrako eraso zuzena dira mezu horiek, eskuinaren estrategia zabalago baten barruan kokatzen direnak eta hertsapenaren eta presio zuzenaren bidez eskubide horren erabilera murriztea eta zailtzea helburu dutenak».

Mezuak Gasteizko Udalaren jabetzakoak diren publizitate-markesinen bidez zabaldu izanak larritasun-ñabardura bat gehitzen dio gaiari. Ildo horretan, Viterok deitoratu du Urtaranen gobernuak
«kontrolik eza» duela udal-jabetzako guneetan argitaratzen denaren gainean: «Argi dago denak ez duela balio, eta udal espazioetan ez da onargarria emakumeen aurkako propaganda kaltegarri hori agertzea. Urtaranen gobernuak azaldu beharko du nola eta noiz onartu den kanpaina hau hartzea».

Markesina horien lizitaziorako baldintzen kontrol eza, adibidez, ez dator bat Tuvisaren baitan udal talde guztiek adostutakoarekin. Pleguan berariaz jasotzen denez, enpresa publikoak «edozein euskarriren edukiak gainbegiratu beharko ditu, euskarri horiek jarri eta/edo jaulki aurretik». Gainera, Tuvisak ahalmena du iragarkiak jartzea zuzenean debekatzeko, edukiak bere irudiaren aurka egiten duela edo iraingarria dela uste du
enean. EH Bilduk udal markesinak kontratatzeko baldintzak berrikustea proposatuko du, berrikuspen eta gainbegiratze hori barne hartuta, Berdintasun, Bizikidetza eta Aniztasun Sailaren esku gera daitekeena.

EH Bilduk gogorarazi du udal-markesinak kudeatzeko kontratua lizitatzeko baldintza-agiriak berariaz jasotzen zuela, zazpigarren artikuluan, kokaleku horietan jartzen den publizitatea
ezin izango dela «iraingarria, diskriminatzailea eta udalaren irudi edo jarduerari kalte egingo diona», eta, argi eta garbi, hori ez dela bete kartel horiekin.

Viterok gogorarazi du udal-markesinen kudeaketaren enpresa esleipendunak 2020an lortu zuela berriro kontratua, Gasteizko Udalari milioi bat euro baino gehiago zor dizkion arren.
«Onartezina da. Milioi bat euro baino gehiago zor zizkigun enpresa batek berriro lortu zuen zerbitzua ematen jarraitzeko lizitazioa, eta orain ez ditu baldintza-agiriaren baldintzak betetzen. Propaganda hori berehala kentzeaz gain, udal gobernuak kontratuaren ez-betetze hori zehatzea nahi dugu», adierazi du zinegotziak. EH Bilduk azalpenak eskatuko dizkie Espazio Publiko, Berdintasun eta Ogasun sailei datozen udal batzordeetan.

EH Bilduk salatu du 2021ean Udalak herritarren informazio publikoko eskarietan 6tik bati baino ez zaiola erantzuten epe barruan

Amancay Villalba: «EH Bilduk defendatzen du gardentasuna eta informazio publikoa eskuratzea kalitate demokratikoaren adierazle izateaz gain, Gasteizko Udalak bete beharreko legezko betebehar eta baldintza ere badela».

| 2022-01-18 11:12:00

EH Bilduk salatu du Urtaranen gobernuak ez duela gardentasunik herritarrek informazio publikoa eskatzeko egiten dituzten eskaerei dagokienez. «Herritarrei eta oposizioko talde politikoei hainbat oztopo ezartzen zaizkie gure kontrol- eta gainbegiratze-lanetan informazioa eskuratzeko edo erantzunak jasotzeko garaian. Gobernu taldearen marka izaten ari da praxi hau, eta izan nahi duten gobernu ireki eta gardenaren bidetik oso urrun dagoena», adierazi du Amancay Villalba EH Bilduko zinegotziak.

Udalaren datuen arabera, 2021ean 39 eskaera jaso ziren, eta 2020an erantzuteke zeuden 22 eskaerei gehitu zitzaizkien. H
orrela, 2021ean 16 erantzun baino ez dira eman, eta horietatik 7 baino ez dira epe barruan erantzun. Villalbak zerbitzuan ematen den funtzioen utzikeria salatu du eta adierazi du: «EH Bilduk gardentasuna eta informazio publikoa eskuratzea kalitate demokratikoaren adierazle izateaz gain, Udalak bete beharreko legezko betebehar eta baldintza ere bada. Ez gara ari gardentasunaren eta gobernu onaren bikaintasunaren estandarretarantz aurrera egiteaz, hori izan beharko bailitzateke helburua, baizik eta gardentasunaren eta informazioaren arloan indarrean dagoen legediak eta araudiak ezartzen dituzten gutxienekoak betetzeaz».

