Larrabetzu

Derioko BHI ikastetxe

EHBILDUREN Galdera

| 2020-10-23 19:10:00

IKOITZ ARRESE OTEGI JAUNAK, EH BILDU TALDEKO LEGEBILTZARKIDEAK, DERIO BHI IKASTETXE BERRIAN SUKALDE PROPIOA EZ ERAIKITZEAREN ARRAZOIEI BURUZ EGIN DUEN GALDERARI IDATZIZ EMANDAKO ERANTZUNA.

 

 

Kudeaketa zuzeneko jantokiak dituzten Hezkuntza Sailaren menpeko ikastetxe publikoetan bazkariak eta antzeko zerbitzuak hornitzeko zerbitzuak ikasle guztiei elikadura osasuntsua ematea du helburu nagusia, nahiz bazkaria kudeaketa zuzeneko sukaldeetan eginez, nahiz eramanez.

Hau nabarmentzea inportantea da: kasu guztietan menuak osasuntsuak direla egiaztatuz eta ikastetxeetan elikadurari buruzko kontsentsu-agirian emandako argibideen arabera jokatzen da menuak egiteko prozesuan. Izan ere, bi helburu lortu nahi dira: nutrizioaren aldetik aberatsak izateagatik osasuntsutzat jotzen diren elikagaien kontsumoa sustatzea eta zenbait elikagai gehiegi ez kontsumitzen saiatzea, egunero gomendatzen diren ingestioak ez gainditzeko.

 

Gehigarri gisa, eta 12/10/05/03/0079 ekimenari emandako erantzunean helarazi zaizunez, sare publikoko lau ikastetxetan kudeatzeko proiektu pilotu bat martxan jartzeari buruzko 115/2014 legez besteko proposamena onartu zuen Eusko Legebiltzarreko Hezkuntza batzordeak; ikastetxe horiek berorien kudeaketa izan dute, toki mailako ekoizleekin eta merkatari txikiekin antolatu dute hornikuntza eta, ahal izan den neurrian, elikagai ekologikoak erabili dituzte. Proiektu pilotu horiek guraso elkarteen (GE) bidez kudeatu dira.

 

Esperientzia horiek oinarritzat hartuta, ikastetxe publikoetako eskola-jantokiak kudeatzeko beste eredu batzuetarako alternatibak aztertzen jarraitu du Hezkuntza Sailak.

 

Ildo horretan, hau gogorarazi behar dugu: 2017ko ekitaldiko abenduaren bukaeran Eskola Jantokien Batzordea sortu zen, aipatutako esperientziak oinarritzat hartuta eskola-jantokien kudeaketari eta kudeatzeko eredu desberdinei buruz iritzia partekatzeko foru bat izateko bokazioarekin.

 

2019ko urtarrilean, kontratazio-espedientearen plegu berrietan, nutrizio- eta ingurugiro-irizpideei begira, sartzeko funtsezko aldaketei buruz zegoen informazioa partekatu zuen batzorde horretako kideekin Sailak.

 

Sukaldeak eskatzen duten ikastetxe guztietan eraikitzeari buruz planteatutako gaiari dagokionez, Eskola Jantokien Batzordeak 2019ko urtarrilean izandako bileran eman zen gai horri buruzko informazioa, horrela adierazten zuten ikastetxeen eskaerei kasu eginez eta 2019-2023ko Azpiegituren Planaren markoan. Horregatik, tokian bertako sukaldeen lerro espezifiko bat sortu zen Plan horretan.

 

  Derioko BHI ikastetxe berriaren kasuan, espazioak diseinatzeko eraikuntza-zerbitzuak erabili duen irizpidea zerbitzuaren eskaerari lotzea da, hezkuntza-etapari begira, eta bazkaria berotzeko ikasleen beren eskaera tokian bertan egindako bazkari-zerbitzuaren eskaera baino handiagoa izango dela aurreikusten da.

 

Ildo horretan, Saila, Bizkaiko Ordezkaritzaren bidez, ari izan da ikastetxearekin lanean, sukaldearen gaurko instalazioei eusteko eta jantokia ikastetxearen aldameneko atariarekin zabaltzeko.

 

RESPUESTA POR ESCRITO A LA PREGUNTA FORMULADA POR D. IKOITZ ARRESE OTEGI, PARLAMENTARIO DEL GRUPO EH BILDU, RELATIVA A LAS RAZONES PARA NO CONSTRUIR UNA COCINA PROPIA EN EL NUEVO CENTRO IES DE DERIO.

 

 En respuesta a las preguntas relativas a la dotación de equipamiento de cocina en el nuevo centro IES de Derio, cabe hacerse las siguientes consideraciones:

El servicio de suministro de comidas y servicios afines al mismo para los centros públicos con comedores de gestión directa dependientes del Departamento de Educación, tiene como premisa fundamental dotar de una alimentación saludable a todo el alumnado tanto si es ofrecido a través de su modalidad de elaboración en cocinas de gestión directa o como comida transportada.

