Gasteiz

EH Bilduk Gasteizen herritarren parte-hartzearen potentzial «osoa» eskuratzea eskatu du

Alberto Porras: «Gobernu hau parte-hartzearen beldur da, eta bigarren mailako parte-hartzea ezartzen du, esku-frenoa botata. EH Bilduk herritarren parte-hartzearen aldeko apustu sendoa egiten du».

| 2021-10-20 11:22:00

EH Bilduk herritarren partaidetzarako mekanismoen potentziala «osoa» eskuratzea eskatu du, Gasteizen herritarren partaidetzarako zenbait tresna ditugula uste baitu, baina horien potentziala ez da ustiatzen ari. Alberto Porras EH Bilduko zinegotziak esan du udal gobernuak jartzen dituen eragozpenak gainditu eta herritarren parte-hartzea bermatu behar dela.


Gasteizko Udalak Herritarren Partaidetzarako Plan bat du, eta EH Bilduk partaidetza udalerriko ardatz estrategiko bihurtzeko abiapuntu gisa ulertzen du. Hala ere, Planean jasota dauden ekintzen garapena ez da bideratzen ari herritarren parte-hartzea bultzatzeko, baizik eta mugatzeko.


«Aukera galdua da. Ez doa legedian ezarritakotik harago, ez du partaidetzarako dugun potentzial guztia ateratzen eta ez du konpromiso gehiagorik hartzen. Hori guztia beste batzuetan esaten ari garena berrestera dator: herritarren parte-hartzearen esparru teorikoak eta parte hartzeko kanalek eta tresnek ahalmen handia dute. Baina gobernuak partzialki erabiltzen ditu, esku-frenoa botata eta bigarren mailako parte-hartzea ezarrita. EH Bilduk apustu sendoa egiten du herritarrek parte hartzeko mekanismoen potentziala iraintzearen alde», adierazi du zinegotziak.


Horren adibide izango litzateke aurreikusitako ekintzetako batekin gertatutakoa, hau da, Elkarguneei eta Auzoguneei Osoko Bilkuraren herri-txandan parte hartzen laguntzea, gaur egun ezin baitute parte hartu. Hala ere, EH Bilduren ustez, Osoko Bilkuran parte hartzea eragile gehiagori zabaltzea positiboa izan arren, akatsa litzateke osoko bilkura bakoitzeko txanda popularren kopurua handitzen ez bada.

Planean jasotako eta gaur egun garatzen ari den beste ekintzetako bat partaidetza-prozesuen erregulazioarekin zerikusia duena da. EH Bilduren ustez, beharrezkoa da hiriari buruzko erabaki garrantzitsuek ad hoc prozesu parte-hartzaileak, araututako prozesuak eta horien garapenarekin bermatutako araudia izatea sustatzea eta erraztea. Hori dela eta, EH Bilduk parte-hartze prozesuak arautzea proposatu zuen, besteak beste, parte-hartze prozesuak noiz egin behar diren eta nola egin behar diren zehazteko. Zehazki, EH Bilduk uste du nahitaez egin behar direla partaidetza-prozesuak, gutxienez, urte anitzeko plan edo programen definizioan eta garrantzi berezikotzat jotzen diren jardueretan, halakotzat hartuta 5 milioi eurotik gorako aurrekontua dutenak (herritarren kontsulten erregelamenduan zehazten den bezala).


Hala ere, udal gobernuak ez ditu EH Bilduren proposamenak onartu, ezta ildo beretik zihoazen gizarte eragileek egindako beste batzuk ere. «EH Bilduren ustez, erabaki hori motz geratzen da, eta gobernuaren beldurra sumatzen dugu parte-hartze prozesuak modu indartsu eta bermatzailean finkatzeko eta arautzeko, eta horiek babesteko eta bultzatzeko», adierazi du Alberto Porrasek.

