EH Bilduk abstentzioaren bidez etxegabetzeak artatzeko udal zerbitzua eguneratzea ahalbideratu du


| 2022-06-14 10:10:00

EH Bilduk abstentzioaren bidez etxegabetzeak artatzeko udal zerbitzua eguneratzea ahalbideratu du gaurko Bilboko Udal Etxebizitzen Zuzendaritza Kontseiluan. Alba Fatuartek, EH Bilduko zinegotziak, azaldu duenez, dokumentu berriak “hobekuntza nabarmenak jasotzen ditu, EH Bilduk egindako ekarpenei esker”, baina, bere esanetan,  “emaitza oraindik ez da nahikoa, urtean Bilbon gertatzen diren ehunka etxegabetzeei modu eraginkorrean aurre egin ahal izateko”.

Fatuartek gogorarazi du udal talde guztiek 2008an sortutako zerbitzu hori berrikustea adostu dutela, egungo testuingurura egokitzeko eta, horrela, modu eraginkorragoan erantzuteko etxegabetze-prozesu bati aurre egin behar dioten pertsonen premiei.

Ildo horretan, EH Bilduk egindako proposamenek bi helburu nagusi zituztela azaldu du. Lehenengoa, pertsona gehiagorengana iristea; horretarako, programan sartzeko irizpideak malgutzea eta zabaltzea proposatzen zuten; eta bigarrena, funtzionamendua hobetzea eta erabiltzaileei gizarte-arreta ematen jarraitzea bermatzea.

Negoziazio-prozesuaren ondoren, Fatuartek adierazi du bere sentsazioa «gazi-gozoa» dela, EH Bilduren proposamenei esker, “etxegabetzeei aurre egiteko arreta-programan sartzeko irizpideak nabarmen zabaltzea lortu baita, baina, hala ere, ia ez da aldaketarik emango etxegabetze prozesu gogor eta konplexuari aurre egin behar dioten pertsonei arreta emateko moduan”.

EH Bilduren proposamenak

Onartutako EH Bilduren malgutze-proposamenei dagokienez, Fatuartek azaldu du, zerbitzua eguneratuta, guraso bakarreko familia guztiak jotzen direla zaurgarritasun bereziko egoeran dauden pertsonatzat, eta “hori oso garrantzitsua da genero-ikuspegitik, kontuan hartuta familia-unitate horietako gehienak seme-alabak beren kargura dituzten bakarrik dauden emakumeek osatzen dituztela”.

Era berean, EH Bilduri esker, gainzorpetzearen ondoriozko berehalako egoerei aurre egiteko  etxebizitzen erreserba-kupoa handituko da (30 etxebizitzatik 40ra); erroldatze-antzinatasunaren baldintza jaitsiko da etxebizitza bat eskuratu ahal izateko (hiru urtetik bira); gizarte-zerbitzuek zaurgarritasunari buruzko txostenak egingo dituzte eta doako justiziarako sarbideari buruzko informazioa eskainiko dute.

Ildo beretik, hizkuntza gehiagoko ikastaroen gida egin eta zabalduko da; etxegabetze-prozesuetan gizarte-eragileek duten zeregina aitortuko da; partaidetza-prozesu irekiak egingo dira zerbitzua aldizka ebaluatzeko eta hobetzeko; eta Erakundearteko koordinazio-mahai bat sortuko da.

Hala ere, Fatuartek kritikatu duenez, EH Bildurentzat etxegabetzeei modu eraginkorrean aurre egiteko garrantzitsuak ziren beste proposamen batzuk ez dira onartu. Ildo horretan, adierazi du zerbitzu berriak ez diela aurre egingo Udal Etxebizitzen eta gizarte-ekintzaren arteko errebote-efektuak pertsonen arretan eragindako hutsuneei, eta arretaren jarraitutasuna ez dagoela bermatuta.

Salatu duenez, “ez da indartzen, ezta ere, gizarte-langileek prozesu osoan erreferentziazko pertsona gisa duten zeregina, ezta oinarrizko gizarte-zerbitzuena ere, gizarte-babeseko sistema osorako sarrera nagusi gisa; eta etxebizitza bat esleitu ahal izateko, ez dira ezabatzen aurretik ezarrita zeuden baldintzak”.

Ildo horretan, azaldu du EH Bilduk proposatzen zuela zerbitzu horrekin harremanetan jartzen diren pertsona guztiek, gutxienez, lehen arreta eta balorazio diagnostikoa lortu ahal izatea, eta hortik aurrera, zaurgarritasun bereziko pertsonatzat hartzea. Azkenik, zenbait neurri osagarri ez direla behar beste garatzen adierazi du, hala nola higiezinen bitartekaritza-zerbitzu bat abian jartzea, arraza- edota gizarte-profilagatiko diskriminazio-kasuak saihesteko.