Gasteiz

Herritar guztientzako mugikortasun segurua bermatuko duten neurri eta inbertsio osagarriak izango dituen ordenantza bat zuzentzeko eta adosteko eskatu dio EH Bilduk Urtarani

Felix Gonzalez: "Gobernuaren ordenantza proposamenak bizikleta oinezkoentzako guneetatik desagertzearekin soilik lotzen du segurtasuna. EH Bilduk guztiontzako mugikortasun seguru baten alde egiten du”

| 2021-04-07 10:57:00

EH Bilduk Gasteizek mugikortasun jasangarri osasuntsu eta seguruan oinarritutako ordenantza bat izateko beharra azpimarratu du. Hori dela eta, EH Bilduk 50 zuzenketa partzial eta osoko bat aurkeztu ditu. "Mugikortasun seguru baten aldeko apustua egiten dugu, bai, baina guztiontzat. Eta erabakitasunez sinesten dugu mugikortasun jasangarria eta osasuntsua bultzatzen. Ordenantza honek, planteatuta dagoen bezala, eta inolako neurri osagarririk gabe, arriskuan jartzen ditu arlo honetan herritar guztiek egindako aurrerapen asko. Ezin da onartu", adierazi du Felix Gonzalez EH Bilduren Gasteizko bozeramaileak.

 

Duela aste batzuk, EH Bilduk mahai gainean jarri zuen mugikortasun-ordenantza berriarekin batera hainbat neurri osagarri hartzeko beharra, bizikleta-azpiegituretan inbertsioa areagotzea, '30 Hiria' martxan jartzea, edo oinezkoentzako eta txirrindularientzako segurtasun-elementu gehiago ezartzea. Udal gobernuak proposamen horiei inolako erantzunik ematen ez dienez, EH Bilduk osoko zuzenketa aurkeztu du. "Ordenantza honekin alde bakarreko bidea aukeratu du Urtaranek. Adostasunezko testu bat nahiko genuke, trantsizio segurua bermatuko duten ekintzekin batera. Bere esku dago zuzenketak egitea eta akordioak bilatzea, herritar guztien mugikortasunaren mesedetan", azpimarratu du Gonzalezek.

 

EH Bildurentzat mugikortasunaren alorrean, segurtasunak garrantzi berezia hartzen du oinezkoen eta txirrindularien arteko binomioan. Izan ere, "garraio mota bakoitzak bere espazioa bereizia izan behar du, segurtasunaren ikuspegitik. Hala ere, gobernuaren ordenantza proposamenak bizikleta oinezkoentzako guneetatik desagertzearekin soilik lotzen du segurtasuna", esan du Gonzalezek. Hala, EH Bilduk uste du ordenantza berriak bizikleta galtzadara bidaltzen duela, baina galtzada ez dagoela prest behar besteko segurtasunez hartzeko.

 

Nola ez, neurri horiekin batera bizikleta azpiegituretan inbertsioak egin behar dira, EH Bilduk legealdi osoan eskatu duen bezala. Izan ere, Amancay Villalba zinegotziak salatu duenez, 2021eko aurrekontuan 150.000€-ko partida bakarra bideratu da bizikleta-azpiegituretarako, eta hori ez da nahikoa sustatu nahi den aldaketa sostengatzeko. "Azken bost urteetan bizikleta azpiegituretan egin diren inbertsioak aztertuz gero, ondorioa berbera da: inoiz ez da lehentasuna izan ordenantzak planteatzen duen sakonera aldatzeko Gasteiz benetan prestatzea", dio Villalbak.

 

EH Bilduren ustez, bizikleta-azpiegituretan egindako inbertsioa ez da nahikoa, eta horri gehitu behar zaio bizikletari galtzadatik modu seguruan zirkulatzea ahalbidetuko dion trafikoa baretzeko neurririk hartu ez izana. EH Bilduk hainbat aldiz defendatu du, eta orain, ordenantzari egindako zuzenketetan, Gasteiz 'Hiri 30' bihurtzea, trafikoa erabat lasaituko lukeelako, galtzadak eskuragarriagoak izango liratekeelako eta bizikletaren ahultasuna gutxituko lukeelako. Baina trafikoa baretzeaz gain, proposamenak guztiz kaltegarriak diren neurriak proposatzen ditu, hala nola bizikletak trafikoa baketzea. "Ez dugu uste galtzadako elementurik ahulena bakegilea izan behar denik; aitzitik, aldez aurretik errepidea baketu behar da, bizikleta bertatik modu seguruan zirkulatu ahal izateko", esan du Villalbak.

