Araba

Toki Erakundeekin uraren kudeaketaren arloan hartutako konpromisoak eta Europako jarraibideak ez betetzea leporatu dio EH Bildu-k EAJ-ri

Foru Gobernuak atzera egin du eta Urbiderekin sinatuta duen akordioa ez du beteko eta tarifa bakarraren ezarpena atzeratuko du, gutxienez, urte bat. | Javier Argote: “Toki erakundeek, presiorik eta xantaiarik gabe erabakiak hartzearen aldekoak gara eta Arabako Foru Aldundiari eskatzen diogu Urbiderekin egin duen bezala, gainontzeko guztiekin hitzarmen tekniko-ekonomikoa sinatzea”

| 2020-12-11 10:38:00

EH Bildu-k EAJ-ri leporatu dio sistematikoki ez betetzea Toki Erakundeekin uraren kudeaketaren arloan hartutako konpromisoak eta Europako jarraibideak. Javier Argote EH Bildu-ko batzarkideak jakinarazi duenez,  azaroaren 24an Diputatuen Kontseiluak erabaki zuen, gutxienez urtebetez atzeratzea, tarifa bakarra aplikatzea Urbiden -Arabako Foru Aldundiak berak sustatutako partzuergoan- sartu diren erakundeei. Gaur egun, lurraldeko ura kudeatzen duten 350 erakunde baino gehiagotatik 76 partzuergoan sartu dira, askotan presio eta mehatxupean.

Erakunde horiek guztiek promesa bat jaso zuten: aplikatu beharreko tarifek ez lukete inola ere gaindituko gaur egun Amvisan, Gasteizko hiriburuan ura kudeatzen duen enpresan, aplikatzen direnak. Hala ere, EAJ-k orain atzera egin du eta ez du beteko hitzarmenean sinatutakoa. Horrez gain, aurreratu du beste azterlan bat egingo duela zerbitzua ematearen kostuei buruz, eta horrek zehaztuko dituela etorkizuneko tasak. Bitartean, entitate bakoitzak bere tasa aplikatuko du. “Toki erakundeak presionatzeko orduan EAJ-k gehien erabili izan duen argudioetako bat  izan da tarifak handitu beharko dituztela urari buruzko jarraibideak betetzeko eta uraren ziklo integralaren kostuak kubritzeko, egin dituzten edo etorkizunean egin beharko dituzten inbertsioen ondorioz. Orain ikusten dugu bere hitza ez duela beteko eta Urbidek ere ez dituela jarraibide horiek beteko”, salatu du EH Bildu-ko Javier Argotek.

Izan ere, Urbidek onartu du ez dituela tarifen bidez berreskuratuko zerbitzuaren kostuak eta aurreikusitako inbertsioen etorkizuneko amortizazioa. Beraz, defizita foru aurrekontuen bidez kubrituko du. Izan ere, gaur egun, Urbidek 500.000 euro jasotzen ditu urtero bere kudeaketarako. Hala ere, arro hidrografikoetan oinarritutako logikarik ez duenez eta entitateak lurralde osoan sakabanatuta daudenez, sortu eta bi urtera, ez da gai hura osatzen duten erakundeei inolako zerbitzurik emateko. Are gehiago, gaur egun, Urbidek ez du bermatzen ez zerbitzuak ematea, ezta bere bideragarritasuna etorkizun hurbilean ere.

EH Bildu-ren ustez, Urbideren egoera beraren ondorioz Kantauriko Urkidetzaren desegitea bizkortu du EAJ-k. Izan ere, Artziniegako Udalak agindutako txosten juridiko baten arabera, gerentziak bultzatutako prozesua erabat deuseza da, bere administrazio-prozedura ez baitator bat indarrean dagoen araudiarekin, eta gerentzia bere eskuduntzetatik atera da. Gainera, erabaki bat hartzeko udalei emandako epea guztiz arbitrarioa dela ondorioztatu du txosten horrek. Horregatik, ostegunean batzarrean hartutako erabakiaren ondoren, EH Bildu akordio hori berraztertzeko errekurtsoa jartzea aztertzen ari da, eta ez du epaitegietara jotzea baztertzen.

