EH Bildu Elgoibar. Urtarrileko kronika laburra


| 2024-02-07 09:51:00

Oposizio arduratsu baten zereginetako bat herriko gobernuaren jarduera politikoa fiskalizatzea da, erabakiak gardentasun printzipioa bermatuz hartzen direla eta guztien ongizatera bideratuta daudela ziurtatzeko.

Hilabete honetan garatutako jardueraren zati handi bat zeregin horretan zentratuta egon da.

Altzolarako ur saneamenduaren proiektua:

Azken egunotan, Uraren Euskal Agentziak (URA) kolektore berria jartzeko duen proiektuaren berri izan dugu. Kolektore horrek, besteak beste, Altzola auzoko hondakin-urak bilduko ditu.

Proiektua aztertu ondoren, ohartu ginen Altzolako hainbat etxebizitza sare berrira konektatu gabe geratzen zirela. Gaian sakondu nahian, Altzolako bizilagunekin biltzeaz gain, udal gobernuari proposatu genion alegazio bateratu bat aurkeztea, Altzolako etxebizitza guztiak sortu behar zen sarean sartzea eskatzeko.

Geroago, eta alegazio bateratua aurkezteko proposamenari erantzunik jaso gabe, jakin dugu proiektu gehigarri bat egiteko lankidetza-akordioa bat sinatzekotan daudela, gurekin inoiz partekatu ez dena, eta, dirudienez, salatutako gabeziak konpontzen dituena.

Beharrezko diren gestioak egingo ditugu proiektu gehigarri hori ezagutzeko eta aztertzeko (erraza izan beharko lukeena ez da hainbeste gure udalean), eta arretaz ikuskatuko dugu proiektua nola garatzen eta betetzen den.

Muguruza eskolak:

Udal gobernuak Muguruzaren eskolaren etorkizunari buruz erabakitzeko azterketa tekniko bat egitea onartu ondoren, eraikin honen etorkizuna erabakitzeko aukera berri bat dugu. Publikoki adierazi dugun bezala, EH Bilduk prozesu erreal eta parte-hartzaile baten aldeko apustua egingo du, Elgoibarko Udalaren parte-hartze araudian oinarrituta, eraikin honen etorkizuna herritar guztiek erabaki dezaten.

Laster izango duzue gure proposamen zehatzaren berri.

Elgoibarko herriko zuhaitzak babesteko eta kudeatzeko ordenantza

Hiri-lurzoruko zuhaitzen ordenantza berriaren hasierako aurkezpenean, EH Bilduk hainbat alegazio aurkeztu zizkion testuari, araudi orokorra dena, edozein kasutan beharrezkoa, jarduera-plan zehatz eta adostu baten oinarria izan daitekeela bermatzeko. Helburu horrekin, aurkeztutako alegazioetako batean eskatzen zen legegintzaldi bakoitzaren hasieran legegintzaldian garatu beharreko sustapen- eta hedapen-plan bat onartzea.

Tokiko gobernuak ez zuen onartu alegazio hau udal kudeaketaren oinarrizko printzipio bati ateak itxiz, plangintzaren beharrari alegia.

Udalak, planifikazioaren, exekuzioaren eta ondorengo ebaluazioaren bidea jarraitu beharrean, inprobisazioaren, postureoaren eta partxeoaren bidea hartzen du. Hortik dator gure ezezko botoa, oro har positibotzat jotzen dugun baina mutilatuta jaio den ordenantza bati.