Gasteiz

EH Bilduk Gasteizko udalaren zuzeneko arreta berreskuratzea eskatu du

Iratxe Lopez de Aberasturi: «Giza baliabideekin eta baliabide materialekin indartu beharko litzateke zerbitzua, beharrezkoa balitz, arreta hurbila, berehalakoa, irisgarria eta herritarren eskubideak bermatuko dituena ahalbidetzeko».

| 2021-11-11 09:56:00

EH Bilduk Covid19-aren pandemiaren aurretik zegoen zuzeneko herritarren arretarako eredua berreskuratzea eskatuko du Udalaren hurrengo osoko bilkuran. Horretarako, Iratxe Lopez de Aberasturi EH Bilduko zinegotziak adierazi duenez, «zerbitzua giza baliabideekin eta baliabide materialekin indartu beharko litzateke, beharrezkoa balitz, arreta hurbila, berehalakoa, irisgarria eta herritarren eskubideak bermatuko dituena ahalbidetzeko». Era berean, Lopez de Aberasturik ziurtatu du Gizarte Etxeetako herritarren arretarako postuetan zuzeneko arretako plantilla indartzea, herritarrei berehalako arreta ematea eta puntu horiek herritarren eskaerei azkar eta gertutasunetik erantzun ahal izateko egokitzea ere eskatuko dutela.


COVID-19aren pandemiak inflexio puntu bat suposatu du Gasteizko Udalaren herritarren arretarako ereduan. Udal gobernuak herritarrentzako arreta egokitu zuen ezartzen ari ziren murrizketetara, eta horrek herritarren eta administrazio publikoaren arteko harremanari egiten dio kalte, aldez aurreko hitzorduetan, berehalako arretarik ez egotean eta, askotan, behar zen epean izapideak egiteko ezintasunean.


Pandemiak atzera egin duen arren eta murrizketa gehienak kendu diren arren, Urtaran gobernuak, aurreko pandemia egoera aprobetxatuz, iragarri du arreta-eredu berri horri eusteko asmoa duela. Urrian, sindikoak ohartarazi zuen herritarrei ematen zaien arreta pixkanaka murrizten ari dela, eta hurbileko administrazioa izan beharko lukeen horrek herritarrei ematen dien arretan bat-batekotasuna falta dela esan zuen. Baina herritarren eskubideen gaineko eragin nabarmena are larriagoa dela salatzen zuen.


«Gero eta hurbilago eta zuzenago dagoen eredu baten aurrean gaude, herritarren berehalako premiei erantzuten ez diena: gasteiztarrek berehalako eta etxetik gertuko arreta-guneak behar dituzte, administrazioarekin duten harremanean lagun diezaieketen, izapideei, epeei, ebazpenei buruzko zalantzak argitu diezazkieten», gaineratu du EH Bilduko zinegotziak.

Gasteizen trenbidea lurperatzeko irtenbide integrala eta behin betikoa exijitu du EH Bilduk

Felix Gonzalez: “Azken hamarkadetan hamar ministro izan dira hiri honetan, heltzen ez den lurperatze bat agintzeko. Gasteizko herritarrek hitzetatik ekintzetara pasatzea eskatzen dute, lurperatze hori bideratu dadila eta osorik egin dadila, auzo berriak ahaztu gabe”.

| 2021-11-05 10:30:00

EH Bilduk, berriz ere, soluzio integral eta behin betikoa eskatu du Gasteizen trenbidea lurperatzeko. EH Bildurentzako, Garraio Ministroak atzo Garraio Kontseilariarekin egindako bileraren ondoren adierazitako “konpromiso politikoa” ez da nahikoa. “Gasteizek behin betiko konponbidea merezi du Salburua eta Zabalgana auzoak barne hartzen dituen trazadura osoan lurperatzeko”, nabarmendu du Gasteizko Udaleko EH Bilduren bozeramaileak, Felix Gonzalezek.

EH Bilduk nabarmendu du proiektu honekin aurrera egitea lortu ez duten kolore desberdinetako gobernuen ezintasun nabaria. “Azken hamarkadetan hamar ministro izan dira hiri honetan, heltzen ez  den lurperatze bat agintzeko. Gasteizko herritarrek hitzetatik ekintzetara pasatzea eskatzen dute, lurperatze hori bideratu dadila eta osorik egin dadila, auzo berriak ahaztu gabe”, gogorarazi du EH Bilduko Udal Taldearen bozeramaileak.

