Eibar

Eskaintza kulturala handitzea eta adikzioen ekintza plan bat martxan jartzea eskatu du EH Bilduk

Aisialdi ereduari buruzko hausnarketa egin beharra dugu Eibarren. Aisialdia alkohola edatearekin oso lotuta dago herrian. Hau al da nahi dugun gizartea? Aisialdi aukera alternatiboak edukitze aldera, Udalak eskaintza kulturala handitzea eskatu du EH Bilduk.

| 2021-05-13 11:04:00

Azken asteotan asteburuei begira, Udal Gobernuak segurtasun neurriak besterik ez ditu martxan jarri. Baina EH Bildurentzat egoerak ertz gehiago ditu. Oso errotuta dago alkohola edatearen kultura herrian, baina hau al da nahi dugun gizartea? Hau al da dugun aisialdi aukera bakarra? Aisialdi aukera alternatibo gehiago eduki ahal izateko, Udalak kultur eskaintza handitu eta aberastea eskatu du EH Bilduk. Uda garaia gainean dugu, ordua da kontzertu eta kultur emanaldien egitaraua kalera ateratzeko. Gainera, Sanjuanak gertu daude eta aurten ere ez dira ospatuko, zein da prestatu den egitarau alternatiboa? Pandemia garai latz hauetan, kultur aukerak zabaltzea berebiziko garrantzia du osasun mentalarentzat.

Bestalde, kontsumoak jarraituko duela jakitun, EH Bilduk adikzioen sentsibilizazio ekintza plan bat ere martxan jartzea eskatu du. Sentsibilizazio ekintza hauek kontsumoak dakartzan arriskuak murrizteko helburua izango lukete.

EH Bilduk uste du PSEk zorra duela Txonta auzoarekin

Jaurlaritzarekin sinatuko den hitzarmenak ekarriko dituen etxebizitza sozialez eta aisialdirako espazioaz gain, EH Bilduren ustez Txontako memoria industriala balorean jarri eta eraikin industrialetan, Auzo Etxe bat eta Eibarko museoa kokatu beharko lirateke.

| 2021-04-29 09:44:00

Aste honetako Plenoan emandako abstentzioarekin, Jaurlaritza eta Udalaren arteko hitzarmena sinatzea erraztu zuen EH Bilduk. Duela 6 hilabete Udalean hitzarmen honen berri izan genuenean, beldur eta zalantza asko izan genituen. Ez geunden ados 200 etxebizitza sozial 2-3 bloke erraldoietan eraikitzearekin, auzoko egituran inpaktu handia sortuko zuelako. Bestalde, 200 etxebizitzak, guztiak, ohiko alokairu sozialekoak izateak ere ez gintuen asebetetzen. EH Bilduren ustez, gazte eibartarrek ere begirune bat merezi dutelako, are gehiago emantzipatzeko Eibarren dituzten arazoak ezagututa. Oso argi geneukan, Bittor Sarasketan eraikiko diren 19 apartamentuek bakarrik ez zutela gazteen behar hau asetzen. Horregatik, Txontako hitzarmeneko 200 horietako asko gazteen emantzipaziorako bideratu behar zirela uste genuen.

Azaroan, zalantza guzti hauek bideratu genizkion PSEren udal gobernuari. Eta PSEk Jaurlaritzara bidali ostean, gure zalantzei erantzun txostena prestatu zuen Jaurlaritzak.

Azkenean, ez dira 2-3 bloke izango, baizik eta 5-6. Alde handia. Gainera, ez dira 200 etxebizitzak batera eraikiko, baizik eta 40ka eraiki eta habitatuko dira. Horrela, bertara joango den biztanleria berri guztia auzoan txertatu eta integratzeko askoz ere onuragarriagoa izango da. Eta gainera, EH Bilduk eskatu bezala, promozioaren erdia gazteen emantzipaziorako etxebizitzak izango dira. Kontutan izanda momentu honetan 312 gazte daudela Etxebiden alta emanda, Txontako proiektu honek, ia heren baten beharrei erantzungo lieke eta auzoarentzat gaztetze sozial handia suposatuko luke.