EH Bildu-ren ustez, EAJ-k bultzatzen duen zentralizazioaren eta pribatizazioaren alternatibak bilatu behar dira. Eta egon badaude. Hori da  Arabako Errioxako Uren Partzuergoak egindako alternatiben azterlanetik atera daitekeen ondorioa. Azterketa horretan, eskualdeko uraren kontrol publikoa bermatuko zuen zerbitzu-ermandadea sortzea planteatzen zen. Hala ere, EAJ-k merkataritza-sozietate bat sortzearen alde egin du, azken batean, ura bezalako oinarrizko baliabide baten kudeaketa pribatizatzea ekarriko duena.

Hori guztia gertatzen ari da nazioarteko testuinguru oso kezkagarri batean, urari espekulaziorako atea zabaldu baitzaio. Nahiz eta urteak diren ura kudeatzen duten enpresa handiek burtsan kotizatzen dutela, orain ura bera da Wall Streeten kotizatzen duena, petrolioa edo urrea bezala. “Testuinguru horretan, erakunde kudeatzaileek presiorik eta xantaiarik gabe erabaki ahal izatearen aldekoak gara, eta Aldundiak ur-partzuergo eta erakunde kudeatzaile guztiekin hitzarmen tekniko-ekonomiko bat sinatu ahal izatearen alde, Urbiderekin sinatu den hitzarmenaren ezaugarri berak dituena”, erantsi du Argotek.

Alde horretatik, Argotek Arabako ura kudeatzeko eredua defendatu du “deszentralizatua eta herrietako bizilagunen eskuetan”, eta Aldundiari eskatu dio “lurraldean jarduten duten ura kudeatzen duten erakunde guztiei tratu bera emateko”. Gogorarazi duenez, “zerbitzu deszentralizatu eta hurbil honek kalitate-kostu erlazio onargarri batekin funtzionatu du, eta zerbitzua kontrolatzeaz gain, hori egiteko obrak eta inbertsioak ere kontrolatzen dira”.

Arabako Foru Aldundiak erakundeak behartzen ditu laugarren urtez jarraian gizarte-zerbitzuen kudeaketa luzatzera ohartarazi du EH Bilduk

Foru Gobernuari leporatzen dio ezarritako egutegia ez betetzea eta segurtasun juridikorik eza sortzea etxebizitza komunitarioen eta eguneko arretarako landa zentroen kudeaketan eskumena duten toki entitateei.

| 2020-12-01 11:50:00

Arabako Foru Aldundiak erakundeak behartzen ditu laugarren urtez jarraian gizarte-zerbitzuen kudeaketa luzatzera ohartarazi du EH Bilduk. Horixe da mahai gainean jarri duen azken proposamena, eta bihar eztabaidatuko da EUDELeko Lurralde Batzordean, Etxebizitza Komunitarioak eta Eguneko Arretarako Landa-Zentroak kudeatzeko hirugarren luzapena iraungi baino egun gutxi batzuk lehenago. Gizarte Zerbitzuen Zorroari buruzko Dekretua 2016ko abenduan onartu zenetik, Foru Gobernua “ez da gai” EUDELekin akordioa lortzeko, bere eskumenekoak diren zerbitzuen kudeaketa toki-erakundeen esku uzteko.

Asparrenako eta Donemiliagako, Txelo Auzmendi eta Erika Letamendi alkateek azaldu dutenez, udalek Foru Aldundiarekin lankidetzan emandako zerbitzu horiek “premiazko soluzioa” eskatzen dute. Horregatik, “kezka eta ezinegona” agertu dute, toki-erakundeei urtez urte uzten dieten segurtasun juridikorik ezagatik. “Bost urte luze hauetan agerian geratu da sailaren ezintasuna. Gogoan izan behar da egutegi zehatz bat ezarri zela aurtengo maiatzean gai horri ekiteko, eta, beste behin ere, Arabako Foru Aldundiak ez duela egutegi hori bete”, gaineratu dute.

