Nafarroa

EH Bilduk kontziliaziorako neurriak aktibatzera premiatu du Nafarroako Gobernua

| 2020-09-04 11:01:00

EH Bilduk "kontziliazioa bultzatzeko eta errazteko premia larria” aldarrikatu du, “COVID-19k sortarazi dituen beharrei erantzuteko".

Koalizio politikoaren ustez, "ziurgabetasun handiko ikasturtea hasi berri dugu eta horrek, zalantzarik gabe, eragina izango du zaintzaren antolaketan, eta dagoeneko kezka handia sortzen ari da familiengan". EH Bilduren ustez, "hartu beharreko prebentzio-neurriak eta haurrentzako eskolaz kanpoko jardueren eskaintza falta dira familiengan eragin zuzena izango duten gaietako batzuk, eta horiek kontziliaziorako aukerak asko zailduko dituzte".

Horren harira, EH Bilduk gogora ekarri du Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legea, aurreko legealdian onartu zena, eta zeinaren arabera, "administrazio publikoek ugalketa-lanaren erantzunkidetasun soziala bultzatuko duten politika aktiboak garatuko dituzte". Halaber, "legeak jasotzen du administrazio publikoak antolakuntza aldatzeko prozesuak sustatu behar dituela, norberaren bizitza, familia eta lana uztartzeko", gaineratu du.

Hori dela eta, EH Bildu Nafarroa talde parlamentarioak mozio bat erregistratu du, eta, horren bidez, Foru Gobernua premiatzen du "eragile sozioekonomikoekin urgentziazko plan bat egin eta adostera, enpresetan malgutasun neurriak ezartzeko, gurasoek lana eta zaintza bateragarri egin ahal izan ditzaten osasun krisi garai honetan".

Era berean, "NBI, ordezkaritza politikoa, sindikala, mugimendu feminista, emakume-elkarteak, zaintza-sareak eta prebentzio-arretako zerbitzuen partaidetzarekin mahai bat lehenbailehen sortzea" eskatzen da, "zaintzaren arloan pandemiaren ondorioz sortutako arazo espezifikoak identifikatzeko helburuarekin".

Modu berean, erregistratutako mozioak "tokiko erakundeei eta gizarte-erakundeei zuzendutako finantzaketa-formulak artikulatzea" eskatzen du, "programa komunitarioak ezartzeko eta aisialdiko jarduerak eskaintzeko, osasun-segurtasuneko neurriak betez, ikasturtean zehar familia-kontziliazioa errazteko".

Azkenik, mozioak eskatzen du "12 urtetik beherakoak, adinekoak edota mendekotasun- edo desgaitasun-egoeran daudenak zaintzeko laguntza ekonomikoko programa bat sortzea, errentaren arabera, baldin eta kontziliaziorako beste neurri bat hartzea ezinezkoa dela egiaztatzen bada". Horrela, "Nafarroako Gobernuak, ahalik eta lasterren, eskaerak egiteko eta ebazteko baldintzak, errenta tarteak, zenbatekoa eta prozedura arautuko ditu".

 

EH Bilduk Nafarroako Gobernua premiatu du udalentzako finantzaketa indartzera, haur eskoletan eta ikastetxe publikoetan COVID-19ri aurre egiteko

| 2020-09-03 11:29:00

EH Bildu Nafarroa talde parlamentarioak mozio bat erregistratu du zeinaren bidez, "tokiko erakundeekin hitzarmenak zabaltzera” premiatzen duen Foru Gobernua, “haur eskoletan eta derrigorrezko hezkuntza zentro publikoetan COVID-19ren aurkako errefortzu neurriak finantzatzeko".

EH Bilduk nabarmendu du "pandemia egoerak eragindako hainbat gasturi aurre egiteko Nafarroako udalek egindako ahalegina", eta gaineratu du "ikasturte hasierak haur eskoletan eta gainerako ikastetxeetan hainbat neurri antolatzea ekarriko du, Hezkuntza Departamentuak onartutako protokoloa betez”.

Koalizio politikoak defendatu duenez, "plantillak eta garbitasun neurriak indartzea beharrezko inbertsioak izanen dira, udalek kudeatzen dituzten zerbitzuetan aurretik egindako gastuari gehituta". Hala, 25 milioi euroko funtsarekin inbertsio gehiago egiteko udalek duten "ezintasuna" azpimarratu du, "dagoeneko hainbat gastutan konprometituta baitaude", argudiatu du.

Ikasturte berria hasteko egun gutxi falta direnean, eta "familien ziurgabetasun maila garrantzitsua dela kontuan hartuta", EH Bilduren ustez, "beharrezkoa da tokiko erakundeek behar adina baliabide izatea ikastetxeetako segurtasuna eta hezkuntza kalitatea hobetzeko".

Ildo horretan, talde parlamentarioak erregistratutako mozioaren helburua da "modulu ekonomikoak aldatzea eta toki-erakundeekin hitzarmenak zabaltzea, COVID-19tik eratorritako aparteko gastuei aurre egiteko, bai haur-eskoletan, bai sare publikoko derrigorrezko hezkuntzako zentroei eusteari ere dagokionez, itunpeko hezkuntzan egin den bezala, Nafarroako Gobernuak berriki baimendu duen 9,5 milioiko inbertsioarekin”.