Gainera, EH Bilduren ustez, PSEren udal gobernuak zor handia du Txonta auzoarekin. Jaurlaritzaren inbertsio honek, etxebizitza sozialez gain, aisialdirako gune handi bat eta Txonta kalearen peatonalizazio osoa ekarriko luke. Azken hau, egungo auzoko biztanleriaren eskaera historiko bat. Beraz, inbertsio honek, auzoaren birgaitze handi bat, biziberritzea eta gaztetzea ekarriko luke eskutik.

Baina, EH Bilduren ustez, Udala harago joan beharko litzateke. Txonta auzoak duen memoria industriala zaindu eta balorean jarri beharko litzateke. Horretarako, eraikin industrial hutsak zahar berritu eta bertan Eibarko Museoa eta Txontako Auzo Etxea kokatzea proposatu du EH Bilduk. Ordua da Eibarko Museoa Portaleako 5.solairutik atera eta eraikin industrial huts batetan kokatzeko eta ez dago horretarako Txonta baino toki esanguratsuagorik. Bestalde, Txontako biztanleria hasi egingo da eta elkar ezagutza sustatzeko, auzoaren kohesioa eta emantzipazioa bultzatzeko, bertan Auzo Etxe bat egitea oso beharrezkotzat ikusten dugu.

PSEren merkataritza suspertzeko Plan estankoa errefusatu du EH Bilduk

Merkataritza eta komertzio txikia suspertzeko plan batek malgua izan behar du, bizia, etengabeko berrikuste eta eguneraketekin. Are gehiago bizi dugun pandemia honetan, komertzioarentzat ziurgabetasunez beteta. Plan hau albo batera utzi eta malguago bat idaztera gonbidatu du EH Bilduk.

| 2021-04-27 11:04:00

EH Bilduren ustez, pandemia honek gehien kaltetu duen sektoreetako bat suspertzeko plan bat munduko gauzarik serioena izan behar du. Mimoz landu beharko litzateke Merkataritza Suspertzeko Plan bat. Baina PSEk idatzi duena espedientea betetzeko besterik ez da, Jaurlaritzatik dirulaguntza bat jasotzeko. Eta oso nabaria da.

2019-2024 iraupena izango du Planak. Egia da ziurgabetasunez betetako garaiak bizi ditugula, baina badugu mahai gainean komertzioan eragingo duen ziurtasun latz bat: Corte Inglesak ateak itxiko ditu. Ez da orain arte ezagutu dugun komertzioa izango eta albisteak, bertako langileez gain, herriko komertzio txikiak beldurtu ditu.

Gorka Errastik, EH Bilduren bozeramaileak, Garapen Ekonomikoko Batzordean Corte Inglesaren berregituraketa Komertzioa Suspertzeko Planean jasota egon behar zuela planteatu zuenean, PSEren erantzuna Plana behin betiko abenduan itxi zela izan zen eta albiste larri hori ezin izango zela bertan jaso. Nola da posible komertzioa kaltetuko duen albiste garrantzitsuenetako bat komertzioa ardatz duen plan batetan ez jasotzea? Ez dauka ez hanka ez buru.

Horregatik diogu, ziurgabetasunez betetako garai hauetan, Plan biziak behar ditugula, malguak, eguneratzeak txertatuko dituenak. EH Bilduk ez ditu espedienteak betetzeko Plan eskasak onartuko, are gehiago komertzioa biziberritzea bezalako helburuak dituztenean. Komertzioak herria bizirik mantentzen du eta PSEren udal gobernuak ardura gehiagorekin jokatu beharko luke.

Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren diagnostikoak datu kezkagarriak jasotzen dituela ohartarazi du EH Bilduk

Plan Orokorra da hiria egituratzen duen eta hiri eredua markatzen duen plan garrantzitsuena. EH Bilduk urteetan eskatu eta gero, Plana berritzen hasiak gara. Diagnostikoa da horretarako lehen dokumentua. Honek, datu kezkagarriak jasotzen ditu.

| 2021-04-19 12:37:00

Datuak kezkagarriak dira, batetik, aurreko Planak izan duen gauzatze maila baxuagatik eta bestetik, Eibarrek duen egoera sozioekonomikoagatik.

Bataz bestez 8 urteetako bizitza dute HAPOek. Eibarkoa 16 urteetarako bidean doa. 2006an idatzi zen, hirigintza boomaren baitan, eta asko nabari da dokumentuan. Etxebizitza berria eraikitzea du irizpide nagusia eta horretan ibili da buru belarri PSEren Udal Gobernua azken urteotan. Diagnostikoaren arabera ordea, 1361 etxebizitza eraikitzeke geratu dira herrian, pentsa Planaren anbizioa.

