EH Bilduk proposamen sorta bat egin du industrialdeetako mugikortasunari irtenbidea emateko


| 2022-07-19 11:23:00

EH Bilduk hainbat neurri aurkeztu ditu industrialdeetarako mugikortasuna hobetzeko, joan-etorri jasangarri, osasuntsu eta seguruagoen alde eginez. Hala, garraio kolektiboa eta osasuntsua hobetzeko proposamenak egin ditu EH Bilduk, eta garraiobide jasangarriagoen aldeko apustua egiten duten enpresei eta langileei onurak eta hobariak emateko neurri orokorrak sartzearen alde egin du.

Udala Tuvisarekin,
IGIrekin eta Gilsarekin batera egiten ari den Gasteizko industrialdeen mugikortasun-planean sartu beharreko neurriak dira. Hala ere, EH Bilduko zinegotzi Rocio Viterok uste du Urtaranen gobernuak aurkeztutako planak «anbizio falta duela eta oso motz geratzen dela; izan ere, ibilgailu motordunen desplazamendu kopurua %73tik %60ra murriztea eta ibilgailu kolektiboetako joan-etorriak %5etik %7ra igotzea baino ez du aurreikusten. Horren aurrean, EH Bilduk asmo handiko plan bat nahi du, egunero industrialdeetara joaten direnen beharrei erantzuteko. Udalerria deskarbonizatzeko helburuekin bat datorren erantzuna».

Gasteizko industrialdeetan 37.000 lanpostu eta 2.500 produkzio-zentro daude, eta horiek joan-etorri ugari eragiten dituzte astelehenetik ostiralera. Horietatik, %70 ibilgailu pribatuan egiten dira, baina %70ek diote prest daudela lanera garraiatzeko modua aldatzeko. Hala ere, diagnostikoak berak jasotzen du garraio publikoaren egungo eskaintza ez dela oso lehiakorra.
«Mugikortasun jasangarria, osasuntsua eta segurua nahi dugu industrialdeetara, eta, horretarako, lehentasunak kronograma baten bidez zehaztu behar dira, bai eta planaren aurrekontua eta baliabideak eta jarraipen-adierazleak ere», adierazi du Viterok.

Horrela, EH Bilduk hiru bloke handitan antolatutako neurriak prestatu ditu. Lehenengoa garraio kolektiboarena da. Bertan, apustuetako bat Zabalganako tranbia Jundizko poligonoraino hedat
zea aztertzea da. Linearen amaieran geltoki intermodal bat dago, poligonoaren barruan bizikletaz, MPIz eta barne-lineako autobusez mugitzeko. Amancay Villalba EH Bilduko zinegotziak adierazi duenez, «gaitasun handiko garraioa izango genuke behigoz, gure poligonorik handienarekin lotuta, eredua aldatzeko seinale argi eta nabaria».

Era berean, EH Bilduk auzo-poligono autobusak proposatu ditu, gune zehatzetatik abiatzen diren, auzo bakoitzeko geltoki gutxi dituzten eta poligonoetara zuzenean doazen enpresa-autobusen zerbitzu eraginkorrena izateko. «Izan ere, ateratzen den autobus bakoitzeko gutxienez 50 ibilgailu ekiditen dira, eta ibilgailuen trafikotik erretiratzen dira. 20 autobusek mila ibilgailu ekidingo lituzkete», ziurtatu du Villalbak. Beste aukera bat enpresa-autobusak ezartzea da, poligonoetara iristen diren edo luza daitezkeen Tuvisako lineak geltoki guztietan geldi ez daitezen eta helmugara azkarrago iristeko aukera izan dezaten. Ildo horretan, industrialdeetatik hurbilen dauden BEIren geralekuak erabil daitezke, eta puntu horietatik autobus-lanzaderak jar daitezke martxan, periferiako auzoak azkar konektatu ahal izateko.
 

Aztertu beharreko beste neurri bat garraio kolektiboko moduen artean plataforma partekatzeko aukera da. Tranbia Zabalganara zabaltzean, haren erabilera bateragarria izan daiteke autobuseko garraioa bizkortzeko eta Jundizera azkarrago iristeko. Horren guztiaren ondorioz, tranbiaren, BEIren eta hiri-autobusaren egungo ordutegiak eta eskaintza berrikusi behar dira, ahal dela industrialdeetarako mugikortasunaren beharretara egokitzeko. Gainerako garraio-moduekin sinergiak bilatzeko. Sistema horiek guztiek BAT txartela erabiliko lukete, eta BATLangile txartela martxan jartzea proposatzen dugu industrialdeetarako joan-etorri jasangarriei hobariak emateko.

Ezartzeko erraza den eta beste udalerri batzuetan martxan dagoen beste neurri bat bizikleta edo MP
Iak hiri-autobusera/BEIra garraiatzeko aukera da, intermodalitatea errazagoa izan dadin. Bizikleta-garraioaren ideia horrek berretsi egiten du tranbia Jundizko industrialdean sartzea, tranbian erraza baita bizikleta garraiatzea.

Bigarren bloke handia garraio osasun
tsuarena da, eta hori ezin da ulertu neurririk gabe, hala nola trafikoa baretzea, 30 hiria izendapena, bizikletentzako sare nagusia eta bigarren mailakoa definitzea, bizikleta-aparkaleku kopurua handitzea edo bizikletak erosi eta mantentzeko laguntzetarako eta MPI planetarako berriztapen plan bat. Azken eremu horretan, argi dago hobetzeko tarte handia dagoela, eta horregatik, EH Bilduk bizikletentzako parke publiko bat edo parke publiko-pribatu bat ezartzea proposatzen du.

Zentzu horretan, hobetu beharreko bi alderdi daude: aparkalekua eta karga elektrikoa. Horretarako, karga-geltokiak ezartzeko laguntzak ematea proposatzen du
EH Bilduk, bai eta industrialdeetarako mugikortasun jasangarrirako funtsezkoak diren puntu jakin batzuetan bizikleta-gordelekua ezartzeko aukera aztertzea ere, hala nola BEI edo tranbia duten gune intermodaletan.

Eta hirugarrenik, neurri orokorrei lotutako blokea dago. Jasangarritasun Energetikoaren Legearen arabera,
txanda bakoitzean 100 langile baino gehiago dituzten enpresek mugikortasun-planak egin behar dituzte. Hala ere, EH Bilduren proposamena lege-eskakizunetatik haratago doa, eta langile gutxiagoko enpresek ere mugikortasun-planak egin ditzaten eskatzen du, Udalak planak edo hobari fiskalak egiteko ematen dituen laguntzen bidez. Izan ere, garraiobide jasangarriak erabiltzeagatik hobariak, hitzarmenak edo laguntza ekonomikoak ezartzeko aukera aztertzea proposatu du EH Bilduk, bai enpresei, bai joan-etorri jasangarriak sustatzen eta egiten dituzten langileei (sartzeko eta irteteko ordutegien abantailak izan daitezke, Green bekak ezartzea, etab).