EH Bilduk Etxez etxeko Laguntza Zerbitzuaren «publifikatze progresiboa» proposatu du, zerbitzuaren kalitatea eta lan baldintzak hobetuz

Alberto Porras: «Zerbitzu horrek, hasieratik pribatizatua eta prekarizatua, zerbitzu publiko eta kalitatezkoa bihurtzeko prozesuari ekin behar dio, eskumena duen erakundeak bere gain hartuta. Badakigu ezinezkoa dela zerbitzua egun batetik bestera publiko bihurtzea, eta horregatik diseinatu dugu publifikatzeko prozesu progresibo hau».

| 2021-10-19 11:58:00

EH Bilduk proposamen integral bat aurkeztu du Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua 10 urteko epean progresiboki publiko egiteko. Hori burutu ahal izateko egungo aurrekontua 2,5 milioi euro handitu beharko litzateke (16 milioi euro baino gehiago guztira), behintzat, martxan jartzeko prozesuan. Proposamen hori EH Bilduren BiziOn Zaintza Plan Estrategikoaren barruan dago, eta bi arlo nagusi jorratzen ditu: zerbitzuaren kalitatea hobetzea eta profesionalen lan-baldintzak hobetzea. «Zerbitzu hori pribatizatu eta prekarizatu egin da hasieratik, eta zerbitzu publiko eta kalitatezko bihurtzeko prozesuari ekin behar dio, eskumena duen erakundeak bere gain hartuta. Badakigu ezinezkoa dela zerbitzua egun batetik bestera publiko bihurtzea, eta horregatik diseinatu dugu publifikatzeko prozesu progresibo hau, langileen baldintzak eta zerbitzuaren kalitatea hobetuko dituena», adierazi du Alberto Porras EH Bilduko zinegotziak.


Horrela, 24 orduko arreta eskaintzen duen zerbitzua hobetzea eskatu du EH Bilduk, erabiltzaileei egokitutako laguntza malgu batekin. Era berean, Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzuaren orduak gehitzea proposatu du, astean 10 ordutik 14 ordura pasatuz 1. graduan, 16 ordutik 20ra 2. graduan eta 20 ordutik 30era 3. graduan. Horrez gain, astean 6 ordu gehituko dira menpekotasunean erortzeko arriskuan dauden edo autonomia pertsonalean laguntza behar duten pertsonentzat. EH Bilduren proposamenak, gainera, arreta-profil berriak sartzea (psikologia, gerontologia, geriatria) eta kasu bakoitzaren jarraipen indibidualizatua egitea aurreikusten du, arretarekin zerikusia duten eragile guztiekin (gizarte-langilea, kasu-koordinatzailea, erabiltzaileak eta haien ingurukoak eta ELZko langilea). Gainera, zerbitzua eskatzen den unetik hastea eskatzen du EH Bilduk, menpekotasunaren balorazioaren zain egon gabe, itxaron-zerrenda luzea baitu (200 egun baino gehiago).

 

EH Bilduren ustez, Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua oinarrizko tresna da arretarako eta prebentziorako, eta, hala ere, uste du ez dela halakotzat hartzen ari. «Zerbitzura sarbidea eskatzeko menpekotasun balorazioaren itxaron-zerrenda 200 egun baino gehiagokoa da; azken hamarkadan, 28tik 17ra murriztu dira arreta-orduak, eta arreta ez da egokitzen erabiltzaileen beharretara. Horrek guztiak agerian uzten du ELZ bezalako funtsezko zerbitzu batek gabezia handiak dituela», ziurtatu du Viterok, eta pertsonen beharretan oinarritutako ereduaren aldaketaren beharra berretsi du.


Baina ukaezina da zerbitzu baten funtzionamendu egokirako ezinbestekoa dela lan-baldintza duinak izatea zerbitzu horretan diharduten profesionalentzat. Horregatik, EH Bilduk langileen soldata igotzea proposatu du, funtzionarioen baldintza ekonomikoekin parekatu arte eta Udalaren bereizgarriekin lan-uniformeetan, egun ere ez dituztenak.