Planeatutako ekipamenduak ere gauzatzeke geratu dira, Jaurlaritzak gauzatutako ospitalea eta Orbeako polikiroldegia izan dira egin diren bakarrak. Ipuruako polikiroldegi berria, Txontako auzo etxea, Azitaingo auzoa etxea eta nola ez, Errebal berria, gauzatu gabe geratu dira. Eta parkeen egoera oraindik negargarriagoa da. Planteatzen ziren 8 parkeetatik, bakarra egin da, Egazelain, etxebizitza promozio bati lotuta gainera.

Ausardia falta zaio PSEri, beti dago kanpo inbertsioen menpe, gainontzeko administrazioek eskuhartzeko zain, ekimen pribatuak eskuhartzeko zain. Udalaren eskuhartzea faltan botatzen du EH Bilduk, ezin dugu hiri eredua esku pribatuen esku utzi.

Eraikin industrial hutsek bere horretan jarraitzen dute, ez da ezer egin beraiekin. Industria gune berriak garatu gabe eta zaharrak berritu gabe geratu dira. Aparkaleku arazoak ere hor jarraitzen du. Zonalde naturalari ere ez zaio dagokion garrantzia eman. Hasieran aipatu dugun bezala, etxebizitza pribatua besterik ez du izan buruan PSEk indarrean dagoen HAPOan.

Jasotzen diren datu sozioekonomikoak ere negargarriak dira. Oso herri zaharkitua da Eibar, biztanleriaren ia %25ak 65 urte baino gehiago ditu. 2030erako %30a izango da. Urteak daramatzagu langabezi tasa altuarekin, PSEk ez du lortu datuari buelta ematea. Industria izan da Eibarko ekonomia motor historikoa. Baina oraingo datuak oso bestelakoak dira, %19ko pisua du industriak ekonomian, Debabarrenan %38koa den bitartean. Komertzio kate handien etorrerak ere gertuko komertzio txikia kaltetu duela dio diagnostikoak. Lehen sektoreak duen pisua ere oso eskasa da, PSEk ez duelako garapen ekonomikoaren beste hanka bat bezala ikusi, folkloretik harago (%0,2ko pisua, Debabarrenan %0,6koa eta EAEn %1ekoa den bitartean). Eibar desparekotasun sozioekonomiko handiak dituen herria dela dio ere, gizarte arrakala gero eta nabariagoa da. Denborarekin areagotzen joan da.

Baina, hemendik aurrera zer? EH Bilduk oso argi dauzka HAPO berriak jaso beharko lituzkeen marra gorri nagusiak:

- Eibarren ezin dira etxebizitza berri gehiago eraiki. Nahiz eta HAPO berrian PSEk indarrean dagoen HAPOtik egin gabe geratu diren 1361 etxebizitzak heredatu nahi dituen, EH Bilduk ez du inolaz ere onartuko. Gainera, 1018 etxebizitza huts daude Eibarren, ordua da horiekin lanketa serio bat egiteko.
- Industriak urteetan galdutako pisua berreskuratu behar du. Komertzio kate handien etorrerarekin bukatu behar da eta gertuko komertzio txikia babestu eta sustatu. Lehen sektorea ere babestu eta sustatu beharra dago eta errelebo generazionala lantzea ezinbestekoa izan behar da.
- Eraikin industrial hutsen berrerabilera lehentasuna izan behar da Udalarentzat. Udalak hor ere esku hartu beharko du.
- Ekipamendu berriak gauzatu beharko dira, auzo etxeei berebiziko garrantzia emanez, baita Ipuruako kiroldegia berritzeari ere.
- Parkeak, aisialdirako guneak, oinezkoentzako bideak, peatonalizazioak, hirian arnasguneak sortzea ezinbestekoak dira ere. Horretarako, garraio publikoa sustatu eta aparkaleku alternatiboak sortu beharko dira.

Bukatzeko, eibartarrak animatu nahi ditugu irekiko diren parte-hartze prozesuetan beraien ekarpenak egitera, denon esku dago etorkizuneko Eibar gauzatzea.