 

Es importante resaltar que en todos los casos la confección de los menús se realiza verificando que sean saludables y siguiendo las directrices del Documento de Consenso sobre la Alimentación en los Centros Educativos persiguiendo un doble propósito: promover el consumo de alimentos considerados saludables por su riqueza nutricional y tratar de limitar el consumo en exceso de determinados nutrientes, para evitar que se superen las ingestas diarias recomendadas.

 

Adicionalmente y tal y como se le ha trasladado en respuesta a la iniciativa 12/10/05/03/00079, la comisión de Educación del Parlamento Vasco, aprobó la proposición no de ley 115/2014, relativa a la puesta en marcha de un proyecto piloto de gestión de comedores en cuatro centros educativos de la red pública, gestionando los mismos mediante gestión propia, organizando el suministro con los productores locales y pequeños comerciantes y utilizando, en la medida de lo posible, productos de alimentación ecológicos. Estos proyectos piloto se han gestionado a través de las asociaciones de padres y madres (AMPAs).

 

Tomando como base estas experiencias, el Departamento de Educación ha continuado estudiando y analizando las alternativas para nuevos modelos de gestión de los comedores escolares de centros públicos.

 

En este sentido, conviene recordar que a finales de diciembre del ejercicio 2017 se constituyó la Comisión de Comedores Escolares con la vocación de ser un foro para la reflexión compartida sobre la gestión de los comedores escolares y los diversos modelos de gestión tomando como base las experiencias citadas.

 

En enero de 2019, el Departamento compartió con los miembros de la dicha Comisión la información disponible sobre los cambios fundamentales a incorporar en los nuevos pliegos del expediente de contratación en lo relativo a criterios nutricionales y medioambientales.

 

Respecto a la cuestión planteada sobre la construcción de cocinas en todos los centros que lo soliciten, dicho asunto se informó en dicha Comisión de Comedores Escolares de enero de 2019, citada anteriormente, atendiendo a las peticiones de los centros que así lo manifestaran en el marco del Plan de Infraestructuras 2019-2023. Por ello, se creó dentro de dicho Plan una línea específica de cocinas in situ.

 

En el caso del nuevo centro educativo IES de Derio, el criterio constructivo del servicio de construcción de diseño de espacios es vincularlo a la demanda del servicio en relación con la etapa educativa y está previsto que la demanda del servicio de comedor para calentar comida por parte del propio alumnado sea más alta que la demanda del servicio de comida elaborada in situ. En este sentido, el Departamento a través de la Delegación Territorial de Bizkaia ha estado trabajando con el centro educativo para mantener las actuales instalaciones de cocina y ampliar el comedor con el pórtico contiguo del centro.

 

GTSko eta Deustuko Matrizeria aldeko mozioa

Otsailaren 28an plenoan eztabaidatuko da

| 2020-10-23 07:30:00

Urriaren 21ean, bozeramaile batzordean  GTSko eta Deustuko Matrizeriako enpresa-batzordearen izenean, LARRABETZUKO EHBILDUk adierazpen instituzional bat aurkeztu zen enpresa horien etorkizuna defendatzeko, enpresak itxiera-espedientea kentzeko eta LARRABETZU babesa eta elkartasuna, udal gisa, langileei helarazteko bere lanpostuen defentsan

Batzordean:

. āœŠEHBILDUk aldeko botoa eman zuen

šŸ˜”EAJ abstenitu egin zen

EHBILDUk argi dauka: itxieraren aurka gaude? BAI, Gestampeko ixteko erabakiaren aurrean kontra topatuko gaituzte? BAI, eta langileekiko elkartasuna adierazten dugu? BAI,

horietako 2 Larrabetzuko bizilagunak izanik, euren lana arriskuan ikusten dutenak.

28ko plenoan, eztabaidatuko da. Gure eskaera, EAJ-PNVri: Langillen alde bozkatu eta ADIERAZPEN INSTITUZIONALAren alde bozkatu.

 

ALBISTEAK

GTSko eta Deustuko Matrizeria aldeko mozioa

2020-10-23 07:30:00

Otsailaren 28an plenoan eztabaidatuko da

EH Bilduk lege bat proposatu du Gasteizko Legebiltzarrean alokairuen prezioa mugatzeko

2020-10-14 07:29:00

Koalizioak azken urteotan alokairuen prezioetan igoera handia izan duten zonaldeak identifikatzea eta bertan alokairuen gehienezko prezioa legez ezartzea proposatu du

2021KO UDAL AURREKONTUAK

2020-10-13 10:31:00

Parte hartze prozesua zabalik

Udalek Europako funtsetatik datozen laguntzen %30 jasotzea proposatuko du EH Bilduk Eudelen zuzendaritzan

2020-10-08 09:02:00

EH Bilduk udal finantzaketari buruzko hainbat proposamen eramango ditu Eudeleko Batzorde Exekutibora.