EH Bilduk osoko bilkurara eramango du 17. sektorearen desklasifikazioa, hirigintza-aprobetxamenduekin negozioa egin dadila saihesteko

Felix Gonzalez: «Posible da HAPOn aldaketa bat egitea 17. sektorea desklasifikatzeko, HAPOa Berraztertzeko aurreikusitako epeak baino askoz epe laburragoan, eta, gainera, mezu irmo bat bidaltzea desklasifikatu beharreko sektoreen jabeei».

| 2021-11-04 10:31:00

EH Bilduk datorren udalbatzara -azaroak 26- eramango du ekimen bat, udal gobernuari eskatzeko HAPOaren aldaketa bat has dezala lurzoru urbanizaezin gisa kalifikatzeko, egun, lurzoru urbanizagarri urbanizaezina den 'San Prudentzio hegoaldea zabalpena-Armentiako 17. sektorea', hau da, lurzoru horiek desklasifikatzeko. Felix Gonzalez EH Bilduk Gasteizko Udalean duen bozeramaileak adierazi duenez, modu horretan mezu garbia bidaltzen zaie hirigintzako aldaketak aprobetxatuz onura berriak lortu nahi dituztenei. «Posible da HAPOn aldaketa bat egitea 17. sektorea desklasifikatzea helburu duena, eta, horrela, Irizpideen eta helburuen dokumentuan onartutako helburua lortzea, HAPOa Berraztertzeko aurreikusitako epeak baino askoz epe laburragoan, eta, gainera, desklasifikatu beharreko sektoreen jabeei mezu irmo bat bidaliz», iragarri du Gonzalezek.


Udalean adostasuna dago hirigintza-plangintza berrikusteko beharrari buruz, kontsolidatutako hiria gehiegi hedatu baita. EAJk, PPk eta PSEk babestutako eta higiezinen burbuilarekin zuzenean lotutako hirigintza-plangintza hedakor horrek arazo ugari utzi ditu. "Horren aurrean, EH Bilduren apustua argia da: ez da beharrezkoa eta ez da beharrezkoa sektore gehiago garatzea. Horregatik, onartutako irizpideen eta helburuen dokumentua motz geratzen da, eta hori lortzeak aurreikusitakoa baino etxebizitza gehiagoko plan orokor bat onartzea ekarriko luke. Ez du ez hankarik ez bururik», adierazi du Gonzalezek, eta gogorarazi du Udalean adostasun handia dagoela desklasifikatu beharreko sektore batzuen inguruan, batez ere Armentiako S-17 sektorean eta Elorriagako S-18 sektorean.


Horregatik guztiagatik, EH Bilduk uste du unea dela mezu argi eta garbia bidaltzeko onura berriak lortzeko hirigintzako aldaketez baliatu nahi dutenei. Helburu horrekin, Armentiako 17. sektorea desklasifikatzea proposatu du, gainera, epe laburrean egin daitekeelako, betiere borondate politikoa badago. Izan ere, astero, udal-gobernuak hirigintza-aldaketa puntualak egiten dizkio Lurralde Batzordeari. Azkena, Mercedes handitzeari buruzkoa. Ezohiko osoko bilkuran izapidetuko da, prozedura azkartzeko, Hiri Antolamenduko Plan Orokor berria indarrean jarri arte itxaron gabe. Horrek agerian uzten du 17. sektoreko lursailak desklasifikatzeko izapidea abian jar daitekeela eta jarri behar dela, horretarako borondatea badago.

EH Bilduk 2022. urteko aurrekontua erabiltzea proposatu du Gasteizko eraldaketan egiteke dauden erronkei heltzeko

EH Bilduk “zenbat” aurrekontu egongo den baino, “zeratarako” erabiliko den lehenesten du eta lau ildo nagusi ezartzen ditu: gizarte babesa eta ongizatea handitzea, trantsizio ekologikoa eta energetikoa abiatzea, ekonomiaren eraldatze eta susperraldia piztea eta etorkizuneko Gasteiz prestatzea.