 

Gaur egun, bizikleta behatokiak eskaintzen dituen datuen arabera, gure udalerrian emakumeen aurkako bizikletaren erabileran genero-aldea dago, eta eh Bilduk uste du hori berehala konpondu behar dela. Aldaketa hori gerta dadin, beharrezkoa da emakumeek bizikletaren erabilera oztopatzen duten elementuak lantzea, eta elementu horietako bat segurtasunaren pertzepzioa da. Horregatik, ez dugu elikatuko segurtasuna hobetzeaz gain galtzadako segurtasunaren pertzepzioa ere hobetuko duen aldaketa bat, emakumeek aukera berdinak izan ditzaten bizikletan ibiltzeko. Era berean, eta bide-segurtasunaren arloan, espaloitik bizikletaz ibiltzeko gutxieneko adina 16 urtera igotzea eskatu du EH Bilduk (proposatutako 15 urteen aldean), adin horretara arte kaskoa eraman beharrarekin bat etorriz.

 

Azkenik, txirrindularien inbertsio eta azpiegitura faltari, galtzadako segurtasun faltari eta genero arrakalari EH Bilduren kezka gehitu behar zaie, oinezkoen guneak taxutzeko moduagatik. Distantzia bat dago ordenantza honetatik sortzen diren espazio bereizien proposamenen eta bizikidetzarako proposamenaren eta super-etxadiak sortzen diren agindu modalak aldi berean izatearen artean. Orain arte, super-etxadiak izan dira espazio publikoa birbanatzeko elementu nagusia, garraio modalitateen arteko elkarbizitzarako leku gisa sortu baitira. Hala ere, ordenantza-proposamen honen bidez, elkarbizitzarako aukera horiek estutu egiten dira, bizikletak bizikleta-bideetatik edo galtzadatik bakarrik ibili ahal izango direla zehazten denean, eta horrek kontraesan posible bat eragin lezake, aztertu beharko litzatekeena.

 

EH Bilduren konpromisoa mugikortasun osasungarria, iraunkorra eta segurua bultzatzea da. Ordenantza honek azken elementua azpimarratzen du, segurtasunarena, baina oinezkoen ikuspuntutik bakarrik. Segurtasun-elementua bizikleta oinezkoentzako guneetatik desagertzearekin bakarrik lotzen da. Segurtasun falta espaloi eta oinezkoentzako guneen egoerarekin soilik parekatzeko erabaki horrek ordenantzan uzten du bere defizit handiena: bizikletak, txirrindulari nagusi edo adingabeek, errepidera igarotzeko erabiltzen duten segurtasun falta. "Ordenantza honetatik ez da sortu EH Bilduk bultzatu nahi duen bizikletaren aldeko apusturik. Bizikletak presentzia handiagoa du eta izan dezake hirian, ez luke beldurrik eman behar bizikleta erabiltzeak, ezin da ausartentzako elementu bat bakarrik izan", adierazi du Felix Gonzalez EH Bilduko bozeramaileak.

 

Ordena modala

Mugikortasun jasangarriaren aldeko herritar itunak (2007), Gasteizko mugikortasunaren eta espazio publikoaren sistema birformulatzeko esparru eta ibilbide-orri gisa balio izan duenak, hiri-desplazamenduak osasunerako, bizi-kalitaterako, hiri-ingurumenerako edo tokiko ekonomiaren garapenerako mehatxurik ez dakarren hiri-eredu baten alde egiten du. Itun hori da indarrean dagoen Mugikortasun Jasangarriaren eta Espazio Publikoaren Planaren oinarria, mugikortasun aktiboaren alde egiten duen hierarkia modal bat aurkezten baitu. Oinezkoak dira ordena modalaren protagonistak, bizikleta bigarren lekuan, garraio publikoa gero, eta azkenik ibilgailu pribatua. Ordenantza berriak ordena modala irauli eta garraio publikoa bizikletaren aurretik jartzen du, herritarren arteko ituna hautsiz.