Hiriko erronka ezberdinek duten paralisiaz ohartarazi du EH Bilduk

Erronka handiak ditu hiriak aurretik baina hainbat proiektu geldirik ditu PSEren udal gobernuak. Ordua da alkate berriaren salmenta eta promozioarekin bukatzeko. Ordua da erronkei aurre egin eta lanean hasteko.

| 2021-03-18 12:44:00

Alkate aldaketarekin batera, geldialdia iritsi da Eibarko Udalera. Proiektu asko eta asko geldirik daudela salatu du EH Bilduk. Erronka handiak ditu herriak aurretik eta horrela gogoratu zion Gorka Errastik, EH Bilduko bozeramaileak, alkate berriari alkate aldaketa Plenoan:

- Hirigintza Plan Orokorra berritzen hasiak gara, baina geldo doa, oso geldo. Hiria egituratuko duen dokumentu garrantzitsu honen diagnostikoari ekarpenak egin dizkio EH Bilduk duela aste batzuk eta oraindik ez dugu erantzunik jaso. Berritze prozesua luzea da baina ezin du PSEk gehiago luzatu.
- Txonta eta Barrena auzoen biziberritzea premiazkoa da.
- Errebal berriko obra laister bukatuko da. Dagoeneko bertara joango diren baserritarrek hitzarmena sinatuta izan beharko lukete. Bertako postuen eta tabernaren titularrak ere izendatuta egon beharko lirateke. Zergaitik ez dituzte behingoz pliegoak lotzen? Eta noski, EH Bilduk urteetan eskatutako dinamizatzaile soziokulturala aspaldi egon beharko litzateke lanean eta Errebal eta Coliseo traktore izateko buruari eragiten.
- Zer egingo dute langabezi tasari buelta eman ahal izateko? Joan zan krisialditik zama latza da Eibarko langabezi tasa altua. Formakuntza eta dirulaguntza puntualek ez diote buelta eman egoerari. Hau eta hiriak aberastasuna berreskuratu ahal izateko eman beharko den berrindustrializazioa, premiazkoak dira.
- Noiz lotuko ditugu Europako Funtsetara aurkeztuko ditugun Eibarko proiektu eraldatzaileak? Aspaldi eskatu dugu adostasun foroa eta oraindik ere ez dugu honen berririk. Edo trenaren estaldura al da PSEren lehentasun bakarra?

Ordua da beraz, argazki, propaganda eta promozioekin bukatzeko eta hiriarentzako benetan lanean hasteko. Geldirik, iniziatiba pribatuaren zain edo gainontzeko administrazioen esku hartzeen zain, ez diozkiogulako erronka hauei behar bezela erantzungo.

ALBISTEAK

Errebal eraikinaren obrak diru publikoa xahutzen jarraitzen duela salatu du EH Bilduk

2020-07-28 17:53:00

Enpresa eraikitzaileak obrarekin jarraitzeko 700.000€ gehiago behar dituela jakinarazi digute. Noiz arte jarraituko du diru publikoa xahutzen Errebal eraikinak?

Garapen ekonomikoan murrizketak salatu eta udal lan orientazio zerbitzua martxan jartzearen beharraz ohartarazi du EH Bilduk

2020-07-10 11:35:00

Ekaineko Plenoan udal dirulaguntzetan aldaketak onartu ziren. EH Bilduk Garapen Ekonomikoan egindako murrizketak salatu zituen. Gainera, udal lan orientazio zerbitzua martxan jartzearen garrantzia azpimarratu du.

Pertsonak politiken erdigunean jartzeko ordua dela uste du EH Bilduk

2020-05-30 09:04:00

Osasun krisialdian egindako lanaren berri eman du EH Bilduk. Gainera, etorkizunera begira eman beharreko pausuak azaldu dituzte. Elkarlana eta eibartarren ongizatea beti ardatz.

Debegesa egoera berrira egokitzeko ordua dela uste du EH Bilduk

2020-05-19 11:30:00

Osasun krisialdia dela eta aurrekontuan doikuntza ausartak egin beharko ditu Eibarko Udalak. Baita lehentasun berriak markatu ere. Gutxienez berdina egitea eskatzen diogu eskualdeko Garapen Agentziari. Kudeaketa plana berraztertu eta lehentasunezko ekintzak burutzea.