| 2021-11-03 11:26:00

EH Bilduk jarrera proposatzailea eta arduratsua erakutsi du aurrekontuen inguruko eztabaidari aurre egiteko orduan, lau lehentasun izan behar ditu: babes soziala eta ongizatea handitzea, trantsizio energetikoa eta ekologikoa martxan jartzea, eraldaketa eta suspertze ekonomikoa aktibatzea eta etorkizuneko Gasteiz prestatzea. Hala, Felix Gonzalez EH Bilduk Gasteizko Udalean duen bozeramaileak adierazi du beharrezkoa dela aurrekontuari emango zaion balioa zenbatekoa baino handiagoa izatea. «EH Bilduk ordenantza fiskaletan egindako proposamena arduratsua eta orekatua izan zen, eta jarrera berdinarekin doa aurrekontuen eztabaidara. Urtaranen gobernuaren arduragabekeriaren eta marra gorrien aurrean, EH Bilduk akordioak lortzeko erabateko borondatea erakusten du, betiere akordioak edukiz eta erantzukizunez hornituta badaude eta herritarren beharrei irtenbidea ematea bilatzen badute».


EH Bilduk aipatutako lau ardatz estrategikoak ezarri ditu 2022rako aurrekontuei heltzeko orduan. Lehenengo ardatzean gizarte babesa eta ongizatea dago, ezinbesteko baldintza baita krisi sozial, sanitario eta ekonomiko honetan inor atzean ez uzteko. Zaintzen eta zerbitzu publikoen balioa zein horien arrakalak oso nabarmen geratu dira pandemian eta hori dela eta, Etxez etxeko Laguntza Zerbitzuaren baldintzak eta egoera hobetzeko unea da. Halaber, EH Bilduko zinegotzi Rocio Viterok adierazi du, «etxebizitza duina eskubide gisa gauzatzeko garrantzia denok ikusi dugu argi. Populazio zaurgarrienari eta gazteei zuzendutako etxebizitza politika indartu beharra dago».

 

Etxebizitza bera, EH Bilduren bigarren ardatz nagusian berebiziko garrantzia du. Izan ere, trantsizio ekologiko eta energetiko baterako zutabe funtsezkoa zaharberritzea da. Azken urteotako Urtaranen gobernuren utzikeriari buelta eman behar zaio, eta zaharberritzerako deialdiak berreskuratu behar dira, bidean geratu ziren eskaerak ahaztu gabe. Horrekin batera, EH Bilduk adierazi du badela unea energia berriztagarrien hedapen masibo batekin engaiatzeko, geure teilatuak energia fotovoltaikoarekin betetzeko, energia komunitateak eta bestelako ekimenak bultzatuz eta horien bidelagun izanik.

 

EH Bilduk hirugarren ardatz nagusitzat du ekonomiaren eraldaketa eta susperraldiaren sustapena, eta horretarako aurrekontuan enplegurako laguntzak indartzeko beharra azpimarratu du. Merkataritzaren sektoreari arreta berezia eman behar zaiola adierazi du Viterok, «Europako funtsetara proiektuak aurkezteko tenorean Urtaranen gobernuari ausardia falta zaiola uste dugu. EH Bilduk fabrikazio aurreratuko laborategi bat planteatu zuen Gasteizerako, industriaren eraldaketa produktiboari laguntzeko tresna gisa, eta bada garaia proiektu hori berreskuratu eta martxan jartzeko».

 

Azkenik, baina dagokion garrantzia aitortuta, etorkizuneko Gasteiz prestatzen jarraitu behar dugu: denona den espazio publikoaren birbanaketa ausarten bidez, oinezkoari eta mugikortasun jasangarriari benetako bultzada emanez, garraio publiko modernoarekin edota kulturak behar dituen azpiegituren eguneratzearekin batera.

 

Ardatz nagusiak definituta, EH Bilduk akordio zabalak erdiesteko prestutasun osoa agertu du, nahiz eta orain arteko Urtaranen gobernuaren jarrera guztiz arduragabea izan den. «Gutxiengoan egonda, gaur gaurkoz, ez du inolako hartu-emanik eta are gutxiago negoziaziorik abiatu 2022. urteko aurrekontuetara begira. Hiriaren eztabaidan “Akordioen mahaia” iragarri zuen Urtaranek. Eguneroko praktikan, ordea, aldebakarreko erabakien bidea hartu dute EAJk eta PSEk. Joera horren irudi kezkagarriena ordenantzetan ikusi dugu: marra gorriak jarri eta negoziaziorako eta adostasunetarako borondaterik gabe. Horren aurrean, EH Bilduk arduran eta orekan oinarritutako ibilbidea egingo du», adierazi du Felix Gonzalezek.

