Nafarroa

40,5 milioi euroko Ezohiko Inbertsio Plana aurkeztera premiatu du EH Bilduk Nafarroako Gobernua

| 2020-03-06 11:12:00

Nafarroako EH Bildu Talde Parlamentarioak mozio bat erregistratu du, eta, horren arabera, bi hilabeteko epean defizit muga Nafarroako BPGaren %0,2an handitzeko balioko duen araudi "egokiena" igortzeko eskatu dio Nafarroako Gobernuari. Era berean, EH Bilduk Gobernua premiatu du 40,5 milioi euro inguruko inbertsioen Ezohiko Plan bat aurkeztera, %0,2ko igoera horrek dakarrena alegia, berriki onartu den Nafarroako 2020rako Aurrekontu Orokorren Legeari gehitzeko.

EH Bilduk aurkeztutako mozioaren arabera, Aparteko Plan horretan sartu beharreko inbertsioak "funtsezko zerbitzu publikoak eta errepideetako azpiegiturak hobetzera bideratuko dira, osasun, hezkuntza, kirol edo gizarte arlokoak, enplegua sortzeko zuzeneko eragina dutenak, Nafarroako herritarren bizi-kalitatea eta lehiakortasuna hobetzeko helburuarekin".

EH Bilduk gogorarazi duenez, "Nafarroako Aurrekontuen Proiektuan kontuan hartu zen aurrekontu-egonkortasunaren helburua, 2020ko ekitaldiarekiko, 0,0 izan zen Nafarroako BPGaren portzentajearekiko". Hala ere, "Ministroen Kontseiluak, pasa den otsailaren 11n, autonomia erkidegoen defizitaren helburua %0,2an ezarri zuen, aurrekontuen egonkortasunaren eta zor publikoaren helburuak egokitzeko akordioaren bidez", gaineratu du EH Bilduk.

Zentzu horretan, EH Bilduren ustez, "beharrezkoa eta onuragarria da defizitaren muga malgutu izana baliatzea Nafarroak aspaldidanik dituen, eta aurrekontuetan sartu ez diren, beharrei erantzuteko, batez ere mota guztietako azpiegituretarako inbertsioak (garraioa, hezkuntza, osasuna, kirola…)".

Estatuak onartutako zerga berriak Nafarroan ezartzearen ondorioez galdetu dio EH Bilduk Foru Gobernuari

| 2020-02-19 12:53:00

EH Bildu Nafarroa Talde Parlamentarioak hainbat galdera erregistratu ditu Nafarroako Parlamentuan, atzo bertan Espainiako Estatuko Ministroen Kontseiluak onartu zituen finantza transakzioen gaineko zergaren eta zenbait zerbitzu digitalen gaineko zergaren inguruan. Jakinarazi zenez, bi figuren helburua da zerga-sistema egokitzea negozio digitaleko arlo berrietara, eta baita globalizazioak berekin dakarren mugaz gaindiko errealitatera ere, egungo zerga-esparruan ondo islatzen ez direnak.

EH Bilduk gogora ekarri nahi du Nafarroaren eta Estatuaren artean sinatutako Hitzarmen Ekonomikoaren arabera, "Koordinazio Batzordea deituko da, edo hark eskuordetzen duen azpibatzordea, hitzarmena Estatuak proiektatutako zerga-figura berrira nola egokitzen den ebaluatzeko eta aztertzeko, Hitzarmenaren hirugarren xedapen gehigarrian aurreikusitako prozeduraren arabera".

Hala, EH Bilduren ustez, "zerga berri horiek Nafarroari eragiten dioten neurrian, jokaleku berria aztertu eta Nafarroako Ogasunarentzat izango lituzkeen ondorioak ebaluatu behar dira, Nafarroak gaian izan ditzakeen eskumenak kontuan hartuta".

Ildo horretan, EH Bildu Talde Parlamentarioak honako galdera hauek erregistratu ditu Nafarroako Gobernuak idatziz erantzun ditzan:

1.- Nafarroako Gobernuak eskatu al du Hitzarmenaren Koordinazio Batzordearen deialdia, Estatuak Finantza Transakzioen gaineko Zergari eta Zenbait Zerbitzu Digitalen gaineko Zergari buruzko Lege Proiektuen edukiaren berri eman dezan? Estatuaren aldetik erantzunik jaso al du hori egiteko?

2.- Gobernuak uste al du bi zerga-figura horiek Nafarroan ezar litezkeela, kontuan hartuta zeharkako zergak direla eta bi kasuetan Estatuak Estatuko lurralde osoan gerta litezkeen zerga-egitateak zergapetu nahi dituela, Foru Komunitateak arlo horretan izan ditzakeen eskumenak kontuan hartu gabe?

3.- Gobernuak uste al du hobe litzatekeela Nafarroaren interesentzat, Nafarroan zerga-figura horiek ezarri beharrean, Estatuarekin negoziatzea, Foru Komunitatea konpentsatzeko, Estatuak bildutakoaren ehuneko bat ordainduta?

4.- Gobernuak uste al du portzentaje hori Nafarroari oro har aplikatzen zaion bera izan litekeela, bere ekarpena Foru Komunitateak bere gain hartzen ez dituen Estatuaren kargei egozteko, hau da, 1,60?

ALBISTEAK