Federazioarekin eta elkarteekin elkarlana bultzatuz

Kirol egokitua bisibilizatu eta ohikoak ditugun kirol praktika eremuetara zabaltzeko lanean aritu gara, esparruko eragileekin. Herritar guztien artean kalitatezko jarduera fisikoaren praktika zabaltzeko, osasun ikuspegi batetatik.