EH Bilduk irtenbide egokitzat jo du Mercedesen egungo kokalekua handitzea, eta Udalean onartzearen alde bozkatuko du

Felix Gonzalez: «Mercedesentzako proposamena norabide onean egindako urratsa da. Udalerrian industria-enpresa bat garatzen jarraitzeko aukera biltzen du, lurzoru gehiago kontsumitu beharrik gabe, batez ere naturaguneetako lurzorua. Horregatik guztiagatik, EH Bilduk beharrezko aldaketaren alde bozkatuko du».

| 2021-10-29 18:34:00

Azaroaren 2ko Lurralde Batzordeak, besteak beste, Mercedes-Benz enpresa dagoen poligonoei buruzko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren egiturazko aldaketa puntuala aztertuko du. Bozkatu den proposamenak zenbait aldaketa planteatzen ditu, enpresak eraikigarritasuna handitu ahal izan dezan, ondoko lursailak okupatu beharrik gabe hazteko aukera izan dezan.

EH Bilduren ustez, proposatutako irtenbidea egokia da, enpresaren industriabeharrei erantzuten die, eta Zabalganako basoan dagoen lantegitik hurbilen dagoen ingurune naturala babesteko aukera ere ematen du. Izan ere, onartutako proposamena bat dator datorren Gasteizko HAPOren irizpide eta helburuen eztabaidan EH Bilduk egindako ekarpenetako batekin.

Beste eremu batzuetan bezala, Miñaoko Parke Teknologikoan adibidez, EH Bildu prest dago lurzoru gehiago kontsumitu beharrik gabe kokatzen diren inguruneetan aurrera egitea eta industria-proiektuak zabaltzea ahalbidetuko duten neurriak aztertzeko, adibidez, lurzatien eraikigarritasunean edo dentsitatean aldaketa puntualak eginez. «Mercedesentzako proposamena urrats bat da norabide onean. Udalerrian industria-enpresa bat garatzen jarraitzeko aukera biltzen du, lurzoru gehiago kontsumitu beharrik gabe, batez ere naturaguneetako lurzorua. Horregatik guztiagatik, EH Bilduk aldaketaren alde bozkatuko du Udalean egingo duen tramitean», adierazi du Felix Gonzalez EH Bilduko bozeramaileak.

ALBISTEAK

EH Bilduk marra gorririk ez jartzeko eta aurreikusitako diru-sarrera guztiak aurrekontuen negoziazio prozesuan sartzeko eskatu dio Urtarani

2021-11-18 12:05:00

Felix Gonzalez: «18 milioi eurorainoko likidazio positiboa aurreikusi dugu FOFELaren bidez. Ez da EAJren eta PSEren dirua, Gasteizko herritar guztiena baizik. Funts horiek Gasteizko erronka estrategikoei aurre egiteko erabili behar dira, eta horiek nola erabili aurrekontuen arloko erabaki eztabaidatua eta adostua izan behar da».

EH Bilduk Gasteizen komun publiko gehiago jartzea eskatu du

2021-11-17 10:50:00

Amancay Villalba: «Komun publikoen gabezia osasun publikoko arazo bat da. Hiri-eredu integratzaile baterantz aurrera egitea beharrezkoa da, komun publikoak izango dituena eta herritarren beharrak asetuko dituena espazio pribatuen beharrik gabe».

Urtaranen gobernua eztabaida publikora FOFELetik datozen 18 milioi euroko aurrekontua ezkutatzen ari dela azaldu du EH Bilduk

2021-11-15 11:23:00

Rocio Vitero: «Gardentasunez jokatzeko eskatzen diogu Urtarani, aparteko diru-sarreren aurreikuspen hori aurrekontu-eztabaidan sartzeko, eta taldeei diru horrekin zer inbertsio lehenetsi behar diren proposatzea ahalbidetzeko. Une garrantzitsu honetan, etorkizuneko Gasteiz eraikitzea dago jokoan, eta EH Bilduk proposamen zehatzak egingo ditu».