Sopela

Albisteak

Abaroko sektorearen Plan Partziala aurkeztu da


Duela gutxi, Abaroko sektoreko Plan Partzialari hasierako onarpena eman zaio. Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuta, eta alegazioak aurkezteko epea amaitu ondoren, behin betiko onarpena emango zaio udal osoko bilkuran, eta horrek sektore hori garatzen hastea ahalbidetuko du.

| 2020-10-19 16:43:00

 

500 etxebizitza berri, horietatik 400 BPE, berdeguneak eta institutua

Abaron gutxi gorabehera 500 etxebizitza eraikitzea aurreikusi da, eta horietatik 400 BPEak izango dira (Babes Publikoko Etxebizitzak). Horrez gain, eremu hori zeharkatzen duen Gobela ibaiaren inguruan espazio libreak eta aisialdirako espazioak sortzea aurreikusi da, baita sare publikoan batxilergoa emateko egiteke eta hain beharrezkoa zen Iberreko institutuaren handitzea ere. Etxebizitza babestuen kopuru hori batez ere auzotarrentzat izango da. Neurri garrantzitsua da, eta, horri esker, gazte sopeloztarrak ez dira behartuta egongo beste herri batzuetara joatera, Sopelan etxebizitza bat eskuratzea zaila delako, eta era berean, babes-etxebizitza kopuru handi hori eraikitzeak eragina izango du etxebizitza librearen salmenta- eta alokairu-prezioetan.

Bestalde, jakin badakigu proposatutako garaierak eztabaidagai bat izango direla. Gehienak baxuak dira, hiru, lau eta, kasu bakan batzuetan (sektorearen beheko aldean), 5 pisukoak. Sopelako Arau Subsidiarioek adierazten dute Abaroko poligonoan baimendutako gehieneko altuerak 4 direla, baina neurri hori zentzurik gabekoa da sektore honetan, non 500 etxebizitza baino gehiago eraikitzea planifikatu den azalera jakin eta mugatu batean.

Hori da arau subsidiarioek eremu hori beste batzuekin alderatuta nola "tratatu" zuten erakusten duen adibidea. Arau hori betetzeak, aurkeztutako proiektuan proposatutako zortzi eraikinen ordez, eraikin gehiago eraiki behar izatea ekarriko luke, eta, ondorioz, espazio libreak, bideak, aparkalekuak, pasealekuak eta abar murriztea. Poligono hori nahiko desnibela duen sakonune batean dagoenez, aurreikusitako altuera guztietarako gehieneko kotak hurbileko eraikinetakoak bezalakoak izango dira.

 

EH Bilduren alegazioak 

Proiektuaren alderdi batzuk hobetu daitezkeela iruditzen zaigu, eta EH Bildun alegazioak aurkeztu ditugu aldaketak proposatuz. Sektorera ibilgailuz sartzeko bideak ez zaizkigu nahikoak iruditzen. Gure ustez, Iberre aldean hobetu behar dira, eta Gobelondo kaletik beste bat sortu behar da, Enrike Urrutikoetxea kaletik aurreikusitako eremurako sarrera nagusia deskongestionatzeko; aurreikusi behar da oinezkoek bideak beharko dituztela lotzeko gainerako herriarekin, saltokiekin, osasun-zentroarekin, kiroldegiarekin eta abarrekin, trenbidea gainditzeko igogailua duten pasabide goratuen edo arrapalen bidez; ez zaizkigu nahikoak iruditzen oinezkoen bide publikoak, eraikinen arteko espazioak erabilera pribatukoak baitira, eta horrek, aldi berean, gune arriskutsuak sor ditzake genero ikuspegitik. Horiek lirateke aurkeztu beharreko alegazio nagusiak, beste batzuekin batera, hala nola saltokien kokapenari buruzkoak, edo metroaren linearen ondoan jarri beharreko pantaila akustikoari dagozkionak, zeinak, gure ustez, lorategi-eremu zuhaiztia izan beharko lukeen, eta abar.