Gogorarazi dutenez, EUDELen zerbitzu horiek kudeatzeko formula bat lantzen ari dira. Tokiko Lankidetza Sareak sortzea izan da aukera bat, 2019an Arabako Lurralde Batzordeko kideen artean adostua, EUDELek eta Foru Aldundiak kontratatutako enpresa batek egindako azterketaren ondorioz.

“Proposamen horrek EUDELen Lurralde Batzordean ordezkatuta dauden alkate guztien babesa jaso zuen aho batez, independenteetatik EAJraino. Landa-eremuko oinarrizko gizarte-zerbitzuetako profesionalekin ere teknikoki kontrastatu zen. Akordio horrek ezezko borobila jaso zuen egungo Gizarte Ongizateko diputatuaren aldetik, baina EUDELek ez du orain arte idatziz arrazoitutako erantzunik jaso ere egin”, gaineratu dute.

Egoera horren aurrean, EH Bilduk, bihar, EUDELeko Lurralde Batzordean, gai hori lehenbailehen konpontzeko premiazko soluzio bat eskatuko du, hala erabakitzen duten toki-erakundeek aukera izan dezaten beren eskumenekoak diren gizarte-zerbitzuen kudeaketa baldintza berdinetan onartzeko. Ekimen hori bera eramango da udal guztietara gai hau eztabaidatzeko, erabakiak hartzeko orduan toki entitateen autonomia errespetatuko duen irtenbidea bilatuz beti.

EH Bildu-k Etxeko Laguntza Zerbitzua Udalek kudea dezatela eta Aldundiak Zorro-Dekretua onar dezala eskatu du

Claudia Venceslao: “Egoitza-zentroetan erabiltzaileen sartzea atzeratu nahi badugu eta adinekoak eta desgaitasuna duten pertsonak beren etxeetan artatu nahi baditugu, ezinbestekoa da zerbitzua hobetzea”.

| 2020-12-01 08:54:00

EH Bildu-k mozio bat erregistratu du Arabako Batzar Nagusietan, Etxeko Laguntza-Zerbitzua optimizatzeko, indartzeko eta handitzeko eskatuz Aldundiari. Mozio honen bitartez, EH Bildu-k Etxeko Laguntza Zerbitzua indartzeko neurri erreal eta konkretuen alde egiten du, langileek egiten duten zaintza-lana ikusaraziz eta persona nagusien zein desgaitasunen bat duten pertsonen arreta lehen lerroan jarriz.

EH Bildu-k Foru Erakundean erregistratu du mozioa, historikoki Aldundiak programa hori kudeatu duelako eta gaur egun egoitzetako gradu altuenak kudeatzeaz arduratzen delako. "Pandemiak mahai gainean jarri du zaintza lanak hobetzea lehentasuna izan behar dela Foru Gobernuarentzat", adierazi du Claudia Venceslao batzarkideak mozioa erregistratzeko orduan.

Ibilbide historikoa eginez, Venceslaok gogorarazi du 80ko hamarkadan Etxez-Etxeko Laguntza Zerbitzua sortu zela Araban, egoitza batera joan nahi ez zuten pertsonei mendekotasun premiei erantzuteko jaio zen programa aitzindari eta iraultzailea. 2008an 4.103 etxetan eskaintzen zen zerbitzu hori, baina, azken datuen arabera, 2018an 2.376 etxetan ematen da. 10 urtean, nabarmen murriztu da zerbitzu hori, eta 65 urtetik gorako pertsonen gorakada nabarmena izan da. Hala eta guztiz ere, gogorarazi behar da etxez etxeko laguntza-zerbitzuak, adinekoak zaintzeaz gain, desgaitasun eta mendekotasun oso handiak dituzten pertsonak ere artatzen dituela. "Egoitza-zentroetan sartzea atzeratu nahi badugu eta adinekoak eta desgaitasuna duten pertsonak beren etxeetan artatu nahi baditugu, ezinbestekoa da zerbitzu hori hobetzea".

