🏞️Udalaren immobilismoa isurketen aurrean?


| 2022-06-30 08:06:00

Maiatzean, Uraren Euskal  Agentziaren (URA) txosten bat jaso zen, Plentziako udal-mugartean, bainatzeko uren kalitateari eragin diezaioketen isurketei buruzkoa.

Konklusioak ez ziren batere onak, kasu batzuetan baimendutako gehienezko kutsadura-mugetara ere hurbiltzen zirelarik.

Hori zela eta, Iñigo Aspiunza zinegotzi jaunari eskatu genion, batzordean eta idatziz, Uraren Euskal Agentziarekiko lankidetza-protokoloa aktibatzeko eta Gobernu Taldeak gai honen inguruan egindako izapideen berri emateko.

Ez dugu erantzunik jaso

Atxikituta URAren PDFa