Eibar

Emakumeen eta gazteen kontratazioak bultzatzeko hobariak mahaigaineratu ditu EH Bilduk

Diru Iharduera Zergan (IAE) enplegua sortzeagatik enpresek jaso ahal duten hobarian aldaketak proposatu ditu EH Bilduk. Aldaketa hauek herriko langabezi tasan eragina izatea dute helburu, eibartar gazteen, emakumeen edo lan merkatuan txertatzeko zailtasunak dituzten pertsonen kontratazioak sarituz.

| 2021-09-13 12:10:00

Diru Iharduera Zerga arautzen duen Eibarko Ordenantzan aldaketak planteatu ditu EH Bilduk. Garrantzitsuena, enplegua sortzeagatik enpresek jaso ahal duten hobarian. Indarrean dagoen Ordenantzan edozein motatako lan-kontratu mugagabeak handitzea saritzen da, inongo bereizketarik gabe. EH Bildurentzat ordea, garrantzitsua da enplegu mota bat edo beste sortzeko esfortzua saritzea. Horregatik, 30 urte baino gutxiagoko gazteen, emakumeen edo eta lan merkatuan txertatzeko zailtasunak dituzten pertsonen kontratazioek hobari handiago bat izan dezaten proposatu dugu.

Industria jarduerak hirigunetik poligonoetara eramateagatik hobaria

Historikoki, Eibarko hiriaren egitura urbanistikoak hirigunean industria jarduerak etxebizitzekin batera egotera bideratzen du. Maila baxuko ekonomia jarduerek elkarbizitza errazagoa dute etxebizitzekin, industria jarduerak ordea, Eibar urbanistikoki horrela egituratu zenean existitzen ez ziren hiriko periferietako industria poligonoetara mugitzea komenigarria da. Horregatik, industria jarduerak hirigunetik poligonoetara eramateagatik industriek, 5 urteetan, IAE zergan %50eko hobaria jasotzeko aukera izatea proposatu du EH Bilduk.

Gainera, osasun pandemiak ekarri duen krisi ekonomikoa latza dela jakitun, EH Bilduk, gutxieneko udal IAE zerga ordaintzen duten enpresa txikiek, aurreko zergaldian jarduera ekonomikoagatik lortu duten errenta edo etekin garbia negatiboa izan bada, %50eko hobaria izateko aukera ere mahaigaineratu du.

2022tik aurrera IBI-a ordaintzeko dirulaguntzak proposatu ditu EH Bilduk

2022ko tasa eta zerga proposamenen artean, datorren urtetik aurrera IBIa ordaintzeko dirulaguntza ildo bat martxan jartzea mahaigaineratu du EH Bilduk. Egoera zaurgarrienean dauden norbanako eta familia eibartarrak zerga honen ordainketan laguntzea izango luke helburu.

| 2021-09-09 12:17:00

Covidaren osasun pandemiak krisi ekonomikoa ekarri du lotuta. Hainbat sektore ekonomiko suertatu dira kaltetuak baina baita hainbat eta hainbat eibartar ere. Gainera, aspaldi dabil EH Bildu dirusarreren arabera ordaintzen diren zergak eskatzen. Justizia soziala bakoitzak bere dirusarreren araberako zergak ordaintzea izango litzateke. Ez da justua IBIa unibertsala izatea, edozein izanda ere etxebizitza horrek dituen dirusarrerak. Baina zergak arautzen dituzten legeetan aldaketa sakonak eman beharko lirateke hori ahalbideratzeko eta oraindik urrun gaude horretatik.

Gauzak horrela, datorren urterako tasa eta zerga debatean, etxebizitzaren gaineko zerga, IBIa ordaindu ahal izateko dirulaguntza ildoa martxan jartzea planteatu du 2022ko aurrekontuetatik aurrera. Laster hasiko da PSEren udal gobernua 2022ko aurrekontuaren zirriborroa zehazten eta dirulaguntza ildo berri hau bertan jasota egotea eskatu du EH Bilduk.

Badaude dirulaguntza hauek martxan jarri dituzten udal batzuk. Eibarren Pasaiaren adibidea jarri dugu mahai gainean. Bertan, 2009an jarri zituzten martxan IBIa ordaintzen laguntzeko dirulaguntza hauek.

Etxebizitza hutsen gaineko IBIaren errekargua mantentzea

Gainera, etxebizitza hutsen gaineko IBIaren errekargua mantentzea planteatu dugu, Etxebizitza legean jasota dagoen etxebizitza kanona modu efektiboan bildu arte.

