Lantaron
1967
Dekitra enpresan langilea eta enpresa komiteko kidea