Era berean, ordutegiak eta zereginak berriz definitzea eskatu du EH Bilduko zinegotziak, zerbitzuak bilduko dituen antolaketa-eredu berri baten bidez, lanaldiak eskuragarriagoak eta bidezkoagoak izan daitezen, goizeko edo arratsaldeko txandak hartzeko aukera emanez, adibidez. «Eta koordinazio-denborak eta -espazioak dira funtsezko elementuetako bat. Ezinbestekoa da langileen beraien arteko koordinazioa ezartzea, baita beste profesional batzuekin ere, hala nola gizarte-langileekin, etab. Horretarako, beharrezkoa izango da koordinazio-lana egiteko udal-espazioa eskaintzea», ziurtatu du Porrasek.


Datozen hilabeteetan, EH Bilduk proposamen hori helaraziko die sektoreko eragileei, eta bilerak egingo ditu eragileekin, proposamena bera eztabaidatzeko.

Kale garbiketaren eta hondakinen bilketaren azken kontratuari lotutako kudeaketaren balantzea egiteko eskatu du EH Bilduk

Amancay Villalba: «Herritarren kexa ugarik bide publikoan zikinkeria areagotu dela eta zerbitzuak okerrera egin duela baieztatzen dute. Baina, horrez gain, behin eta berriz antzeman dira enpresaren arau-hautseak eta irregulartasunak. Horregatik, bada garaia kontratuaren balantze bat egiteko, udalerrian duen eragina ezagutzeko eta hondakinak kudeatzeko moduen azterketan informazio neutroa emateko».

| 2021-10-15 10:42:00

EH Bilduk hurrengo udalbatzarrean eskatuko du Gasteizko kaleak garbitzeko eta hondakinak bildu eta garraiatzeko zerbitzuaren azken kontratuari lotutako kudeaketaren balantzea egitea. «Herritarren kexa ugarik bide publikoan zikinkeriak gora egin duela eta hondakinak biltzeko zerbitzuak okerrera egin duela egiaztatu dute. Baina, horrez gain, behin eta berriz antzeman dira enpresaren arau-hausteak eta irregulartasunak. Horregatik, kontratuaren balantze bat egiteko unea da, udalerrian duen eragina ezagutzeko eta hondakinak kudeatzeko moduen azterketan informazio neutroa emateko», adierazi du Amanacay Villalba EH Bilduko zinegotziak, eta ziurtatu du koalizioaren apustua zerbitzua birmunizipalizatzea dela.


Udalerriko garbiketa-kontratuak buruhauste ugari ekarri ditu, izan ere, FCC enpresa esleipendunak behin eta berriz egindako ez-arau-hausteen eta irregulartasunen ondorioz, enpresaren aurkako espedienteak ireki dira. Izan ere, nabarmendu behar da langileen lan-baldintzak ez zirela bete, eta horrek muturreko gatazka eragin zuela langileekin, eta horrek arriskuan jarri zuela zerbitzuaren kudeaketa mantentzea, mahai gainean etengabeko greba-deialdiekin. «Nahiz eta udal gobernuak saldu kontratua bertan behera uzteak izaera gatazkatsu horrekin amaitzea zekarrela, gatazkak ez dira ez lausotu, ez desagertu. ABEEak eutsi egin diote protokolo sistematiko bati, eta hileroko faktura ia guztien aurkako helegiteak jarri dituzte auzitegietan, zerbitzuari gainkoste bat eragin diotenak, bai baliabide ekonomikoei dagokionez, bai ikuspuntu tekniko eta juridiko batetik», adierazi du Villalbak.


Une honetan, lizitazio berria indarrean jartzeko atarian dago Udala eta azken kontratuari lotutako zerbitzu horren kudeaketa amaitzeko atarian dago. Horregatik, EH Bilduk uste du beharrezkoa dela zerbitzu horren balantzea egitea, kontratu honi informazio zehatza eta gardentasuna emateko. Hala, koalizioaren ustez, balantze horren emaitza txosten ekonomiko bat izango litzateke, udalaren esku-hartze eta auditoria zerbitzuak eta Ogasuneko eta Klimaren aldeko Ekintzako sailetako teknikariek egina. Era berean, EH Bilduk eskatu du balantze hori 2022ko lehen hiruhilekoan aurkeztea eta hiru hilean behin eguneratzea, kontratu honi lotutako errekurtso judizial guztiak ebatzi arte. Zentzu horretan, hondakinen kudeaketaz arduratzen den zinegotzi ordezkariak berak txosten hori Klimaren aldeko Ekintza Batzordean aurkez dezala eskatu du Villalbak.

