Sopela

Albisteak

Ez gune komertzial bati Sopelan: aitzakia legalik ez!


Bareñon hirugarren sektoreko eta merkataritzako erabilerako partzela baten xehetasun-azterlanari buruzko argibideak eman ditu Sopelako EH Bildu.

| 2020-04-01 14:31:00

Martxoaren 26ko osoko bilkuran behin betiko onartu zen “Bareñoko H lurzatian hirugarren sektoreko eta merkataritzako erabilerako eraikina ezartzeari buruzko xehetasun-azterlana. Behin betiko onarpena (2949/2017 espedientea)".

 

Xehetasun-azterlan horretan, 3 solairuko merkataritza-eraikin bat aurreikusten da: 94 plazako lurpeko aparkaleku bat, beheko solairu bat eta lehen solairu bat. Guztira, aparkalekurik gabe, 3.050 m2 eraikigarri merkataritza-erabilerarako.

 

"Xehetasun onarpen" hori ez da azken urratsa, baina Sopelan merkataritza gune bat eraikitzeko beharrezko urratsa da. Onarpena aldeko 8 botorekin (EAJ, PSE), kontrako 8 botorekin (EH Bildu eta Elkarrekin-Podemos) eta DB-TUren abstentzioarekin egin zen. Berdinketa gertatuz gero alkateak kalitatezko botoa du, beraz, abstentzioa giltzarri izan zen azken baietzerako.

 

EH Bildu proiektu horren aurka dago erabat, tokiko merkataritzari eragingo dion kalteagatik, eragingo duen trafiko-gehikuntzagatik eta inguruko bizilagunei sortuko dizkien eragozpenengatik.

 

Udal Gobernu Batzordeko kide den DB-TUko zinegotziak EH Bilduri egindako "komentarioei" erantzunez, neurri horren aurkako botoa emateagatik, EHBilduk zera adierazi nahi du:

 

Arau Subsidiarioak 1999koak dira, eta Bareñoko Sektoreko Plan Partziala 2004/04/15ean onartu zen. 2015ean, haren 5. aldaketa partziala onartu zen. Aldaketa hori testu bategin bat izan zen, dokumentu bakar batean jaso zitezen aurretik onartutako lau aldaketa partzialak, idatzitakoaren gaineko arau eta azalpen berriak, eta zeuden akatsak edo gabeziak zuzendu ziren, akatsak eragin zitzaketen puntuak osatuz.

 

Arau Subsidiarioetan adierazten da Bareñoko sektorean 3500 m2 erreserbatzen direla "baimendutako beste erabilera batzuetarako", eta Plan Partzialean, berriz, 350 m2 baino ez ziren jasotzen "merkataritzako eta gizarteko erreserba estandarrerako". Hori dela eta, aldaketa partziala baliatu zen 3050 m2 "hirugarren merkataritzarako" eta 100 m2 "kirol" erabileretarako gehitzeko, 2004ko Planaren hasierako idazkian falta zirenak, eta horrela koherente izatea Arau Subsidiarioekin.

 

Aldaketa hori Sopelako gainerako sektoreentzat ere egin zen, eta haren helburua zen teknikarien lana erraztea aurkezten ziren proiektuak berrikustean, azkartasunean eta eraginkortasunean hobetuz, kontzeptu guztiak argiago daudelako eta bizilagunen onerako direlako, bai eta Sopelako sektore urbanizagarri guztietarako arauak harmonizatzea ere.

 

EH Bildu 4 urtez baino ez da egon Sopelako alkatetzan, eta urte horietan Hiri Antolamenduko Plan Orokor (HAPO) berri bat egiteko prozesua hasi zuen, proiektu honen oinarri diren arau subsidiarioak eta Sopelaren egungo garapen urbanistiko zorigaiztoko guztia aldatzeko; izan ere, Hirigintzako Aholku Batzordea sortu zen eta Herritarren Partaidetzarako Prozesuaren erregelamendua onartu zen, biak ere hasierarako nahitaezkoak; haren hasiera onartu zen; abian jartzeari buruzko komunikazio sektorialak egin ziren: Aldundia, Ura, EJ …; lizitaziorako baldintza-agiria prestatu zen, eta, azkenean, erredakzio-talde bati esleitu zitzaion.

 

Bigarren lekuan geratu zen enpresak esleipen horren aurkako errekurtsoa jarri zuen, eta prozesua 2015eko uztailaren 3an ezeztatu zen. Gogoratu 2015eko ekainaren 13an Sopelak EAJko alkate berria zuela (Gontzal Hermosilla). Gure iritzia alde batera utzita, horrelako prozesu bat errekurritu daiteke, gertatu ohi da, baina aurreko legegintzaldiko 4 urteetan, 2015etik 2019ra, EAJk ez zuen gaia berriro hartu; beraz, 1999ko Arau Subsidiarioak dira indarrean dagoen egungo hirigintza-esparrua.

 

Osoko bilkura honetan eztabaidatu den xehetasun-azterlanari dagokionez, aurka bozkatu dugu (azaldutakoaz gain), erabat zaharkituta dagoen hirigintza-plangintza batean oinarrituta dagoelako: Arau Subsidiarioak.

 

DB-TUk eta EAJko alkateak EH Bilduri egoztea gehiegikeria honen erantzukizuna, lotsagabekeria hutsa da. Merkataritza gunerik eraikiko ez bada, publikoki esan dezala alkateak.

 

Gure ustez, kasu honetan, beste behin ere, sopeloztarren interes orokorren gainetik interes partikularrak lehenesten dira, merkataritza-gune handietan eta ibilgailu pribatuaren erabileran oinarritutako eredu baten aldeko hautua egiten da, merkataritza txikiaren krisian sakontzen duena eta gure herriak desertizatzen dituena. Gainera, herri proiektu koherente eta partekatu baten falta erakusten du.

 

EAJ, PSE eta DBTUren udal gobernuak sopeloztarrei entzun behar die, eta aitzakiak alde batera utzi: Sopelak ez du beste supermerkatu handi baten beharrik.