Gasteiz

Aldaialde ikastetxea eraikitzeko udal gobernuak duen borondate politiko eza salatu du EH Bilduk

Trenbide Sarea Planifikatzeko eta Ebaluatzeko Zuzendaritza Nagusiak adierazi duenez, ez dute jaso Aldaialde zentroaren eraikuntza-proiektua, ezta Urtaranen eta Urkulluren gobernuena ere; hori dela eta, EH Bilduk biei eskatu die hori egiteko eta obrak baimentzeko eskaerarekin batera aurkezteko.

| 2020-09-10 12:07:00

EH Bilduk Garraio, Mugikortasun eta Hiri-agendako ministerioari Aldaialde HLHIren eraikuntza proiektua eta eraikitzeko obrak baimentzeko eskaera entregatzeko eskatu du. Joan den ostiralean, Iñaki Ruiz de Pinedo EH Bilduko diputatuak eta Felix Gonzalez Gasteizko EH Bilduko zinegotziak bilera bat izan zuten aipatutako ministerioko Trenbide Sarearen Plangintza eta Ebaluazioko Zuzendaritza Nagusiarekin, eta, arduradunen adierazpenen ondoren, egiaztatu ahal izan zuten ez udalak ez Eusko Jaurlaritzak ez diotela helarazi ministerioari ikastetxearen eraikuntza-proiektua.

 

"Ministerioak jakinarazi zigunez, prest egongo lirateke ikastetxearen proiektua aztertzeko eta, haren ezaugarrien arabera, baimena egokia den ala ez erabakitzeko (edonola ere, Adifek eman beharko luke baimena). Horretarako, proiektua ezagutu behar dute. Eta gure harridurarako, ez dute ezagutzen inork pasatu ez duelako. Hau da, Urtaran eta Urkulluren gobernuek urtebete baino gehiago galdu dute Aldaialdeko eraikuntzan", adierazi du EH Bilduko zinegotzi Felix Gonzalezek.

 

Ezaguna den bezala, Aldaialde zentroaren eraikuntzak hainbat oztopo izan ditu jada hura kokatzeko aukeratutako lurzatian, bai lurzatiak hirigintza-plangintzan duen kokapenagatik, bai trenbide-zortasuneko zerrendan duen kokapenagatik eta hura garatzen duen eta indarrean jarraitzen duen informazio-azterlanagatik.

Lehenengo kasuan, Unai Fernandez de Betoño EH Bilduko parlamentariak aipatu bezala “Gasteizko Udal goobernuak Aldaialdeko aferan, bai Eusko Jaurlaritzari bai Espainiako Sustapen Ministerioari egotzi diola atzerapenaren ardura, Udalak berak bere etxeko lanak egin ez dituenean”. Bigarren kasuan, trenbide-zortasuneko zerrenda hori egungo informazio-azterlana (iparraldetik) desagertzen denean bakarrik geratuko da libre. Hau da, azterketa berri bat egin arte, lehenengoa ez da bertan behera geratuko, eta, beraz, ezin izango da aurrera egin.

 

Hala ere, obren baimena arautzen duen trenbide-sektoreko 38/2015 Legearen 16. artikuluari heltzea proposatu du EH Bilduk:

 

"Hala ere, trenbide-azpiegituren administratzailearen aldez aurreko baimenarekin, jabari publikoko eremuan bakarrik egin ahal izango dira obrak edo instalazioak, trenbide-zerbitzua emateko beharrezkoak direnean edo interes orokorreko zerbitzu bat emateko beharrezkoa denean. Salbuespen gisa, eta behar bezala justifikatutako arrazoiengatik, jabari publikoko eremua, airekoa zein lurpekoa, interes pribatuko obra eta instalazioekin gurutzatzeko baimena eman ahal izango da".


EH Bilduk adierazi zuen aukera legala da, baina Eusko Jaurlaritzak eta udal gobernuak ez dute aurrera eraman. Hori dela eta, EH Bilduren legebiltzar eta udal taldeok Eusko Jaurlaritzari eta Udal Gobernuari eskatuko diegu berehala, denbora gehiago galdu gabe, Aldaialde ikastetxearen eraikuntza proiektua bidal dezatela garraio, mugikortasun eta hiri agendaren Ministeriora, beharrezko obrak baimentzeko eskaerarekin batera.

 

 

EH Bilduk, gobernuaren ekintza ezaren aurrean, kontingentzia plan bat aurkeztu du Gizarte Politiketan

Rocio Vitero Gasteizko EH Bilduko zinegotziak kontingentzia planaren berri eman du; izan ere, hamar neurri baino gehiago jasotzen ditu, pandemiaren bigarren olatu honetan gasteiztarren premia larrienei eta oinarrizkoenei erantzuteko.

| 2020-09-02 09:15:00

Gasteizko EH Bilduk Gizarte Politiken arloan egindako Kontingentzia Plan bat aurkeztu du. Bost eremu handitan banatutako plana da, eta COVID-19k eragindako pandemiaren bigarren olatuan aplikatu beharreko 15 neurri baino gehiago biltzen ditu. Gure inguruan birusa agertu zenetik eta konfinatzeko lehen neurriak hartu zirenetik urte erdi bete denean, udal gobernuak ez du oraindik Kontingentzia Planik aurkeztu kutsatze-bolada berriari aurre egiteko.