Hainbat gauza daude aklaratzeke kanon horri buruz eta PSEk ez du inolako argibiderik eman. Jaurlaritzak markatutako kanona adibidez, 2 urtez jarraian hutsik dauden etxebizitzek ordaindu beharko dute, ordu arte IBIaren errekargua indarrean jarrai dezala planteatu du EH Bilduk.

San Juan eta Bidebarrieta kaleetako TAO txandakako aparkalekuak eten eta aparkaleku libreetan bilakatzea proposatu du EH Bilduk

Errebal Plaziako eta El Corte Ingleseko aparkalekuen irekierarekin eta hirigunean dauden txandakakoak ez diren aparkalekuen falta handiaren aurrean, San Juan eta Bidebarrieta kaleetako TAO txandakako aparkalekuak eten eta aparkaleku libreetan bilakatzea proposatu du EH Bilduk.

| 2021-09-07 11:42:00

Errebal Plaziako emakidako 100 garajeak atzo bertan erabilgarri jarri zituen Eibarko Udalak. Datozen egunetan ere txandakako parking publikoa irekiko da bertan, beste 100 plazarekin. Gainera, El Corte Inglesek iragarri duenez, parkinga berriz ere ireki du.

Gogoratu beharra dago gainera, San Juan eta Bidebarrieta kaleetako txandakako TAO aparkalekuak Errebalen lurzoruan kokatuta zegoen 98 plazatako behin-behineko parkingaren itxierak ekarritako aparkaleku beharrak arintzeko egin zirela.

Taberna batzuk ere aparkalekuak behar izan dituzte pandemia garai honetan beraien terrazak jarri eta negozioa bideragarri izaten jarraitzeko.

Hirigunean dauden txandakakoak ez diren aparkalekuen (marra txuria) falta handiaren aurrean, eta epe motz-ertainera gabezia hau konponduko ez dela jakitun, San Juan eta Bidebarrieta kaleetako TAO txandakako aparkalekuak etetea eta aparkaleku libreetan bilakatzea (marra txuria) proposatu du EH Bilduk. Proposamena Alkatetzara eta Trafiko Batzordera luzatu du EH Bilduk bertan aztertua izan dadin.

EH Bilduk udal Hezkuntza Teknikari baten beharraz ohartarazi du

Ia 28.000 biztanleko Eibar bezalako udalerri batek udal Hezkuntza teknikaririk ez izatea sinestezina da. 2011an desagarrarazi zuen PSEk Hezkuntza teknikariaren figura udalean. 10 urteetako hutsunea eta gero, EH Bilduren ustez ordua da teknikari garrantzitsu hori berreskuratzeko.

| 2021-07-07 09:15:00

28.000 biztanle eta eskola asko dituen hiria da Eibar. Eta gezurra badirudi ere, guzti hori era egokian kudeatuko duen udal Hezkuntza Teknikaririk ez du udalak. Hezkuntza Teknikaria izan du udalak, baina duela 10 urte inguru desagarrerazi zuen plaza hori PSEk. Geroztik, udalak egiten duen hezkuntzaren kudeaketa eskoletan egiten diren obra txikietara mugatu da.

EH Bilduren ustez ordua da berriz ere ikuspuntu hori aldatzeko. Eskoletako beharrak obretatik harago doaz eta ez dago profesionalik behar horietan arreta jarri eta laguntzeko. Eskolaz kanpoko jardueretan lagundu, eskola maparen nondik norakoak jarraitu edo herriko hezkuntza komunitate anitza dinamizatu ahal izateko profesional baten beharra gero eta handiagoa dela uste du EH Bilduk eta Hezkuntza Teknikari bat kontratatzearen beharra dagoela gogoratu zuen azkeneko Plenoan. Garrantzitsua da udalean herriko hezkuntza formal eta ez formalaren eta beraien behar anitzen ikuspegi osoa izango duen profesional bat edukitzea, Berdintasun, Euskara, Immigrazio, Haur eta Gazteria udal teknikariekin hartu emanean arituko dena.

Kultura-sektorearen egoerarekin arduratuta, hau suspertzeko proposamenak erregistratu ditu EH Bilduk

Pandemiak kultur programazioan eta eskaintzan goitik behera eragin du. Sektorea kinka larrian utzi du. Gauzak horrela, Eibarko EH Bilduk sektorea suspertzeko ekintzez betetako mozio proposamena erregistratu du.

| 2021-06-18 11:48:00

Kultura premia biziko ondasun izendatzea bilatzen du mozioak. Hainbat neurri ere planteatzen ditu EH Bilduk: jaietara bideratuko ez den aurrekontua kultur ekintzak indartzera bideratzea; Errebal Plazia eta Coliseoko dinamizatzaile kulturalak herriko eragile kulturalekin batera bertako programazioa egitea eta hauek programazioan lehenestea; edo eta Errebal Plaziako postuetako kanonengatik bilduko den diruaren erdia bertako programazio kulturala indartzera bideratzea.

