Albisteak

ZIPIRIÑE: EAJ-K EZ DU EZER EGIN BAINA ALTERNATIBAK EGON BADAUDE


Egin al du EAJ/PSE gobernu-taldeak Loroñoko lurren egokitzapenean aurrerapauso zehatzik? Erantzuna ezezkoa da. Zipiriñe handitzeko proposamena gauzatu al du gobernu-taldeak? Erantzuna baiezkoa.

| 2022-01-12 12:37:00

1. Loroñoko lursaila Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailari lagatzeko, Zipiriñen 2021ko urtarrilean egindako partaidetza-prozesuan eskola-komunitateak erabakitakoa betez (Loroñoko egungo
aparkalekuan eraikin berri bat eraikitzea), beharrezkoa da Sopelako hirigintza-araudia aldatzea (Arau Subsidiarioak), lurzati hori espazio libre izatetik hezkuntza-erabilerako gune izatera igaro dadin. Baldintza gisa, Sopelako Udalak HAPOa idazteko prozesua jarri behar du abian (arau subsidiarioak iraungita baitaude).

2. HAPO 2021eko uztailean idatzi zen, baina Euskal Herriko Arkitektoen Elkargoak errekurtsoa jarri zuen, hain zuzen ere EH Bilduk lizitazio-prozesuari egindako ekarpenetan agertzen ziren alderdiak aipatuz (enpresa txikien lehia bermatzea). HAPOren lizitazio-prozesua berraktibatu arte, ezin dira arau subsidiarioak aldatu Loroñoko lurzatiari dagokionez. Aldaketa-prozesu horrek 11 hilabete inguru iraungo luke. HAPO berriaren lizitazioa 2021eko azaroan egin zen; beraz, gure ustez, has daiteke arau subsidiarioak aldatzeko administrazio-prozesua.

3. Izan ere, EH Bilduk uste du Arau Subsidiarioak aldatzeko lana aurreratu zitekeela, batez ere bere prestaketa-fasearekin, bai Udalak dituen baliabide teknikoen bidez, bai kanpoko enpresa bat kontratatuz.

4. Gaur egun, gobernu-taldeak ez du inolako urrats zehatzik egin Arau Subsidiarioen aldaketan, Loroñoko lursaila egokitzeko. Aldiz, abian jarri du Zipiriñe handitzeko proposamena.

5. Gure proposamena, prozedurari eta epeei buruzko txosten juridikoetan oinarrituta, Arau Subsidiarioak aldatzeko lanak lehenbailehen hastea da, 2021eko martxoko Osoko Bilkuran, aho batez onartutako adierazpen instituzionalean jaso zen bezala.

6. Dena dela, ezin dugu ahaztu azken helburua Eusko Jaurlaritzak hezkuntza-eraikin berri bat egitea dela. Orain arte, Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza Sailak emandako erantzuna ezin dugu onartu: datozen bi ikasturtetako matrikulazio-datuen arabera ikusiko dutela eraikina egin edo ez. EH Bilduren ustez, Zipiriñeren masifikazio-arazoa Eusko Legebiltzarreko Hezkuntza-Bazordera eraman behar da, gaiak duen garrantzi politikoa kontutan hartuta: horretarako, Eskola Kontseilua edo Gurasoen Elkartea, bata zein bestea, dira Sopelako ordezkari aproposenak.

  1. Ikus Udalean erregistratuko idazkia.
  2. Ikus txosten juridikoa.