 

Koronabirusa sartzeak hausnarketa sakonak ekarri ditu bizitzarako esparru askotan, baita espazio publikoan ere, eta espazio publikoa birbanatzeari buruzko gogoeta egitera eraman du, zikloei eta oinezkoei lehentasuna emateko. EH Bilduk uste du ordenantza berriak indarrean dagoen ordena modalari eutsi beharko liokeela, eta ez gobernuaren ordenantza-proposamena egituratzen duen hierarkia modalari.

EH Bilduk %40tik gora merkeagoa den alternatiba ezagutzera eman du Amerika Latina biribilgunean

Prentsari egindako filtrazio interesatuak informazio-azterlanak aurkezten dituen bi aukeretako bat baino ez zuen aipatzen, eta, hain zuzen ere, bietan garestiena zen.

| 2021-03-29 11:41:00

EH Bilduk Amerika Latina biribilgunearen lurperatzeari buruzko azterlan informatiboa aurkeztu du, ETSk egina, baina Gasteizko Udalarekin sinatutako hitzarmen baten ondorioz. 2021eko urtarrilean argitaratu zen, filtrazio interesatu baten bidez, informazio-azterlana zegoela, baina bertan jasotako bi aukeretako bat baino ez zen argitaratu. Bigarren aukeraren aurrekontua bikoizten duen aukera garestiena izan zen. "Urtaranen gobernuak ezkutatu egin du ikerketa informatiboak jasotzen dituen bi aukeretako bat. 22,3 milioi euro eta 12,9 milioi euro. Beharrezkoa al da, 25 segundo aurrezteagatik, 10 milioi gehiago gastatzea? Erakunde oso garrantzitsu baten lana da, eta beharrezkoa da hartu nahi dugun irtenbideari buruzko eztabaida bat irekitzea. Baina horretarako, ezinbestekoa da alternatiba guztiak ezagutzea", adierazi du Felix Gonzalez EH Bilduko bozeramaileak.


Dagoeneko ezagutzen den alternatibak 22,3 milioi euroko inbertsio handia suposatuko luke, eta azterlanak "garrantzi handiko” jardueratzat jotzen du, eta obra fasean zehar "sakoneko eragin luzeak" aurreikusten ditu. Alternatiba horrek errepide guztiak lurperatzea planteatzen du, eta proiektua garestitzen duen funtsezko elementua Batan errekaren beharrezko desbideratzea da.

 

Bigarren aukerak, EH Bilduk argitutakoak, "inbertsio txikiagoa" beharko luke, 12,9 milioi eurokoa, eta "eragin murriztuak eta mugatuak" aurreikusten ditu obrak iraun bitartean, baina egia da azterlanak berak zehazten duela "atzerapenak erabat murrizteko, proiektatutako jarduketa osatu beharko litzatekeela zenbait trafikorentzako ibilbide alternatiboak sortuz". Alternatiba honek errepideak partzialki lurperatzea aurreikusten du, soilik ekialde-mendebalde ardatza, eta ez du beharrezkotzat jotzen Batan ubidea desbideratzea.

Bestalde, azterlanaren arabera, 2. aukerak nabarmen murrizten ditu batez besteko berandutze-denborak egungo agertokiarekiko (% 60 inguru). Hala ere, batez beste 50-70 segundo ingurukoak dira, eta horrek maila ezin hobetik urrun jarraitzen du. Trafikoa handitzeak ez lukeela eragin handiegirik izango zehazten du ere.


Amancay Villalba EH Bilduko zinegotziak galdetu du, "22,3 milioi euroz ari gara, bigarren aukerak planteatzen dituen 12,9 milioi euroren aurrean. Beharrezkoa al da, 25 segundo aurrezteagatik, 10 milioi gehiago gastatzea? Eta hala balitz, zergatik ez dira bi aukerak mahai gainean jartzen irtenbiderik onenaz eztabaidatu ahal izateko?". Hortaz, bigarren aukera egingo balitz, lehen aukerarekiko kostuaren marjinak aukera emango luke hiriko beste eremu batean sakonera bereko jarduketa bat egiteko. Horrek agerian uzten du benetako premia dagoela bi aukerak aztertzeko.