"Hasiera haietatik, langileen profesionaltasun handia baino ez da geratzen. Pribatizazioan eta prekarizazioan urteak eman ondoren, egungo etxez-etxeko laguntza-zerbitzua murriztuta eta zaurituta dago. Lan-baldintza prekarioak, arreta-orduen jaitsiera irmoa, zaintza-funtzio ezinezkoak, azken batean, etxez etxeko laguntza-zerbitzua gaur egun, ez da gure lurraldean hainbat urtez martxan egon den programa hori", kritikatu du batzarkideak.

Zerbitzu hori udal-eskumeneko zerbitzu gisa definitzen da Zerbitzu eta Prestazio Sozialen Zorroari buruzko Dekretuan. "Etxez Etxeko Laguntza Zerbitzua Arabako Udalek kudeatu behar dute, besterik gabe: funtsezkoa da Aldundiak Zorroari buruzko Dekretua bere gain hartzea eta zerbitzu horrek gure lurraldean pairatzen duen ezohiko eskumen-egoera konpontzea", gaineratu du.

Asparrenak 130 tona fibrozementu kendu ditu Ajuria fabrika zaharretik

100.000 euro inguruko inbertsioarekin, inguru horretako paisaia berreskuratzeko prozesuan aurrera doa

| 2020-11-23 11:39:00

Asparrenak aurrera egin du Ajuria fabrika zaharraren inguruko paisaia berreskuratzeko lanetan, eta zuntz-zementuaren hondakin guztiak kendu ditu. Aurreko fasean zero kotan zeuden hondakin arriskutsu guztiak kendu baziren, orain material hori teilatutik kendu da. Guztira, bigarren fase honetan, 101.270 euro inbertitu dira eta 130 tona fibrozementu kendu dira. Aurrekontuaren %80a Eusko Jaurlaritzak emandako diru-laguntzen bidez heldu da. Fabrika zaharrak, beraz, nabarmen aldatu du bere irudia eta burdinazko eskeleto bat besterik ez du.


Jarduera hori Udalak abian jarritako Paisaiaren Ekintza Planaren barruan sartzen da. Plan horren helburua da balioan jartzea industria-aurriak balio arkitektoniko eta historiko handia dutelako eta eremu naturalean kokatua dauelako. Izan ere, Aitzkorri – Aratz parke naturalera joaten diren mendizaleentzako erreferentzia eta abiapuntu da fabrika zaharra.


Horregatik, 2016ko urrian, Asparrenako Udalak "lurzoruaren kalitatearen esplorazio-ikerketa eta Ajuria y Urigoitia, S.A.ren instalazio zaharren industria-aurriaren azterketa" kontratatu zituen. Azterlan horretan, kutsagarriak edo arriskutsuak izan zitezkeen hondakinak eta egiturak identifikatu ziren.

 

Jarduera horiek guztiak ezinbestekoak dira lurzoruaren kalitatearen adierazpena lortzeko, kokalekuari erabilera berri bat eman ahal izateko, eremuaren garapen iraunkorrarekin eta gizarte- eta kultura-garapenarekin bat etorriz.


Ajuria y Urigoitia fabrikaren aurria Aizkorri-Aratz (ES2120002) GKLren KBE izeneko Natura 2000 Sarearen eremuan dago, Aizkorri-Aratz Parke Naturalaren barruan. Ajuria eta Urigoitiko fabrikaren inguruak 27 hektarea inguru hartzen ditu, eta Zirauntza ibaiaren sorreraren eragin-eremua hartzen du.

 

Hurrengo urratsa ikaztegi zaharretako eraikinen fibrozementua kentzea izango da.