Ondokoa da erregistratu dugun mozioa:

EIBARREN KULTURA-SEKTOREA LEHENERATZEKO ETA SUSPERTZEKO MOZIO PROPOSAMENA

ZIOA

Pandemiak kultur programazioan eta eskaintzan goitik behera eragin du. Horrela, segurtasun neurriek, eta batez ere, pandemiak sorturiko beldurrak kultur jardueran eta eszenari zuzen-zuzenean eragin diote. Alde batetik, segurtasun neurri murriztaileek; eta, bestetik, ekitaldi jendetsuekiko herritarrek sentitutako beldurrak, kultur jardunean zuzeneko eragina izan dute. Horretaz gain, izurriteak herrietako jaiak orain arteko moduan ospatzea eragozten du. Horrek zuzenean bi eragin nabarmen ditu: bata, kultur sortzaileen eta profesionalen lan esparrua eta kultur eskaintza apaltzea; bestea, herritarrek beharrezkoa duten kultur produkzioaren eta jai-giro kulturalaren falta.

Sarri esan izan dugu, kultur eskaintzak, herritarren garapenerako ezinbesteko elementu direla eta gure kasuan, euskara eta euskal kulturaren ur emariaren sorburu direla. Honengatik guztiagatik, ezinbestekoa da kulturaren bizi iraupena eta garapena bermatzeko herritik plan bat garatzea eta martxan jartzea.

Sektore bezala kulturaren, ikuskizunen eta ekitaldien sektorean, estimazioen arabera Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako egitura ekonomikoan BPGren % 3 eta% 5 artekoa inpaktu zuzena duten langileak eta enpresak biltzen dira, eta 7.000 lanpostu inguru sorrarazten dira. Soinuarekin, argiztapenarekin, bideogintzarekin, eszenografiarekin, ekitaldietarako materialarekin, karga eta deskargarako langileekin eta abarrekin lotutako enpresak dira, hain zuzen ere. Eta, orobat, askotariko profesionalak: soinu-teknikariak, argiztapen-teknikariak, bideo-teknikariak, makinistak, makillatzaileak, koreografoak, ekoizleak, sustatzaileak, musikariak, artistak eta beste hainbat.

Sektore heterogeneoa eta zatikatua da, zeharkakotasun handikoa, eta beste sektore batzuen mendekoa; kulturaz gain, kirolen, industriaren eta turismoaren sektoreen mendekoa, alegia. Baina sektorearen urtarokotasunak eta zatiketak egiturazko ahulezia ematen diote, eta segurtasun juridiko falta larria, orain inoiz baino nabarmenagoa dena. Sektoreak muturreko egoera bizi zuen alarma-egoeraren aurretik, baina orain egoera areagotu da.

Ezin dugu ahaztu kulturak eta askatasun artistikoak oso modu esanguratsuan laguntzen diotela gizarteen dinamismoari, eta beren nortasuna adierazten laguntzen dietela segmentu sozial guztietako kideei, eta, horrek, gizarte-kohesioa eta kulturen arteko elkarrizketa sustatzen dituela. Kulturak herritartasun demokratikoari bide ematen dio, sormena, ongizatea eta pentsamendu kritikoa sustatzen ditu, eta, gainera, integrazioa, kohesioa, aniztasuna, berdintasuna eta pluralismoa bultzatzen ditu. Eta gurea bezalako herri batean zer esanik ez euskal kulturak duen garrantzia.

Ekitaldi kulturalak ere motor garrantzitsua dira ekonomiarako, eta hori inoiz baino garrantzitsuagoa da COVID-19ren ondorioz bizitzen ari garen egoera sozio-sanitario honetan. Kulturaren, ikuskizunen eta ekitaldien sektoreak jarduera kontrolatuak eskaintzen ditu, seguruak, herritarren gogo-aldarterako arnasgune eta berreraikitzeko gune izan daitezkeenak.

Hori horrela, gaur egun, ekitaldi kultural bat kudeatzeko, gune eta leku egokiak bilatu behar dira, fidagarriak, ekitaldiak egingo direla ziurtatzeko eta, beraz, enplegua, aberastasuna eta ongizatea sortuko direla ziurtatzeko. Administrazio Publikoak bere lehentasunen artean izan behar du kultura laguntzea, zaintzea, sustatzea eta hedatzea; hortaz, toki-administrazioaren zein erkidegoko administrazioaren betebeharra da edozein motatako ekitaldi kulturalak bultzatzeko balio duten politikak eta ekintzak sustatzea, baita krisialdi-egoera larri honetan ere.