Ikerketan lurperatze oso eta garestiagoaren beharra defendatzeko ematen den justifikazioa da xurgapen-gaitasuna bermatzen dela, baita ibilgailuen trafikoak hazten jarraitzen badu ere. Azterketak berak onartzen du hori hiri handietako mugikortasun-apustu guztien kontrako norabidean doala. Gainera, "Gasteiz bezalako hiri batean erabateko porrota" ekarriko lukeela esan du. Aplikatu den baremoa da trafikoa %15 igo dela 10 urtean eta %33a 20 urtean. Horrek gure mugikortasun-politikak erabat birpentsarazi beharko lizkiguke; izan ere, datuak betez gero, agerian geratuko litzateke Gasteizko mugikortasunaren porrota.


EH Bilduk Amerika Latinako biribilguneko trafikoari irtenbidea emateko proiektuaren inguruan bigarren aukera bat dagoela jakin duenez, Mugikortasuneko zinegotziaren agerraldia eskatuko du batzordean, gai horri buruzko azalpenak eman ditzan.

EH Bildu-k 'San Prudentzio Bizirik!' ekimena aurkeztu du, San Prudentzio CIAM-en adinekoei arreta emateko 70 plaza berri sortzeko

EAJ-ren eta PSE-ren gobernuek enplegua suntsitzen ari diren honetan, EH Bildu-k CIAM-eko plantilla indartzea aurreikusten du bere proposamenean, 50 profesional baino gehiago kontratatuz, laguntzaileen, erizainen eta administrarien artean.

| 2021-03-18 09:54:00

EH Bildu-k 'San Prudentzio Bizirik!' ekimena aurkeztu du, CIAM San Prudentzio kalitatezko zaintza publikoetarako gune bihurtzeko eta zentroko profesionalentzat enplegu duina bermatzeko proposamena. Ekimena bera Gasteizko Udalean eta Arabako Batzar Nagusietan erregistratuko du EH Bildu-k mozio bidez datozen osoko bilkuretan. Adinekoei arreta emateari dagokionez, EH Bildu-k 70 egoitza-plaza publiko berri sortzea proposatu du. "Bada garaia 2016an adostutako 1. eta 2. solairuen erreforma planteatzen duen CIAM-en birgaitze-proiektuari berriro ekiteko. Horrela, adinekoei arreta emateko 70 plaza publiko berri ezartzea eta bizi-espazio duinak sortzea berma genezake", adierazi du Rocio Vitero zinegotziak.

 

Gaur egun, egoitza-plazetarako itxarote-zerrendak 300 eskaera baino gehiago ditu, eta bitartean San Prudentzio CIAM-ek %67ko okupazioarekin jarraitzen du, erabiltzen ez diren 56 plazarekin. Plaza huts horiei, erabiltzen ari ez diren eguneko arretarako 9 plaza gehitu behar zaizkie. "Ez da kasualitatea: EAJ-ren eta PSE-ren politiken noraezaren emaitza baizik, pertsonak dauden tokietan zenbakiak ikusten dituztelako. Ez da eskumen kontua, pertsona kontua baizik. Udalean eta Aldundian gobernuko kideen artean lortutako akordioa arduragabekeria hutsa da, egoitza ezkutuan ixteko prozesua aurreikusten baitu, hutsik geratzen diren plazak bete gabe utziz", adierazi du Claudia Venceslao batzarkideak.

 

Era berean, 'San Prudentzio Bizirik!' ekimenak kalitatezko zaintzan urrats berri bat planteatzen du. Hau da, gaur egun "asistitua" deritzon eremu soziosanitarioa sortzea da proposamena, zainketa aringarriak eskaintzeko eta adinekoek, beren bizitzaren azken fasean, azken urteetan beren etxea izan den tokia utzi behar ez dezaten.