EH Bilduk fiskalitateari buruz egindako proposamenei esker, aurrerapausoak eman daitezke progresibitatean eta genero-berdintasunean

Rocio Vitero: «EH Bilduren proposamena arduratsua da, eta kontuan hartzen ditu egoera ekonomikoa eta zergen arloan dagoen aukera sistema bidezkoagoa, progresiboagoa eta orekatuagoa lortzeko. Urtaranen gobernuak negoziatzeko borondaterik ez izatea deitoratzen dugu fiskalitate bidezkoago hori lortzeko bidean urrats sendoagoak ematea eragozten baituelako».

| 2021-10-14 16:30:00

EH Bilduk Urtaranen gobernuaren Ordenantza Fiskalen
proiektuari aurkeztutako zuzenketei esker, aurrerapausoak eman dira progresibitatean
eta genero-berdintasunean, eta sektore publikoaren finantzaketa hobetu da, tasak eta
prezioak %1 zuhurtziaz eguneratuta. EH Bilduren jarrera arduratsuaren aurrean,
koalizioak deitoratu du EAJren eta PSEren erabateko arduragabekeriak eta
negoziaziorako eta akordiorako duten borondate ezak fiskalitate bidezkoago eta
aurrerakoiago batean sakontzea eta funtsezko gaietan hobekuntzak sartzea eragotzi
dutela, hala nola larrialdi klimatikoaren aurkako borrokan edo etxebizitzen
birgaikuntzan.
«Hiriaren egoerari buruzko eztabaidan, Urtaranek akordioen ustezko mahai bati
buruzko hitzaldi bat egin zuen, baina hilabete batzuk geroago gutxi edo ezer ez zen
geratzen. Zero negoziazio-borondate. Zero akordio-borondate. Hori da Urtaranen
akordioen mahaia: hutsik, edukirik gabe eta apaingarri hutsez», deitoratu du Rocio
Vitero EH Bilduko zinegotziak.
Protokolozko bilera bat alde batera utzita, ordenantza fiskalak onartzeko izapidearen
hasieran ez zen beste kontaktu edo bilerarik izan EH Bilduren eta gobernuaren
ordezkarien artean, atzo eguerdira arte, EAJk eta PSEk koalizioaren zuzenketa batzuei
aldeko botoa emateko asmoa azaldu zuten arte. «Gobernua izan da EH Bilduren
jarreretara hurbildu dena. Hasieratik, EH Bilduren proposamena arduratsua izan da,
eta kontuan hartzen ditu egoera ekonomikoa eta zergen arloan dagoen aukera, sistema
justuagoa, progresiboagoa eta orekatuagoa izateko. Zentzu horretan, Urtaranen
gobernuak negoziatzeko borondaterik ez izatea deitoratzen dugu fiskalitate
bidezkoago horren bidean urrats sendoagoak ematea eragozten duelako», azaldu du
Viterok.