Hori dela eta, Gasteizko EH Bilduko zinegotzi Rocio Viterok plan hau aurkeztu du, eta bost ardatz nagusi ditu: adinekoak, auzo-proiektuak, familia eta, bereziki, emakumeen egoera, behar edo eskaera berriak eta errealitate berria.

'Radar proiektua 'pandemian zehar hobekien funtzionatu duen ekimenetako bat izan da, eta aurrerantzean adinekoen arloan jarraitzea eskatu du EH Bilduk. Adineko pertsonak eta mendekotasuna duten pertsonak beren erreferentziazko profesionalekin eta Udalarekin harremanetan jartzeko telefono-zerbitzua da. Era berean, eta arlo honetan ere, EH Bilduk bi ekintza eskatu ditu Etxeko Laguntza Zerbitzuaren inguruan. Alde batetik, eguneko arretarako zentroen itxierak errepikatzen direnean, zerbitzu hori zuzenean aktibatzea eskatzen du. Bestetik, lan-esparruetako protokoloen jarraipenari buruz, beharrezkoa da profesional gehiago gehitzea, zerbitzuko langileak lagunduko dituztenak eta/edo orientazioa emago dietenak.

Era berean, Bateraren kasuan bezala, konfinamenduan hain ondo funtzionatu zuten auzo-proiektuak eta laguntza- edo zaintza-sareak indartzeko eta elkarlanean aritzeko beharra azpimarratu du Viterok. Era berean, gomendagarria iruditzen zaio 010eko telefono-zerbitzua indartzea, egungo egoeran etengabe eskatzen baita informazioa.
Familia-eremuan, egoera berriak eragin berezia izango du bizikidetza-unitate zaurgarrienetan. Hori dela eta, EH Bilduk jantokiko bekak eta larrialdietarako udal laguntzak (AMUS) bezalako prestazioak malgutu nahi ditu elikadura egokia bermatzeko. Halaber, etxebizitzetan egoteari lehentasuna ematen zaion honetan, kontuan hartu behar da energia-horniduraren gastua handitu egin dela, eta, beraz, EH Bilduk proposatu du administrazioak familia zaurgarrientzako oinarrizko energia-baliabideak bermatzea.

Egungo egoera berrian, behar eta errealitate berriei aurre egin beharko zaie. Horregatik, beharrezkoa da Udalaren Gizarte Larrialdietarako Zerbitzua (SMUS) indartzea eta oinarrizko gizarte-zerbitzuetan triaje-figura bat sartzea, zerbitzuaren saturazioarekin amaitzeko eta asistentzia arintzeko. Errealitate berrian, EH Bilduren iritziz, ezinbestekoa izango da lehen mailako osasun arreta zentroak oinarrizko gizarte zerbitzuekin koordinatzea. "Pertsonek politiken erdigunean egon behar dute, gu zaintzeko eta zaintzeko unea da. Horregatik, laguntza eta arreta psikologikorako zerbitzua proposatzen diegu hala eskatzen dutenei". Horrez gain, adinekoak kalera itzultzeko egokitzapen programa bat proposatu du Vitero zinegotziak.

Ekainean, EH Bilduk plan bat eskatu zuen, garai hartan kutsatze bolada berri posible baten etorrera bezala ikusten zenari aurre egiteko. Uztailean, udalbatzak plan hori egitea onartu zuen, eta orain, irailean eta udal-jarduerari berrekin zaionean, agerian geratu da udal-gobernuak ez duela kontingentzia-planik egin, nahiz eta lehen olatuan egindako jarduerak jasotzen dituen zirriborroa plantzat saldu duen. "Urtaranen gobernuaren gelditasunaren aurrean, EH Bilduk kontingentzia plan bat aurkezten du Gizarte Politiken arloan. Pertsonen eta bereziki, pertsona zaurgarrienen egoera hobetzean oinarritutako plana da, adierazi du Rocio Viterok.

ALBISTEAK

EH Bilduk deitoratu du Urtaranen gobernuak Ordenantza Fiskalen progresibotasuna arbuiatu izana

2020-10-21 13:04:00

Miren Larrion: "Gobernuak errenta baxuenak dituzten pertsonei bizkarra ematea deitoratzen dugu. EH Bildun murrizketak saihesteko diru-sarrerak handitzea eskatzen jarraituko dugu”.

EH Bilduk udalak dituen etxebizitza baliabideak lehentasunez babestutako alokairua sustatzera bideratzeko eskatu du

2020-10-20 10:53:00

Felix Gonzalez: "Alokairu sozialaren eskariak gora egiten jarraitzen du eta Etxebizitzaren Euskal Legea aplikatzeko unea da, alokairuko etxebizitzen parke publikoa handitze aldera".

Bide publikotik saltokietara sarbidea bermatuko duen hirigintza aldaketa eskatu du EH Bilduk

2020-10-19 12:48:00

Udalaren hurrengo osoko bilkuran, EH Bilduk, udalerriaren intrarrondaren barruan, elikadura-establezimendu handien ezarpena mugatzea eskatuko du, baita Gasteizerako mix-komertzial bat aztertzea ere.

EH Bilduk udal diru-sarrerak handitzea eta errenta baxuenak babestea eskatu du

2020-10-15 11:51:00

Larrion: "Beharrezkoa da ordenantzen progesibotasunean sakontzea, are gehiago egungo egoeran, non kaltetuenak denda txikienak eta errentarik baxuenak dituzten pertsonak izaten ari diren".