Enplegua sortu

EH Bildu-k, 'San Prudentzio Bizirik!' proposamenean azaltzen duen bezala, uste du kalitatezko zainketak kalitatezko enpleguaren eskutik etorri behar direla. Hori dela eta, eta azken hilabeteetan EAJ eta PSE 11 kaleratze egin dituzten arren, EH Bildu-k 50 profesional baino gehiago kontratatzea proposatu du.

 

"Pandemian txalotu ditugun profesionalak eta bizitzari eusteko giltzarri izan direnak EAJ-k eta PSE-k prekarizatu eta kaleratu egiten dituztenak dira. EH Bildu-ren proposamena guztiz kontrakoa da: kalitatezko enplegu duina sortzea bilatzen dugu", adierazi du Venceslao batzarkideak. Hala, sortu beharreko 50 lanpostu horien barruan, banaketa 41 laguntzailerekin, 7 erizainekin eta 2 administrariekin egingo litzatekeela uste du.

EH Bilduk espero du hauxe izatea Gasteizek bere garbiketa zaborren multinazional baten esku utziko duen «azken aldia»

Villalba: «Urteak daramatzagu enpresen irabazi asmoan oinarritutako sistema bati lotuta, non garbiketa edo lan baldintzak beti bigarren maila batean geratzen diren. Gehiengoa badago udal honetan %100 publikoa izango den sistema batera aldatzeko»

| 2021-03-16 14:51:00

EH Bilduren ustez, gutxi edo ezer gutxi aldatuko da Gasteizko garbiketa kontratu nagusia zaborren beste multinazional bati adjudikatzearekin. 2015. urtetik aurrera FCCren kudeaketa negargarriak eragindako arazo eta polemika segida amaitztik aparte, sakoneko arazoa bazen eta bada enpresen kartel baten gainean eraikitako eredu batekin segitzeak. «Urteak daramatzagu enpresen irabazi asmoan oinarritzen den konpainia handi batzuen sistema bati lotuta,  non garbiketa edo lan baldintzak beti bigarren maila batean geratzen diren», salatu du EH Bilduren Gasteizko zinegotzi Amancay Villalbak. Zoritxarrez, judizializazio mehatxuak ikusita, badirudi FCCk kontratuaren buruan duen behin behineko egoera are gehiago luzatuko dela.

Hortaz, EH Bilduk soilik espero du hauxe izatea Gasteizek bere garbiketa eta hondakinen bilketa zaborren sektoreko multinazional baten eskuetan utziko duen azken aldia. Txosten juridikoek agerian uzten dute posible dela zerbitzuaren bermunizipalizazio bati heltzea, kontrol eta kudeaketa publikoa bermatuko lukeen beste formularen baten bidez. Izan ere, EH Bilduren ekimenez, udalean lantalde bat dago martxan eredu aukera ezberdinak aztertzeko.

Badago, gainera, udaleko alderdien gehiengo bat mintzatu dena aukera horren alde. «Bada gehiengo bat udal honetan %100 publikoa izango den kudeaketa sistema batera igarotzeko. Orain er4edu aldaketa hori diseinatzea eta martxan jartzea dagokigu, Gasteiz bezalako Green hiriburu baten neurrira egongo den garbiketa eta hondakin bilketa gauzatzeko», azaldu du Villalbak.

EH Bilduk Iradier Arenan inbertitzeko eskatu dio Udalari, erabileraz betetzeko

Lopez de Aberasturi: "Egungo egoerak agerian uzten du EH Bilduk urtebete baino gehiago daramana eskatzen: bide orri baten beharra kultur azpiegituretan, Iradier Arena berritzetik eta egokitzetik hasita".

| 2021-03-15 13:17:00

EH Bilduk Iradier Arenan inbertitzea eskatu du, pandemiaren beharretara egokitu ahal izateko. Kulturak espazio zabalak eta seguruak behar ditu, eta hor Iradier Arenak behar horiek bermatu ahal izango lituzke. Une honetan, kultur espazioen beharra larria dela ulertuta, EH Bilduk ulertzen du espazioa laster egokitzea, baina inola ere ezin ditu baldintzatu, ordeztu edo partxeatu etorkizunean egin behar diren ezinbesteko hobekuntzak. Are gehiago, Iratxe Lopez de Aberasturi EH Bilduko zinegotziak adierazi duenez, "entsegu bat izan liteke espazioak izan ditzakeen aukera bikainak egiaztatzeko eta berritzeko beharra berresteko".