Horregatik guztiagatik, eta egungo egoera honetan, EH Bildu udal taldeak hurrengo proposamena aurkezten du:

MOZIOA

1. Udalbatzak kultura premia biziko ondasun izendapenarekin bat egiten du. Eibarko Udalak izendapen horrekin bat doazen eta beharrezkoak diren ekintzak abiatu ditzala, izendapen horren garapena efektibo egiteko.

2. Eibarko Udalak krisi honen ondorioei eraginkortasunez erantzuteko neurri berriak abiatu ditzala eta halaber indarrean daudenen laguntzen irizpide, baldintza eta betebeharrak egokitu ditzala unean uneko egoerari erantzunez sektorearekin landuta hauek jende gehiagorengana iritsi daitezen.

3. Eibarko Udalak Kultura- eta ekitaldi-agenda mantendu, berriz ekin edo indartu ditzala,  osasun-segurtasuneko protokolo guztiak betez, hala nola pertsonen arteko segurtasun-distantzia, musukoa erabiltzeko derrigortasuna, higiene-, garbiketa- eta desinfekzio-neurriak eta aireztapena eta aire-girotzea. Ekitaldi eta egitasmo hauek #KulturaSeguruaDa lemarekin egingo dira.

4. Herritarrei zuzendutako sentsibilizazio-kanpainak egitea, kultura segurua dela erakusteko. Eibarko kultura-munduaren aldeko apustua egitea, berariaz lagunduz, eta kanpaina horiek asmo osoz gauzatuz; betiere, osasun- eta segurtasun-neurri egoki guztiak hartuz, ez dadin kutsaturik egon.

5. Eibarko Udalak jarduera kulturaletarako eta jaialdietarako aurrekontuari eusteko konpromisoa hartzen du. 2021eko aurrekontuetan herriko jaietarako jasotakoaren zati handi bat jarduera eta ekimen kulturalei bideratu ditzala azkenean festak egitera ez badoaz egoera sanitarioa dela eta. 

6. Eibarko Udalak kontratatuko duen dinamizatzaile kulturalak, Errebal Plazia eta Coliseoko kultur-programazioak kudeatu eta indartuko ditu, beti ere, Eibarko kultur-eragileekin harreman zuzenean eta hauen parte-hartzea lehenetsiz.

7. Eibarko Udalak aurki irekiko den Errebal Plazia berriko zonalde kulturaleko aurrekontu propioaz gain, Merkatu Plazaren erabileragatik kanonetatik bilduko den diruaren erdia ere bertako kultur programazioa indartzera bideratzeko konpromisoa hartzen du.

ALBISTEAK

18.000 eurok ez dituzte Eibarren gazteek emantzipatzeko dituzten zailtasunak konponduko

2021-06-02 09:51:00

Eibarko gazteen emantzipazioan laguntzeko 18.000 euro bideratuko ditu Eibarko Udalak. Hiriak duen arazo larrienetarikoa da gazteek emantzipatzeko dituzten zailtasunak eta EH Bilduren ustez lanketa integrala izan behar da.

Errebal: eta barruko erabilerak zer?

2021-06-01 11:27:00

13 urte luze eta gero badirudi eraikinaren obra behingoz bukatuko dela. Baina zer gertatzen da eraikineko barruko erabilerekin? PSE zergatik ari da hain poliki kudeatzen? Eraikina bukatzean, martxan egon beharko luke, urteak izan ditu Udal Gobernuak horretarako. Nora begira dabil?

EH Bilduk gabeziak ikusten dizkio uda hasierako kultur programazioari

2021-05-28 10:37:00

PSEk aurkeztu berri duen ekaina eta uztailerako kultur programazioan gabezia asko daudela nabarmendu du EH Bilduk. Egitarauan ez dira adin tarte guztiak aintzat hartu. Gainera, ordua da kultur egitaraua kalera ateratzeko.

Eskaintza kulturala handitzea eta adikzioen ekintza plan bat martxan jartzea eskatu du EH Bilduk

2021-05-13 11:04:00

Aisialdi ereduari buruzko hausnarketa egin beharra dugu Eibarren. Aisialdia alkohola edatearekin oso lotuta dago herrian. Hau al da nahi dugun gizartea? Aisialdi aukera alternatiboak edukitze aldera, Udalak eskaintza kulturala handitzea eskatu du EH Bilduk.