Donostia

Albisteak

Aparkalekuek eskatu duten “erreskatea” onartzea kaltetuagoak izan diren beste sektore batzuekiko bidegabekeria litzateke


Berriz ere, baieztatzen dugu kudeaketa formula hau oso kaltegarria dela interes publikoentzat eta oso onuragarria pribatuentzat. Ezin da, irabaziak daudenean, enpresa pribatuen eskuetara zuzenean joatea eta, fakturazioa jaisten denean, Udalak ordaindu behar izatea, herritar guztion diruaren kontura. Hau da, kudeaketa eredu honetan, alde publikoak arrisku gehienak bere gain hartzen ditu.

| 2021-02-11 12:16:00

Duela gutxi jakin dugunez, gure udal taldeak eskatutako informazio gehigarriaren erantzunaren ondorioz, administrazio emakiden titular batzuek “emakidaren berrorekatzeko” eskatu dute.

Horrela, Atotxa, Alderdieder, Cervantes, Okendo, Katalunia plaza eta Pio XII.eko aparkalekuetakoek eskatu dute.

Hain zuzen, martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren 34.4 artikulua neurri hori eskatzeko aukera du, aldez aurretik eskatuta eta gastu horien errealitatea, eraginkortasuna eta zenbatekoa egiaztatuta. Ondoren, aipatu legezko manuak ondokoa gehitzen du: Atal honetan xedatutakoa aplikatuko da baldin eta kontratazio organoak, kontratistaren eskariz, lehenengo paragrafoan azaldutako egoeraren ondorioz kontratua egiterik ez duela ikusi badu.

Era berean, neurri bera eskatu dute TAO zerbitzuaren, FCC edo Arcco Amara emakiden titularrek, besteak beste.

Hau da, kontratazio organoari dagokio kontratua egiterik izan den ala ez erabakitzea, eta, hala badagokio, erreklamatutako gastuen errealitatea, eraginkortasuna eta zenbatekoa egiaztatu dituzten aztertzea.

COVID-19ren pandemiaren eraginei dagokienez, kaltetuta dauden sektoreei eskaintzen dizkieten lege aukerei buruz dugun iritzia alde batera utzita, egia esan, eskatutakoen moduko neurriak hartzeak kontratazio organoak jarrera adierazteko eskatzen du —neurri horiek, bestalde, administrazio emakiden titularrei lehentasuna ematen diete COVID-19ak eragindako murrizketetatik eratorritako ondorioak (beharbada, larriago edo sakonago), zalantzarik gabe, jasan dituzten negozio titularren egoeraren aurrean—.

Berriz ere, baieztatzen dugu kudeaketa formula hau oso kaltegarria dela interes publikoentzat eta oso onuragarria pribatuentzat. Ezin da, irabaziak daudenean, enpresa pribatuen eskuetara zuzenean joatea eta, fakturazioa jaisten denean, Udalak ordaindu behar izatea, herritar guztion diruaren kontura. Hau da, kudeaketa eredu honetan, alde publikoak arrisku gehienak bere gain hartzen ditu.

Horregatik guztiagatik, datorren asteleheneko Udal batzordeei begira, EH Bilduk Udal Gobernuari galdetuko dio ea zer egin behar duen enpresa emakidadun horien eskaeren aurrean. Hona hemen Gobernuak erantzun beharko dituen galdera zehatzak:

  • Denbora igaro arren, zer dela eta ez du kontratazio organoak eskaera horiei buruzko iritzirik eman? Haien ustez, egiaztatu al dira Lege Dekretuan horretarako ezarritako irizpideak, hau da, ikusi al dute ezinezkoa izan dela kontratua gauzatzea? Erantzuna baiezkoa bada, egindako erreklamazioek kalteak benetakoak direla, egin izana eta zenbatekoa sinesgarriro frogatu dituztela uste du?

  • Aipatu emakiden titularrek, horien artean aparkaleku misto ia guztietakoek, egindako eskaerak ikusita, udal Gobernuak erabaki al du Udalak zerbitzu hori zuzenean emateko aukera aztertzea?

  • Udal Gobernuak uste al du administrazio emakidaren mendean ez diren negozio txikien titularrek ere jasan dituztela beren negozio txikien bideragarritasuna oztopatzen duten kalteak? Baiezkoan, zer neurri hartu behar ditu horri buruz?