 

EH Bildu-k Zerga Koordinaziorako Organoari eskatu dio finantzaketa egokia bermatzeko neurri fiskal gehigarriak aztertzeko eta proposatzeko

Nerea Martinez: “EAJk eta PSEk COVID tasa onartzeari uko egin ondoren, fiskalitate progresibo eta ekitatiboago baten beharra azpimarratzen jarraitzen dugu, krisi soziosanitarioak eskatzen dituen politika publikoak ezartzeko baliabide nahikoak bermatuko dituena”.

| 2020-11-22 13:51:00

EH Bildu batzarkide taldeak mozio bat erregistratu du, Zerga Koordinaziorako Organoari (OCT) neurri fiskal gehigarriak eta salbuespenezkoak aztertzeko eta proposatzeko eskatzeko, COVID19-aren pandemiak sortutako krisi soziosanitarioaren eta sozioekonomikoaren ondorioei aurre egiteko ezohiko finantzaketa-mekanismoak bermatu ahal izateko.

Nerea Martinez batzarkidearen arabera, agerikoa da 2021erako aurreikusitako bilketa-mailek ez dutela inola ere bermatzen gizarte-politikak behar bezala finantzatzea, krisiak gehien kaltetutako sektoreek eskatzen dituzten zuzeneko laguntzak, energia-ereduaren trantsizioa bultzatzeko inbertsioak edo gure toki-erakundeen finantzaketa egokia, besteak beste.

Testuinguru horretan, eta Ramiro Gonzalezen foru gobernuak errenta eta ondare handienentzako COVID Tasa ezartzeari uko egin ondoren, zeinak gure diru-bilketa kaskarra 20.000.000 euro inguru hobetuko zukeen, EH Bildu-k proposatu du Zerga Koordinaziorako Organoa izatea, non hiru Aldundiek eta Eusko Jaurlaritzak parte hartuko duten, hurrengo hilabeteetan diru-bilketa premiaz eta behin-behinean hobetzeko zerga-neurriak proposa ditzan.

"EAJk eta PSEk COVID Tasa onartzeari uko egin ostean, fiskalitate progresibo eta bidezkoago baten beharra azpimarratzen jarraitzen dugu, krisi soziosanitarioak eskatzen dituen politika publikoak ezartzeko baliabide nahikoak bermatuko dituena", adierazi du Martinezek.

ALBISTEAK

EH Bildu-k zortzi proiektu estrategiko proposatu ditu Aiaralderako, Europako Funtsen 31 milioiko hasierako inbertsioarekin finantzatzeko

2021-01-05 11:51:00

Proiektuen artean, eskualdeko ospitalea edo aldiriko trenaren zerbitzua hobetzea nabarmentzen dira. Joseba Vivanco: "Aiaraldeak ezin du aukera hau pasatzen utzi eta gure proposamena errealista da eskualdeko proiektu handiei erantzun ahal izateko".

EH Bilduk autogintzaren sektorearen etorkizuna aztertzeko ponentzia bat sortzea proposatu du Arabako Batzar Nagusietan

2020-12-30 09:46:00

EAJk eta PSEk Eusko Legebiltzarrean atzera bota ondoren, EH Bilduren ustez, foru ganberak lurraldearen motorra den sektore baten oraina eta etorkizuna aztertu behar ditu.

Argantzongo Udalak Euskararen Plan Estrategikoa onartu du

2020-12-29 15:40:00

Bost ardatzez dago osatua Plan Estrategikoa: Gizarte erabilera, Hiztun berriak, Hezkuntza, Administrazioa eta Kudeaketa eredua

EH Bilduk salatu du Udalak eta Aldundiak Gizarte Zerbitzuen arloan egindako akordioak egoitzetan 139 plaza publiko kenduko dituela

2020-12-28 12:14:00

Udalak eta Aldundiak sinatutako akordioa atzerapen "larria eta justifikaezina" da bazterkeriaren, ELZren, SMUSen eta CIAM San Prudentzioren arloetan Zorroari buruzko Dekretua betetzeko orduan.