EH Bilduk positibotzat jo du udal eta foru gobernuak Iradier Arena erabileraz betetzea eskatzen duen EH Bilduren kultur arloko eskari handienaren alde egitea; izan ere, Iradier Arena "erabilera anitzeko espazio" gisa sortu da, eta azken urteotan "erabilera gabeko espazio" bihurtu da. Horrela, Lopez de Aberasturik EH Bilduk proposatutako ibilbide-orria birplanteatzeko eskatuko dio Kultura Sailari datorren batzordean, non, kultur azpiegituren aprobetxamenduan oinarrituta, Iradier Arenaren kalitate akustikoa hobetzeko espazioa berritu eta egokitu dadin proposatzen den.


"Egungo egoerak agerian uzten du EH Bilduk urtebete baino gehiago eskatzen daramana: kultur azpiegituretan bide-orri baten beharra, Iradier Arenaren berrikuntza eta egokitzapenetik hasita", adierazi du Lopez de Aberasturik. EH Bilduk proposatzen duen bide-orriak Iradier Arenaren eraberritzea jasotzen du, hau jardueraz betetzeko, eta bigarren fase batean, non Printzipal Antzokia birmoldatuko lirateken, azkenen honen jarduera hartu ahal izateko. Ondoren, bi espazio eszenikoak izan ondoren, Auditorio bat eraikitzea beharrezkoa den ala ez baloratu beharko litzateke.


Iradier Arenak tarifa berezi bat du esleituta kultur, biltzar edo funtzio anitzeko ekipamenduen eta gizarte-etxeen tasen barruan (7.11), Gasteizko Udaleko Ordenantza Fiskalen barruan. Hori dela eta, EH Bilduk jakin nahi du gobernu-taldeak zer neurri hartuko dituen formula horren pean programatzen diren jardueretan aplikatu beharreko tasei dagokienez, eta tasa horiekiko aldaketarik proposatzen den.

ALBISTEAK

Txosten juridiko batek zalantzan jartzen du Urtaranen kudeaketa Lurralde Sailean interes-gatazkengatik

2021-07-27 11:10:00

Udalbatzako Idazkari Nagusiaren txostenaren arabera, zudendaria abstenitu ez ezik, ezin duelako gauzatu “garrantzi gutxieneko jarduera esanguratsurik” interes-gatazka dagoen prozedura horietan.

EH Bilduk hospizio zaharreko eraikinaren «berehalako» lagapena eskatu dio Urtaranen gobernuari, Alde Zaharreko Osasun Zentro berria har dezan

2021-07-15 09:38:00

Iratxe Lopez de Aberasturi: «Gasteizko udalbatzak hospizio zaharraren eraikina Eusko Jaurlaritzari lagatzea onartu zuen ahobatez, bertan Osasun Etxea ireki zedin. Baina bi urte geroago, Udalak ez du eraikin horren lagapena egin».

EH Bilduk udal langileei telelana egiteko aukera zabaltzeko «anbizio handiko araudia» eskatu du

2021-07-13 10:21:00

Alberto Porras: «Helburua da lan-sistema publiko aurreratuagoa izatea, lan presentzialean soilik oinarritzen ez dena, malgutasuna ekarriko duena eta lanaldia zerbitzuaren eta langileen beharretara egokitzeko aukera emango duena»

Felix Gonzalez: «Lanean jarraituko dugu gehiengoaren baloreek, esaterako, parekidetasunak, feminismoak, ekologismoak eta justizia sozialak, isla izan dezaten etorkizuneko Gasteizean»

2021-07-13 10:19:00

Hamar kide baino gehiago eta Endika Saez de Adana Gasteizko arduradun politiko berri gisa izango dituen udalerriko Mahai Politiko berria berretsi du Gasteizko asanbladak.