Onartutako zuzenketa batzuek zerga-arloko lehentasunetako batean urratsak ematea
ahalbidetzen dute. OHZren kasuan, hobari-taula progresiboagoa onartzen da,
erreferentzia gisa LGSa erabiliz, eta errenta txikienei ematen zaien tratua hobetzen du.
Halaber, familiei aukera ematen die emaitza onena ematen dien kenkaria hautatzeko.
Gainera, 2023tik aurrera, ordenantza fiskalek genero-eraginari buruzko aurretiazko
txosten bat irekiko dute, eta aldian behin ordenantza fiskalen ebaluazioak egingo dira,
genero-arrakalaren aurkako borroka hobetu ahal izateko.
Azkenik, tasak eta prezio publikoak % 1 eguneratzen dira kasu gehienetan, salbuespen
batzuekin. Mahaitxoen eta terrazen kasuan, ez da igoerarik izango, sektoreak bizi izan
duen egoera kontuan hartuta. Gizarte-zerbitzuetako edo kirol-instalazioetako prezioak
ere ez dira igoko. Kasu honetan, Jaurlaritzak EH Bilduk proposatutako hobekuntzak
sartzeari uko egin diolako.
Urtaranek %3ko igoera orokorra aplikatzeko duen jarreraren aurrean, EH Bilduk uste
du KPIa erreferentzia gisa erabiltzeak analisia desitxuratzen duela, energiaren prezioen
igoera basati eta justifikaezina dela eta. Horregatik, %1eko eguneratzea proposatu
zuen, azpiko inflazioa erreferentziatzat hartuta, eta onartu egin da.
EH Bilduk bere zuzenketak nabarmen jasotzen dituzten ordenantza, tasa eta prezio
publikoen alde bozkatu du. Beste kasu batzuetan, JEZ-n adibidez, kontrako botoa
emango du, aurrerapenak, egon arren, eskasegiak direla ulertuta. «EH Bilduri esker,
udal honen politika fiskala atzo baino justuagoa eta aurrerakoiagoa da, nahiz eta
oraindik bide luzea dagoen egiteko», gogorarazi du zinegotziak.

EH Bilduk NOEB-a berraktibatzea eta kalean bizi diren pertsona zaurgarrien harrera eta arreta hobetzea eskatu du

Rocio Vitero: «Harrerako arreta malgu eta zuzenari ekin behar diogu berriro gizarte-zerbitzuen barruan, udalerrian zaurgarrienak diren pertsonek gaua igarotzeko gune seguru horietara zuzenean jotzeko aukera izan dezaten. Erantzun bat eman behar diegu kalean bizi diren pertsonei».

| 2021-10-13 10:25:00

EH Bilduk hurrengo udalbatzarrean Neguan Ostatu Emateko Baliabidea (NOEB) eta arreta plazen eskaintza berraktibatzea eskatuko du, klimatologiaren ondorioz hala behar denean, eta, horrela, bizi-arriskuko egoerak eta kalean hildakoak saihestea. Era berean, EH Bilduk lehen harrerako Gizarte Zerbitzuen sarera sartzeko irizpideetan malgutasuna berrezartzea eskatuko du. Rocio Vitero EH Bilduko zinegotziak adierazi duenez, udal gisa «gizarte-zerbitzuen barruan arreta malgua eta zuzena eman behar diogu berriro, udalerriko pertsona ahulenek gaua igarotzeko gune seguru horietara zuzenean sartzeko aukera izan dezaten. Erantzun bat eman behar diegu kalean bizi diren pertsonei».


EH Bilduk ekainean aurkeztutako mozio batean ohartarazi zuen nabarmena zela pandemiaren ondoren kalean bizi ziren pertsonen gorakada. 2019an, Gasteizek 105 pertsona zituen kontabilizatuta, Gizarte Zerbitzuen Sailaren beraren datuen arabera. Orain, hainbat elkarte eta erakunde pribatuk 110 eta 140 artean zenbatu dituzte gaur egun kalean bizi diren pertsonak.

 

«Gobernu honentzat zifrak besterik ez diren arren, zenbaki horien atzean izen-abizenak dituzten pertsonak daude, arreta jasotzeko eskubidea dutenak eta administrazio honek ikusezin bihurtu ezin dituenak. Gero eta pertsona gehiago daude egoera horretan, eta, hala ere, EAJren eta PSEren gobernuak irizpideak aldatzen ditu arreta-zentroetan sartzea eragozteko», nabarmendu du Viterok. Era berean, zinegotzia kezkatuta agertu da Urtaranen gobernuak ez duelako ezer egin nahiz eta pertsona horien egoerak okerrera egiten jarraitzeko dagoen joeraren aurrean. Horren isla dira 2020an bildutako datuak 11 pertsona artatu zirenean, eta 2021ean bildutakoak, non pertsona bakar batek jaso zuen arreta, pandemiaren aurretik artatzen ziren 100dik gora pertsonen aldean.


