EH Bilduk osoko bilkurara eramango du 17. sektorearen desklasifikazioa, hirigintza-aprobetxamenduekin negozioa egin dadila saihesteko


| 2021-11-04 10:31:00

EH Bilduk datorren udalbatzara -azaroak 26- eramango du ekimen bat, udal gobernuari eskatzeko HAPOaren aldaketa bat has dezala lurzoru urbanizaezin gisa kalifikatzeko, egun, lurzoru urbanizagarri urbanizaezina den 'San Prudentzio hegoaldea zabalpena-Armentiako 17. sektorea', hau da, lurzoru horiek desklasifikatzeko. Felix Gonzalez EH Bilduk Gasteizko Udalean duen bozeramaileak adierazi duenez, modu horretan mezu garbia bidaltzen zaie hirigintzako aldaketak aprobetxatuz onura berriak lortu nahi dituztenei. «Posible da HAPOn aldaketa bat egitea 17. sektorea desklasifikatzea helburu duena, eta, horrela, Irizpideen eta helburuen dokumentuan onartutako helburua lortzea, HAPOa Berraztertzeko aurreikusitako epeak baino askoz epe laburragoan, eta, gainera, desklasifikatu beharreko sektoreen jabeei mezu irmo bat bidaliz», iragarri du Gonzalezek.


Udalean adostasuna dago hirigintza-plangintza berrikusteko beharrari buruz, kontsolidatutako hiria gehiegi hedatu baita. EAJk, PPk eta PSEk babestutako eta higiezinen burbuilarekin zuzenean lotutako hirigintza-plangintza hedakor horrek arazo ugari utzi ditu. "Horren aurrean, EH Bilduren apustua argia da: ez da beharrezkoa eta ez da beharrezkoa sektore gehiago garatzea. Horregatik, onartutako irizpideen eta helburuen dokumentua motz geratzen da, eta hori lortzeak aurreikusitakoa baino etxebizitza gehiagoko plan orokor bat onartzea ekarriko luke. Ez du ez hankarik ez bururik», adierazi du Gonzalezek, eta gogorarazi du Udalean adostasun handia dagoela desklasifikatu beharreko sektore batzuen inguruan, batez ere Armentiako S-17 sektorean eta Elorriagako S-18 sektorean.


Horregatik guztiagatik, EH Bilduk uste du unea dela mezu argi eta garbia bidaltzeko onura berriak lortzeko hirigintzako aldaketez baliatu nahi dutenei. Helburu horrekin, Armentiako 17. sektorea desklasifikatzea proposatu du, gainera, epe laburrean egin daitekeelako, betiere borondate politikoa badago. Izan ere, astero, udal-gobernuak hirigintza-aldaketa puntualak egiten dizkio Lurralde Batzordeari. Azkena, Mercedes handitzeari buruzkoa. Ezohiko osoko bilkuran izapidetuko da, prozedura azkartzeko, Hiri Antolamenduko Plan Orokor berria indarrean jarri arte itxaron gabe. Horrek agerian uzten du 17. sektoreko lursailak desklasifikatzeko izapidea abian jar daitekeela eta jarri behar dela, horretarako borondatea badago.