Gasteiz

Albisteak

Gasteiz '30 Hiria' deklaratzeko eskatu du EH Bilduk


Amancay Villalba, EH Bilduko zinegotzia Gasteizen: "Hiri eredu jasangarri eta seguru baterantz jo behar dugu, oinezkoak, bizikleta eta garraio publikoa, ordena horretan, ibilgailu pribatuaren aurrean espazioa irabazten joan daitezen"

| 2020-06-04 13:20:00

EH Bilduk mozioa aurkeztuko du Gasteizko Udalaren hurrengo osoko bilkuran, non 'Gasteiz 30' hiri bihurtzea eskatuko duen. Koronabirusaren agerpenak espazio publikoaren nahitaezko hausnarketa ekarri du berekin, izan ere, orain arte espazio hori berregituratu egin da, eta aldaketa handiak egin behar izan dira mugikortasunaren arloan.

Amancay Villalba EH Bilduko zinegotziak esan duenez: "Hiri eredu jasangarri eta seguru baterantz aurrera egiteko unea da, lehentasun-ordenaren arabera oinezkoa, bizikleta, garraio publikoa eta motordun ibilgailu pribatua ezarriko dituen ordena modal bat bultzatzeko; ordena hori indarrean dagoen mugikortasun-planean jasota dago, eta plan berriarekin aldatu nahi da. Baina ezin dugu onartu".

EH Bilduk Gasteizko Kaleak Ireki ekimenaren bitartez ere defendatu izan du oinezkoen eta bizikleten alde egingo duen espazioaren berrantolamendu bat. Gizarte-urruntzearekin, espaloietan espazioa askatu behar dugu, eta, horretarako, bizikletentzako galtzada seguruak behar ditugu, bidegorririk ez dagoen kasuetan, bizikletak galtzada hartuko duela ziurtatzeko, baina ez espaloia. Neurriak hartu behar dira bizikletak galtzadan segurtasun-pertzepzioa izan dezan, eta segurtasun-pertzepzio horrek lotura estua du ibilgailu motordunek galtzadan daramaten abiadurarekin.

EH Bilduren ustez, beharrezkoa da oinezkoekin zein bizikletekin atsegina izango den hiri-eredu baterantz aurrera egitea, pertsonak lehenengoak izango diren giza eskalan diseinatuta. "Emisio gutxiko hiria, karbonoaren neutraltasunerantz aurrera egingo duena, mugikortasun jasangarria, segurua eta osasuntsua izango duena eta superetxadiak lehentasunezko unitate estrukturala izango dituena", adierazi du Villalbak.

Supersagarrak sortzea abiadura murrizteko neurri bat izan liteke, baina horien ezarpenean daramagun atzerapen izugarriak neurri paraleloak hartu behar direla pentsatzera gonbidatzen gaitu, hala nola, ‘30 hiria’ izendapena, zeinak, gainera, ez baitu superetxadien ereduaren aurka egiten, indartu baizik.

Gainera, Gasteiz ‘30 hiria’ izendatzea bat dator Klima Aldaketaren eta Trantsizio Energetikoaren lege berriarekin. Lege horrek ezartzen du 50.000 biztanletik gorako udalerriek eta uharteetako lurraldeek, hiri-antolamenduaren plangintzan, mugikortasunaren ondoriozko isurketak murriztea ahalbidetuko duten arintze-neurriak sartuko dituztela, beranduenez 2023 baino lehen isurketa txikiko eremuak ezartzea barne.

Hori guztia dela eta, EH Bilduk uste du badela garaia neurri ausartak eta globalak martxan jartzeko, eta, are gehiago, neurri horiek kostu ekonomiko txikiarekin gauzatu ahal badira, 30 Hiriaren kasuan bezala.