 

Larrabasterra osoari mesede egin behar dio

Sektore horren garapenak Larrabasterra osoan eragin behar du, auzoaren eta auzoarentzako jarduketa orokor gisa ulertu behar da. Dauden arazoak arintzeko eta auzotarren bizimodua hobetzeko balio behar du: udal-lokala sortzea; Urko hezegunearekin eta kirol-gunearekin lotuko duen Iberrotako berdegunea sortzea; Iberre antolatu eta urbanizatzea; aparkalekuak; berriz ere Aldundiarekin, auzoa zeharkatzen duen trafikoa konpontzeko saihesbide bat sortzea... Azken batean, udalari dagozkion hirigintza-aprobetxamenduek eragina izatea eta, batez ere, Larrabasterran inbertitzea da helburua.

 

Abaron hondartzatik gertu baino lehenago eraiki behar zen

EH Bildun positibotzat jotzen dugu aurkeztutako Plan Partzial berri honen hasierako onarpena, baina berandu iritsi dela salatzen dugu, zehazki 20 urte berandu, Arau Subsidiarioak onartu zirenetik (gaur egun EH Bildu osatzen dugun taldeen aurkako botoarekin gainera) igaro diren urteak, alegia.

Urte horietan, EAJk lehenetsi eta bultzatu egin du dentsitate txikiko sektoreak, txaletak, eranskinak, etab., garatzea, hain jasangarriak ez diren eta herriaren erdigunetik urrunago dauden ingurumen-ereduak oinarritzat hartuta, eta ondorio latzak ekarri dizkietenak bai trafikoari bai saltoki txikiei.

Arau subsidiarioetan jasotzen diren eta garatu gabe dauden bi sektore bakarrak, Abaro eta Erripa, herriaren erdigunetik hurbilen daudenak dira, eta, horien garapenarekin, hiri-jarraitutasuna sortuko zukeen, mugikortasuna erraztuta. "Kasualitatez" etxebizitza kolektiboak eraiki behar diren sektoreak dira, eta bi sektore horietan ere, "kasualitatez", eraiki behar dira Sopela osorako aurreikusitako BPE gehienak, 900 inguru, zeinetatik 150 besterik ez baitira eraiki.

Hondartzatik, Asutik, Loiolatik eta abarretatik hurbilen dauden sektoreak garatzeko EAJren erabaki horrek interes espekulatiboei erantzun die. Ez gara inozoak, izan ere, EAJk orain Abarorekiko eta, beharbada, laster Erripa sektorearekiko duen "bat-bateko" interesak, lehen aipatutako sektoreak agortu ondoren, interes espekulatibo berberei erantzuten dielako susmoa dugu.

Plan partzial bat aurkeztea da urbanizagarri gisa kalifikatutako eremu bat garatzeko lehen urratsa. Sektore hori 1999an onartutako Arau Subsidiarioetan zehaztu zen, eta, nahiz eta aspaldikoak izan, indarrean jarraitzen dute, Hiri Antolamendurako Plan Orokor (HAPO) berria egin ez delako. Plan hori EH Bilduren legegintzaldian idazten hasi ginen, baina EAJk ez zuen egiten jarraitu nahi izan.

Aipatutako Arau Subsidiarioek zehazten zuten Abaron babes publikoko etxebizitzak bakarrik eraiki behar zirela, horrela, Sopela osorako babespeko etxebizitza kopuru jakin bat proiektatzea eskatzen zuten legezko betebeharrak betetzeko, gehienak sektore horretan biltzen baitziren.

2013an, EH Bildu alkatetzan egonda, akordio bana sinatu zen lurren jabeekin eta Eusko Jaurlaritzarekin. Akordio horiek egoera desblokeatu zuten eta sektorea garatzen hastea ahalbidetu zuten.

Akordio horien artean, besteak beste, gaur egun zabalduta behar lukeen Iberreko institutua ahalbidetuko luketen lurren lagapena jasotzen zen, eta aurreko legegintzaldian EAJk ez zuen hori posible egin, eta osoko bilkuran jaso eta onartu zen, aho batez, etorkizuneko etxebizitzen %25 etxebizitza libreak izatea.

EH Bilduren legegintzaldiaren amaieran, jabeek aurkeztutako Plan Partziala aztertzen hasi ziren, baina ondoren alkatetza aldatu zenean, EAJk ez zuen onartu ez plana, ezta plan horren balizko aldaketak aztertzea ere.

Ikus EH BILDUREN ALEGAZIOAK ABAROKO PLAN PARTZIALARI.

1. planoa.

2. planoa.