Horregatik guztiagatik, EH Bilduk mozio bat aurkeztuko du hurrengo o
soko bilkuran, udalaren jarduna bideratzeko, benetako gardentasuna emateko, informazio publikoa eskuratzeko aukera bermatzeko, administrazio ireki gisa eta herritarrei arreta emango dien administrazio gisa agertzeko. Mozio horretan, arlo horretan hobetzeko eskatuko da, eta, gutxienez, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko lege-eskakizunak betetzeko. Era berean, orain arte egiteke zeuden informazio-eskaera guztiei berehala erantzutea eskatuko da, eta, hemendik aurrera, jasotako informazio-eskaera guztiei garaiz eta behar bezala erantzutea.

Era berean, Gardentasunaren Udal Kontseiluak bere irizpenetan jasotzen dituen eskaerak eta gomendioak betetzeko eskatuko du EH Bilduk osoko bilkuran, eta lehentasun berezia emango die legezko betebehar direnei, hala nola ondasunen udal inbentarioa eguneratzea eta argitaratzea eta kontratazio publikoaren urteko plana egitea eta argitaratzea.

Olaraneko S14-a eta Zabalganako 5b-a kanpoan uzten dituen lizentzien etendura ez dela nahikoa uste du EH Bilduk

| 2022-01-14 12:41:00

EH Bilduk uste du Urtaranen gobernuak Gasteizko sektore urbanistiko garatu gabeen lizentziak bertan behera uzteko hartutako erabakia ez dela nahikoa. EH Bilduk salatu duenez, plan orokor berriaren proposamenak egungo HAPOko garatu gabeko 10 etxebizitzatik 9 eraikitzeko asmoa mantentzen du. «Onartutako etendura mugatuak posizio hori berresten du, eta, beraz, motz geratzen da, oso motz. Urtaranek ez dio uko egiten ia 4.500 etxebizitza horiek eraikitzeari, eta sektore horietan ere ez du bertan behera uzten lizentziak emateko prozedura: Olaranen 14. sektorea eta Zabalganan 5b sektorea. Hau da, posible litzateke sektore horietan eraikitzeko urratsak hastea plan orokor berria onartu arte itxaron gabe», adierazi du Felix Gonzalez EH Bilduren Gasteizko bozeramaileak.


EH Bilduk, HAPO berriaren proposamenari dagokionez, bere jarrera kritikoari eutsi dio, bizitegi-lurzoruari dagokionez hain zuzen ere. Ez da ulergarria diagnostikoan Gasteizek gehiegizko etxebizitza kantitatea aurreikusita duela ziurtatzea, 30.000 baino gehiago, eta era berean atea irekitzea plan orokor berria are etxebizitza gehiagorekin aurreikusita ateratzea. Ez dauka zentzurik.

ALBISTEAK

Gasteizko auzo guztiak etxebizitza komunitarioz hornitzea eskatu du EH Bilduk

2022-01-13 10:22:00

Alberto Porras: «Beharrezkoa da adinekoentzako zerbitzuak hiriko auzo guztietan modu deszentralazituan kokatzea. Horrela, edozein adinekok bere komunitatearen inguruan behar duen gizarte zerbitzua edo laguntza eskuratu ahal izango du, bizi izan den auzoa utzi behar izan gabe».

EH Bilduk udal osoko bilkuretan herritarren parte-hartzea sustatzea eta erraztea eskatu du

2021-12-29 11:09:00

EH Bilduk zuzenketa partzialak aurkeztu dizkie bai Osoko Bilkuraren Erregelamendu Organikoari bai Herritarren Partaidetzarako Araudiari, udalbatzan herritarren txanden sarbideaerrazteko.

EH Bilduk zuzenketa partzialak mantenduko ditue aurrekontuen eztabaidan

2021-12-19 19:23:00

Rocio Vitero: «Urtaranek ez du izan negoziazioa itxitzat emateko erabakia EH Bilduri jakinarazteko gutxieneko adeitasunik, ezta ausardia politikorik ere. Ez da EH Bilduri emandako danbatekoa, herritar guztiei emandakoa baizik, eta tamalez, gasteiztar guztiek galtzen dute akordio honekin».

EH Bilduk energia merkaturatzeko udal enpresa sortzea eskatu du

2021-12-16 12:47:00

Amancay Villalba: «Egungo larrialdi klimatikoaren testuinguruan, beharrezkoa da energia hornidurako bide berriak irekitzea, beste leku batzuetan bideragarriak direla frogatu den bideak, hirugarrenen mende egotera behartzen ez gaituztenak. Merkaturatzailea da behar duen eta zuzenean sortzeko gai ez den energiaz pixkanaka hornitzeko erabili beharreko tresna».