Gasteiz beti izan da harrera hiria, non bidenabar edo bertan finkatzeko asmoz zeuden pertsonak harrera ona egin zaien beti. Gaur egun, Gasteizek egoitza-baliabideen sare bat du, CMAS, Aterpe, tutoretzapeko etxebizitzak edo NOEB barne, gizarte-zaurgarritasun egoeran dauden eta bizitzeko etxebizitzarik ez duten pertsonak artatzeko. Baliabide-sare malgua da, kale-egoeran dauden pertsonen beharretara egokitzen dena, eta oinarrizko premiak (elikadura edo higienea, besteak beste) hautemateko eta asetzeko aukera ematen duena. Horregatik, lehen mailako harrera-baliabideak dira, non gauez gune horietara zuzenean joaten diren pertsonak arreta jaso dezaketen eta gizarte-zerbitzuen sarearekin lehen harremana izateko balio duten.


Hala ere, NOEBaren kasuan, murriztu egin da, eta azken neguan 20 plaza galdu ditu. «Urtaranen gobernuak murrizten jarraitzen du pertsona ahulenei arreta emateko zerbitzuetan. NOEBaren itxierak, neguan, hain zuzen ere, arriskuan jartzen ditu kalean bizi direnen osasun eta bizitzak. Ezin dugu, ez erakunde gisa, ez gizarte gisa, beste alde batera begiratzen jarraitu, kalean bizi diren pertsonak ikusezin bihurtu eta artatu gabe utzi, klimatologia okerragoa denean aterpe bat ere ez eskaintzeko mugetaraino», salatu du Viterok, eta dispositiboan arreta emateko 60.000 euro baino gehiago murriztu zirela gaineratu du.

ALBISTEAK

Gasteizko auzo guztiak etxebizitza komunitarioz hornitzea eskatu du EH Bilduk

2022-01-13 10:22:00

Alberto Porras: «Beharrezkoa da adinekoentzako zerbitzuak hiriko auzo guztietan modu deszentralazituan kokatzea. Horrela, edozein adinekok bere komunitatearen inguruan behar duen gizarte zerbitzua edo laguntza eskuratu ahal izango du, bizi izan den auzoa utzi behar izan gabe».

EH Bilduk udal osoko bilkuretan herritarren parte-hartzea sustatzea eta erraztea eskatu du

2021-12-29 11:09:00

EH Bilduk zuzenketa partzialak aurkeztu dizkie bai Osoko Bilkuraren Erregelamendu Organikoari bai Herritarren Partaidetzarako Araudiari, udalbatzan herritarren txanden sarbideaerrazteko.

EH Bilduk zuzenketa partzialak mantenduko ditue aurrekontuen eztabaidan

2021-12-19 19:23:00

Rocio Vitero: «Urtaranek ez du izan negoziazioa itxitzat emateko erabakia EH Bilduri jakinarazteko gutxieneko adeitasunik, ezta ausardia politikorik ere. Ez da EH Bilduri emandako danbatekoa, herritar guztiei emandakoa baizik, eta tamalez, gasteiztar guztiek galtzen dute akordio honekin».

EH Bilduk energia merkaturatzeko udal enpresa sortzea eskatu du

2021-12-16 12:47:00

Amancay Villalba: «Egungo larrialdi klimatikoaren testuinguruan, beharrezkoa da energia hornidurako bide berriak irekitzea, beste leku batzuetan bideragarriak direla frogatu den bideak, hirugarrenen mende egotera behartzen ez gaituztenak. Merkaturatzailea da behar duen eta zuzenean sortzeko gai ez den energiaz pixkanaka hornitzeko erabili beharreko tresna».